قیمت جدید مرغ، گوشت و دام زنده امروز ۸ تیر ۱۴۰۳ اعلام شد/ جدول قیمت

امروز هر کیلو مرغ کشتار در بازار ثبات را نسبت به روز پیش در پیش گرفت و ۷۷,۰۴۱ تومان خرید و فروش شد.

زندگی رنگی به نقل از خبرآنلاین| بازار گوشت و دام تهران شاهد ثبات قیمت گوشت مرغ در جریان معاملات نسبت به روز پیش است.

قیمت مرغ کشتار امروز

اقتصادنیوز نوشت براساس اعلام پایگاه خبری صنعت مرغداری و دامپروری، امروز هر کیلو مرغ کشتار در بازار ثبات را نسبت به روز پیش در پیش گرفت و ۷۷,۰۴۱ تومان خرید و فروش شد.

فیله مرغ۱۸۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
فیله مرغ۱۶۵٬۰۰۰همین حالا
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰24 دقیقه پیش
گردن مرغ۴۱٬۰۰۰همین حالا
ران مرغ با پوست۱۳۹٬۹۰۰14 دقیقه پیش
ران مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰همین حالا
سینه مرغ با استخوان۱۴۹٬۹۰۰همین حالا
گردن مرغ۳۹٬۹۰۰29 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
ران درشت مرغ۶۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۸۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
مرغ منجمد۷۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
ران ممتاز۷۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۲٬۵۵۶8 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۸٬۰۰۶52 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰9 دقیقه پیش
مرغ سمین کشتار روز تازه 1700 تا 2200 گرمی۸۹٬۵۰۰23 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۹۱٬۹۵۶28 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰7 دقیقه پیش
مرغ تازه کامل سمین بین 1.3 الی 1.5 کیلوگرم۱۲۸٬۰۰۰همین حالا
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰9 دقیقه پیش
مرغ تازه تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
فیله مرغ سمین۱۲۳٬۶۷۵9 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۶۷٬۱۲۰21 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰30 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰36 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۸۳٬۲۷۸33 دقیقه پیش
فیله ریز مرغ ارگانیک۱۲۱٬۰۵۶35 دقیقه پیش
جوجه کباب زعفرانی۱۹۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۴۳٬۸۴۰8 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۶٬۸۰۶همین حالا
اسکلت مرغ۱۲٬۰۰۰15 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۹۶٬۸۰۶38 دقیقه پیش
ران مرغ تازه با کمر۷۴٬۹۰۰29 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰34 دقیقه پیش
ران مرغ تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰52 دقیقه پیش
اسکلت مرغ سمین۱۱۶٬۲۰۶31 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۹۲٬۱۰۰7 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۸٬۰۰۰54 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۲۱۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۶۸٬۰۰۰35 دقیقه پیش
اکبر جوجه سمین۱۳۰٬۷۵۶20 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰14 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
کتف و بال اسپایسی۲۰۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰33 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰42 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۲۱۳٬۲۰۶همین حالا
کتف و بال زعفرانی۱۸۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
کتف و بال سیروکره۱۸۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰14 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰34 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۶٬۸۰۶همین حالا
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰16 دقیقه پیش
بال مرغ سمین بدون نوک۶۲٬۸۵۶19 دقیقه پیش
کتف و بال ترش۱۸۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان استیکی۲۰۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰49 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۹۰٬۰۱۶29 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰55 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۴۹٬۰۰۰همین حالا
مرغ پاک شده درسته بی پوست۲۰۹٬۹۰۰52 دقیقه پیش
بال و کتف مکزیکی مرغ راد پروتیین۱۸۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۷۹٬۹۰۰15 دقیقه پیش
مغز ران مرغ سمین۸۲٬۲۵۶43 دقیقه پیش
کتف مرغ زعفرانی 1کیلویی۱۲۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰33 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰19 دقیقه پیش
مرغ شکم پر۲۴۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۲۶٬۰۰۰34 دقیقه پیش
ران مرغ ممتاز۱۳۳٬۴۴۰42 دقیقه پیش
جوجه کباب مکزیکی تند۲۲۵٬۰۰۰47 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است۳۱٬۰۰۰52 دقیقه پیش
مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست۱۸۹٬۹۰۰19 دقیقه پیش
مرغ کامل سبز۲۴۲٬۳۰۶48 دقیقه پیش
کتف و بال مرغ شمال(ارسال فقط قم)۱۱۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ(جوجه بدون ادویه)۲۳۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت سینه مرغ فرآوری شده دودی کامپوره مقدار 200 گرم۹۲٬۰۰۰16 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان با کتف۲۱۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
فیله مرغ سبز۲۶۱٬۷۰۶47 دقیقه پیش
ران بی استخوان گوسفند۱٬۳۷۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
ران با کمر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۹٬۸۰۰48 دقیقه پیش
فیله ایتالیایی مرغ۲۶۵٬۰۰۰15 دقیقه پیش
جوجه کباب ران سبزیجات۲۶۹٬۰۰۰8 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون کتف۱۸۱٬۴۴۰همین حالا
جوجه کباب ران ویژه۲۶۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
ساق مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۴٬۰۰۰40 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین مقدار 900 گرم۱۳۱٬۰۰۰23 دقیقه پیش
ران مرغ تنوری۱۹۶٬۰۰۰14 دقیقه پیش
سینه دودی مرغ ( وکیوم )۱۹۹٬۰۰۰40 دقیقه پیش
ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی۲۸۸٬۰۰۰26 دقیقه پیش
بال ساده مرغ۱۶۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
بال مرغ کبابی کره رزماری۶۷٬۳۲۰همین حالا
جوجه مرغ کامل(منجمد)۱۶۱٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست پویا پروتئین مقدار 1800 گرم۲۶۲٬۰۰۰21 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰31 دقیقه پیش

