قیمت گوشت مرغ - قیمت کشتار روز، ران، فیله، سینه مرغ - ۱۳ شهریور + جدول

امروز ۱۳ شهریور وضعیت قیمت گوشت مرغ در بازار چگونه بود؟ برای پاسخ به این سوال به رصد بازار پرداختیم.
قیمت گوشت مرغ - قیمت کشتار روز، ران، فیله، سینه مرغ

زندگی رنگی | بعد از انتشار اخباری درباره ارزان شدن مرغ در بازار نگاهی به قیمت انواع مرغ انداختیم و تلاش کردیم تا شما را از این رصد باخبر کنیم که نتیجه را در جدول زید به صورت مفصل می بینید.

در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای ۱۳ شهریور مشاهده کنید.

مرغ کشتار روز۸۸٬۰۰۰12 دقیقه پیش
ران مرغ۱۲۹٬۰۰۰55 دقیقه پیش
فیله مرغ۲۱۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
ران مرغ-23 دقیقه پیش
ران مرغ۹۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۴۹٬۹۰۰20 دقیقه پیش
گردن مرغ۵۴٬۰۰۰39 دقیقه پیش
مرغ کشتار روز۸۸٬۰۰۰41 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۶۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۶۹٬۹۰۰18 دقیقه پیش
ران مرغ۱۵۹٬۹۰۰45 دقیقه پیش
ران مرغ بی استخوان۱۹۹٬۹۰۰51 دقیقه پیش
گردن مرغ۴۹٬۹۰۰32 دقیقه پیش
فیله مرغ۲۳۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست و کتف۲۰۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ تازه۱۱۸٬۰۰۰23 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۹۹٬۹۰۰34 دقیقه پیش
مرغ سبز۱۴۹٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ۱۷۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۸۳٬۲۰۰43 دقیقه پیش
پا مرغ۱۹٬۰۰۰12 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۷۷٬۵۹۲42 دقیقه پیش
بال مرغ۱۵۲٬۰۰۰19 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۹۸٬۲۰۰همین حالا
گوشت مرغ محلی۵۴۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین ۱.۲ کیلوگرمی ا --9 دقیقه پیش
سینه مرغ پویاپروتئین مقدار 1800 گرم۲۶۱٬۰۰۰49 دقیقه پیش
کتف مرغ زعفرانی 1کیلویی۱۰۸٬۰۰۰41 دقیقه پیش
سینه مرغ پاک شده۲۱۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
اکبر جوجه تازه۱۴۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۳۴٬۰۰۰33 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون‌استخوان مهیاپروتئین مقدار 1800 گرم۳۱۶٬۸۰۰22 دقیقه پیش
ساق ران مرغ۲۳۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
مرغ شکم پر (با مخلفات)۵۹۹٬۹۰۰24 دقیقه پیش
گوشت چرخ‌کرده مرغ مهیاپروتئین مقدار 500 گرم۸۸٬۰۰۰15 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا -۱۷۹٬۹۵۵24 دقیقه پیش
فیله مرغ پویاپروتئین مقدار 900 گرم۱۷۹٬۵۵۰52 دقیقه پیش
بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی۹۲٬۷۰۰52 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۳۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۷۹٬۵۵۰13 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۱۹۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
ران مرغ بدون استخوان۲۶۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی۱۳۰٬۵۰۰همین حالا
بال و کتف مرینیت شده 1 کیلویی-54 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی۲۶۱٬۰۰۰28 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۷۹٬۵۵۰31 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۲۲۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۲٬۶۰۰33 دقیقه پیش
بازو (کتف) مرغ ماه بره (1 کیلوگرمی)-9 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
مرغ تنوری (مرغ کامل طعم دار 1.5کیلو)۲۸۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست۲۳۹٬۹۰۰8 دقیقه پیش
فیله وگن و گیاهی - 12 تکه - وایز فود۹۴٬۰۰۰30 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین 500 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز۴۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
چرخ کرده مرغ۱۹۹٬۰۰۰همین حالا
ران بی استخوان گوسفند۹۱۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
بال مرغ ساده رزا 900 گرمی۱۰۲٬۶۰۰49 دقیقه پیش
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۵۸٬۴۰۰32 دقیقه پیش
ساق مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی۱۳۰٬۵۰۰48 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۹۹٬۹۰۰16 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۲۳۹٬۹۰۰8 دقیقه پیش
ران با پوست مرغ۱۲۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
بال و بازوی ساده مرغ رزا 900 گرمی۹۷٬۶۵۰52 دقیقه پیش
ران ممتاز مرغ یک کیلوگرم۱۵۶٬۰۰۰20 دقیقه پیش
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۱٬۹۷۰16 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی۲۳۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۱۲٬۸۶۰51 دقیقه پیش
جوجه کباب مکزیکی۲۳۹٬۰۰۰همین حالا
مغز ران مرغ مهیاپروتئین مقدار 1800 گرم۲۴۱٬۲۰۰40 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی۲۴۶٬۶۰۰21 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۸۶۰29 دقیقه پیش
مغز ران مرغ۱۶۶٬۰۰۰36 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان چکاد 800 گرمی ا -۱۴۰٬۸۰۰12 دقیقه پیش
بال و کتف زعفرانی مرغ راد پروتیین۱۶۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی۲۳۲٬۲۰۰25 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ۱۱۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
بال مرغ دودی کامپوره ۳۰۰ گرمی ا -۷۶٬۰۱۰29 دقیقه پیش
بال و بازوی زعفرانی مرغ۱۴۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
بال ساده مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز۱۰۲٬۶۰۰18 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۹۷٬۶۵۰36 دقیقه پیش
ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی۲۶۱٬۰۰۰30 دقیقه پیش
فیله مرغ زعفرانی۲۱۹٬۹۰۰6 دقیقه پیش
ساق مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز۲۳۲٬۰۰۰28 دقیقه پیش
ساق مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۳۰٬۵۰۰48 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست هایپراستار 2 کیلوگرمی ا -۲۸۷٬۸۰۰24 دقیقه پیش
جوجه مکزیکی (ران)۱۹۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
جوجه کباب ساده رزا 400 گرمی۷۰٬۴۰۰16 دقیقه پیش
جوجه مکزیکی (سینه)۱۹۹٬۹۰۰12 دقیقه پیش
ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا -۱۱۶٬۱۰۰همین حالا
بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۹۲٬۷۰۰55 دقیقه پیش
ران مرغ بسته بندی خانواده 2 کیلوگرمی ا -۲۵۵٬۸۰۰38 دقیقه پیش
مغز ران مرغ مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۴۱٬۲۰۰13 دقیقه پیش
مغز ران مرغ پویاپروتئین مقدار 1800 گرم۲۴۱٬۲۰۰39 دقیقه پیش
فیله استیک مرغ۲۵۹٬۰۰۰29 دقیقه پیش
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۵۸٬۴۰۰52 دقیقه پیش
پودر سوخاری۳۱٬۲۰۰6 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]