مرغ و تخم مرغ گران شد؟ / قیمت مرغ کشتار روز، ران، فیله، سینه مرغ/ قیمت تخم مرغ محل - قیمت تخم مرغ تلاونگ امروز 2 اردیبهشت + جدول

امروز 2 اردیبهشت 1403 سری به بازار مرغ و تخم مرغ زدیم تا از ریز قیمت ها باخبر شویم.
قیمت مرغ و تخم مرغ

زندگی رنگی | چند روز پیش صحبت از افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ مطرح شد به طوری که گفته می شد قیمت مرغ افزایش پیدا کرده و قیمت یک شانه تخم مرغ هم 160 هزارتومان عبور کرد. امروز 22 دی 1402 سری به بازار مرغ و تخم مرغ زدیم تا از ریز قیمت ها باخبر شویم.

قیمت مرغ

در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای 2 اردیبهشت مشاهده کنید.

فیله مرغ۱۷۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰13 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۳۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۳۹٬۹۰۰25 دقیقه پیش
ران مرغ۱۱۹٬۹۰۰52 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰20 دقیقه پیش
گردن مرغ۶۱٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
ران مرغ بی استخوان۱۶۹٬۹۰۰29 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۴۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
گردن مرغ۷۹٬۰۰۰55 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
مرغ تازه۱۰۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۶۹٬۹۰۰23 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۰٬۳۱۲34 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۸۴٬۴۱۲9 دقیقه پیش
فیله مرغ سمین۱۱۹٬۸۵۰6 دقیقه پیش
ران مرغ__1کیلویی__۷۸٬۰۰۰49 دقیقه پیش
بال مرغ۱۵۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۲۸٬۰۰۰53 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۸۳٬۲۷۸52 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۶۳٬۲۱۰41 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰12 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۷۹٬۷۱۲51 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۲۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۶٬۲۱۲28 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰35 دقیقه پیش
بال مرغ سمین بدون نوک۶۰٬۹۱۲همین حالا
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰همین حالا
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۱۸۹٬۸۱۰42 دقیقه پیش
اسکلت مرغ سمین۱۱۲٬۶۱۲29 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست با کتف ماه بره (900 گرمی)۲۲۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۸۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر۲۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰36 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۱۹۹٬۹۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
اکبر جوجه سمین۱۲۶٬۷۱۲27 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۱۹۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۸۷٬۲۳۲21 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۳٬۸۱۲20 دقیقه پیش
مرغ و خروس محلی ( آماده و پرکنده)۳۲۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
ساق ران مرغ۲۷۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
ران مرغ بدون استخوان۲۷۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰همین حالا
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰همین حالا
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰9 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰29 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰52 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰27 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۱۳٬۰۰۰28 دقیقه پیش
پا مرغ۳۵٬۰۰۰همین حالا
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰27 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۶۹٬۹۰۰همین حالا
سینه دودی مرغ ( وکیوم )۱۹۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰6 دقیقه پیش
ران مرغ تازه با کمر۶۹٬۰۰۰54 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰37 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۳٬۸۱۲36 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰22 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰48 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۲۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۷٬۴۱۲44 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰16 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰26 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰13 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰8 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ۹۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
سینه مرغ پاک شده۲۰۹٬۰۰۰53 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۴۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
چرخ کرده مرغ۲۶۹٬۰۰۰همین حالا
بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰همین حالا
جوجه محلی منجمد کالی۲۴۲٬۲۵۰10 دقیقه پیش
کتف و بال مرغ شمال۱۱۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
اکبر جوجه (آماده به طبخ)۲۷۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰34 دقیقه پیش
گوشت سینه مرغ فرآوری شده دودی کامپوره مقدار 200 گرم۸۷٬۰۰۰13 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
جوجه کباب سبزیجات۲۵۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ(جوجه بدون ادویه)۲۳۷٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مغز ران مرغ سمین۴۲۲٬۸۱۲37 دقیقه پیش
مرغ شکم پر (با مخلفات)۵۹۹٬۹۰۰21 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰همین حالا
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۶۹٬۹۰۰11 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته با پوست۱۹۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
جوجه کباب عشایری۲۴۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰48 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰همین حالا
جوجه کباب لبنانی۲۶۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۳٬۸۵۰14 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی سیر و کره۶۲٬۸۲۰33 دقیقه پیش
کتف مرغ با پودر سوخاری اسپایسی۶۳٬۵۸۰44 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۲۶٬۰۰۰50 دقیقه پیش