قیمت مرغ زنده در بازار

بازار گوشت مرغ همچنین شاهد ثبات قیمت مرغ زنده نسبت به روز پیش است، هر کیلو مرغ زنده در بازار ۵۴,۱۳۵ تومان معامله شد.

قیمت گوشت قرمز منجمد امروز

هر کیلو گوشت منجمد گوساله هم در بازار امروز ثبات قیمت را نسبت به روز گذشته تجربه کرد، ۳۰۵ هزار تومان قیمت گذاری و فروخته شده است.

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۵۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۵۹٬۰۰۰54 دقیقه پیش
شقه گوسفندی تنظیم بازار (گوشت گوسفندی)۶۹۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
ران گوسفندی۱٬۶۸۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۵۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۵۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۷۵۰٬۰۰۰همین حالا
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۶۵۵٬۳۱۰25 دقیقه پیش
لاشه گوسفندی تنظیم بازار۶۷۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
دنبه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۸۶٬۹۶۰47 دقیقه پیش
قلوگاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰26 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۹۱۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۵۷٬۰۰۰20 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰37 دقیقه پیش
خورشتی گوسفندی۹۵۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۷۰٬۳۱۰38 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۶۸۹٬۹۰۰20 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۶۵٬۸۱۰13 دقیقه پیش
شیشلیک۷۳۵٬۰۰۰همین حالا
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۷۱۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش
سردست گوسفندی تنظیم بازار۶۹۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۵۰۰٬۰۰۰همین حالا
فیله گوسفند۱٬۴۲۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۳۱۹٬۹۰۰همین حالا
دنبه کباب۲۲۲٬۷۶۸37 دقیقه پیش
راسته گوسفند با دور راد۱٬۱۹۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
ژیگو گوسفند (3.5 کیلو)۵٬۸۰۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۷۷۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۳۳۹٬۹۰۰12 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۹۱۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۸۹٬۹۰۰همین حالا
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۶٬۰۱۲٬۳۶۰36 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۲۹۹٬۹۰۰9 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده تنظیم بازار (مخلوط)۳۹۹٬۰۰۰46 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰36 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۳۵۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۸۵۴٬۸۱۰12 دقیقه پیش
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۳۶۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰29 دقیقه پیش
استیک تام و جری گوسفندی۱٬۳۹۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گوشت لخم گوسفندی(خورشتی)۱٬۰۴۹٬۹۰۰31 دقیقه پیش
سردنده آبگوشتی گوسفند۲۳۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۵۲۲٬۳۱۰26 دقیقه پیش
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۳٬۰۲۷٬۴۶۰13 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۹۱۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۱٬۲۹۷٬۰۰۰48 دقیقه پیش
راسته شیشلیکی گوسفندی (شاندیزی)۱٬۲۸۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
ران گوسفندی همراه باقلوه گاه(نیم شقه ران)۹۱۵٬۰۰۰43 دقیقه پیش
دل گوسفند۱٬۱۰۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۱٬۰۹۹٬۹۰۰همین حالا
ران ممتاز ( گوسفندی )۹۷۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۳۰۸٬۵۶۰53 دقیقه پیش
گوشت راسته گوسفند با استخوان۱٬۱۱۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
گوشت سردست گوسفند با ماهیچه۹۸۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۷۷۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
کباب چنجه گوسفندی با دنبه۱٬۲۸۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
مامسان چيمن وزن 500 گرم۹۳٬۰۰۰51 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۹۶۹٬۹۰۰همین حالا
ران با استخوان گوسفند۸۵۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سردست و قلوه گاه بره نر 1000 گرمی (بدون دنبه)۷۷۸٬۰۰۰45 دقیقه پیش
زبان گوسفند۲۰۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰18 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۹۹٬۸۰۰10 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۹۹٬۸۰۰8 دقیقه پیش
قلوه گاه بی استخوان گوسفند۶۹۸٬۰۰۰7 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۸۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۳۳۹٬۹۰۰51 دقیقه پیش
دنده گوسفندی آبگوشتی۲۱۸٬۳۱۰28 دقیقه پیش
دنبه۳۳۳٬۰۰۰38 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۶۱۷٬۳۱۰37 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی۷۴۸٬۰۰۰همین حالا
راسته گوسفندی بدون استخوان۹۹۹٬۸۰۰9 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند۹۷۵٬۰۰۰33 دقیقه پیش
چنجه زعفرانی گوسفند۱٬۳۸۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۷۴۵٬۰۰۰10 دقیقه پیش
کف دست گوسفند۹۳۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
گردن خرد شده گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۷۲٬۸۱۸48 دقیقه پیش
گوشت چرخی گوسفندی ممتاز درجه یک 1000 گرمی۷۱۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
گردن گوسفند۸۲۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
شقه گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
سردست گوسفند۷۷۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۷۹٬۸۱۰48 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰54 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰32 دقیقه پیش
رول کباب۶۵۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
شیشلیک گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
دنبه۵۶۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
آبگوشت با گوشت گوسفندی هانی 800 گرمی۱۷۵٬۵۰۰29 دقیقه پیش
قلوه گاه با استخوان گوسفند۶۸۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
