قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ / قیمت امروز 18 شهریور

امروز 18 شهریور 1402 قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم.
مرغ و بوقلمون

زندگی رنگی | از قدیم وقتی می خواستند مثلی از وضع مالی خوب بزنند "شام مرغ و بوقلمون" را پیش می کشیدند و امروز با دیدن قیمت ها باید گفت واقعا مرغ و بوقلمو در حال تبدیل شدن به یک غذای اعیانی است. امروز 18 شهریور سری به بازار ماکیان زدیم تا ببینیم قیمت ها چطور است . درواقع قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم. البته اگر قرار باشد خلاصه ای از قیمت ها را به شما بگوییم ماجرا از این قرار می شود :

 • مرغ کشتار روز ........................................................................ ۹۸٬۰۰۰
 • فیله مرغ ............................................................................... ۲۰۹٬۹۰۰
 • ران مرغ با پوست .................................................................. ۱۴۹٬۹۰۰
 • ران و سینه مرغ بدون پوست ................................................. ۱۵۹٬۹۰۰
 • ران مرغ ................................................................................... ۱۱۵٬۰۰۰
 • سینه مرغ با استخوان ................................................................۱۶۹٬۹۰۰

.

 • سینه بوقلمون ......................................................................... ۲۲۰٬۰۰۰
 • شقه بوقلمون ارگانیک .............................................................. ۱۵۹٬۰۰۰
 • سینه بوقلمون بدون استخوان ................................................ ۲۴۸٬۰۰۰
 • بوقلمون کامل ........................................................................... ۱۹۴٬۰۰۰
 • ران بوقلمون ............................................................................. ۱۸۵٬۰۰۰
 • فیله بوقلمون دودی ( 1 کیلوگرم ) ............................................. ۳۱۸٬۰۰۰

.

 • گوشت بلدرچین .............................................................................. ۲۳۰٬۰۰۰
 • بلدرچین ........................................................................................... ۲۲۹٬۰۰۰
 • بلدرچین کبابی .................................................................................. ۲۹۹٬۰۰۰
 • بلدرچین آماده برای طبخ .................................................................... ۴۰٬۰۰۰
 • بلدرچین .پاک شده تمیز200 گرم ........................................................ ۴۰٬۰۰۰
 • بلدرچین تازه 800 گرمی درجه آمثبت بهترین بلدرچین کشور ............ ۳۰۰٬۰۰۰
 • بلدرچین در شیشه پخت شده 1000 گرمی .......................................... ۱۵۹٬۹۰۰

قیمت گوشت مرغ (جدول قیمت)

فیله مرغ۱۱۶٬۲۰۶همین حالا
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰10 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۴۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۴۹٬۹۰۰11 دقیقه پیش
فیله مرغ۲۴۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
کتف مرغ (بدون پوست)۸۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۷٬۰۰۰همین حالا
مرغ منجمد۵۲٬۰۰۰18 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰40 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۲٬۵۵۶21 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۸۷٬۱۰۶8 دقیقه پیش
ران ممتاز۷٬۲۵۰13 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۸٬۰۰۶همین حالا
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۹۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۷۲٬۱۰۰22 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین۴۶٬۳۶۰47 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰33 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۶٬۸۰۶44 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۵۳٬۱۵۶23 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۹۶٬۸۰۶17 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۲۰۷٬۹۲۰21 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰42 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۸٬۰۰۰18 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۹۲٬۵۳۱20 دقیقه پیش
جوجه کباب زعفرانی۱۹۵٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۱۶٬۰۰۰25 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۹۷٬۱۰۰10 دقیقه پیش
فیله ریز مرغ ارگانیک۱۲۱٬۰۵۶50 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰34 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰همین حالا
مرغ تازه تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۳۸٬۰۰۰همین حالا
اکبر جوجه سمین۱۳۰٬۷۵۶7 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰52 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰39 دقیقه پیش
پای مرغ سمین۲۸٬۹۰۶47 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰44 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰23 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است۳۱٬۰۰۰35 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰25 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۹۰٬۰۱۶43 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰15 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۲۱۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
جوجه کباب طعم دار۲۳۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۲۰۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۱۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۶٬۸۰۶26 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان با کتف۱۹۸٬۵۰۰28 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان استیکی۲۰۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰16 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰12 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۷۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش
ران بدون پوست مرغ۱۷۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران با کمر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۹٬۸۰۰43 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
مرغ شمال رتبه آ ۱۰۰۰ گرمی۸۵٬۸۰۰25 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰50 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۷۹٬۹۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰31 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش۶۲٬۸۲۰31 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
چرخکرده مرغ سمین۱۰۳٬۲۱۲44 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۸٬۶۰۶23 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰37 دقیقه پیش
جوجه دیگی کباب ترش گیلانی۱۲۰٬۷۱۴55 دقیقه پیش
ران مرغ تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۵۲٬۰۰۰22 دقیقه پیش
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۷۴٬۶۰۰26 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰32 دقیقه پیش
جوجه کباب لاری۱۲۰٬۷۱۴26 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۳۵٬۰۰۰همین حالا
ران مرغ با کمر۹۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۷۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
بال و بازو مرغ۱۱۵٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰35 دقیقه پیش
فیله مرغ گیاهی وگان وایزفود - 12 تکه - 400 گرمی۱۰۲٬۷۲۰25 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغ۲۲۳٬۲۵۰9 دقیقه پیش
استیک ران مرغ تریاکی۱۳۹٬۳۱۴52 دقیقه پیش
فیله ایتالیایی مرغ۲۶۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۶۸٬۲۰۰45 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰19 دقیقه پیش
بال و بازوی زعفرانی مرغ۱۶۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
جوجه کباب مکزیکی تند۲۲۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران با پوست مرغ۱۵۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
سینه بدون کتف مرغ۲۱۸٬۰۰۰48 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی۱۲۰٬۷۱۴18 دقیقه پیش