قیمت تخم مرغ

لیست قیمت تخم مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
خرید و قیمت تخم مرغ محلی درجه ۱ - ۱ تایی۶٬۵۰۰33 دقیقه پیش
تخم مرغ 30 عددی(ویژه تهران) - شانه۳۰تایی سبک۱۰۸٬۰۰۰25 دقیقه پیش
تخم مرغ درشت کارتنی وزن بالا (6 شانه)۶۸۴٬۵۱۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ 30 عددی(ویژه تهران) - کارتن6شانه30تایی سبک۶۵۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (6عددی)۳۶٬۵۰۰34 دقیقه پیش
تخم مرغ 6 تا شانه 30 عددی ( وزن تقریبی 12 کیلو)۶۵۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
تخم مرغ بومی (محلی) 300تایی۲٬۴۹۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (9عددی)۵۵٬۲۵۰23 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (15عددی)۹۲٬۲۵۰31 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۷٬۰۰۰51 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (20عددی)۱۲۲٬۵۰۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ درجه یک شانه 30 عددی (متوسط و درشت - سایز ۱۲)۱۲۷٬۵۰۰29 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی دو زرده مارجان - بسته 5 عددی۷۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
یک شانه تخم مرغ رسمی محلی بارفروش۲۴۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۹۱٬۵۰۰40 دقیقه پیش
تخم مرغ درجه یک شانه 30 عددی۱۳۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی 12 تایی۱۱۴٬۰۰۰49 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز سیمرغ۷۴٬۰۰۰26 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی تک زرده مارجان - بسته 5 عددی۴۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ ۹ عددی ا -۵۵٬۳۵۰54 دقیقه پیش
تخم مرغ فله ای 1 عدد۵٬۵۰۰26 دقیقه پیش
تخم مرغ زرده طلایی ۳۰ عددی۱۱۴٬۱۲۰13 دقیقه پیش
تخم مرغ یومورتوی شکلاتی۲۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
تخم‌مرغ زرده طلایی بسته 20 عددی۹۱٬۶۰۰55 دقیقه پیش
تخم مرغ کلاسیک 20 عددی تلاونگ۱۱۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی ۱ کیلویی۱۳۷٬۰۰۰13 دقیقه پیش
تخم مرغ درشت کارتن 180 عددی۵۸۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ۹۲٬۲۵۰48 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ بسته 6 عددی۳۸٬۷۰۰12 دقیقه پیش
تخم مرغ پلاستیکی۲۰۰٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ سنتی مثل قدیما ترخون بانو بسته 10 عددی۱۳۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ 20 عددی ا -۹۷٬۰۰۰12 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز سیمرغ۴۳٬۰۰۰12 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی غنی شده سرشار از امگا 3 بسته 15 عددی۹۶٬۷۰۰39 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 9 عددی۴۴٬۷۵۰8 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ 9 عدد۶۰٬۱۲۰13 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز حسام۶۹٬۵۰۰16 دقیقه پیش
تخم مرغ توتک 30 عددی۱۳۶٬۰۰۰9 دقیقه پیش
تخم مرغ توتک 9 عددی۴۶٬۱۵۵41 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی بسته 20 عددی۱۲۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ بسته 20 عددی۱۲۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 24 عددی۱۱۹٬۴۰۰53 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی بسته 6 عددی۳۶٬۷۶۵13 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ ۹ عدد۶۰٬۱۲۰29 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 20 عددی۹۹٬۵۰۰30 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 6 عدد۲۹٬۸۰۰46 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ ۲۴ عدد۱۵۸٬۲۲۰26 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 15 عددی۷۴٬۶۰۰51 دقیقه پیش
تخم مرغ (کیلویی)۵۲٬۰۰۰39 دقیقه پیش
تخم مرغ(عددی)۴٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ ۱۵ عددی تلاونگ۹۲٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ تلاونگ ۹ عددی۵۵٬۳۵۰52 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ ۶ عددی۳۶٬۹۰۰36 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ ۱۵ عدد۱۰۰٬۶۲۰26 دقیقه پیش
تخم مرغ بسته 15 عددی۶۵٬۰۰۰40 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ 6 عدد۴۰٬۳۲۰38 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی و رسمی برتر۴٬۵۰۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ تازه۱۲۸٬۰۰۰30 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی کاملا اورگانیک.۱٬۰۵۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
تخم مرغ مخملی به صورت عمده 50تایی و 100تایی۷٬۰۰۰9 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی (700عددی)۶٬۰۰۰٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ محلی۷۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۲۵۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی ارگانیک۸٬۵۰۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی دو زرده-32 دقیقه پیش
تخم مرغ سایز متوسط پرنا 6 شانه 30 عددی - 6 عدد-31 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی30 عددی.بسته بندی ضد ضربه...۲۴۸٬۵۵۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ رنگی۳٬۰۰۰11 دقیقه پیش
پودرسفیده تخم مرغ۷۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
تخم مرغ رسمی تازه و درجه یک محلی۸٬۰۰۰42 دقیقه پیش
تخم مرغ-52 دقیقه پیش
شانه ۳۰عددی تخم مرغ محلی ا A comb of 30 local eggs-34 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی-53 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی (رسمی)-50 دقیقه پیش
تخم مرغ بیرجند - بسته 30 عددی - وزن 2 کیلو گرم-9 دقیقه پیش
تخم مرغ سایز متوسط ارم 6 شانه 30 عددی - 6 عدد-14 دقیقه پیش
تخم‌مرغ محلی ۱۰ عددی ا Golpa 10 psc-18 دقیقه پیش
تخم مرغ 100 درصد محلی-12 دقیقه پیش
قیمت تخم مرغ - 500 گرمی-33 دقیقه پیش
تخم مرغ سایز کوچک درسا 6 شانه 30 عددی - 6 عدد-20 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی،اُرگانیک و بدون آنتی بیوتیک 30عددی-20 دقیقه پیش
تخم مرغ دو زرده ترخون بانو بسته 6 عددی-همین حالا
تخم مرغ مروارید بسته 15 عددی-11 دقیقه پیش
تخم مرغ زرده طلایی مروارید 6 شانه 30 عددی - 6 عدد-31 دقیقه پیش
تخم مرغ آبگینه 9 عدد-8 دقیقه پیش
تخم مرغ دوزرده-18 دقیقه پیش
تخم مرغ حسام 9 عدد-33 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی مزرعه طلاتوک 9 عددی-32 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز حسام 20 عدد-26 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی 6 عددی زرده طلایی-40 دقیقه پیش
شانه 20 عددی تخم مرغ درپوش دار تلاونگ-13 دقیقه پیش
تخم مرغ تازه مروارید بسته 9 عددی-37 دقیقه پیش
تخم مرغ حسام 15 عدد-همین حالا

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]