قیمت مرغ و گوشت تغییر کرد؟/ قیمت گوشت گوساله، گاو و گوسفند/ قیمت مرغ - ۱۹ اردیبهشت + جدول

۱۹ اردیبهشت جدول گوشت شتر، گاو، گوسفند، مرغ و ماهی، میگو را می توانید از این قسمت مشاهده کنید. برای مشاهده قیمت های دیگر به سرویس بازار مراجعه کنید.

زندگی رنگی | در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گاو و گوساله - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گاو و گوساله - ۱۹ اردیبهشت را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
سردست گوساله۳۰۵٬۸۲۰53 دقیقه پیش
گوشت ران گوساله جنگلی۳۰۵٬۸۲۰49 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۳۰۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰42 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۴۵۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۵۱۴٬۵۰۰همین حالا
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰10 دقیقه پیش
فیله گوساله۶۸۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰36 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۵۰۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
راسته گوساله۱٬۱۹۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰همین حالا
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۳۵۹٬۰۰۰همین حالا
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰45 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۷۳۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۲۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۶۳۹٬۰۰۰48 دقیقه پیش
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۹٬۹۰۰همین حالا
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰19 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۸۹۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله۵۸۹٬۹۰۰21 دقیقه پیش
مغز گوساله۳۳۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
فیله گوساله۸۹۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰همین حالا
گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم۶۹۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۵۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
کباب برگ ( گوشت گوساله )۹۲۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برگر گوشت گوساله جنگلی دست ساز آمریکایی۸۴٬۸۳۰10 دقیقه پیش
مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال۸۳۹٬۰۰۰30 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰50 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۵۸۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴49 دقیقه پیش
ران گوساله گرم کشتار روز کیلوبی۵۴۰٬۰۰۰همین حالا
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۲۸۸٬۸۳۰53 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴51 دقیقه پیش
سرسینه گوساله۳۱۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴40 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۶۹۹٬۹۰۰43 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۶۹۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴30 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۱٬۴۹۹٬۰۰۰همین حالا
دنده کباب۲۳۷٬۳۱۰7 دقیقه پیش
گوشت کباب کوبیده۶۹۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰12 دقیقه پیش
قلم گوساله جنگلی۱۷۰٬۸۲۰41 دقیقه پیش
ران گوساله بسته 1 کیلویی۵۸۸٬۰۰۰6 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله بدون چربی بسته 1کیلویی۵۸۸٬۰۰۰21 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۸۹۹٬۹۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
استیک فیله گوساله۱٬۱۰۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
گوشت گوساله خورشتی۵۸۹٬۹۰۰17 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۶۹۹٬۹۰۰49 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۴۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
ران گوساله یک کیلویی۳۹۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوشت گوساله خردشده قیمه ای 1 کیلوگرم ا پینکت۹۸۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
چنجه راسته گوساله۱٬۱۴۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
ریبای گوساله۹۸۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده گوساله ساده۷۱۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
استیک کوهان گوساله۱٬۵۵۹٬۰۰۰همین حالا
چنجه فیله گوساله۱٬۴۶۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( فیله )۸۹۹٬۹۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان)۷۱۳٬۰۰۰54 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۱۴٬۸۲۰19 دقیقه پیش
دل گوساله۶۷۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
بیفتک ران گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴48 دقیقه پیش
تی بن گوساله (T bone)۷۲۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰6 دقیقه پیش
گوشت راسته گوساله۸۸۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۸۵٬۰۰۰50 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۶۹۹٬۹۰۰7 دقیقه پیش
استیک فیله گوساله۱٬۳۰۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
چرخکرده گوسفند و گوساله۸۳۹٬۰۰۰29 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله۹۰۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی تایلندی۳۷۱٬۸۱۴46 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله و شتر۷۵۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
بیفتک گوساله۱٬۰۹۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
بیفتک گوساله۹۰۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله ( ژیگو )۷۱۳٬۰۰۰44 دقیقه پیش
استیک فیله سکه ای گوساله۱٬۳۴۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سبزیجات معطر۳۷۱٬۸۱۴24 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (یک کیلویی)۶۲۹٬۸۲۰44 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴48 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله – نیویرکی/استریپ استیک۱٬۰۹۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
چرخکرده راسته گوساله۹۵۴٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ژیگو گوساله۱٬۹۰۰٬۰۰۰همین حالا
فیله مینیون گوساله۱٬۳۴۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ترش گیلانی۳۷۱٬۸۱۴28 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ورچستر سس۳۷۱٬۸۱۴40 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰همین حالا
