قیمت مرغ و بوقلمون / قیمت سینه بوقلمون / ران مرغ / سینه مرغ / قیمت بلدرچین

قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ / قیمت امروز 21 اردیبهشت

امروز 21 اردیبهشت قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم.
بوقلمون

زندگی رنگی| از قدیم وقتی می خواستند مثلی از وضع مالی خوب بزنند "شام مرغ و بوقلمون" را پیش می کشیدند و امروز با دیدن قیمت ها باید گفت واقعا مرغ و بوقلمو در حال تبدیل شدن به یک غذای اعیانی است. امروز 2 آبان سری به بازار ماکیان زدیم تا ببینیم قیمت ها چطور است . درواقع قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم. البته اگر قرار باشد خلاصه ای از قیمت ها را به شما بگوییم ماجرا از این قرار می شود :

قیمت گوشت مرغ (جدول قیمت)

فیله مرغ۱۷۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰43 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۳۹٬۹۰۰21 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۳۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
ران مرغ۱۱۹٬۹۰۰24 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰همین حالا
گردن مرغ۶۱٬۰۰۰25 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۹٬۹۰۰همین حالا
ران مرغ بی استخوان۱۶۹٬۹۰۰55 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۴۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
گردن مرغ۷۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
مرغ تازه۱۰۹٬۰۰۰12 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۶۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۰٬۳۱۲49 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۸۴٬۴۱۲همین حالا
فیله مرغ سمین۱۱۹٬۸۵۰18 دقیقه پیش
ران مرغ__1کیلویی__۷۸٬۰۰۰55 دقیقه پیش
بال مرغ۱۵۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۲۸٬۰۰۰34 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۸۳٬۲۷۸33 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۶۳٬۲۱۰47 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰46 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰همین حالا
ران مرغ سمین بدون استخوان۷۹٬۷۱۲همین حالا
سینه مرغ بدون استخوان۲۲۹٬۰۰۰8 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۶٬۲۱۲6 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین۴۳٬۹۲۰31 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۵۱٬۵۱۲31 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰41 دقیقه پیش
بال مرغ سمین بدون نوک۶۰٬۹۱۲23 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۱۸۹٬۸۱۰11 دقیقه پیش
اسکلت مرغ سمین۱۱۲٬۶۱۲23 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰37 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست با کتف ماه بره (900 گرمی)۲۲۵٬۰۰۰همین حالا
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۸۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر۲۵٬۰۰۰همین حالا
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۱۹۹٬۹۰۰54 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
اکبر جوجه سمین۱۲۶٬۷۱۲47 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۱۹۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۸۷٬۲۳۲46 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۳٬۸۱۲53 دقیقه پیش
ساق ران مرغ۲۷۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
ران مرغ بدون استخوان۲۷۹٬۰۰۰همین حالا
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰46 دقیقه پیش
مرغ و خروس محلی ( آماده و پرکنده)۳۲۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰10 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰31 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰30 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۱۳٬۰۰۰7 دقیقه پیش
پا مرغ۳۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰27 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۶۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰31 دقیقه پیش
سینه دودی مرغ ( وکیوم )۱۹۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران مرغ تازه با کمر۶۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰همین حالا
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۳٬۸۱۲54 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰50 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰37 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰14 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۲۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۷٬۴۱۲14 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰22 دقیقه پیش
سینه مرغ پاک شده۲۰۹٬۰۰۰11 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰11 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰32 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ۹۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۴۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
چرخ کرده مرغ۲۶۹٬۰۰۰همین حالا
بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰8 دقیقه پیش
جوجه محلی منجمد کالی۲۴۲٬۲۵۰30 دقیقه پیش
کتف و بال مرغ شمال۱۱۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش۶۲٬۸۲۰46 دقیقه پیش
اکبر جوجه (آماده به طبخ)۲۷۹٬۰۰۰48 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰42 دقیقه پیش
گوشت سینه مرغ فرآوری شده دودی کامپوره مقدار 200 گرم۸۷٬۰۰۰25 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۱۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
جوجه کباب سبزیجات۲۵۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ(جوجه بدون ادویه)۲۳۷٬۰۰۰همین حالا
مغز ران مرغ سمین۴۲۲٬۸۱۲53 دقیقه پیش
مرغ شکم پر (با مخلفات)۵۹۹٬۹۰۰همین حالا
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰همین حالا
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۶۹٬۹۰۰41 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته با پوست۱۹۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
جوجه کباب عشایری۲۴۹٬۰۰۰13 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰34 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰17 دقیقه پیش

