قیمت جدید برنج و روغن چند شد / قیمت روغن مایع - روغن سرخ کردنی - روغن جامد - روغن زیتون / قیمت برنج ایرانی و خارجی/ برنج شمال - برنج هاشمی - برنج طارم - برنج هندی شنبه 1 اردیبهشت + جدول

شنبه ا اردیبهشت جدول قیمت برنج ایرانی و خارجی را مشاهده کرده و برای کسب اطلاعات از محصولات غذایی دیگر روی گزینه های دیگر کلیک کنید.
روغن و برنج

زندگی رنگی | زمزمه ها درباره احتمال افزایش قیمت روغن و برنج ما را به اینجا رساند تا سری به بازارهای اینترنتی بزنیم و جویای قیمت ها شویم. البته قرار نیست شما را بی خبر بگذاریم و آنچه در ادامه مشاهده می کنید حاصل بررسی قیمت های این دو کالای اساسی است.

در قسمت زیر قیمت برنج ایرانی و خارجی را می توانید در قالب دو جدول مشاهده کنید.

جدول قیمت برنج ایرانی

لیست قیمت برنج ایرانیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج طارم هاشمی(ارسال رایگان ) - 10 کیلویی۸۲۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
قرص برنج گیاهی۵۳٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج هاشمی 10 کیلویی درجه یک الک سه۹۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طارم هاشمی ممتاز طبیعت 10 کیلوگرم۱٬۲۰۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج هاشمی۱٬۰۵۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج هاشمی فوق اعلا(گیلان)۱٬۱۵۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج طارم فجر محلی ممتاز اعلاء(10 کیلویی)۵۳۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج شیرودی اعلا۵۵۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 10کیلویی ا Arad Rice۸۵۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج نیم دانه طارم1 کیلویی گلستان۵۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج سوشی ایرانی یک کیلوگرمی۷۷٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج عنبربو۷۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی کشت دوم مازندران 10 کیلویی ارسال رایگان۱٬۱۹۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج عنبربو اعلاء صادراتی اصل ۱۰ کیلویی۷۵۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج فجر آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 5 کیلویی ا Arad Rice۳۷۵٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج عنبربو ممتاز رستگار - ۱۰ کیلوگرم۶۰۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج دمسیاه | برنج دم سیاه | انواع برنج درجه ۱ | خرید برنج۱٬۸۰۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج نیم دانه معطر هاشمی (10 کیلویی)۴۵۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج چمپا خوزستان۸۳٬۰۰۰32 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی معطر کشت اول۵۵۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج طارم محلی شیروان ایلام۷۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج عنبر بو شوشتر روزبه 10 کیلویی۶۷۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج ایرانی درجه یک هاشمی طبیعت 4.5 کیلوگرم۵۴۱٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی فریدون کنار کیفیت عالی(10 کیلوگرمی)۸۵۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج عنبربوی چمپا۱٬۶۴۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج صدری دم سیاه دودی بسته 10 کیلویی۱٬۷۰۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 5 کیلویی۴۸۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج عنبربو فوق اعلاء۵۴٬۰۰۰همین حالا
لاشه برنج هاشمی فوق اعلاء 10 کیلوگرم ا Excellent Hashmi rice carcass۶۵۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج شیرودی۵۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