ران ممتاز گوسفندی۸۳۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۷۰۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۳۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفند بدون استخوان و بدون چربی۵۸۶٬۳۳۰37 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۷۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
مغز ران بدون استخوان گوسفندی۱٬۶۸۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۸۳۹٬۹۰۰26 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۳۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰54 دقیقه پیش
گوشت شقه گوسفندی۶۱۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۵۸۶٬۳۳۰50 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ران گوسفندی۷۴۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۵۴٬۷۱۸48 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۵۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۵۱۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
شیشلیک۶۴۵٬۰۰۰10 دقیقه پیش
دنبه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۸۶٬۹۶۰47 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰24 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۳۳۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۴۷۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ژیگو گوسفند (3.5 کیلو)۵٬۸۰۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۶۶۷٬۰۰۰31 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفندی۱٬۸۵۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
دنبه کباب۲۳۲٬۵۶۰7 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۳۴٬۸۱۲43 دقیقه پیش
سردست گوسفندی بره بسته 3.5کیلویی۶۰۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۱۹۹٬۹۰۰همین حالا
قلوه گاه گوسفندی تازه۳۵۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۷۵۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
گردن گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۳۷٬۳۲۰44 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی۸۴۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۱۷٬۰۰۰37 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۲٬۶۶۷٬۴۲۰14 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۹۳۰٬۰۰۰همین حالا
دنده گوسفندی آبگوشتی۲۰۶٬۸۲۰38 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۴۵۹٬۰۰۰39 دقیقه پیش
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۸۳۶٬۸۱۴21 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفندی 1000گرمی)۸۰۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۷۲۰٬۰۰۰همین حالا
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲24 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفندی۹۹۹٬۰۰۰55 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۶۹۰٬۰۰۰همین حالا
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۵٬۴۵۵٬۲۶۸32 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۴۴۹٬۸۲۰15 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۲۸۹٬۹۰۰همین حالا
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰20 دقیقه پیش
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰54 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰27 دقیقه پیش
دنبه۵۴۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۱٬۳۶۹٬۰۰۰40 دقیقه پیش
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا -۲۲۸٬۷۳۲49 دقیقه پیش
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۲۰۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
دل گوسفند۱٬۳۰۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۱۹٬۸۴۰48 دقیقه پیش
گردن خرد شده گوسفندی۸۲۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
راسته گوسفندی__1کیلو گرم__۶۳۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰10 دقیقه پیش
راسته گوسفندی بدون استخوان۸۹۹٬۸۰۰40 دقیقه پیش
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۱٬۷۷۸٬۲۲۰16 دقیقه پیش
دست گوسفند۸۹۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
شیشلیک گوسفندی۸۹۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
دنبه۳۱۱٬۰۰۰23 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۴۹٬۸۰۰52 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۱۹۹٬۹۰۰43 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۹۴۹٬۹۰۰43 دقیقه پیش
استیک ریب آی با استخوان۸۱۶٬۰۰۰29 دقیقه پیش
چرخکرده قلوگاه گوسفندی ويژه۳۷۹٬۸۱۰17 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۵۰٬۰۰۰همین حالا
چرخ‌کرده مخلوط(گوسفند و گوساله) بسته 1کیلویی۶۳۰٬۰۰۰همین حالا
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۳۹٬۹۰۰6 دقیقه پیش
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله۵۵۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۸۴٬۸۱۰15 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰همین حالا
ماهیچه گوسفندی۸۹۹٬۹۰۰12 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده مخلوط تازه مهیا 1000 گرمی۳۹۹٬۰۰۰38 دقیقه پیش
دنده کبابی گوسفندی۷۲۱٬۰۰۰13 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۴۹۹٬۸۰۰21 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده مخلوط تازه مهیا 500 گرمی۱۹۹٬۵۰۰30 دقیقه پیش
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۳۰۵٬۳۱۲50 دقیقه پیش
چرخ کرده گوسفندی بدون چربی بسته 1کیلویی۸۹۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۴۹٬۹۰۰16 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۸۴۹٬۸۰۰30 دقیقه پیش
کف دست (چلو گوشتی)۸۳۹٬۹۰۰14 دقیقه پیش
چرخکرده گوسفندی بره سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲همین حالا
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ۷۳۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰41 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰48 دقیقه پیش
خورشتی گوسفندی بره بسته 1کیلویی۱٬۱۷۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
استیک فیله مینیون۱٬۱۵۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰8 دقیقه پیش
چرخکرده راسته گوسفند و گوساله۱٬۷۹۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۴۹٬۸۰۰23 دقیقه پیش
کف دست گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (۲کیلوئی)۱٬۷۷۸٬۲۲۰همین حالا
قلم چلویی گوسفندی۱٬۰۸۹٬۰۰۰32 دقیقه پیش
زبان گوسفند۱۷۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( راسته )۱٬۱۹۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای ۱۹ اردیبهشت مشاهده کنید.