قیمت گوشت بوقلمون (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت بوقلمونقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
بوقلمون کامل۲۳۹٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان۲۸۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون محلی۱٬۷۴۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
ران بوقلمون بدون استخوان۱۱۲٬۳۲۰6 دقیقه پیش
بوقلمون شقه 4کیلویی۴۵۱٬۲۰۰همین حالا
ران بوقلمون۲۵۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان سمین۱۱۲٬۳۲۰52 دقیقه پیش
سینه بوقلمون 97 % دارفرش 250 گرمی آرکا۱۶۶٬۶۰۰6 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون۱۹۹٬۰۰۰26 دقیقه پیش
فیله بوقلمون 97% دارفرش 300 گرمی آرکا۱۸۰٬۵۰۰18 دقیقه پیش
رویال فیله 98 درصد بوقلمون فرآوری شده آندره وزن 300 گرم۲۲۱٬۵۲۲17 دقیقه پیش
ران بوقلمون۲۳۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
شقه بوقلمون ارگانیک۲۰۵٬۰۰۰40 دقیقه پیش
ران بوقلمون 97 % دارفرش 300 گرمی آرکا۱۸۰٬۵۰۰45 دقیقه پیش
چرخ کرده بوقلمون۴۷۹٬۰۰۰32 دقیقه پیش
لاشه کامل بوقلمون۱۶۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
شقه بوقلمون۲۳۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
غاز و بوقلمون محلی (پرکنده و آماده)۴۲۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
گردن بوقلمون۱٬۴۷۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
بال بوقلمون۹۷٬۰۰۰38 دقیقه پیش
بوقلمون تازه کشتار روز۱۵۲٬۰۰۰13 دقیقه پیش
سینه بوقلمون۲۶۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان بوقلمون۱۹۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
ساق ران بوقلمون۳۵۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
فیگور بوقلمون نر۲۱۰٬۰۰۰همین حالا
ران بوقلمون ماکیما 1500 گرمی (+ - ۱۰ گرم)۲۵۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بااستخوان 3 کیلویی۳۶۵٬۴۰۰30 دقیقه پیش
گردن بوقلمون پاک شده۱۸۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
گوشت خورشتی بوقلمون(جوجه بدون ادویه)۳۹۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده بوقلمون۳۹۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
ران بوقلمون کامل سمین۲۴۲٬۸۲۰42 دقیقه پیش
گردن بوقلمون۲۱۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
سنگدان بوقلمون۱۴۹٬۰۰۰40 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون بدون استخوان ممتاز 1000 گرم۳۵۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۴۳۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
ران بوقلمون۱۶۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۳۵۷٬۰۰۰39 دقیقه پیش
جگر بوقلمون۱۰۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
سینه بوقلمون با استخوان۱۸۵٬۵۰۰18 دقیقه پیش
ساق بوقلمون تازه بشقابی 700گرمی بدون پوست۱۵۶٬۰۵۰7 دقیقه پیش
سینه بوقلمون با پوست۲۲۷٬۰۰۰52 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۱۹۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
چرخکرده بوقلمون سمین۱۱۲٬۳۲۰13 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان۳۴۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
سینه بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۲۳۹٬۷۲۰37 دقیقه پیش
سینه بوقلمون۲۷۹٬۰۰۰29 دقیقه پیش
بیکن سینه بوقلمون 202 وزن 250 گرم۱۵۶٬۸۰۰29 دقیقه پیش
استیک بوقلمون۴۹۹٬۰۰۰23 دقیقه پیش
استیک بوقلمون تنوری 95% 202 وزن 300 گرم۱۷۰٬۹۰۰15 دقیقه پیش
کنسرو بوقلمون با طعم دود و فلفل بوقلمون پارس 180 گرمی۱۱۵٬۵۶۰41 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۳۶۳٬۰۰۰27 دقیقه پیش
ساق بوقلمون منجمد کالی۲۱۷٬۱۱۳53 دقیقه پیش
ران ممتاز بوقلمون۱۹۵٬۰۰۰همین حالا
سینه بوقلمون دودی (فیله) کامپوره مقدار 300 گرم۲۳۸٬۹۰۰27 دقیقه پیش
کنسرو بوقلمون با طعم سیر و فلفل بوقلمون پارس 180 گرمی۱۱۵٬۳۸۰38 دقیقه پیش
فیله بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۲۸۱٬۵۳۰48 دقیقه پیش
پا بوقلمون۷۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بی استخوان ( استیکی )۳۹۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
سینه بوقلمون دمس وکیوم 300 گرم۲۰۰٬۶۰۰همین حالا
استیک بوقلمون 97%۳۵۳٬۰۰۰8 دقیقه پیش
ساق بوقلمون آماده۴۳۹٬۰۰۰41 دقیقه پیش
کنسرو بوقلمون با طعم زعفران بوقلمون پارس 180 گرمی۱۱۶٬۵۵۰16 دقیقه پیش
کتف بوقلمون کالی۱۹۵٬۷۰۰همین حالا
استیک بوقلمون تنوری 95% گوشت 202 مقدار 300 گرم۱۷۰٬۹۰۰28 دقیقه پیش
چرخ کرده بوقلمون(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۹۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
جگر بوقلمون تازه۹۸٬۰۰۰20 دقیقه پیش
بوقلمون درسته۱۲۵٬۰۰۰11 دقیقه پیش
ران بوقلمون تازه۱۵۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
بوقلمون گوشتی زنده ارسال رایگان-35 دقیقه پیش
دل بوقلمون تازه۱۴۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان بوقلمون ممتاز 1000 گرم۲۱۰٬۰۰۰همین حالا
سنگدان بوقلمون۱۲۵٬۰۰۰10 دقیقه پیش
بوقلمون محلی زنده - پر کنده-41 دقیقه پیش
فیله بوقلمون ممتاز 1000 گرم۲۴۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
جگر بوقلمون۱۰۸٬۰۰۰11 دقیقه پیش
کنسرو بوقلمون 180گرمی گوهر ماکیان۱۱۷٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سنگدان بوقلمون تازه۱۰۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
گوشت استیک بوقلمون آماده طبخ 1000 گرم۲۸۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
پای بوقلمون۴۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
ساق بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)۱۶۱٬۰۰۰15 دقیقه پیش
ساق بوقلمون۱۴۳٬۰۰۰44 دقیقه پیش
سینه بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (2 کیلوگرمی)۴۲۱٬۶۰۰32 دقیقه پیش
فیله بوقلمون-14 دقیقه پیش
فیله بوقلمون تازه مخصوص کباب۲۹۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
بوقلمون محلی خوش خوراک 2500 گرم۱٬۶۰۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
گوشت تازه ران بوقلمون بدون پوست-12 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون چرخکرده 1000 گرم۲۱۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
بوقلمون ا گوشت بوقلمون تازه و خوشمزه استاربال-43 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (2 کیلوگرمی)۵۸۱٬۳۰۰48 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون کشتار روز گرم و تازه و به صورت لاشه کامل-48 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون-34 دقیقه پیش
ران بوقلمون۱۴۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
سنگدان بوقلمون۱۸۷٬۰۰۰20 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون رسمی-52 دقیقه پیش
بوقلمون کامل۱۸۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
سینه بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (1 کیلوگرمی)۲۱۷٬۰۰۰7 دقیقه پیش

