قیمت گوشت / قیکت گوشت تازه گوساله / قیمت دام زنده / قیمت گوشت گوسفند

قیمت جدید گوشت گوساله تازه و منجمد/ قیمت گوشت گوسفند/ قیمت گوشت گاو و گوشت شتر / قیمت دام زنده / سردست - ران - راسته و دنبه امروز دوشبه 17 مهر

قیمت گوشت گوساله، گوسفند و شتر در بازار بررسی شد و می توانید آخرین قیمت ها را اینجا ببینید.
قیمت گوشت

زندگی رنگی | به نظر می رسد با سرد شدن هوا قیمت گوشت نیز افزایش پیدا کند برای بررسی صحت و سقم این موضوع به سراغ فروشگاه های اینترنتی رفتیم و قیمت انواع گوشت را بالا و پایین کردیم تا ببینیم گوشت قرمز در بازار امروز به چه سمت و سویی رفته است. آنچه را مشاهده کردیم در سه جدول با شما در میان گذاشتیم تا اگر قرار است امروز خریدار گوشت قرمز باشید بدانید باید چقدر از جیبتان را صرف این کالای اساسی بکنید.

قیمت گوشت گوساله و گاو

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گاو و گوساله - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گاو و گوساله - 17 مهر را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
سردست گوساله۳۰۵٬۸۲۰20 دقیقه پیش
گوشت ران گوساله جنگلی۳۰۵٬۸۲۰39 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۴۹۴٬۵۰۰50 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰44 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰همین حالا
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰27 دقیقه پیش
گوشت گوساله تنظیم بازار۶۳۹٬۰۰۰53 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۵۰٬۰۰۰همین حالا
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۱٬۷۵۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۱٬۷۷۵٬۰۰۰36 دقیقه پیش
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
فیله گوساله۶۸۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰54 دقیقه پیش
فیله گوساله۹۴۹٬۹۰۰21 دقیقه پیش
گوشت گوساله سردست ممتاز 1 کیلویی۵۸۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰53 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۱٬۴۰۰26 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۱٬۲۵۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰19 دقیقه پیش
ران گوساله۶۲۵٬۲۶۰همین حالا
برگر گوشت گوساله جنگلی دست ساز آمریکایی۹۱٬۸۱۶21 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰17 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۲۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
قلم گوساله۹۱٬۸۰۰51 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله۵۳۰٬۴۰۰51 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰13 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰51 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۶۱۹٬۹۰۰17 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰25 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴14 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰8 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰32 دقیقه پیش
زبان گوساله راد۷۴۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
گوشت گردن گوساله۸۳۹٬۰۰۰32 دقیقه پیش
راسته گوساله۸۹۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۷۲۹٬۹۰۰همین حالا
ژیگو گوساله (1.5 کیلو)۱٬۱۹۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۷۲۹٬۹۰۰همین حالا
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۱۴٬۸۲۰26 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله۶۱۹٬۹۰۰7 دقیقه پیش
خورشتی گوساله۶۱۸٬۴۵۰53 دقیقه پیش
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴36 دقیقه پیش
دنده کباب۲۲۷٬۳۱۸49 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
قلم گوساله راد۵۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
فیله مینیون گوساله۱٬۱۵۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
گوشت گوساله خورشتی۶۱۹٬۹۰۰14 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۹۴۹٬۹۰۰12 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۳۱۲٬۶۱۶34 دقیقه پیش
رولت ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴41 دقیقه پیش
دنده گوساله (تکه ای)۵۹۹٬۰۰۰22 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۰۷۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴9 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی لیمو رزماری۳۷۱٬۸۱۴28 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
استیک گوساله جنگلی با سس چوراسکو آرژانتینی۳۷۱٬۸۱۴7 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
ران گوساله گرم کشتار روز کیلوبی۵۴۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰همین حالا
استیک ری بای طعم دار گوساله۷۴۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی انار ناردون۳۷۱٬۸۱۴11 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۷۲۹٬۹۰۰31 دقیقه پیش
ران گوساله خورشتی۶۲۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۶۱۵٬۸۰۰همین حالا
استیک ریب آی گوساله۷۲۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
چرخکرده گوساله راد پروتیین۵۸۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۴۶۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله بدون چربی بسته 1کیلویی۵۸۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
ران گوساله۵۹۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۹۹۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ران گوساله بسته 1 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۳۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
فیله استیک طعم دار گوساله۱٬۱۳۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
راسته گوساله پاک شده۸۲۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
استیک راسته اسپشیال گوساله۸۵۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (یک کیلویی)۶۲۹٬۸۲۰50 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( فیله )۹۴۹٬۹۰۰49 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله۸۱۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
استیک تی بون طعم دار گوساله۷۵۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰24 دقیقه پیش
استیک راسته طعم دار گوساله۸۳۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
202 بیکن گوساله اصل 250 گرم۲۱۳٬۶۰۰35 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی زعفرانی۳۷۱٬۸۱۴9 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ترش گیلانی۳۷۱٬۸۱۴14 دقیقه پیش
بیفتک ران گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴31 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی آدانا تورکیش۳۷۱٬۸۱۴21 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ورچستر سس۳۷۱٬۸۱۴30 دقیقه پیش
سفید ران گوساله۶۳۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴16 دقیقه پیش