قیمت گوشت بوقلمون (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت بوقلمونقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت بوقلمون محلی۱٬۸۳۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
لاشه کامل بوقلمون۱۳۵٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان۲۸۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
ران بوقلمون بدون استخوان۱۲۳٬۳۱۰29 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان سمین۱۲۳٬۳۱۰53 دقیقه پیش
ران بوقلمون۱۲۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
شقه بوقلمون ارگانیک۲۰۵٬۰۰۰همین حالا
ران بوقلمون۲۵۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
بوقلمون درسته۱۲۵٬۰۰۰36 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون۱۹۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
رویال فیله 98 درصد بوقلمون فرآوری شده آندره وزن 300 گرم۱۸۲٬۰۴۲36 دقیقه پیش
بوقلمون شقه 4کیلویی۴۵۱٬۲۰۰23 دقیقه پیش
سینه بوقلمون 97 % دارفرش 250 گرمی آرکا۱۶۶٬۶۰۰13 دقیقه پیش
گردن بوقلمون۱٬۴۷۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۲۱۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
ران بوقلمون 97 % دارفرش 300 گرمی آرکا۱۸۰٬۵۰۰40 دقیقه پیش
فیله بوقلمون 97% دارفرش 300 گرمی آرکا۱۸۰٬۵۰۰همین حالا
سینه بوقلمون بدون استخوان۳۴۵٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان بوقلمون۲۱۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
سینه بوقلمون با استخوان۱۴۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
گردن بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۱۲۸٬۸۰۵همین حالا
پا بوقلمون۷۹٬۰۰۰12 دقیقه پیش
سینه بوقلمون با استخوان۱۵۷٬۰۰۰54 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۳۵۷٬۰۰۰10 دقیقه پیش
فیگور بوقلمون نر۲۱۰٬۰۰۰همین حالا
سینه بوقلمون بااستخوان 3 کیلویی۳۶۵٬۴۰۰27 دقیقه پیش
جوجه بوقلمون،فروش جوجه بوقلمون،پرورش بوقلمون۱۸۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
بال بوقلمون۹۷٬۰۰۰48 دقیقه پیش
چرخکرده بوقلمون سمین۱۱۷٬۳۱۲17 دقیقه پیش
کنسرو بوقلمون با طعم سیر و فلفل بوقلمون پارس 180 گرمی۱۱۵٬۳۸۰19 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۳۶۳٬۰۰۰22 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون بدون استخوان ممتاز 1000 گرم۳۵۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
فیله بوقلمون۱۲۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
ساق بوقلمون یک عدد۲۰۹٬۰۰۰15 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون زعفرانی۱۳۰٬۰۱۴10 دقیقه پیش
سینه بوقلمون یک عدد۲۶۹٬۰۰۰26 دقیقه پیش
ران ممتاز بوقلمون۲۱۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون مدیترانه‌ای۱۳۰٬۰۱۴41 دقیقه پیش
چرخ کرده بوقلمون(نیم کیلویی و یک کیلویی)۲۱۰٬۰۰۰همین حالا
مغز ران بوقلمون یک عدد۲۶۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
سینه بوقلمون با پوست۲۲۷٬۰۰۰46 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون اسپایسی۱۲۰٬۷۱۴همین حالا
سینه بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۲۳۹٬۷۲۰12 دقیقه پیش
ساق بوقلمون تازه بشقابی 700گرمی بدون پوست۱۵۶٬۰۵۰23 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون زیره و ترخون۱۳۰٬۰۱۴20 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون چوراسکو آرژانتینی۱۳۰٬۰۱۴12 دقیقه پیش
بازو بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۱۳۲٬۵۸۰36 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون سوپر اسپایسی۱۲۰٬۷۱۴54 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون ترباکی۱۳۹٬۳۱۴19 دقیقه پیش
فیله بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۲۸۱٬۵۳۰36 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون سبزیجات معطر۱۳۰٬۰۱۴54 دقیقه پیش
ساق بوقلمون بدون پوست تازه بشقابی حسنا پروتئین 900 گرمی۲۰۱٬۶۰۰47 دقیقه پیش
ساق بوقلمون بدون پوست تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی۱۷۹٬۲۰۰34 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون انار ناردون۱۳۰٬۰۱۴46 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون عشایری۱۳۰٬۰۱۴34 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون شاندیزی۱۳۰٬۰۱۴37 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون پاسترامی۱۳۰٬۰۱۴10 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون لیمو رزماری۱۳۰٬۰۱۴10 دقیقه پیش
جوجه کبابی بوقلمون آدانا تورکیش۱۳۰٬۰۱۴53 دقیقه پیش
بال بوقلمون کالی۱۶۱٬۵۹۵33 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان بوقلمون ممتاز 1000 گرم۲۱۰٬۰۰۰همین حالا
پای بوقلمون۴۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
دل بوقلمون تازه۱۵۲٬۰۰۰29 دقیقه پیش
بوقلمون گوشتی زنده ارسال رایگان-18 دقیقه پیش
جگر بوقلمون۱۲۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
فیله بوقلمون ممتاز 1000 گرم۲۴۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
ران بوقلمون تازه۱۵۵٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سنگدان بوقلمون۱۲۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
جگر بوقلمون تازه۹۸٬۰۰۰همین حالا
مغز ران بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (2 کیلوگرمی)۶۱۵٬۶۵۰52 دقیقه پیش
بوقلمون محلی زنده - پر کنده-11 دقیقه پیش
سنگدان بوقلمون 500 گرمی۹۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ران بوقلمون۱۵۲٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون کشتار روز گرم و تازه و به صورت لاشه کامل-32 دقیقه پیش
گوشت استیک بوقلمون آماده طبخ 1000 گرم۲۸۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
فیله بوقلمون تازه مخصوص کباب۲۹۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
ساق بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)۱۶۱٬۰۰۰33 دقیقه پیش
فیله بوقلمون-30 دقیقه پیش
جگر بوقلمون بسته های 400 گرمی۹۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت تازه ران بوقلمون بدون پوست-27 دقیقه پیش
بوقلمون محلی خوش خوراک 2500 گرم۱٬۴۰۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان و چربی تازه کشتار روز۲۲۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
فیله بوقلمون-40 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (1 کیلوگرمی)۳۱۹٬۶۵۰54 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون رسمی-7 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون-40 دقیقه پیش
سینه بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (1 کیلوگرمی)۱۹۷٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سینه بوقلمون۱۴۸٬۰۰۰همین حالا
سینه بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (2 کیلوگرمی)۳۸۴٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گردن بوقلمون 1 کیلو گرمی کشتار روز۱۶۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون بدون چربی و استخوان تازه کشتار روز۲۷۵٬۰۰۰همین حالا
گردن بوقلمون ماه بره (2 کیلوگرمی)۳۱۱٬۰۰۰همین حالا
دل بوقلمون۱۰۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
بوقلمون ا گوشت بوقلمون تازه و خوشمزه استاربال-39 دقیقه پیش
فیله بوقلمون تازه کشتار روز 1 کیلو گرم۲۱۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
ران بوقلمون تازه کشتار روز از کشتارگاه۱۸۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
فیله بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)۲۱۵٬۰۰۰30 دقیقه پیش