فیله مرغ۱۷۹٬۹۰۰41 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰24 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۳۹٬۹۰۰45 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۳۹٬۹۰۰18 دقیقه پیش
ران مرغ۱۱۹٬۹۰۰49 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰38 دقیقه پیش
گردن مرغ۶۱٬۰۰۰22 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
ران مرغ بی استخوان۱۶۹٬۹۰۰همین حالا
ران مرغ با پوست۱۴۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
گردن مرغ۷۹٬۰۰۰11 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
مرغ تازه۱۰۹٬۰۰۰41 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۶۹٬۹۰۰15 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۰٬۳۱۲43 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۸۴٬۴۱۲49 دقیقه پیش
فیله مرغ سمین۱۱۹٬۸۵۰7 دقیقه پیش
ران مرغ__1کیلویی__۷۸٬۰۰۰همین حالا
بال مرغ۱۵۹٬۰۰۰همین حالا
گوشت مرغ محلی۶۲۸٬۰۰۰22 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۸۳٬۲۷۸25 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۶۳٬۲۱۰6 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰54 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰34 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۷۹٬۷۱۲18 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۲۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۶٬۲۱۲24 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰18 دقیقه پیش
بال مرغ سمین بدون نوک۶۰٬۹۱۲55 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰23 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۱۸۹٬۸۱۰39 دقیقه پیش
اسکلت مرغ سمین۱۱۲٬۶۱۲23 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست با کتف ماه بره (900 گرمی)۲۲۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۸۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰19 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر۲۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۱۹۹٬۹۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰10 دقیقه پیش
اکبر جوجه سمین۱۲۶٬۷۱۲17 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۱۹۹٬۰۰۰همین حالا
ساق مرغ سمین۸۷٬۲۳۲7 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۳٬۸۱۲36 دقیقه پیش
مرغ و خروس محلی ( آماده و پرکنده)۳۲۰٬۰۰۰همین حالا
ساق ران مرغ۲۷۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران مرغ بدون استخوان۲۷۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰26 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰همین حالا
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰38 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰52 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰44 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰48 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۱۳٬۰۰۰54 دقیقه پیش
پا مرغ۳۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰همین حالا
جوجه زعفرانی (سینه)۱۶۹٬۹۰۰همین حالا
سینه دودی مرغ ( وکیوم )۱۹۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰11 دقیقه پیش
ران مرغ تازه با کمر۶۹٬۰۰۰55 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰36 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۳٬۸۱۲13 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰51 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰41 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۲۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۷٬۴۱۲19 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰12 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰36 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰44 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰46 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ۹۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
سینه مرغ پاک شده۲۰۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۴۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
چرخ کرده مرغ۲۶۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰31 دقیقه پیش
جوجه محلی منجمد کالی۲۴۲٬۲۵۰همین حالا
کتف و بال مرغ شمال۱۱۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
اکبر جوجه (آماده به طبخ)۲۷۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰48 دقیقه پیش
گوشت سینه مرغ فرآوری شده دودی کامپوره مقدار 200 گرم۸۷٬۰۰۰48 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰همین حالا
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
جوجه کباب سبزیجات۲۵۹٬۰۰۰8 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ(جوجه بدون ادویه)۲۳۷٬۰۰۰39 دقیقه پیش
مغز ران مرغ سمین۴۲۲٬۸۱۲48 دقیقه پیش
مرغ شکم پر (با مخلفات)۵۹۹٬۹۰۰31 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۶۹٬۹۰۰54 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته با پوست۱۹۹٬۹۰۰33 دقیقه پیش
جوجه کباب عشایری۲۴۹٬۰۰۰48 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰47 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰51 دقیقه پیش
جوجه کباب لبنانی۲۶۹٬۰۰۰40 دقیقه پیش
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۳٬۸۵۰49 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی سیر و کره۶۲٬۸۲۰50 دقیقه پیش
کتف مرغ با پودر سوخاری اسپایسی۶۳٬۵۸۰20 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۲۶٬۰۰۰31 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]