فال اصلی حافظ / فال حافظ امروز / فال حافط فردا / فال حافظ پیشگویی با قران

فال حافظ امروز / طالع امروزت را با حافظ ببین

فال حافظ در میان مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. کمتر فالی مانند فال حافظ را بین ایرانیان می‌توان پیدا کرد که هم در ایام شادی، و هم در زمان دوراهی‌ها و مشکلات به سراغ آن بروند. گرفتن فال حافظ با تعبیر از رسوم قدیمی مردم کشور ماست و قائل بودن ارزش بالا برای این شاعر و دیوان او، همواره سبب ترغیب افراد برای گرفتن فال حافظ اصلی و گرفتن فال حافظ با تفسیر شده است.
فال حافظ

زندگی رنگی | «ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم...» حالا برویم سراغ فال حافظ امروز

فروردینی ها

 • فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان
 • لب بگشا که می‌دهد لعل لبت به مرده جان
 • آن که به پرسش آمد و فاتحه خواند و می‌رود
 • گو نفسی که روح را می‌کنم از پی اش روان

تعبیر:خواهان زیادی دارید کسانی هستند که محتاج شما می باشند آنها را از خودتان دور نکنید. شما هم از کشی دور افتاده اید و تنها امیدتان وصال یار می باشد و تنها چیزی که زندگیتان را دوباره تضمین می کند همین است. دست به دعا برداشته اید امید داشته باشید که انشاالله به وصال می رسید.

اردیبهشتی ها

 • دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده
 • صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دریده
 • از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی
 • چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده

تعبیر:

چیزی را از دست داده اید که بسیار برایتان مهم بوده است حال می فهمید که قدر چه یاقوتگرانبهایی را ندانسته اید و به دنبال چاره اید. باز هم خدا را شاکر باشید که دوباره همه چیز مثل سابق می شود و گمشده تان بر می گردد.

خردادی ها

 • ‌‏با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
 • تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی
 • عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید
 • ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

تعبیر:

مواظب رفتارتان باشید گاهی زیاده روی می کنید، یا بیشتر به خدا روی آورید زیرا همه ی ما میهمانان ناخوانده ای هستیم که باید به آخرت برگردیم. هم نشینانتان هم از خدا دور شده اند از آنها دوری گزینید از خدا بخواهید اول سلامتی را به شما عطا کند و بعد از رموز خداوند همه چیز برایتان روشن می شود و از این طوفان بلا به سلامتی رهایی پیدا می کنید.

تیری ها

 • دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
 • من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد
 • کارم بدان رسید که همراز خود کنم
 • هر شام برق لامع و هر بامداد باد

تعبیر:

یاد ایام قدیم دلت را شاد می کند. به یاد روزهایی می افتی که صبح و شام آزاد بودی. درد دل زیادی داری و به دنبال یک هم راز و هم سخن می گردی. خود را ضعیف می پنداری اما دلت قوی است. حالا می فهمی که نصیحت بزرگان چقدر باعث موفقیتت شده. تمام خاطرات با قید تاریخ روی قلبت حک شده است و تو تا آخر عمرت به نیک نامی و کامروایی زندگی می کنی.

مردادی ها

 • دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
 • چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
 • آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
 • آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

تعبیر:

با کوچکترین اتفاقی فکر می کنید دنیا به آخر رسیده و بسیار غصه می خورید. خداوند هر چه که برای شما تقدیر کرده همان رقم خواهد خورد. خودتان به فکر چاره باشید و از یار قدیم خودتان کمک بخواهید در نهایت این خواست خدا بوده است.

شهریوری ها

 • ‏هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز
 • ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز
 • روندگان طریقت ره بلا سپرند
 • رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز

تعبیر:

در هر حال خدا را شاکر باش حتی اگر بلا بر تو نازل شود و از فراز و نشیب زندگی خسته شده باشی. با خودت کنار بیا با اشک و غم کاری از پیش نخواهی برد. سرنوشت حوادث زیادی برایت رقم زده. مرد عمل باش تا با همه ی آنها مقابله کنی و به دولت برسی.

مهری ها

 • فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
 • گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش
 • دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند
 • خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش

تعبیر:

به دست آوردن پول و سود به هر طریق ممکن جایز نیست بلکه اصل آن است که حلال و حرام مشخص باشد. با حرف زدن به جایی نمی رسید بهتر است کمی به قول هایی که داده اید و به عهدی که بسته اید فکر کنید و عمل نمایید. مواظب راهی که می روید باشید. سفر کرده ی شما به سلامت بر می گردد. انشاالله.

آبانی ها

 • ‌‏خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
 • به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود
 • طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
 • ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

تعبیر:

همگان به تو غبطه می خورند و این به خاطر این است که در هیچ کاری طمع نمی کنی و برای مال دنیا حریص نیستی. دل بزرگی داری و برای همین خدا تو را از مال دنیا بی نیاز می سازد. عهدی را که بسته ای فراموش نکن. تاج دانایی بر سرت می نهند فقط مواظب شیطان باش تا صید او نشوی.

آذری ها

 • ‌‏منم که دیده به دیدار دوست کردم باز
 • چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز
 • نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی
 • که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز

تعبیر:

از مشکلات فرار نکنید، مرد کار و عمل باشید. دلتان را با خون دل خوردن التیام ندهید بلکه با خواند نماز دلتان را آرام کنید. از نظر ایمان در مقام بالایی هستید به زیارت عتبات عالیات مشرف می شوید. به دوستان خودتان اطمینان کنید.

دی ماهی ها

 • دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
 • گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم
 • قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم
 • دوستان از راست می‌رنجد نگارم چون کنم

تعبیر:مدام در حال فکر کردن هستید و می خواهید راهی پیدا کنید تا کسی را به فراموشی بسپارید. دیگر خسته و رنجور شده اید. اما باز هم نمی توانید از او دست بکشید. پس دست به دعا بردارید و از خدا بخواهید صبر و مقاومت شما را بیشتر کند تا بتوانید به منظور و نظر خودتان برسید. انشالله

بهمنی ها

 • مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
 • هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
 • صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم
 • فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم

تعبیر:

می خواهند شما را از تصمیمی که گرفته اید منصرف کنند ولی شما کار خودتان را بکنید و موانعی را که پیش پایتان می گذارند بردارید. این را هم بدانید که اگر در این راه متوسل به دروغ و ریا شوید به هدف نمی رسید. کسی شما را نصیحت می کند و راه و چاه را نشانتان می دهد. به حرفش گوش دهید تا زودتر موفق شوید.

اسفندی ها

 • ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس
 • بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس
 • منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلام
 • پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس

تعبیر:

انتظار زیاد کشیده ای. نمی دانی که آیا او هم تو را دوست دارد یا نه آیا می خواهد تو را ببیند. اضطراب زیادی داری. غصه نخور، عاشقی جز عذاب و درد چیز دیگری ندارد ولی به خاطر عشقت زندگی می کنی. منتظر باش خبر بسیار خوبی به تو می دهند و تو مورد لطف کسی قرار می گیری.