قیمت گوشت بلدرچین (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت بلدرچینقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت بلدرچین۲۳۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
بلدرچین منجمد شیرکوه۲۹۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
بلدرچین کبابی۵۸۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
بلدرچین بسته 4 عددی۲۲۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
بلدرچین ابر بیرنگ پمپی جدید۶۴٬۰۰۰35 دقیقه پیش
بلدرچین ابر قهوه ای پمپی جدید۶۳٬۰۰۰34 دقیقه پیش
بلدرچین شکم پر۵۴۹٬۰۰۰23 دقیقه پیش
بلدرچین ابر بیرنگ پمپی(نجم خاورمیانه)۶۴٬۰۰۰38 دقیقه پیش
بلدرچین منجمد کالی۲۷۸٬۳۵۰41 دقیقه پیش
بلدرچین ابر قهوه ای پمپی(نجم خاورمیانه)۶۳٬۰۰۰27 دقیقه پیش
بلدرچین ابر مشکی پمپی(نجم خاورمیانه)۶۴٬۰۰۰11 دقیقه پیش
بلدرچین تازه۱۲۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
گوشت گرم بلدرچین ارگانیک۳۸۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
مزرعه پرورش بلدرچین سبز شمال۲۱۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
گوشت بلدرچین تازه بسته 3عددی وزن حدودیست۱۷۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
بلدرچین تازه-12 دقیقه پیش
بلدرچین تازه بشقابی 800 گرمی۲۲۴٬۳۰۰8 دقیقه پیش
بلدرچین 4عددی۲۰۳٬۰۰۰49 دقیقه پیش
بلدرچین تازه 800 گرمی درجه آمثبت بهترین بلدرچین کشور۳۰۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
بلدرچین-52 دقیقه پیش
بلدرچین-29 دقیقه پیش
بلدرچین منجمد کالی 400 گرمی-31 دقیقه پیش
بلدرچین تازه مهیا پروتئین 800 گرمی-13 دقیقه پیش
گوشت بلدرچین ارگانیک تضمین سلامتی مزرعه بردیا-22 دقیقه پیش

