قیمت طلا / قیمت طلا 18 عیار / قیمت سکه

قیمت طلا امروز (گرم و مثقال 18 عیار، اونس جهانی)

در این صفحه می توانید لیست کاملی از قیمت طلا امروز (گرم و مثقال 18 عیار، اونس جهانی) در امروز را مشاهده کنید.
قیمت طلا

زندگی رنگی به نقل از اقتصادنیوز |

اما ریز قیمت سکه را می توانید از لینک پائین پیدا کنید. منبع لیست پائین وب سایت ترب است.

لیست قیمت سکهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
سکه طلا پارسیان یک گرمی طلا۳٬۷۶۲٬۰۰۰9 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان۷۴۰٬۰۰۰همین حالا
سکه پارسیان ۱۰۰ سوت (۰٫۱۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)۳۷۱٬۰۰۰21 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان طلای لوکس 50 سوت۲۲۱٬۰۰۰45 دقیقه پیش
سکه پارسیان ۲۵۰ سوت (۰٫۲۵۰گرمی طلای ۱۸ عیار)۹۵۶٬۰۰۰28 دقیقه پیش
سکه پارسیان ۱۵۰ سوت (۰٫۱۵۰گرمی طلای ۱۸ عیار)۵۸۳٬۰۰۰19 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان۱٬۷۸۸٬۰۰۰34 دقیقه پیش
سکه طلا یادبود 10 پهلوی۳۴۴٬۲۷۹٬۰۰۰38 دقیقه پیش
سکه پارسیان ۳۰۰ سوت (۰٫۳۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)۱٬۱۳۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
ربع سکه۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
خرید و قیمت سکه پارسیان ۱٫۵۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار۵٬۶۵۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
سکه پارسیان 100 سوت Z001۴۱۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
پارسیان 2/00 گرمی۷٬۳۲۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان زردیس 40 سوت۱۸۷٬۰۰۰22 دقیقه پیش
سکه گرمی 18 عیار پارسیان مدل 4030۳٬۶۰۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
پارسیان 0.400 سوت (طلای لوکس)۱٬۴۳۹٬۰۰۰38 دقیقه پیش
سکه طلا یادبود ربع پهلوی۱۰٬۵۰۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
سکه پارسیان ۳۵۰ سوت (۰٫۳۵۰گرمی طلای ۱۸ عیار)۱٬۳۳۸٬۰۰۰12 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان ایرانیان 100 سوت۴۰۶٬۰۰۰50 دقیقه پیش
سکه یک گرمی پارسیان۳٬۴۶۰٬۰۰۰همین حالا
سکه یک گرمی۳٬۸۴۱٬۰۰۰6 دقیقه پیش
سکه پارسیان 100 سوتی۴۸۶٬۰۰۰10 دقیقه پیش
سکه پارسیان ۷۰۰ سوت (۰٫۷۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)۲٬۶۶۶٬۰۰۰6 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان طلای لوکس 1 گرمی۳٬۸۵۱٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان طلای لوکس 300 سوت۱٬۱۷۴٬۰۰۰35 دقیقه پیش
سکه پارسیان ۶۰۰ سوت (۰٫۶۰۰گرمی طلای ۱۸ عیار)۲٬۱۱۴٬۰۰۰9 دقیقه پیش
پارسیان 1/500 گرمی۵٬۴۶۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان طلای لوکس 100سوت۴۰۶٬۰۰۰40 دقیقه پیش
سکه پارسیان 200 سوت Z003۷۷۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
سکه پارسیان ۳۰ سوت Z010۱۶۶٬۰۰۰32 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان 800 سوتی۲٬۸۳۹٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سکه طلا یادبود 5 پهلوی۱۸۵٬۳۸۱٬۰۰۰36 دقیقه پیش
