برنج بیشتر قند دارد یا نان؟/ دیابتی ها بخوانند

برنج و نان باعث افزایش قند خون می شود اما کدام یک قند بیشتری دارد؟

زندگی رنگی | احتمالا شما هم شنیده اید که برنج و نان می تواند قند خون را افزایش دهد اما سوال اصلی اینجاست که کدام یک قند بیشتری دارد؟

این سوال یک جواب قطعی دارد و آن اینکه برنج بیشتر قند دارد.

در واقع اکثر انواع برنج دارای مقدار قابل توجهی کربوهیدرات و به طور خاص قند هستند. این کربوهیدرات از جمله گلوکز، سکروز و نشاسته هستند. برعکس، نان نیز دارای کربوهیدرات است، اما مقدار قند آن نسبت به برنج کمتر است، به ویژه اگر نان از جو یا گندم کامل ساخته شده باشد.

با این حال، میزان مصرف کربوهیدرات و قندها باید با توجه به نیازهای شخصی، سطح فعالیت بدنی، و سلامتی کلی هر فرد متفاوت باشد.

بازار