قیمت گوشت بلدرچین (جدول قیمت)

قیمت گوشت شترمرغ (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت شتر مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت راسته شترمرغ۵۹۷٬۴۰۰37 دقیقه پیش
دل و جگر شترمرغ۳۴۷٬۰۰۰12 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ ران ممتاز 1000 گرم۶۹۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
سنگدان شترمرغ۲۶۷٬۸۰۰45 دقیقه پیش
گوشت ران شترمرغ با استخوان۴۵۳٬۲۰۰19 دقیقه پیش
گردن شترمرغ۲۷۲٬۹۵۰37 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده شترمرغ۳۶۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
ران شترمرغ بدون استخوان۵۹۷٬۴۰۰54 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ۷۹۹٬۰۰۰30 دقیقه پیش
قلم ساق استخوان شترمرغ۴۷٬۵۰۰42 دقیقه پیش
فیله کمر شترمرغ۶۳۸٬۶۰۰11 دقیقه پیش
ران شترمرغ۷۹۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
قلم ران شترمرغ۳۸٬۰۰۰7 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شترمرغ۶۴۹٬۹۰۰50 دقیقه پیش
گوشت لخم ران شترمرغ۶۶۹٬۵۰۰51 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده ران شترمرغ۶۴۶٬۰۰۰48 دقیقه پیش
فیله مغز ران شترمرغ۶۳۸٬۶۰۰همین حالا
گوشت قیمه ای شترمرغ۶۴۹٬۹۰۰50 دقیقه پیش
گردن شترمرغ۳۰۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
گوشت راسته شترمرغ بسته 900گرمی 707۵۰۵٬۰۰۰50 دقیقه پیش
گوشت ران شترمرغ بدون استخوان بسته 900گرمی 707۵۲۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
گردن شترمرغ بسته 800گرمی 707۲۴۷٬۰۰۰همین حالا
گوشت فیله کمر شترمرغ بسته 1200 گرمی 707۸۴۷٬۰۰۰22 دقیقه پیش
گوشت گرم و تازه بوقلمون گوشتی-27 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ تازه-همین حالا
فیله سه گوش شترمرغ-53 دقیقه پیش
گوشت شتر مرغ پاک شده-55 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ-13 دقیقه پیش

بازار