پارسیان 1/00 گرمی۳٬۶۵۰٬۰۰۰همین حالا
سکه طلا پارسیان طلای لوکس 70 سوت۳۰۴٬۰۰۰46 دقیقه پیش
نیم سکه۲۳٬۶۶۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان ایرانیان 150 سوت۵۹۷٬۰۰۰21 دقیقه پیش
سکه طلا یادبود یک پهلوی۳۸٬۲۰۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
سکه پارسیان 500 سوتی۱٬۹۶۴٬۰۰۰41 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان طلای لوکس 250 سوت۹۸۴٬۰۰۰42 دقیقه پیش
سکه طرح جدید۴۱٬۳۵۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
سکه یک گرمی۶٬۹۲۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
سکه پارسیان 700 سوت۲٬۶۹۷٬۰۰۰14 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان طلای لوکس 2 گرمی۷٬۶۸۸٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان ماربر 800 سوت۳٬۰۷۷٬۰۰۰39 دقیقه پیش
سکه گرمی 18عیار پارسیان۲۰۱٬۴۳۰36 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان زردیس 120 سوت۴۹۷٬۰۰۰همین حالا
سکه پارسیان 600 سوت۲٬۳۱۷٬۰۰۰همین حالا
سکه پارسیان 150 سوت Z002۵۹۶٬۰۰۰47 دقیقه پیش
سکه طرح قدیم۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
پارسیان 0/050 گرمی۲۵۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
سکه یک گرم و نیم پارسیان۵٬۳۵۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان طلای لوکس 350 سوت۱٬۳۶۴٬۰۰۰9 دقیقه پیش
سکه پارسیان ۵۰ سوت Z012۲۳۷٬۰۰۰36 دقیقه پیش
سکه پارسیان ۷۰ سوت Z013۳۰۷٬۰۰۰همین حالا
سکه طلا پارسیان طلای لوکس 1.5 گرمی۵٬۷۵۲٬۰۰۰37 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان زردیس 2 گرمی۷٬۶۸۸٬۰۰۰33 دقیقه پیش
پارسیان 0/700 گرمی۲٬۵۵۰٬۰۰۰همین حالا
سکه پارسیان یک گرمی۳٬۷۲۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
سکه پارسیان 150 سوتی۷۳۳٬۰۰۰52 دقیقه پیش
شمش طلا پارسیان 500 سوتی۲٬۱۳۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
سکه پارسیان 800 سوت Z009۳٬۰۳۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
سکه 1 گرم و 200 سوت پارسیان۴٬۱۱۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
سکه پارسیان 300 سوتی۱٬۲۴۶٬۰۰۰26 دقیقه پیش
پارسیان 0/900 گرمی۳٬۲۸۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
شمش طلا پارسیان 700سوتی۲٬۷۶۱٬۰۰۰47 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان ایرانیان 1 گرمی۳٬۸۵۱٬۰۰۰36 دقیقه پیش
سکه پارسیان ۴۰ سوت Z011۲۰۱٬۰۰۰16 دقیقه پیش
سکه پارسیان 400 سوتی۱٬۶۱۷٬۰۰۰32 دقیقه پیش
سکه پارسیان 900 سوتی۳٬۷۲۸٬۰۰۰8 دقیقه پیش
سکه طلا پارسیان طلای لوکس 900 سوت۳٬۴۵۷٬۰۰۰28 دقیقه پیش
سکه پارسیان 700 سوتی۲٬۷۶۱٬۰۰۰39 دقیقه پیش
سکه 0.300 سوت پارسیان۱٬۱۳۰٬۰۳۶11 دقیقه پیش
پارسیان 0/300 گرمی۱٬۱۳۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
سکه پارسیان 350 سوتی۱٬۲۹۳٬۰۰۰47 دقیقه پیش
سکه پارسیان 600 سوتی۲٬۳۸۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
شمش طلا پارسیان300 سوتی۱٬۳۰۶٬۰۰۰همین حالا