گوشت آبگوشتی گوسفندی۷۲۶٬۰۰۰50 دقیقه پیش
شاندیز زعفرانی گوسفند۱٬۰۸۰٬۰۰۰همین حالا
دالاس استیک طعم دار گوسفند۱٬۰۹۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۲٬۰۱۸٬۵۶۰19 دقیقه پیش
استیک فیله مینیون۱٬۲۱۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت ران گوساله جنگلی۳۲۲٬۸۱۰29 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۴۹۴٬۵۰۰24 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۰۲۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
گوشت گوساله سردست فروش ویژه ممتاز درجه یک۴۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
گوشت گوساله تنظیم بازار۶۳۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۶۰٬۸۱۰27 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
زبان گوساله راد۷۴۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰33 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۰۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
گوشت گوساله سردست ممتاز 1 کیلویی۵۷۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰15 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۲۷۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰19 دقیقه پیش
قلم گوساله راد۵۹٬۰۰۰22 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰8 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۹۴۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۶۰٬۸۱۰10 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۰۷۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۴۶۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰22 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰همین حالا
رست فیله گوساله۱٬۱۵۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
گوشت گردن گوساله۸۳۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
دنده کباب۲۲۷٬۳۱۸31 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰20 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۴۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰37 دقیقه پیش
کباب برگ ( گوشت گوساله )۹۲۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۷۲۹٬۹۰۰15 دقیقه پیش
قلم خرد شده گوساله۷۵٬۰۰۰همین حالا
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۳۲۲٬۸۱۰همین حالا
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۳۲٬۳۱۰38 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۹۹۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
استیک ریب آی گوساله۷۲۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ژیگو گوساله (1.5 کیلو)۱٬۱۹۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم۶۹۵٬۰۰۰همین حالا
مغز راسته گوساله۷۲۹٬۹۰۰18 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴25 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۱۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی منجمد کالی 800 گرمی۳۵۴٬۳۳۰53 دقیقه پیش
فیله کبابی گوساله۱٬۱۳۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
استیک فیله گوساله۱٬۱۸۵٬۰۰۰همین حالا
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴39 دقیقه پیش
گوشت خورشتی ماهیچه گوساله۷۱۳٬۰۰۰35 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰همین حالا
گوشت کباب کوبیده۷۱۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
دنده گوساله (تکه ای)۵۹۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله۶۱۹٬۹۰۰54 دقیقه پیش
گوشت رست راسته گوساله۸۸۵٬۰۰۰همین حالا
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
فیله مینیون گوساله۱٬۱۷۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
استیک تی بون طعم دار گوساله۷۵۵٬۰۰۰11 دقیقه پیش
ران گوساله خورشتی۶۰۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۶۱۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰9 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای گوساله۷۱۳٬۰۰۰22 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴40 دقیقه پیش
قلم گوساله جنگلی۱۸۰٬۳۱۰44 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۴۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
استیک راسته اسپشیال گوساله۸۴۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
استیک راسته طعم دار گوساله۸۱۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۹۴۹٬۹۰۰23 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰19 دقیقه پیش
استیک ری بای طعم دار گوساله۷۴۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
فیله استیک طعم دار گوساله۱٬۱۴۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۳۲٬۳۱۰16 دقیقه پیش
ران گوساله۵۷۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴8 دقیقه پیش
سفید ران گوساله۶۱۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴15 دقیقه پیش
گوشت گوساله خورشتی۶۱۹٬۹۰۰همین حالا
رولت ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰51 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده گوساله ساده۶۶۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴50 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ترش گیلانی۳۷۱٬۸۱۴54 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۷۲۹٬۹۰۰همین حالا
چرخکرده گوساله راد پروتیین۵۷۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
گوشت راسته گوساله۸۸۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۶۱۵٬۸۰۰51 دقیقه پیش
202 بیکن گوساله اصل 250 گرم۲۳۳٬۲۰۰26 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان)۷۱۳٬۰۰۰8 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( فیله )۹۴۹٬۹۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی تایلندی۳۷۱٬۸۱۴52 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سبزیجات معطر۳۷۱٬۸۱۴53 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس چوراسکو آرژانتینی۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
استیک گوساله جنگلی اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴34 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی زعفرانی۳۷۱٬۸۱۴22 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۱۵۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش

قیمت گوشت بوقلمون کشتار

در بازار گوشت طیور امروز هر کیلو بوقلمون کشتار در حالی معامله شده که نسبت به روز پیش ثبات قیمت را تجربه کرد و کیلویی ۱۱۰ هزار تومان معامله شد.

لیست قیمت گوشت بوقلمونقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت بوقلمون محلی۱٬۸۳۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان۲۸۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان سمین۱۳۹٬۸۰۰36 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون۱۹۹٬۰۰۰همین حالا
بوقلمون درسته۱۶۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران بوقلمون بدون استخوان۱۵۴٬۸۰۰39 دقیقه پیش
ران بوقلمون۲۵۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
بوقلمون شقه 4کیلویی۴۵۱٬۲۰۰12 دقیقه پیش
سینه بوقلمون 97 % دارفرش 250 گرمی آرکا۱۶۶٬۶۰۰9 دقیقه پیش
جوجه بوقلمون،فروش جوجه بوقلمون،پرورش بوقلمون۱۸۰٬۰۰۰همین حالا
فیله بوقلمون 97% دارفرش 300 گرمی آرکا۱۸۰٬۵۰۰38 دقیقه پیش
شقه بوقلمون ارگانیک۲۰۵٬۰۰۰36 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان بوقلمون۲۱۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
سینه بوقلمون با استخوان۱۴۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
ران بوقلمون 97 % دارفرش 300 گرمی آرکا۱۸۰٬۵۰۰19 دقیقه پیش
رویال فیله 98 درصد بوقلمون فرآوری شده آندره وزن 300 گرم۲۲۱٬۵۲۲45 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۲۱۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
فیگور بوقلمون نر۲۶۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
بوقلمون تازه کشتار روز۲۸۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
بوقلمون درسته۲۶۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۳۹۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
ران بوقلمون کامل سمین۲۹۹٬۸۰۰54 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۳۵۷٬۰۰۰همین حالا
سینه بوقلمون بااستخوان 3 کیلویی۳۶۵٬۴۰۰24 دقیقه پیش
گردن بوقلمون۱۶۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۱۲۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
پا بوقلمون۷۹٬۰۰۰34 دقیقه پیش
ساق بوقلمون یک عدد۲۰۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
سنگدان بوقلمون۱۴۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
کنسرو بوقلمون با طعم سیر و فلفل بوقلمون پارس 180 گرمی۱۱۵٬۳۸۰8 دقیقه پیش
چرخکرده بوقلمون سمین۱۲۳٬۳۱۰31 دقیقه پیش
سینه بوقلمون دودی (فیله) کامپوره مقدار 300 گرم۲۳۸٬۹۰۰26 دقیقه پیش
سینه اسپایسی بوقلمون 97%۱۹۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
مخلوط بوقلمون تازه مهیا پروتئین مقدار 2 کیلوگرم۲۸۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون بدون استخوان ممتاز 1000 گرم۳۱۵٬۰۰۰42 دقیقه پیش
سینه بوقلمون یک عدد۲۶۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
سینه بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۲۳۹٬۷۲۰7 دقیقه پیش
گوشت خورشتی بوقلمون(جوجه بدون ادویه)۳۸۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
ران ممتاز بوقلمون۲۱۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
استیک بوقلمون 97%۳۵۳٬۰۰۰17 دقیقه پیش
چرخ کرده بوقلمون(نیم کیلویی و یک کیلویی)۲۱۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده بوقلمون۳۹۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
گردن بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۱۲۸٬۸۰۵24 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون یک عدد۲۷۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون زعفرانی۱۴۲٬۳۱۰14 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون۳۹۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
ساق بوقلمون۳۲۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
