فوری/ امتحانات نهایی روز‌های ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت لغو شد

امتحانات دانش‌ آموزان به ۲۷، ۲۹ و ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ موکول شد.
امتحانات نهایی روز‌های ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت لغو شد

زندگی رنگی به نقل از تسنیم | زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان در روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت به تاخیر افتاد.

امتحانات دانش‌آموزان به ۲۷، ۲۹ و ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ موکول شد.

اخلال در سامانه آموزش و پرورش باعث شد تا برخی دانش‌آموزان نتوانند کارت امتحانات نهایی را دریافت کنند.

بازار