برنج فجر سوزنی اعلاء 10 کیلویی/ ارسال رایگان۷۱۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج طارم ممتاز گلستان۱۵۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج دودی طارم محلی۵۴۷٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج عنبربو لاکچری تیلکی 10 کیلویی۷۹۵٬۰۰۰42 دقیقه پیش
برنج عنبر بو خوزستان۸۰۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج فجر ریزه 10 کیلویی۳۷۵٬۰۰۰همین حالا
نیم دانه برنج طارم دم سیاه۴۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمی ریز۳۸٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت 5 کیلوگرم۶۰۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج فجر 10 کیلویی الک سه۶۵۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج هاشمی تالش۱٬۱۰۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج طارم محلی (گیلان)۴۶۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج بافکر سیاهدم چلویی نیمه دودی۹۹۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
طارم کشت دوم آراد - 5 و 10 و 20 کیلویی - 5 کیلویی ا Arad rice۴۷۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج جواهری خوشپخت – کیسه 10 کیلویی۷۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج کشت دوم فوق ممتاز(طارم هاشمی)۱۲۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
برنج هاشمی عطری۱٬۰۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج سیاه۱۴۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج ندا گرگان۷۳٬۰۰۰46 دقیقه پیش
خرید برنج دم سیاه درجه یک گیلان - قیمت امروز۹۴٬۰۰۰همین حالا
برنج خوشپخت ایرانی رستورانی۹۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج لاشه طارم هاشمی(کیسه 5 کیلویی)۳۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج خاطره۵۹۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج شیرودی 10 کیلویی رستگار۷۰۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج عنبربو فوق ممتاز شالیز۱۱۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی 10 کیلویی (چوم) گیلان۸۰۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج یک کیلویی طارم معطر گلستان ا rice flavored Tarom Golestan 1kL۱۱۷٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج شیرودی قلم بلند‎ آینده ا Shirodi rice۵۵۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج عنبربو۶۹۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج صدری دم زرد اعلاء (10 کیلو)۱٬۱۰۴٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج هاشمی دودی گیلان درجه یک۸۹۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج کامفیروزی اصل درجه یک سوغات شیراز کیسه 10 کیلویی۸۷۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج دودی سنتی صدری هاشمی(کیسه 10 کیلویی)۱٬۳۰۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی و کشت دوم - 10 کیلو (2 پنج کیلویی)۱٬۴۸۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج عنبربو درجه 1۷۹۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمي فوق اعلا ١٠ كيلويي۶۳۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 20 کیلویی ا Arad Rice۱٬۷۰۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج نیم دانه هاشمی درجه یک 10 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
برنج ایرانی درجه یک هاشمی طبیعت مقدار 4.5 کیلوگرم۵۴۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج عنبربو جنوب اعلا یک کیلوگرم۶۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش

جدول قیمت برنج خارجی

لیست قیمت برنج خارجیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج طبیعت مقدار 10 کیلوگرم ا Tabiat Rice 10 kg۵۲۰٬۰۰۰همین حالا
برنج هندی باسماتی درجه یک 1121 هاتی کارا۳۳۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج جی تی سی هندی درکیسه های 10 کیلوگرمی۴۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی 10 کیلویی طبیعت۶۱۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج خاطره ا Khatere۶۱۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج طبیعت۵۵۸٬۹۰۰16 دقیقه پیش
برنج کره ای۱۸۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج پاکستانی نفیس۶۲۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 محسن 10 کیلویی۵۳۱٬۴۴۱13 دقیقه پیش
برنج هندی درجه یک (کیسه 10 کیلوگرمی)۴۸۶٬۵۰۰همین حالا
برنج پاکستانی خاطره طلایی درجه یک۷۴۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج هندی gtc دانه بلند۴۱۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دایانا ( 10 کیلوگرم )۵۲۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج 1121 هایلی وزن 10 کیلوگرم ا Highly 1121 Rice 10 kg۵۳۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج هندی گونی 10 کیلوگرم gtc (جی تی سی)۴۶۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند ۱۱۲۱ فردین کیسه ده کیلوگرمی۶۲۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 طبیعت۶۲۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی دل۶۳۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
برنج پاکستانی آق بانو کیسه ده کیلوگرم۶۲۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
برنج بیتمز 1121 پاکستانی- 10 کیلوگرم۶۸۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی زروان 10 کیلویی۶۳۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی 1121 تاکسی۴۹۹٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند 1121 کشتی نشان مقدار 10 کیلوگرم۴۶۸٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج دونه طلا پاکستانی 10 کیلویی۴۳۶٬۰۰۰همین حالا
برنج درجه یک بخشایش با کیفیت۴۳٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند کیهان کیسه ده کیلوگرمی۷۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی هزار دستان - وزن 10کیلو گرم۵۸۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج هندی احمد کیسه ده کیلوگرم۵۱۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند غزال کیسه ده کیلویی۷۳۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج پاکستانی درجه یک باسماتی صهبا( اصلی)۵۳۰٬۰۰۰همین حالا
برنج باسماتی 1121سیلا هندی پارس 10کیلویی۵۵۰٬۰۰۰همین حالا
احمد صادق برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی۵۳۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج پاکستانی خوشبخت ده کیلویی۵۹۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج هندی خوشبخت 10 کیلوگرمی۵۵۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج کشتی نشان پاکستانی 1 کیلویی۴۵٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج پاکستانی احمدسوپرکرنل باسماتی درجه یک(10کیلوگرم)۵۹۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج باسماتی 1121 سفید نیم پز هندی جشنواره پارس۵۲۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج هندی 10 کیلویی دل بهار۵۱۴٬۵۰۰همین حالا
برنج هندی جنشواره پارس _ 10 کیلوگرم۵۰۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
10 کیلو برنج هندی رجب۵۸۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج پاکستانی شاندیز۶۲۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج هندی طبیعت۵۹۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
برنج هندی منحصر۴۵۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
برنج هندی هاتی کارا 5کیلویی۲۹۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر کرنل کیهان کیسه ده کیلوگرمی۶۱۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی سبزبهار کیسه ده کیلوگرمی۵۸۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج هندی 10 کیلو جنشواره۵۱۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 خوشبخت - وزن 10 کیلو گرم۶۸۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 آلبالو - وزن 10 کیلو گرم۶۵۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند هایلی 10 کیلوگرم۵۵۴٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج هندی موگه دانه ریز سیله 10 کیلوگرمی۴۶۲٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند رویال کیسه ده کیلویی۵۹۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج هندی احمد 10 کیلوگرمی۵۲۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند ارغوان۶۲۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج پاکستانی غزال دانه بلند اعلا و سفید یکدست۶۰۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج پاکستانی رزگلد 10 کیلوگرمی۴۶۲٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 10 کیلوگرم برنج آنلاین۷۶۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ۱۱۲۱ مژده -۱۰ کیلوگرم۷۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج باسماتی 1121 هندی جشن بهار (غیر تراریخته)۵۱۲٬۰۰۰7 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 1 تن برنج آنلاین۷۴٬۶۳۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی مهرشاد سیله 10 کیلوگرمی۴۸۳٬۰۰۰همین حالا
برنج 10 هندی فاخر طلایی۵۳۵٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 آرتیا - وزن 10 کیلو گرم۷۲۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج هندی درجه یک دانه بلند مقدار 1 کیلوگرم۴۹٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی پنج ستاره حمید 10 کیلوگرمی۶۳۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی بیردانه۵۳۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 پرچم - وزن 10 کیلو گرم۶۳۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 سبوس دانه کیسه ده کیلوگرمی۵۷۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 زعفرانی هاتف - وزن 10 کیلو گرم۶۳۰٬۰۰۰همین حالا
برنج هندی الهام 10 کیلوگرمی۴۹۴٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 تک دل - وزن 10 کیلو گرم۶۵۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج هندی توچال 10 کیلوگرمی۴۹۴٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج هندی رزگلد 10 کیلوگرمی۴۷۷٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج هندی ۱۰ کیلویی هاتی کارا۶۰۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 10کیلویی عبدالسلام۵۲۵٬۶۶۵54 دقیقه پیش
برنج جی تی سی درجه یک پاکستانی۶۵۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند محسن - 10کیلوگرم۶۶۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج هندی1121 صبح بخیر محسن-30 دقیقه پیش
برنج پاکستانی باسماتی 386 آذرگل 10 کیلویی-همین حالا
برنج هندی-30 دقیقه پیش

