قیمت مرغ و تخم مرغ امروز 20 خرداد / قیمت مرغ کشتار روز، ران، فیله، سینه مرغ/ قیمت تخم مرغ محل - قیمت تخم مرغ تلاونگ + جدول قیمت امروز

امروز 20 خرداد 1403 سری به بازار مرغ و تخم مرغ زدیم تا از ریز قیمت ها باخبر شویم.

زندگی رنگی |

قیمت مرغ

در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای 20 خرداد مشاهده کنید.

فیله مرغ۱۱۶٬۲۰۶38 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰47 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۴۹٬۹۰۰7 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۴۹٬۹۰۰25 دقیقه پیش
فیله مرغ۲۴۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
کتف مرغ (بدون پوست)۸۹٬۹۰۰43 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۷٬۰۰۰37 دقیقه پیش
مرغ منجمد۵۲٬۰۰۰40 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۲٬۵۵۶35 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۸۷٬۱۰۶10 دقیقه پیش
ران ممتاز۷٬۲۵۰54 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۸٬۰۰۶40 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۹۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۷۲٬۱۰۰14 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین۴۶٬۳۶۰46 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰34 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰43 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰25 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۶٬۸۰۶33 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۵۳٬۱۵۶40 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۹۶٬۸۰۶48 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۲۰۷٬۹۲۰16 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰34 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۸٬۰۰۰50 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۹۲٬۵۳۱38 دقیقه پیش
جوجه کباب زعفرانی۱۹۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۱۶٬۰۰۰51 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۹۷٬۱۰۰14 دقیقه پیش
فیله ریز مرغ ارگانیک۱۲۱٬۰۵۶6 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰33 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰24 دقیقه پیش
مرغ تازه تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۳۸٬۰۰۰همین حالا
اکبر جوجه سمین۱۳۰٬۷۵۶24 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰46 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰10 دقیقه پیش
پای مرغ سمین۲۸٬۹۰۶55 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰33 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰40 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است۳۱٬۰۰۰همین حالا
پا مرغ۲۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰44 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۹۰٬۰۱۶49 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰همین حالا
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰25 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۲۱۹٬۰۰۰32 دقیقه پیش
جوجه کباب طعم دار۲۳۵٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۲۰۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۱۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۶٬۸۰۶45 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان با کتف۱۹۸٬۵۰۰38 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان استیکی۲۰۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰40 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰34 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۷۹٬۹۰۰27 دقیقه پیش
ران بدون پوست مرغ۱۷۵٬۰۰۰همین حالا
ران با کمر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۹٬۸۰۰55 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مرغ شمال رتبه آ ۱۰۰۰ گرمی۸۵٬۸۰۰41 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۷۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰همین حالا
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش۶۲٬۸۲۰46 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰همین حالا
چرخکرده مرغ سمین۱۰۳٬۲۱۲33 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰50 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۸٬۶۰۶23 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰36 دقیقه پیش
جوجه دیگی کباب ترش گیلانی۱۲۰٬۷۱۴همین حالا
ران مرغ تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۵۲٬۰۰۰13 دقیقه پیش
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۷۴٬۶۰۰7 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰38 دقیقه پیش
جوجه کباب لاری۱۲۰٬۷۱۴27 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۳۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ران مرغ با کمر۹۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۷۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
بال و بازو مرغ۱۱۵٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰48 دقیقه پیش
فیله مرغ گیاهی وگان وایزفود - 12 تکه - 400 گرمی۱۰۲٬۷۲۰24 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغ۲۲۳٬۲۵۰17 دقیقه پیش
استیک ران مرغ تریاکی۱۳۹٬۳۱۴7 دقیقه پیش
فیله ایتالیایی مرغ۲۶۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۶۸٬۲۰۰16 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰49 دقیقه پیش
بال و بازوی زعفرانی مرغ۱۶۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
جوجه کباب مکزیکی تند۲۲۵٬۰۰۰42 دقیقه پیش
ران با پوست مرغ۱۵۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
سینه بدون کتف مرغ۲۱۸٬۰۰۰52 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی۱۲۰٬۷۱۴34 دقیقه پیش

