محمدرضا گلزار / انتقادات/ حاشیه/ سیاه لشکر

محمدرضا گلزار به سیم آخر زد + فیلم

گلزار بعد از سیل انتقادات و حواشی که علیه او به راه افتاد در ویدئویی به این انتقادات پاسخ تندی داد.
گلزار

محمدرضا گلزار هنرپیشه پر حاشیه در ویدئویی نسبت به انتقادات به سیم آخر زد و خود را از همه اتهامات و انتقادات مبرا دانست. پیش از این برخی منتقدان او را به راه انداختن سیاه لشکر متهم کرده بودند.

استایل گنگ حامد بهداد با سیگار روی لب