برنج و روغن گران شد؟ / قیمت روغن مایع - روغن سرخ کردنی - روغن جامد - روغن زیتون / قیمت برنج ایرانی و خارجی/ برنج شمال - برنج هاشمی - برنج طارم - برنج هندی سه شنبه 22 خرداد + جدول

سه شنبه 22 خرداد جدول قیمت برنج ایرانی و خارجی را مشاهده کرده و برای کسب اطلاعات از محصولات غذایی دیگر روی گزینه های دیگر کلیک کنید.
روغن و برنج

زندگی رنگی | زمزمه ها درباره احتمال افزایش قیمت روغن و برنج ما را به اینجا رساند تا سری به بازارهای اینترنتی بزنیم و جویای قیمت ها شویم. البته قرار نیست شما را بی خبر بگذاریم و آنچه در ادامه مشاهده می کنید حاصل بررسی قیمت های این دو کالای اساسی است.

در قسمت زیر قیمت برنج ایرانی و خارجی را می توانید در قالب دو جدول مشاهده کنید.

جدول قیمت برنج ایرانی

لیست قیمت برنج ایرانیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج طارم هاشمی(ارسال رایگان ) - 10 کیلویی۸۵۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج هاشمی 10 کیلویی درجه یک الک سه۹۰۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج فجر آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 5 کیلویی ا Arad Rice۳۷۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج طارم فجر محلی ممتاز اعلاء(10 کیلویی)۵۳۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج هاشمی فوق اعلا مهمان نواز - 10 کیلوگرم۹۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 10کیلویی ا Arad Rice۸۵۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج طارم فجر ساری |3 الک شده|بدون شکستگی (5 کیلویی)۴۲۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
فجر خوشپخت – برنج مجید۴۷۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج کامفیروزی اصل درجه یک سوغات شیراز کیسه 10 کیلویی۸۷۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی معطر کشت اول۵۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج سوشی ژاپنی 1 کیلوگرم ا Sushi rice۷۷٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج عنبربو ممتاز رستگار - ۱۰ کیلوگرم۵۹۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
نیم دانه برنج طارم دم سیاه۴۵٬۰۰۰همین حالا
لاشه برنج هاشمی فوق اعلاء 10 کیلوگرم ا Excellent Hashmi rice carcass۶۵۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی ممتاز طبیعت 10 کیلوگرم۱٬۲۵۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی کشت دوم مازندران 10 کیلویی ارسال رایگان۱٬۱۹۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج چمپا میداوود۸۷۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج نیم دانه معطر هاشمی (10 کیلویی)۴۵۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج فجر سوزنی گرگان۷۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج دودی صدری دم‌سیاه - ۱۰ کیلو۱٬۵۰۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج ایرانی عنبربو فوق ممتاز - 10 کیلو گرم۶۴۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج پر محصول عنبربو خوزستان اعلاء۶۴٬۹۰۰39 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 5 کیلویی۴۸۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی 10 کیلویی (چوم) گیلان۸۰۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
برنج لنجان۱٬۰۴۰٬۰۰۰همین حالا
برنج نیم دانه طارم1 کیلویی گلستان۵۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 20 کیلویی ا Arad Rice۱٬۷۰۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 10 کیلویی۸۵۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج کشت دوم فوق ممتاز(طارم هاشمی)۱۲۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج دمسیاه محلی گیلان کیسه ای (10کیلویی)۱٬۰۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج طارم عطری باب منزل و رستوران۱۰٬۵۰۰همین حالا