فیله بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۲۸۱٬۵۳۰41 دقیقه پیش
بال بوقلمون مهیا پروتئین مقدار 900 گرم۶۸٬۷۰۰23 دقیقه پیش
ساق بوقلمون تازه بشقابی 700گرمی بدون پوست۱۵۶٬۰۵۰42 دقیقه پیش
مغز ران دودی بوقلمون (وکیوم)۱۷۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ساق بوقلمون با پوست مهیا پروتئین مقدار 900 گرم۱۵۸٬۰۰۰10 دقیقه پیش
بازو بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۱۳۲٬۵۸۰همین حالا
کنسرو بوقلمون با طعم زعفران بوقلمون پارس 180 گرمی۱۱۶٬۵۵۰26 دقیقه پیش
بوقلمون برگر90% مخصوص دارا(تازه)۳۱۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون سوپر اسپایسی۱۴۲٬۳۱۰27 دقیقه پیش
کنسرو بوقلمون با طعم دود و فلفل بوقلمون پارس 180 گرمی۱۱۵٬۵۶۰30 دقیقه پیش
استیک بوقلمون تنوری 95% گوشت 202 مقدار 300 گرم۱۷۵٬۱۰۰55 دقیقه پیش
ساق بوقلمون بدون پوست تازه بشقابی حسنا پروتئین 900 گرمی۲۰۱٬۶۰۰49 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون زیره و ترخون۱۴۲٬۳۱۰53 دقیقه پیش
ساق بوقلمون آماده۴۳۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون ترش گیلانی۱۴۲٬۳۱۰49 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون ترباکی۱۴۲٬۳۱۰46 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بی استخوان ( استیکی )۳۸۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون چوراسکو آرژانتینی۱۴۲٬۳۱۰49 دقیقه پیش
فیله بوقلمون هندی بهار Bahar Hindi Fileto پخته شده 120 گرم۱۶۰٬۰۰۰همین حالا
جوجه کبابی بوقلمون عشایری۱۴۲٬۳۱۰42 دقیقه پیش
بال بوقلمون کالی۱۶۱٬۵۹۵51 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون انار ناردون۱۴۲٬۳۱۰14 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون لیمو رزماری۱۴۲٬۳۱۰29 دقیقه پیش
ساق بوقلمون بدون پوست تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۱۷۹٬۲۰۰31 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون آدانا تورکیش۱۴۲٬۳۱۰29 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون شاندیزی۱۴۲٬۳۱۰9 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون پاسترامی۱۴۲٬۳۱۰18 دقیقه پیش
لاشه کامل بوقلمون-55 دقیقه پیش
جگر بوقلمون تازه۹۸٬۰۰۰35 دقیقه پیش
پای بوقلمون۵۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
جگر بوقلمون۱۳۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان بوقلمون ممتاز 1000 گرم۲۴۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
دل بوقلمون تازه کشتار روز بسته های 400 گرمی۱۰۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
سنگدان بوقلمون تازه۱۳۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
دل بوقلمون تازه۱۷۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
فیله بوقلمون ممتاز 1000 گرم۲۷۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
بوقلمون گوشتی زنده ارسال رایگان-28 دقیقه پیش
سنگدان بوقلمون تازه کشتار روز 500 گرمی۹۵٬۰۰۰همین حالا
بوقلمون محلی زنده - پر کنده-37 دقیقه پیش
سینه بوقلمون۱۸۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
سینه بوقلمون تازه۲۸۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
ران بوقلمون تازه۲۷۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
جگر بوقلمون تازه کشتار روز بسته های 400 گرمی۹۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون چرخکرده 1000 گرم۲۴۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون کشتار روز گرم و تازه و به صورت لاشه کامل-25 دقیقه پیش
فیله بوقلمون ممتاز۲۳۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون بدون استخوان۲۹۸٬۰۰۰48 دقیقه پیش
سنگدان بوقلمون۱۴۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
گوشت استیک بوقلمون آماده طبخ 1000 گرم۲۸۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
بوقلمون محلی خوش خوراک 2500 گرم۱٬۳۰۰٬۰۰۰همین حالا