قیمت گوشت شترمرغ (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت شتر مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت شترمرغ ران ممتاز 1000 گرم۶۹۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت خورشتی شترمرغ۷۸۵٬۰۰۰همین حالا
ماهیچه شترمرغ۷۹۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ تازه۷۴۹٬۰۰۰همین حالا
گوشت شترمرغ۷۹۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
گردن شترمرغ۶۹۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
دل و جگر شترمرغ۳۵۰٬۲۰۰31 دقیقه پیش
سنگدان شترمرغ۲۶۷٬۸۰۰34 دقیقه پیش
ران شترمرغ۶۹۹٬۸۰۰36 دقیقه پیش
چرخ کرده شترمرغ۶۸۹٬۰۰۰39 دقیقه پیش
فیله سه گوش شترمرغ۹۹۹٬۰۰۰34 دقیقه پیش
گوشت شتر مرغ پاک شده۷۸۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
گوشت ران شترمرغ با استخوان۴۵۳٬۲۰۰54 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شترمرغ۶۰۹٬۹۰۰8 دقیقه پیش
گوشت راسته شترمرغ۵۹۷٬۴۰۰31 دقیقه پیش
ران شترمرغ بدون استخوان۵۹۷٬۴۰۰48 دقیقه پیش
چربی شترمرغ۱۹۹٬۵۰۰29 دقیقه پیش
فیله کمر شترمرغ۶۳۸٬۶۰۰6 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده شترمرغ۴۶۳٬۵۰۰11 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده ران شترمرغ۶۴۶٬۰۰۰27 دقیقه پیش
قلم ساق استخوان شترمرغ۴۷٬۵۰۰35 دقیقه پیش
قلم ران شترمرغ۳۸٬۰۰۰همین حالا
گردن شترمرغ۲۷۲٬۹۵۰همین حالا
گوشت لخم ران شترمرغ۶۶۹٬۵۰۰8 دقیقه پیش
فیله مغز ران شترمرغ۶۳۸٬۶۰۰9 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای شترمرغ۶۰۹٬۹۰۰9 دقیقه پیش
استیک شترمرغ۸۹۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
گوشت راسته شترمرغ بسته 900گرمی 707۵۰۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ.عرضه مستقیم از مزرعه به مصرف کننده۶۰۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
گوشت فیله کمر شترمرغ بسته 1200 گرمی 707۸۴۷٬۰۰۰49 دقیقه پیش
گوشت ران شترمرغ بدون استخوان بسته 900گرمی 707۵۷۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
گوشت گرم و تازه بوقلمون گوشتی-28 دقیقه پیش
گردن شترمرغ بسته 800گرمی 707۲۴۷٬۰۰۰11 دقیقه پیش
گردن شترمرغ۳۴۵٬۰۰۰همین حالا
گوشت شتر مرغ پاک شده-9 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ-35 دقیقه پیش