خرید برنج شیرودی درجه یک گیلان- قیمت امروز۶۸٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج معطر میانه۱٬۰۷۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
خرید برنج لاشه فجر درجه یک - قیمت امروز۴۸٬۰۰۰همین حالا
برنج عنبر بو معطر(کیسه 5 کیلویی)۳۷۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج 10 کیلویی ایرانی هاشمی ( اصل)۴۹۷٬۹۵۲11 دقیقه پیش
برنج سرلاشه طارم اعلاء کشت اول ممتاز درجه 1۵۷۰٬۰۰۰همین حالا
برنج نیم دانه هاشمی درجه یک 10 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج عنبر بو شوشتر روزبه 10 کیلویی۶۷۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج پر محصول فجر سوزنی دانه بلند اعلاء۷۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
برنج لاشه درشت طارم هاشمی 10 کیلویی/ ارسال رایگان۸۹۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
خرید برنج سرلاشه هاشمی گیلان - قیمت امروز۷۴٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج عنبربوی چمپا۱٬۶۴۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج صدری دم سیاه دودی بسته 10 کیلویی۱٬۷۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طارم محلی میانه ۲۵ کیلویی۳٬۰۲۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
برنج خوشپخت ایرانی رستورانی۹۰٬۰۰۰همین حالا
برنج دودی طارم محلی۵۴۷٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمی تازه عطری (10کیلو)۷۹۰٬۰۰۰همین حالا
برنج فجر سوزنی اعلاء 10 کیلویی/ ارسال رایگان۱٬۰۱۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج طارم محلی (گیلان)۴۶۵٬۰۰۰همین حالا
برنج بافکر سیاهدم چلویی نیمه دودی۱٬۰۳۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
برنج طارم محلی فریدونکنار وزن خالص ۲۰ کیلوگرم۱٬۸۸۱٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج فوق اعلا دمسیاه کیسه 10 کیلویی۱٬۱۰۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج طارم محلی شیروان ایلام۷۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج سیاه۱۴۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج ایرانی درجه یک۶۶٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج هاشمی ممتاز معطر گلستان مقدار 2.26 کیلوگرم۲۸۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج ایرانی هاشمی ممتاز معطر گلستان 10 کیلوگرمی۱٬۲۱۴٬۱۰۰15 دقیقه پیش
برنج سرلاشه معطر هاشمی (10 کیلویی)۶۵۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج فجر 10 کیلویی الک سه۶۵۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
برنج فجر سوزنی ا rice۶۲۰٬۰۰۰همین حالا
برنج لاشه هاشمي فوق اعلا ١٠ كيلويي۶۳۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج طارم مینودشت ا RICE۳۹۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج شیرودی دانه بلند مهمان نواز - 10 كيلوگرم۶۵۰٬۵۰۰45 دقیقه پیش
برنج عنبربو فوق ممتاز شالیز۱۱۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج عنبربو جنوب اعلا یک کیلوگرم۶۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج سرلاشه هاشمی کشت اول۶۰۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج هاشمی یکدست خوشپخت۹۹۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر-سیمرغ تجارت فردین۶۷٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج شیرودی لوکس10کیلویی۷۴۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش

جدول قیمت برنج خارجی

لیست قیمت برنج خارجیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج هندی جی تی سی 10 کیلوگرم‎۴۶۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج طبیعت مقدار 10 کیلوگرم ا Tabiat Rice 10 kg۵۲۰٬۹۰۰43 دقیقه پیش
برنج پاکستانی 10 کیلویی طبیعت۶۱۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج هندی درجه یک جی تی سی اصلی ( کیسه 10 کیلوگرمی )۴۶۲٬۵۰۰47 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 محسن 10 کیلویی۵۳۱٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 طبیعت۶۲۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج پاکستانی نفیس۶۲۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج پاکستانی خاطره طلایی درجه یک۷۴۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی زروان 10 کیلویی۶۳۹٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج 1121 هایلی وزن 10 کیلوگرم ا Highly 1121 Rice 10 kg۵۳۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دایانا ( 10 کیلوگرم )۵۰۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج کشتی نشان پاکستانی 1 کیلویی۴۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج پاکستانی آق بانو کیسه ده کیلوگرم۶۲۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند ۱۱۲۱ فردین کیسه ده کیلوگرمی۶۴۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
برنج طبیعت۵۸۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند کیهان کیسه ده کیلوگرمی۷۵۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج پاکستانی هزار دستان - وزن 10کیلو گرم۵۸۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند 1121 کشتی نشان مقدار 10 کیلوگرم۴۷۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
احمد صادق برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی۵۲۷٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی 1121 تاکسی۵۵۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی دل۶۳۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی بیردانه۵۳۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی احمدسوپرکرنل باسماتی درجه یک(10کیلوگرم)۵۸۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند استیم غزال کیسه ده کیلویی۷۲۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
برنج هندی خوشبخت 10 کیلوگرمی۵۲۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
برنج جی تی سی درجه یک 10 کیلو گرمی پاکستانی( پاکت اصلی )۵۵۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی خوشبخت ده کیلویی۵۹۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج کامنوش 1121 هندی دانه بلند ممتاز 10 کیلویی۵۱۴٬۰۵۰47 دقیقه پیش
برنج پاکستانی باسماتی۳۸۶ شیجان۱٬۲۱۷٬۷۶۰31 دقیقه پیش
برنج پاکستانی شاندیز۶۲۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج هندی 1121محسن 10کیلویی۵۸۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 آلبالو - وزن 10 کیلو گرم۶۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 10 کیلوگرم برنج آنلاین۷۶۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج پاکستانی درجه یک باسماتی صهبا( اصلی)۴۹۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند ارغوان۶۲۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
برنج هندی محسن دانه بلند ۱۲۲۱۵۵٬۸۰۰25 دقیقه پیش
برنج هندی جنشواره پارس _ 10 کیلوگرم۴۹۵٬۹۰۰همین حالا
برنج پاکستانی غزال دانه بلند اعلا و سفید یکدست۶۰۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج هندی احمد 10 کیلوگرمی۵۱۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ آرتیا کیسه ده کیلوگرمی۷۲۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 سبوس دانه کیسه ده کیلوگرمی۵۷۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
برنج باسماتی 1121سیلا هندی پارس 10کیلویی۵۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی سوپر کرنل کیهان کیسه ده کیلوگرمی۶۱۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج هندی منحصر۴۵۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی سبزبهار کیسه ده کیلوگرمی۵۸۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 10کیلویی عبدالسلام۵۲۵٬۶۶۵37 دقیقه پیش
برنج هندی1121 صبح بخیر محسن۵۴٬۸۰۰15 دقیقه پیش
برنج ترانه 1121 هندی دانه بلند 10 کیلویی۴۹۶٬۲۲۵49 دقیقه پیش
برنج 10 هندی فاخر طلایی۵۲۳٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 1 تن برنج آنلاین۷۴٬۶۳۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند هاشمی میریان۷۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی سوپرباسماتی پنج ستاره حمید 10 کیلوگرمی۶۳۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج هندی 10 کیلو جنشواره۴۹۵٬۹۰۰52 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند باسماتی 1121 بیست و یک - وزن 10 کیلو گرم۵۱۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 خوشبخت - وزن 10 کیلو گرم۶۸۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج دانه بلند پاکستانی رویال۵۹۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 زعفرانی هاتف - وزن 10 کیلو گرم۶۳۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج دانه بلند هندی کد 1121 توچال 10 کیلوگرم۵۰۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 پرچم - وزن 10 کیلو گرم۶۳۰٬۰۰۰همین حالا
برنج هندی ۱۰ کیلویی هاتی کارا۶۳۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج پاکستانی باسماتی 386 پاول - وزن 10 کیلو گرم۴۸۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 تک دل - وزن 10 کیلو گرم۶۵۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج پاکستانی باسماتی سه ستاره حمید 10 کیلوگرمی۵۴۹٬۹۹۹10 دقیقه پیش
برنج گل پسند هندی۵۳۷٬۰۵۰همین حالا
برنج خوشبخت هندی۵۴۷٬۹۷۵همین حالا
برنج هندی دانه بلند محسن - 10کیلوگرم۶۶۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت - 10 کیلوگرم۷۰۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج هندی تامیما نیم دانه سیله 10 کیلویی۳۴۹٬۳۷۰7 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 ایران گارمنت 10 کیلویی کیفیت عالی۶۰۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج ترانه 1121 دانه بلند 10 کیلویی سفید۴۹۶٬۲۲۵20 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر کرنل عناب۶۱۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند گل پسند 1121 10 کیلویی بخر۵۳۷٬۰۵۰34 دقیقه پیش
برنج تایلندی gtc 10 کیلوگرمی-30 دقیقه پیش
برنج دونه طلا پاکستانی 10 کیلویی-43 دقیقه پیش
برنج هندی-26 دقیقه پیش
برنج هندی 10 کیلویی تایماز-25 دقیقه پیش