جدول قیمت روغن

لیست قیمت برنج ایرانیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج طارم هاشمی(ارسال رایگان ) - 10 کیلویی۸۲۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
قرص برنج گیاهی۵۳٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج هاشمی 10 کیلویی درجه یک الک سه۹۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طارم هاشمی ممتاز طبیعت 10 کیلوگرم۱٬۲۰۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج هاشمی۱٬۰۵۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج هاشمی فوق اعلا(گیلان)۱٬۱۵۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج طارم فجر محلی ممتاز اعلاء(10 کیلویی)۵۳۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج شیرودی اعلا۵۵۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 10کیلویی ا Arad Rice۸۵۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج نیم دانه طارم1 کیلویی گلستان۵۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج سوشی ایرانی یک کیلوگرمی۷۷٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج عنبربو۷۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی کشت دوم مازندران 10 کیلویی ارسال رایگان۱٬۱۹۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج عنبربو اعلاء صادراتی اصل ۱۰ کیلویی۷۵۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج فجر آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 5 کیلویی ا Arad Rice۳۷۵٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج عنبربو ممتاز رستگار - ۱۰ کیلوگرم۶۰۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج دمسیاه | برنج دم سیاه | انواع برنج درجه ۱ | خرید برنج۱٬۸۰۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج نیم دانه معطر هاشمی (10 کیلویی)۴۵۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج چمپا خوزستان۸۳٬۰۰۰32 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی معطر کشت اول۵۵۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج طارم محلی شیروان ایلام۷۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج عنبر بو شوشتر روزبه 10 کیلویی۶۷۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج ایرانی درجه یک هاشمی طبیعت 4.5 کیلوگرم۵۴۱٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی فریدون کنار کیفیت عالی(10 کیلوگرمی)۸۵۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج عنبربوی چمپا۱٬۶۴۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج صدری دم سیاه دودی بسته 10 کیلویی۱٬۷۰۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 5 کیلویی۴۸۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج عنبربو فوق اعلاء۵۴٬۰۰۰همین حالا
لاشه برنج هاشمی فوق اعلاء 10 کیلوگرم ا Excellent Hashmi rice carcass۶۵۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج شیرودی۵۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
برنج فجر سوزنی اعلاء 10 کیلویی/ ارسال رایگان۷۱۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج طارم ممتاز گلستان۱۵۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج دودی طارم محلی۵۴۷٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج عنبربو لاکچری تیلکی 10 کیلویی۷۹۵٬۰۰۰42 دقیقه پیش
برنج عنبر بو خوزستان۸۰۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج فجر ریزه 10 کیلویی۳۷۵٬۰۰۰همین حالا
نیم دانه برنج طارم دم سیاه۴۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمی ریز۳۸٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت 5 کیلوگرم۶۰۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج فجر 10 کیلویی الک سه۶۵۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج هاشمی تالش۱٬۱۰۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج طارم محلی (گیلان)۴۶۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج بافکر سیاهدم چلویی نیمه دودی۹۹۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
طارم کشت دوم آراد - 5 و 10 و 20 کیلویی - 5 کیلویی ا Arad rice۴۷۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج جواهری خوشپخت – کیسه 10 کیلویی۷۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج کشت دوم فوق ممتاز(طارم هاشمی)۱۲۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
برنج هاشمی عطری۱٬۰۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج سیاه۱۴۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج ندا گرگان۷۳٬۰۰۰46 دقیقه پیش
خرید برنج دم سیاه درجه یک گیلان - قیمت امروز۹۴٬۰۰۰همین حالا
برنج خوشپخت ایرانی رستورانی۹۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج لاشه طارم هاشمی(کیسه 5 کیلویی)۳۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج خاطره۵۹۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج شیرودی 10 کیلویی رستگار۷۰۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج عنبربو فوق ممتاز شالیز۱۱۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی 10 کیلویی (چوم) گیلان۸۰۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج یک کیلویی طارم معطر گلستان ا rice flavored Tarom Golestan 1kL۱۱۷٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج شیرودی قلم بلند‎ آینده ا Shirodi rice۵۵۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج عنبربو۶۹۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج صدری دم زرد اعلاء (10 کیلو)۱٬۱۰۴٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج هاشمی دودی گیلان درجه یک۸۹۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج کامفیروزی اصل درجه یک سوغات شیراز کیسه 10 کیلویی۸۷۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج دودی سنتی صدری هاشمی(کیسه 10 کیلویی)۱٬۳۰۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی و کشت دوم - 10 کیلو (2 پنج کیلویی)۱٬۴۸۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج عنبربو درجه 1۷۹۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمي فوق اعلا ١٠ كيلويي۶۳۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 20 کیلویی ا Arad Rice۱٬۷۰۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج نیم دانه هاشمی درجه یک 10 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
برنج ایرانی درجه یک هاشمی طبیعت مقدار 4.5 کیلوگرم۵۴۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج عنبربو جنوب اعلا یک کیلوگرم۶۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]