قیمت گوشت گوسفندی

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ 17 مهر را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۷۹٬۰۰۰26 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰همین حالا
ران گوسفندی۸۱۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفند بدون استخوان و بدون چربی۶۰۷٬۰۲۴33 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۷۹٬۰۰۰12 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۹۱۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
شقه گوسفندی تنظیم بازار (گوشت گوسفندی)۶۹۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰41 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۵۰٬۰۰۰همین حالا
ماهیچه گوسفندی۱٬۱۱۰٬۰۹۸43 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۶۰۷٬۰۲۴همین حالا
سردست گوسفندی بره بسته 3.5کیلویی۶۹۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
دنبه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۸۳٬۰۲۴37 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۲۷٬۳۱۸35 دقیقه پیش
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۶۱۵٬۰۰۰10 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۵۴٬۷۱۸51 دقیقه پیش
لاشه گوسفندی تنظیم بازار۶۷۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰17 دقیقه پیش
گوشت شقه گوسفندی۶۹۸٬۰۰۰6 دقیقه پیش
شیشلیک۷۳۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفند۷٬۹۴۸٬۵۰۰37 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۶۷۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۵۰۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۰۹۵٬۰۰۰همین حالا
سردست گوسفندی تنظیم بازار۶۹۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۲٬۸۶۸٬۱۲۰37 دقیقه پیش
گردن گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۳۷٬۳۲۰41 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۳۳۹٬۹۰۰همین حالا
دنبه گوسفند۴۱۷٬۰۸۶7 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی تازه۳۵۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۹۳۹٬۹۰۰41 دقیقه پیش
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۷۸۲٬۸۲۶42 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۱۷٬۰۰۰21 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۷۷۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۸۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۵٬۶۹۵٬۹۲۰28 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۷۳۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
دنبه کباب۲۲۲٬۷۶۸17 دقیقه پیش
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰25 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۵۰۵٬۸۱۶14 دقیقه پیش
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۳۶۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۱٬۲۹۷٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گردن گوسفندی۶۳۱٬۹۴۸22 دقیقه پیش
راسته شیشلیکی گوسفندی (شاندیزی)۱٬۲۸۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۲۹۹٬۹۰۰32 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۹۹٬۹۰۰41 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۷۹۸٬۰۰۰31 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۳۳۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۳۳۰٬۰۰۰همین حالا
خورشتی گوسفندی۱٬۲۳۰٬۰۷۱50 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲26 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۹۹٬۸۰۰31 دقیقه پیش
دنبه۳۳۳٬۰۰۰23 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۹۷۹٬۹۰۰28 دقیقه پیش
دل گوسفند۱٬۱۰۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
شقه گوسفندی۷۱۳٬۷۹۹12 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
راسته گوسفند با دور راد۱٬۲۴۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰همین حالا
راسته گوسفندی__1کیلو گرم__۷۰۲٬۰۰۰15 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی بدون ماهیچه۹۰۲٬۷۸۳همین حالا
شیشلیک گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
آبگوشت با گوشت گوسفندی هانی 800 گرمی۱۷۵٬۵۰۰21 دقیقه پیش
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۱٬۹۱۲٬۳۲۰17 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند۱٬۲۸۴٬۳۵۸23 دقیقه پیش
گوشت لخم گوسفندی(خورشتی)۱٬۰۴۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
چرخ کرده گوسفندی بدون چربی بسته 1کیلویی۸۹۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰45 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۳۹٬۸۳۰52 دقیقه پیش
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۲۹۲٬۳۲۰8 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۶۹۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی بسته 1کیلویی۱٬۲۵۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( راسته )۱٬۳۳۹٬۹۰۰15 دقیقه پیش
کف دست گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (۲کیلوئی)۱٬۹۱۲٬۳۲۰10 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۹۹٬۸۰۰14 دقیقه پیش
سردنده آبگوشتی گوسفند۳۱۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰32 دقیقه پیش
زبان گوسفند۲۰۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
سردست گوسفند با دنده(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۶۹٬۸۰۰29 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۳۱۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
دنده کباب مزه دار۲۲۷٬۳۱۸42 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰28 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۹۶۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
چرخ‌کرده مخلوط(گوسفند و گوساله) بسته 1کیلویی۶۳۰٬۰۰۰همین حالا
مامسان چيمن وزن 500 گرم۹۳٬۰۰۰11 دقیقه پیش
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۷۲٬۸۱۸همین حالا
قلوه گاه با استخوان گوسفند۷۱۸٬۰۰۰35 دقیقه پیش
کف دست گوسفند بدون دنده(نیم کیلویی و یک کیلویی)۸۹۹٬۸۰۰11 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند۷۰۱٬۷۶۲14 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۴۹۹٬۸۰۰12 دقیقه پیش
گردن گوسفند۸۳۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوساله جنگلی۳۰۷٬۸۲۴47 دقیقه پیش
راسته گوسفندی بدون استخوان۹۹۹٬۸۰۰29 دقیقه پیش
چرخکرده قلوگاه گوسفندی ويژه۳۵۱٬۸۲۴26 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰15 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ۷۳۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله۶۹۹٬۰۰۰همین حالا
قلوه گاه بی استخوان گوسفند۷۳۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش

قیمت گوشت شتر

بازار