قیمت تخم مرغ

لیست قیمت تخم مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
تخم مرغ 30 عددی(ویژه تهران) - شانه۳۰تایی سبک۱۰۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (20عددی)۱۲۲٬۵۰۰28 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (6عددی)۳۶٬۵۰۰40 دقیقه پیش
تخم مرغ بومی (محلی) 300تایی۲٬۴۹۹٬۰۰۰52 دقیقه پیش
تخم مرغ درشت کارتنی وزن بالا (6 شانه)۶۸۴٬۳۲۰8 دقیقه پیش
تخم مرغ عمو نوروز۳۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
تخم مرغ 30 عددی(ویژه تهران) - کارتن6شانه30تایی سبک۶۷۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
تخم مرغ۳٬۵۰۰19 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۹۷٬۵۰۰31 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (15عددی)۹۲٬۲۵۰34 دقیقه پیش
تخم مرغ 100 درصد محلی۷٬۰۰۰38 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (9عددی)۵۵٬۲۵۰همین حالا
تخم مرغ سایز متوسط پرنا 6 شانه 30 عددی - 6 عدد۵۲۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی 12 تایی۱۱۴٬۰۰۰37 دقیقه پیش
تخم مرغ 6 تا شانه 30 عددی ( وزن تقریبی 12 کیلو)۶۵۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ ۹ عددی ا -۵۸٬۰۰۰7 دقیقه پیش
تخم مرغ زرده طلایی ۳۰ عددی۱۴۷٬۲۴۶همین حالا
تخم مرغ دو زرده ترخون بانو بسته 6 عددی۱۰۵٬۰۰۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز سیمرغ۴۳٬۰۰۰13 دقیقه پیش
تخم مرغ (کیلویی)۵۲٬۰۰۰7 دقیقه پیش
تخم مرغ کلاسیک 20 عددی تلاونگ۱۱۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
تخم مرغ سنتی مثل قدیما ترخون بانو بسته 10 عددی۱۳۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
تخم مرغ شانه آیی پانلا 30عددی۱۱۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ۹۶٬۷۰۰34 دقیقه پیش
تخم مرغ توتک 30 عددی۱۲۲٬۸۲۵9 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز حسام۶۹٬۵۰۰45 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز سیمرغ۷۴٬۰۰۰34 دقیقه پیش
تخم مرغ سایز متوسط ارم 6 شانه 30 عددی - 6 عدد۵۷۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ 20 عددی ا -۹۷٬۰۰۰14 دقیقه پیش
تخم مرغ توتک 9 عددی۴۱٬۲۸۵49 دقیقه پیش
تخم مرغ آبگینه 9 عدد۱۱۷٬۷۰۰11 دقیقه پیش
تخم مرغ پلاستیکی۲۰۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
رها تخم مرغ 20 تایی بسته بندی۹۱٬۶۰۰53 دقیقه پیش
تلاونگ تخم مرغ 20 عدد۱۲۹٬۰۰۰22 دقیقه پیش
تخم مرغ(عددی)۴٬۰۰۰26 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی بسته 20 عددی۱۲۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی بسته 9 عددی۵۸٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ تلاونگ بسته 6 عددی۳۸٬۷۰۰37 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ 20 عدد۱۲۸٬۸۱۶45 دقیقه پیش
تخم مرغ 15 عددی سیمرغ۱۲۶٬۰۰۰17 دقیقه پیش
رها مرغ تهران تخم مرغ 20 عدد۱۱۴٬۰۰۰16 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ بسته 20 عددی۱۲۹٬۰۰۰52 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ 9 عدد۶۹٬۶۴۶51 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی بسته 6 عددی۳۶٬۷۶۵44 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ ۲۴ عدد۱۵۴٬۰۳۶18 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی غنی شده سرشار از امگا 3 بسته 15 عددی۹۶٬۷۰۰54 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ ۶ عددی۳۸٬۷۰۰24 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ ۹ عدد۶۹٬۶۴۶43 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ ۱۵ عدد۱۱۶٬۲۰۶40 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ 6 عدد۵۷٬۰۳۶همین حالا