جدول قیمت روغن

لیست قیمت برنج ایرانیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج طارم هاشمی(ارسال رایگان ) - 10 کیلویی۸۵۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج هاشمی 10 کیلویی درجه یک الک سه۹۰۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج فجر آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 5 کیلویی ا Arad Rice۳۷۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج طارم فجر محلی ممتاز اعلاء(10 کیلویی)۵۳۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج هاشمی فوق اعلا مهمان نواز - 10 کیلوگرم۹۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 10کیلویی ا Arad Rice۸۵۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج طارم فجر ساری |3 الک شده|بدون شکستگی (5 کیلویی)۴۲۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
فجر خوشپخت – برنج مجید۴۷۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج کامفیروزی اصل درجه یک سوغات شیراز کیسه 10 کیلویی۸۷۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی معطر کشت اول۵۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج سوشی ژاپنی 1 کیلوگرم ا Sushi rice۷۷٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج عنبربو ممتاز رستگار - ۱۰ کیلوگرم۵۹۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
نیم دانه برنج طارم دم سیاه۴۵٬۰۰۰همین حالا
لاشه برنج هاشمی فوق اعلاء 10 کیلوگرم ا Excellent Hashmi rice carcass۶۵۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی ممتاز طبیعت 10 کیلوگرم۱٬۲۵۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی کشت دوم مازندران 10 کیلویی ارسال رایگان۱٬۱۹۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج چمپا میداوود۸۷۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج نیم دانه معطر هاشمی (10 کیلویی)۴۵۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج فجر سوزنی گرگان۷۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج دودی صدری دم‌سیاه - ۱۰ کیلو۱٬۵۰۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج ایرانی عنبربو فوق ممتاز - 10 کیلو گرم۶۴۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج پر محصول عنبربو خوزستان اعلاء۶۴٬۹۰۰39 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 5 کیلویی۴۸۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی 10 کیلویی (چوم) گیلان۸۰۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
برنج لنجان۱٬۰۴۰٬۰۰۰همین حالا
برنج نیم دانه طارم1 کیلویی گلستان۵۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 20 کیلویی ا Arad Rice۱٬۷۰۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 10 کیلویی۸۵۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج کشت دوم فوق ممتاز(طارم هاشمی)۱۲۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج دمسیاه محلی گیلان کیسه ای (10کیلویی)۱٬۰۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج طارم عطری باب منزل و رستوران۱۰٬۵۰۰همین حالا
خرید برنج شیرودی درجه یک گیلان- قیمت امروز۶۸٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج معطر میانه۱٬۰۷۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
خرید برنج لاشه فجر درجه یک - قیمت امروز۴۸٬۰۰۰همین حالا
برنج عنبر بو معطر(کیسه 5 کیلویی)۳۷۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج 10 کیلویی ایرانی هاشمی ( اصل)۴۹۷٬۹۵۲11 دقیقه پیش
برنج سرلاشه طارم اعلاء کشت اول ممتاز درجه 1۵۷۰٬۰۰۰همین حالا
برنج نیم دانه هاشمی درجه یک 10 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج عنبر بو شوشتر روزبه 10 کیلویی۶۷۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج پر محصول فجر سوزنی دانه بلند اعلاء۷۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
برنج لاشه درشت طارم هاشمی 10 کیلویی/ ارسال رایگان۸۹۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
خرید برنج سرلاشه هاشمی گیلان - قیمت امروز۷۴٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج عنبربوی چمپا۱٬۶۴۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج صدری دم سیاه دودی بسته 10 کیلویی۱٬۷۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طارم محلی میانه ۲۵ کیلویی۳٬۰۲۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
برنج خوشپخت ایرانی رستورانی۹۰٬۰۰۰همین حالا
برنج دودی طارم محلی۵۴۷٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمی تازه عطری (10کیلو)۷۹۰٬۰۰۰همین حالا
برنج فجر سوزنی اعلاء 10 کیلویی/ ارسال رایگان۱٬۰۱۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج طارم محلی (گیلان)۴۶۵٬۰۰۰همین حالا
برنج بافکر سیاهدم چلویی نیمه دودی۱٬۰۳۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
برنج طارم محلی فریدونکنار وزن خالص ۲۰ کیلوگرم۱٬۸۸۱٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج فوق اعلا دمسیاه کیسه 10 کیلویی۱٬۱۰۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج طارم محلی شیروان ایلام۷۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج سیاه۱۴۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج ایرانی درجه یک۶۶٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج هاشمی ممتاز معطر گلستان مقدار 2.26 کیلوگرم۲۸۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج ایرانی هاشمی ممتاز معطر گلستان 10 کیلوگرمی۱٬۲۱۴٬۱۰۰15 دقیقه پیش
برنج سرلاشه معطر هاشمی (10 کیلویی)۶۵۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج فجر 10 کیلویی الک سه۶۵۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
برنج فجر سوزنی ا rice۶۲۰٬۰۰۰همین حالا
برنج لاشه هاشمي فوق اعلا ١٠ كيلويي۶۳۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج طارم مینودشت ا RICE۳۹۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج شیرودی دانه بلند مهمان نواز - 10 كيلوگرم۶۵۰٬۵۰۰45 دقیقه پیش
برنج عنبربو فوق ممتاز شالیز۱۱۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج عنبربو جنوب اعلا یک کیلوگرم۶۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج سرلاشه هاشمی کشت اول۶۰۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج هاشمی یکدست خوشپخت۹۹۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر-سیمرغ تجارت فردین۶۷٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج شیرودی لوکس10کیلویی۷۴۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]

بازار