در قسمت زیر هم می توانید لیست قیمت شمش طلا را مشاهده کنید که باز منبع لیست پائین سایت ترب است.

لیست قیمت شمش طلاقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
شمش طلا ده گرمی پارسیس۴۰٬۳۵۴٬۲۷۱29 دقیقه پیش
شمش طلا پرنیا (یک گرمی)۴٬۲۱۳٬۸۶۹53 دقیقه پیش
شمش طلا ۱۰۰ گرمی پارسیس۴۸۹٬۰۸۵٬۰۰۰33 دقیقه پیش
طلای آب شده بیست و پنج گرمی۹۲٬۱۰۱٬۲۷۰37 دقیقه پیش
شمش طلا ۲/۵ گرمی ( پارسیس )۱۰٬۳۹۲٬۵۷۴40 دقیقه پیش
شمش طلا پنج گرمی پارسیس۱۹٬۲۷۲٬۹۷۳46 دقیقه پیش
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100۶۲۰٬۹۰۰48 دقیقه پیش
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته زرین استاد شجریان۴٬۷۵۰٬۰۰۰همین حالا
شمش طلا 250 گرمی پارسیس۱٬۲۱۸٬۸۷۷٬۰۰۰7 دقیقه پیش
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته مادر ۰.۵۰۰ گرم۳٬۱۸۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۱ گرم۵٬۸۵۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 200۱٬۱۴۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
طلای 18 عیار۳٬۵۵۹٬۵۰۰47 دقیقه پیش
شمش طلا بیست گرمی ( پارسیس )۹۶٬۴۹۸٬۰۰۰16 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۲ گرم۱۰٬۴۳۰٬۰۰۰همین حالا
شمش نقره ماه نشان 1 کیلویی معادل (1000گرم) 999.0۶۷٬۹۶۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
شمش طلا 24 عیار طلای محمد (Mohammad Gold) طرح برج آزادی کد 1000۵٬۲۳۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
شمش طلا پرنیا ( ۰٫۱گرمی )۶۷۲٬۰۰۰16 دقیقه پیش
شمش طلای برج میلاد 24 عیار 1 گرم - طلای محمد۵٬۲۵۰٬۰۰۰همین حالا
شمش طلای 24 عیار طرح گل رز طلای محمد کد SSPGM14۴۳۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
شمش طلای گل رز 24 عیار 0.500 گرم - طلای محمد۲٬۶۹۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
شمش طلا نیم انسی۸۹٬۳۵۷٬۰۰۰12 دقیقه پیش
طلا گرمی 18 عیار کاپانی مدل هیچ کد kc014-p3 بسته 3 عددی۱٬۰۳۴٬۶۸۰51 دقیقه پیش
شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس یک انس مدل کارت فلزی۱۵۲٬۲۹۸٬۰۰۰37 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۱۰۰ گرم۶۴۳٬۰۰۰22 دقیقه پیش
شمش طلای 24 عیار طرح برج آزادی طلای محمد کد SSPGM13۵٬۳۰۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
گرم طلای 24 عیار۴٬۷۴۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
شمش طلای گل رز 24 عیار 0.150 گرم - طلای محمد۸۹۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
شمش طلا پارسیس (یک گرمی)۵٬۳۱۲٬۰۰۰55 دقیقه پیش
شمش طلا ده گرمی پارسیس۵۱٬۲۵۸٬۰۰۰15 دقیقه پیش
شمش طلا یک اونسی ( پارسیس )۱۵۴٬۶۶۶٬۰۰۰20 دقیقه پیش
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته پروانه 0.500 گرم۳٬۲۲۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
شمش نقره ماه نشان 250 گرمی (999.0)۱۷٬۹۸۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۱۰ گرم۵۰٬۹۰۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۵۰۰ گرم۲٬۶۸۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
شمش طلای برج آزادی 24 عیار 10 گرم - طلای محمد۵۰٬۹۰۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
پک سه عددی شمش نقره پارسیس یک اونسی (31.1 گرم) معادل 93.3 گرم۷٬۴۸۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
شمش طلا ۲/۵ گرمی ( پارسیس )۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
شمش طلای 0/200 گرمی۱٬۳۴۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۵ گرم۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
شمش طلا پرنیا ( ۰٫۱۵گرمی )۸۹۳٬۰۰۰همین حالا
شمش نقره ماه نشان 500 گرمی (999.0)۳۴٬۷۹۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته پک نوروزی 1403 1 گرم۷٬۶۳۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
شمش نقره پارسیس مدل یک اونسی (31.1 گرم)۲٬۶۲۲٬۰۰۰8 دقیقه پیش
شمش طلای برج آزادی 24 عیار 5 گرم - طلای محمد۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۲۰۰ گرم۱٬۱۶۵٬۰۰۰50 دقیقه پیش
شمش طلا پنج گرمی پارسیس۲۶٬۲۸۱٬۰۰۰10 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۴۰۰ گرم۲٬۱۶۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۳۰۰ گرم۱٬۶۶۶٬۰۰۰15 دقیقه پیش
شمش طلای 0/700 گرمی۳٬۷۸۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
شمش نقره امریکن ایگل 1 اونسی معادل (31.1گرمی) 999.0۴٬۹۸۰٬۰۰۰همین حالا
