فال حافظ واقعی / تفالی به حافظ / فال حافظ امروز با تعبیر

فال حافظ امروز / پنجشنبه 12 مرداد 1402

حافظ و قند و نباتش همیشه در میان مردم ایران زمین جایگاه بالایی داشته است و برای همین هم وقتی می‌خواهند عاقبت کاری یا چیزی را بدانند تفالی به شیخ شیراز می‌زنند. فال پنجشنبه 12 مرداد 1402 را هم می‌توانید اینجا ببینید.
فال حافظ

«ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم...» حالا برویم سراغ فال حافظ امروز

فروردینى ها

 • حاشا که من به موسم گل ترک می کنم
 • من لاف عقل می زنم این کار کی کنم
 • مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم
 • در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم

تعبیر:مرحله جدیدی از زندگیتان را آغاز می کنید و به رشد عقلی رسیده اید. پس ایمان و عملتان را نیز کامل کنید. از تزویر و ریا در اطرافتان ناراحتید. لطف خدا شامل حالتان شده و نامه ای با ارزش شما می دهند که بسیار خوشحال می شوید توشه ای هم برای آخرت خودتان اندوخته کنید.

اردیبهشتى ها‌‏

 • بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
 • فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
 • اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
 • من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم

تعبیر:یک دست صدا ندارد بلکه باید متحد شوید تا بتوانید پیروز شوید و بنیاد ظلم و ستم از بین ببرید. در این زمان است که به حاجات خودتان می رسید. با فردی عالی مقام ملاقات می کنید که او به شما کمک کرده و راهنمایی تان می کند. مطمئن باشید به نیات خودتان می رسید به شرط آنکه از خداوند دور نشوید.

خردادى ها‌‏

 • مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم
 • تو را می بینم و میلم زیادت می شود هر دم
 • به سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری
 • به درمانم نمی کوشی نمی دانی مگر دردم

تعبیر:جلوی هواهای نفسانی خویش را بگیرید. هر چند که به وصال یار فکر می کنید ولی مطمئن نیستید که او هم مثل شما فکر می کند یا نه. حاضرید سر و جان خودتان را فدای یار کنید و گاهی هم از سربی قراری می خواهید دل به دیا زده و همه چیز را به او بگوئید. کمی صبر کنید دست تقدیر همه چیز را بر وفق مرادتان درست می کند.

تیرى ها

 • شممت روح وداد و شمت برق وصال
 • بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال
 • احادیا بجمال الحبیب قف و انزل
 • که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال

تعبیر:شب های هجرن و جدایی پایان یافته و روزگار وصل و رسیدن به مراد نزدیک است. نقشه هایی را که برای این روز کشیده ای عملی کن. حریفان و حسودان را ببخش و عذر آنها را بپذیر. نذری را که کرده ای به جا آور تا رسیدن به مقصود حلالت باشد.

مردادى ها

 • برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز
 • بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز
 • روز اول رفت دینم در سر زلفین تو
 • تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز

تعبیر:

به عاقبت کاری که می کنی بیاندیش. عده ای می خواهند از شما سوء استفاده کنند. تو هنوز تجربه کافی نداری برای همین ممکن است راه خطا بروی و ظاهربین هستی و همه چیز را بر مبنای ظاهر آن می سنجی. از خدا بخواه تا سلامتی به تو بدهد و تو هم عبادت خدا را به جا آوری.

شهریورى ها‏

 • مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم
 • که پیش چشم بیمارت بمیرم
 • نصاب حسن در حد کمال است
 • زکاتم ده که مسکین و فقیرم

تعبیر:

آنقدر که به فکر دیگرانی به فکر خودتنیستی و فقط به این فکر می کنی به عهدی که با دوستانت بسته ای عمل نمایی. در این روزگار پر غوغا بهت اس بیشتر به فکر خود باشی تا بتوانی گلیمت را از آب بیرون بکشی. خودت را دست کم نگیر مطمئن باش صدای تو به خدایت می رسد.

مهرى ها

 • ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
 • درده قدح که موسم ناموس و نام رفت
 • وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
 • عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

تعبیر:برای آینده ی خود چه کاری انجام داده ای. وقت گذشته، عمرت هم تلف شده بدوناینکه برای فردایت فکری کرده باشی. این حاصل غرور خودت می باشد. غرورت را کنار بگذار تا دوباره متولد شده و بتوانی آینده را بسازی. توبه کن تا عمر از دست رفته دوباره بازگردد و قلب تاریکت روشن گردد

آبانى ها‌‏

 • به آب روشن می عارفی طهارت کرد
 • علی الصباح که میخانه را زیارت کرد
 • همین که ساغر زرین خور نهان گردید
 • هلال عید به دور قدح اشارت کرد

تعبیر:

رو به سوی خدا آورید آن وقت دلتان آرام می گیرد و طهارت روح و روان پیدا می کنید. نماز را سر وقت بخوانید تا در بهشت قصر و حور و پری نصیبتان شود. این اضطراب زمانی از بین می رود و به مقصودتان می رسید که عاری از گناه باشید

آذرى ها‌‏

 • به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
 • بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
 • الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد
 • مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

تعبیر:

بسیار انسان باوفایی هستید هر چند که روزگار و دوستانتان به شما جفا می کنند ولی باز هم مرام خودتان را حفظ کرده و برای رسیدن به اهداف خودتان کوشش و اهتمام زیادی می کنید. مراقب باشید گول شیطان را نخورید و به جای بهشت سر از جهنم در نیاورید. خوب می دانید که دنیا فانی است پس ارزش گناه کردن را ندارد

دى ماهى ها

 • گر چه ما بندگان پادشهیم
 • پادشاهان ملک صبحگهیم
 • گنج در آستین و کیسه تهی
 • جام گیتی نما و خاک رهیم

تعبیر:

گنج بزرگی در منارتان هست که تسبت با آن بی اهمیتید. آنقدر مغرور شده اید که به اطاف و زیر پای خودتان نگاه نمی کنید. همنشینی با دوستانتان را غنیمت بدانید و از خواب غفلت بیدار شوید. دشمنی را کر بگذارید تا بتوانید پیروز شوید و به نیات خودتان برسید باید مانند شیری باشید تا بتوانید دشمنان را که همچون ماری شما را نیش می زنند از بین ببرید.

بهمنى ها

 • ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود
 • وین بحث با ثلاثه غساله می رود
 • می ده که نوعروس چمن حد حسن یافت
 • کار این زمان ز صنعت دلاله می رود

تعبیر:

خوشحال باش که به مراد دل می رسی و کار و صنعت تو بالا می گیرد و زبانزد همه ی مردم می شوی. تو ره صد ساله را می خواهی یک شبه طی بکنی. مواظب آدم های شیطان صفت باش که می خواهند خرابت کنند. نعمت بسیاری به سویت روانه است. عمری دراز می کنی که سرشار از شادی و خوشی است

اسفندى ها‏

 • زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
 • راه هزار چاره گر از چار سو ببست
 • تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
 • بگشود نافه ای و در آرزو ببست

تعبیر:

چرا ناامید شده ای هزاران راه چاره وجود دارد. برای رسیدن به آرزویت تلاش کن. مبنای عشق را هوس نگذار چه بسا که شیطان راهبر تو باشد. اگر برای رسیدن به معشوق عاشق نباشی و با جمال ظاهر وصال طلبی جز دردسر عایدت نخواهد شد.