تست هوش/تست آی کیو/ تست هوش تصویری

باهوش ها جواب بدهند / راه نجات کدام است؟

این یک معما با درجه سخت است که تنها افرادی می توانند آن را حل کنند که قدرت تحلیل بالایی دارند.
معما

زندگی رنگی | تست‌های هوش و معما از مواردی است که مغز شما را به چالش می‌کشد؛ امروز هم یک معمای دیگر براییتان در نظر گرفتیم؛ این بار قرار است راه نجات را پیدا کنید.

ماجرا از این قرار است که محققی در حال تحقیق در قطب جنوب بود که طوفانی شدید آغاز شد. او موفق شد ۲ غار را پیدا کند که بتواند در آن پناه بگیرد ، اما بنظرش رسید خرس قطبی گرسنه در یک غار هست و غار دیگر پر از زباله های رادیواکتیو است. بنظر شما کدام غار را باید انتخاب کند؟

الف : رادیو اکتیو ب: خرس قطبی ج.: راه نجاتی نیست

این بازی شما را وادار می‌کند تا قدرت ذهنی و بینایی را همزمان به میدان رزم ببرید و با قدرت تحلیل آنها را تقویت کنید.

.

.زمان شما از همین الان شروع شد

.

.

.

.

..

.

.

.

.

هنوز به نتیجه نرسیدید؟! بهتر است تصویر ا دوباره با دقت نگاه کنید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.اگر تردید دارید نگران نباشید به زودی پاسخ را متوجه می‌شوید

.

.

.

.

.

.

.

.

.زود باش فرصت رو به پایان ست

.

.

.

.

.

.

.

.

.پاسخ معما اینجاست

همانطور که میدانید در قطب جنوب خرس قطبی وجود ندارد و و اشتباه به نظر او رسیده که ممکن است خرس قطبی در اینجا وجود داشته باشد.


بازار