زنجیره انسانی برای نجات پاکبان گرفتار در سیل + فیلم

در اقدامی فداکارانه، مردم مشهد با تشکیل زنجیره انسانی، پاکبانی را که در سیل گرفتار شده بود، نجات دادند.
اقدامی فداکارانه برای نجات پاکبان گرفتار در سیل (فیلم)

زندگی رنگی به نقل از عصر ایران | بعد از جاری شدن سیل صحنه های ناراحت کننده زیادی منتشر شد اما این زنجیره انسانی برای نجات پاک بان در فضای مجازی بسیار دیده شد و تحسین همگان را به دنبال داشت.

بازار