کد مورس بازی همستر ۳۰ خرداد اعلام شد

رمز مورس همستر کامبت 30 خرداد DAPP است.

زندگی رنگی به نقل از تجارت‌نیوز| کد مورس همستر کامبت روز 30 خرداد 1403 رمز [ DAPP ] است

D : – • •

A : • –

P : • – – •

P : • – – •