شمش طلای 24 عیار طرح گل زنبق طلای محمد کد SSPGM15۷۰۸٬۰۰۰22 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۶۰۰ گرم۳٬۱۸۰٬۰۰۰همین حالا
شمش طلا کاپانی Kapani مدل مادر کد KC007۹۳۶٬۱۵۰44 دقیقه پیش
شمش طلا پرنیا ( ۰٫۲۵گرمی )۱٬۳۶۹٬۰۰۰39 دقیقه پیش
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته امیر کبیر 0.500 گرم۳٬۱۳۵٬۰۰۰همین حالا
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۱۵۰ گرم۹۰۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
طلای آب شده ده گرمی۳۶٬۸۴۰٬۵۰۰7 دقیقه پیش
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته کوروش کبیر 0.500 گرم۳٬۱۰۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
شمش طلا 50 سوتی فرکانس پرنیا(24عیار)۴۵۳٬۷۹۴34 دقیقه پیش
شمش طلا پرنیا ( ۰٫۳گرمی )۱٬۵۸۹٬۰۰۰همین حالا
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۹۰۰ گرم۴٬۷۱۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
شمش طلای برج میلاد 24 عیار 3 گرم - طلای محمد۱۵٬۶۳۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
شمش طلای 24 عیار سین سان طرح برج آزادی وزن 2.5 گرم۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
شمش طلای 0/600 گرمی۳٬۳۱۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
شمش طلای برج میلاد 24 عیار 0.800 گرم - طلای محمد۴٬۲۰۰٬۰۰۰همین حالا
شمش طلای برج میلاد 24 عیار 5 گرم - طلای محمد۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
شمش طلا کاپانی Kapani مدل انار شب یلدا کد KC009۴۹۲٬۷۱۰42 دقیقه پیش
شمش طلا پرنیا ( ۰٫۸گرمی )۴٬۱۱۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۷۰۰ گرم۳٬۶۸۵٬۰۰۰40 دقیقه پیش
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته حافظیه شیراز ۰.۷۵۰ گرم۳٬۸۳۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
شمش نقره آگا 1 اونسی معادل (31.1گرمی) 999.0۴٬۹۸۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
شمش طلای گل زنبق 24 عیار 0.200 گرم - طلای محمد۱٬۱۴۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 10/00 گرمی مدل کارت فلزی۴۶٬۸۷۲٬۰۰۰13 دقیقه پیش
شمش طلای برج آزادی 24 عیار 4 گرم - طلای محمد۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
شمش طلای گل رز 24 عیار 1 گرم - طلای محمد۵٬۲۰۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
شمش طلای 0/300 گرمی۱٬۹۱۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
شمش طلای برج میلاد 24 عیار 0.500 گرم - طلای محمد۲٬۶۸۰٬۰۰۰همین حالا
شمش طلای برج میلاد 24 عیار 0.700 گرم - طلای محمد۳٬۷۰۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
شمش طلا کاپانی Kapani مدل KC015۱٬۲۷۷٬۲۲۰48 دقیقه پیش
شمش طلای گل رز 24 عیا 1 گرم - طلای محمد۵٬۴۳۲٬۰۰۰45 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۸۰۰ گرم۴٬۲۲۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
شمش طلای 24 عیار طرح برج میلاد طلای محمد کد SSPGM12۱۶٬۲۸۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
شمش طلای برج میلاد 24 عیار 0.900 گرم - طلای محمد۴٬۷۹۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته قلب قرمز 0.500 گرم۳٬۳۰۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
شمش طلای گل رز 24 عیار 0.350 گرم - طلای محمد۱٬۹۱۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
شمش طلا پرنیا ( ۰٫۵گرمی )۲٬۴۹۱٬۰۰۰11 دقیقه پیش
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته کودک 0.500 گرم۳٬۲۲۰٬۰۰۰همین حالا
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته فرشته 0.750 گرم۴٬۲۳۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
شمش طلای گل زنبق 24 عیار 0.100 گرم - طلای محمد۶۴۶٬۰۰۰9 دقیقه پیش
شمش ۲۴ عیار ایران شمش طرح سیمرغ ۰,۲۵۰ گرم۱٬۴۰۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
شمش طلای برج آزادی 24 عیار 2 گرم - طلای محمد۱۰٬۴۵۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
شمش طلای گل رز 24 عیار 0.900 گرم - طلای محمد۴٬۶۶۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
شمش نقره آگا 1 اونسی معادل (31.1گرمی) 999.0۴٬۹۸۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
شمش طلای برج آزادی 24 عیار 1.5 گرم - طلای محمد۷٬۸۳۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
شمش طلای ۲۴ عیار نقش برجسته ستارخان 0.500 گرم۳٬۱۸۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
شمش نقره گوریلا 1 اونسی معادل (31.1گرمی) 999.0۴٬۹۸۰٬۰۰۰همین حالا