قیمت دام زنده و کشتار در بازار

هر کیلو دام در کشتارگاه امروز با ثبات قیمت را نسبت به روز گذشته تجربه کرده است و ۴۱۰ هزار تومان خرید و فروش شد. همچنین امروز قیمت دام زنده در بازار ثبات را در پیش گرفت و کیلویی ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت گوشت شترمرغ کشتار

امروز همچنین در بازار هر کیلو گوشت شترمرغ کشتار ۳۴۱ هزار تومان خرید و فروش شد که در مقایسه با روز گذشته ثبات را تجربه کرده است.

لیست قیمت گوشت شتر مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت شترمرغ ران ممتاز 1000 گرم۶۹۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ۷۹۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
ران شترمرغ۷۹۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
گوشت شتر مرغ پاک شده۷۸۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شترمرغ۶۴۹٬۹۰۰25 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شترمرغ۷۸۵٬۰۰۰همین حالا
گوشت قیمه ای شترمرغ۶۴۹٬۹۰۰9 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ خورده گوشت۳۵۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
گوشت ران شترمرغ بدون استخوان بسته 900گرمی 707۵۲۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
گوشت راسته شترمرغ بسته 900گرمی 707۵۰۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
گوشت گرم و تازه بوقلمون گوشتی-20 دقیقه پیش
گوشت فیله کمر شترمرغ بسته 1200 گرمی 707۸۴۷٬۰۰۰15 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ.عرضه مستقیم از مزرعه به مصرف کننده۶۰۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
راسته شترمرغ۶۳۰٬۰۰۰همین حالا
گردن شترمرغ بسته 800گرمی 707۲۴۷٬۰۰۰40 دقیقه پیش
گردن شترمرغ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
خورده گوشت شترمرغ در وزن های مختلف۸۰۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
گوشت گردن بی استخوان شده شترمرغ به صورت بسته بندی۴۸۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت شترمرغ تازه-40 دقیقه پیش
فیله سه گوش شترمرغ-9 دقیقه پیش
گوشت شتر مرغ پاک شده-6 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ-20 دقیقه پیش