فال حافظ آنلاین/فال حافظ امروز

فال حافظ امروز جمعه ۲۱ مهر ماه

ای خواجه حافظ شیرازی بزن فالی و بگو احوالی ...
فال حافط

زندگی رنگی| فال امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۲ را بخوانید

فروردینی ها

 • عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی
 • ای پسر جام می‌ام ده که به پیری برسی
 • چه شکرهاست در این شهر که قانع شده‌اند
 • شاهبازان طریقت به مقام مگسی
 • تعبیر: در گذر عمر غافل مانده اید اگر می خواهید به قله های موفقیت صعود کنید از تجربه ی پیران استفاده کنید تا خودتان نیز مانند عمری طولانی و با عزت داشته باشید. خیلی زود گول ظاهر مردم را می خورید و خودتان را کوچک می شمارید. مقامتان بالا می رود و زبانزد خاص و عام می شوید.

اردیبهشتی ها

 • دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا راحافظ
 • دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 • کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
 • باشد که بازبینیم دیدار آشنا را

تعبیر:کاری را که می خواهید انجام بدهید پنهان کنید. کار را هر چند کوچک است بزرگ بدانید، خیال پردازی را کنار بگذارید و وقت را غنیمت شمارید تا صاحب مقام و منزلت شوید. روزگار تنگدستی به پایان رسیده و زمان آسایش است. عمرتان طولانی است وضعیت فعلی تان تغییر می کند

خردادی ها

 • دیر است که دلدار پیامی نفرستاد
 • ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد
 • صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
 • پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

تعبیر: از انتظار خسته شده اید. منتظر جواب ثانیه شماری می کنید. باز هم شانس خود را محک بزنید. برای رسیدن به جواب به کسی دروغ نگویید، چون مشت شما باز می شود. متوسل به حیله نشوید. صبر داشته باشید. انشاالله جواب خواهید گرفت.

تیرماهی ها

 • اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک
 • از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک
 • برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور
 • که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک

تعبیر: هر چه داری با بقیه تقسیم کن. کرم داشته باش. با خساست به جایی نمی رسی. این خوبی هاست که نامت را ماندگار می کند. اگر این کارها را انجام بدهی تا زمان مرگ خدا همیشه پشت و پناهت می باشد. با اینکه انسان با تجربه ای هستی باز هم راهت را گم می کنی. اهل عبادت باش تا دلت پاک و منزه شود.

مردادی ها

 • دلم رمیده شد و غافلم من درویش
 • که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش
 • چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم
 • که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش

تعبیر: بر سر دو راهی قرار گرفته ای. همه ی کارها را سخت می گیری و ناامیدی. فکر می کنی تا حالا زنده بودنت بیخود بوده و تلاش هایت هدر رفته و خود را گول زده ای ولی این را بدان که از هر جا شروع کنی با منفعت است. با تجربه ای که به دست آورده ای بهتر تصمیم می گیری و راهت را انتخاب می کنی.

شهریوری ها

 • در خرابات مغان نور خدا می‌بینم
 • این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم
 • جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
 • خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم

تعبیر: انسان آینده نگر و عاقلی هستید. همیشه می گوئید باید دید در آیندهچه پیش می آید و نتیجه ی کار چه می شود. کاری را از روی هوس انجام نمی دهید اگر آن کار همراه با درد و رنج باشد ولی می دانید که در آینده برای شما نتیجه ای بسیار خوب و عالی در پی دارد. دوستانتان شما را مسخره می کنند ولی اعتنا نکنید و کار خودتان را انجام دهید.

 • مهرماهی ها
 • خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
 • که در دستت بجز ساغر نباشد
 • زمان خوشدلی دریاب و در یاب
 • که دایم در صدف گوهر نباشد
 • تعبیر: قدر جوانیت را بدان و به خاطر مسائل کوچک غمگین نباش. وجودت مثل گلستانی است که چند روزی سبز و با طراوت است و بعد خزان زندگی آن را از بین می برد. اگر می خواهی عمری دراز داشته باشی به مستمندان کمک کن. ناجی تو کسی غیر از خدا نیست و اوست که زینت دهنده ی دلهاست.

آبانی ها

 • ‌‏دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور
 • گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور
 • ای گلبشکر آن که تویی پادشاه حسن
 • با بلبلان بی‌دل شیدا مکن غرور

تعبیر: خوشحال باش و غصه و غم را کنار بگذار. تا دوری نکشی به وصال نمی رسی و تا رنج نبینی به خوشی هم نمی رسی، پی دست از عبادت نکش. امیدوار باش که از صبر تو گل حاجت روئیده است. شکایت نکن که در عین ظلمت نور بر تو می تابد.

آذرماهی ها

 • دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
 • گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم
 • قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم
 • دوستان از راست می‌رنجد نگارم چون کنم

تعبیر: مدام در حال فکر کردن هستید و می خواهید راهی پیدا کنید تا کسی را به فراموشی بسپارید. دیگر خسته و رنجور شده اید. اما باز هم نمی توانید از او دست بکشید. پس دست به دعا بردارید و از خدا بخواهید صبر و مقاومت شما را بیشتر کند تا بتوانید به منظور و نظر خودتان برسید. انشالله

دىماهی ها

 • خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
 • به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود
 • طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
 • ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

تعبیر: همگان به تو غبطه می خورند و این به خاطر این است که در هیچ کاری طمع نمی کنی و برای مال دنیا حریص نیستی. دل بزرگی داری و برای همین خدا تو را از مال دنیا بی نیاز می سازد. عهدی را که بسته ای فراموش نکن. تاج دانایی بر سرت می نهند فقط مواظب شیطان باش تا صید او نشوی.

بهمنی ها

 • ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی
 • تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
 • در مکتب حقایق پیش ادیب عشق
 • هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

تعبیر: تو که خودت بی تجربه ای چگونه به دیگران امر و نهی می کنی. تو که از عشق بویی نبرده ای چطوری صحبت از عشق می کنی و به راه راست دعوت می کنی. ائل خودت را بسارز و روزگار را تجربه کن. وقتی که حس کردی نور خدا دلت را روشن کرده آن وقت حق رهبری داری و روزگارت تغییر می کند و اگر حاجتی داری باید با خدا باشی.

اسفندماهی ها

 • گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر
 • بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر
 • خرم آن روز که با دیده گریان بروم
 • تا زنم آب در میکده یک بار دگر

تعبیر:فرصت های از دست رفته را می خواهی جبران کنی. سبب ساز است و تو موفق خواهی شد. فکر می کنی کسی قدر تو را نمی داند و کارهایت خریداری ندارد اما ناراحت نباش، سرنوشت تو تغییر پیدا می کند، با همت خود می توانی این مسئله را ثابت کنی.

بازار