فال حافظ آنلاین / فال حافظ واقعی / فال حافظ بر اساس ماه تولد

فال حافظ واقعی / امروز جمعه 13 مرداد 1402

حافظ و قند و نباتش همیشه در میان مردم ایران زمین جایگاه بالایی داشته است و برای همین هم وقتی می‌خواهند عاقبت کاری یا چیزی را بدانند تفالی به شیخ شیراز می‌زنند. فال پنجشنبه 12 مرداد 1402 را هم می‌توانید اینجا ببینید.
فال حافظ

زندگی رنگی | «ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم...» حالا برویم سراغ فال حافظ امروز

فروردینى ها

 • سحرگه ره روی در سرزمینی
 • همی‌گفت این معما با قرینی
 • که ای صوفی شراب آن گه شود صاف
 • که در شیشه برآرد اربعینی

تعبیر:

معمایی برایتان پیش آمده که لاینحل است برای حل آن به افراد ناباب مراجعه نکنید چراغ امیدتان روشن می شود و شما به جواب معمای خودتان می رسید. فعلاگ با غم هایتان سازش کنید با مشورت به آنچه که می خواهید می رسید. کمی تحمل کنید جواب این معما آنقدر با ارزش هست که به خاطر آن زحمت بکشید.

اردیبهشتى ها‌‏

 • دردم از یار است و درمان نیز هم
 • دل فدای او شد و جان نیز هم
 • این که می‌گویند آن خوشتر ز حسن
 • یار ما این دارد و آن نیز هم

تعبیر:

درمان دردتان رسیدن به وصال یار می باشد. تمام هم و غمتان فکر کردن در مورد او و یاد خاطرات شیرین با او بودن هست تنها غصه شما شکستن عهد و پیمانی است که با او بسته نودید. این شب های هجران پایان پذیر است. ولی می ترسید دست روزگار او را از شما دور کند اما خداوند دوباره به همه چیز سر و سامان می بخشد. او عادل است و حق را به حقدار می رساند.

خردادى ها‌‏

 • گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
 • گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
 • گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
 • گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

تعبیر:

دوران غم دلت کوتاه است اما از همین غم تجربه ای به دست آورده ای که اساس خوشبختی ات می باشد. برای رهایی از غم بسیار بی تابی می کنی. تو بندگی خدا را بکن خداوند هم حاجت تو را می رساند و پروردگار بر همه چیز و همه ی دل ها آگاه و واقف است.

تیرى ها

 • آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند
 • بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند
 • اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی
 • وان گه به یک پیمانه می با من وفاداری کند

تعبیر:

به هر کسی اعتماد نکن و راز دل با او نداشته باش چون تمام غم های دنیا به دلت روانه می شود. دشمن درحال نیرنگ زدن است، مراقب باش. به دنبال کسی بگرد که وفادار باشد و به تو امید ببخشد و گره ی کار تو را باز کند، نه اینکه در عین گرفتاری ترکت کند.

مردادى ها

 • الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
 • که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
 • به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید
 • ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

تعبیر:

مشکلاتتان بزودی حل خواهد شد و شما به نیت خودتان خواهید رسید. بعد از تاریکی و غم، روشنایی در انتظار شماست. خودتان را برای کاری که می خواهید انجام دهید آماده سازید. با توکل به حق و راه و رسم دینداری به کام دلتان می رسید. راز خودتان را به کسی نگوئید.

شهریورى ها‏

 • باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
 • شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
 • ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای
 • کت خون ما حلالتر از شیر مادر است

تعبیر:

کسی می خواهد با وعده و وعید شما را گول بزند، بسیار مراقب باشید. درآمد حلال و کم را به درآمد حرام و زیاد ترجیح دهید، در کلامتان ذکر خداوند را فراموش نکنید تا شما را از فقر به پادشاهی برساند. برای رسیدن به مراد باید هفت خوان رستم را طی کنید. قناعت کنید تا زندگی برایتان از شکر هم شیرین تر شود.

مهرى ها

 • بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد
 • دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد
 • از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی‌دهم
 • اینم همی‌ستاند و آنم نمی‌دهد

تعبیر:

صبر کرده ای، تحمل کرده ای، عبادت کرده ای ولی نشانه ای از رسیدن به مراد نمی بینی. فکر می کنی دیگر برای جبران ضرر نداری و مدام دور خودت می چرخی بدون اینکه پیشرفتی داشته باشی، ولی عاقبت اجر صبر خود را می بینی و بد عهدی زمانه را فراموش می کنی.

آبانى ها‌‏

 • یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور
 • کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
 • ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن
 • وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

تعبیر:

گم کرده ی خود را پیدا می کنی و روزگار پر درد و رنجت تبدیل به خوشبختی می شود. بد به دل خود راه نده. اگر امروز به مراد نرسی فردا حتما" نشانه هایی از پایان غم خواهی دید چون با خدا هستی همیشه از بلایا نجات پیدا می کنی. باز هم در خلوت قرآن بخوان تا برای رسیدن به مقصد راهت را گم نکنی.

آذرى ها‌‏

 • جمالت آفتاب هر نظر باد
 • ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
 • همای زلف شاهین شهپرت را
 • دل شاهان عالم زیر پر باد

تعبیر:

روز به روز کارت رونق بیشتر می گیرد. همای سعادت بالای سرت سایه انداخته است. در جیتجوی چیزی هیتی که نزدیک توست. بیشتر دقت کن، پیدایش می کنی. هر کس خواست به تو بلایی برساند خود دچار بلا شد. هر لحظه مقامت و زندگیت بهتر از لحظه ی پیش می شود. در این حال از یاد خدا غافل نشو.

دى ماهى ها

 • بی مهر رخت روز مرا نور نماندست
 • وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست
 • هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم
 • دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست

تعبیر:

زندگی بدون او برایت میسر نیست. غم دوری و هجران را نمی توان تحمل کنی ولی فعلا" چاره ای جز این نداریو با گریه و زاری کردن کاری درست نمی شود. شاید در آینده وصال یار میسر شود. با امید رسیدن به مقصود با مرگ دست و پنجه نرم کن.

بهمنى ها

 • ای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به ناز
 • عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز
 • فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل

ببریده‌اند بر قد سروت قبای ناز

تعبیر:

کسانی هستند که محتاج تو می باشند و دست نیاز به سویت دراز کرده اند دست آنها را رد نکن آنها مثل پروانه به دورت می چرخند و از وجودت استفاده می کنند. عهدی را که بسته ای نشکن زیرا باعث می شود که رقیبان تو را از میدان بدر کنند. خداوند تو را یاری می کند. رازت را به کسی نگو.

اسفندى ها‏

 • صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
 • وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است
 • از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود
 • آری آری طیب انفاس هواداران خوش است

تعبیر:

خبر خوشی را می شنوی که به خاطرش انتظار کشیده ای و روز به روز کارت بهتر می شود. اما تعلقات تو نیز بیشتر می شود. مواظب صفای باطن خویش باش تا جدا شدن از دنیا برایت راحت باشد. خوشی خود را با دیگران تقسیم کن تا همیشه سبک بال و آسوده خاطر باشی.

بازار