تخم مرغ محلی۲۵۵٬۰۰۰47 دقیقه پیش
تخم مرغ بومی محلی (صد درصد طبیعی) دو عددی۸٬۰۰۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۶٬۰۰۰46 دقیقه پیش
تخم مرغ دو زرده 30عددی۵۹۹٬۰۰۰41 دقیقه پیش
یک شانه تخم مرغ رسمی محلی بارفروش-27 دقیقه پیش
تخم مرغ مخملی به صورت عمده 50تایی و 100تایی۷٬۰۰۰18 دقیقه پیش
تخم مرغ تازه۱۳۵٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ محلی (700عددی)۶٬۰۰۰٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ درجه یک شانه 30 عددی (متوسط و درشت - سایز ۱۲)-17 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی30 عددی.بسته بندی ضد ضربه...۳۴۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی دو زرده-49 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی ارگانیک۹٬۵۰۰7 دقیقه پیش
تخم مرغ تازه پک9عددی۴۱٬۵۰۰49 دقیقه پیش
پخش تخم مرغ تازه۵۷۵٬۰۰۰30 دقیقه پیش
تخم مرغ زرده طلایی تازه پک 15 عددی۶۳٬۵۰۰20 دقیقه پیش
تخم مرغ رنگی۳٬۰۰۰20 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۸٬۰۰۰18 دقیقه پیش
تخم مرغ۷٬۰۰۰8 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی دو زرده مارجان - بسته 5 عددی-16 دقیقه پیش
شانه ۳۰عددی تخم مرغ محلی ا A comb of 30 local eggs-همین حالا
تخم مرغ محلی-43 دقیقه پیش
تخم مرغ بیرجند - بسته 30 عددی - وزن 2 کیلو گرم-47 دقیقه پیش
خرید و قیمت تخم مرغ محلی درجه ۱ - ۱ تایی-30 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی شمال بسته بندی های 30 عددی-24 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی ارگانیک مقوی مستقیم از مزرعه خروس سرخ-51 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی،اُرگانیک و بدون آنتی بیوتیک 30عددی-45 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی تک زرده مارجان - بسته 5 عددی-6 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی مزرعه طلاتوک 9 عددی-8 دقیقه پیش
تخم‌مرغ محلی ۱۰ عددی ا Golpa 10 psc-22 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی ،صد در صد طبیعی-17 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی (رسمی)-55 دقیقه پیش
تلاونگ سفیده پخته تخم مرغ 200 گرمی-41 دقیقه پیش
تخم مرغ سایز کوچک درسا 6 شانه 30 عددی - 6 عدد-11 دقیقه پیش
قیمت تخم مرغ - 500 گرمی-37 دقیقه پیش
تخم مرغ بسته بندی رستمی 30 عددی-9 دقیقه پیش
شانه 20 عددی تخم مرغ درپوش دار تلاونگ-همین حالا
تخم مرغ دوزرده-13 دقیقه پیش
تخم مرغ مروارید بسته 15 عددی-31 دقیقه پیش
تلاونگ سفیده پخته تخم مرغ فلفلی 200 گرمی-30 دقیقه پیش
تخم مرغ زرین پر فله کارتن 12.5 کیلویی-45 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی 6 عددی زرده طلایی-41 دقیقه پیش
تلاونگ تخم مرغ 6 عدد-26 دقیقه پیش
تخم مرغ زرده طلایی مروارید 6 شانه 30 عددی - 6 عدد-43 دقیقه پیش
تخم مرغ ۱۵ عددی تلاونگ-42 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]

بازار