قیمت یک شقه گوسفندی چند شد؟ / قیمت گوشت گاو و گوساله / قیمت گوسفند - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی / قیمت گوشت شتر- ۲8 فروردین + جدول

۲8 فروردین جدول قیمت گوشت گوسفند قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی ۲8 فروردین را مشاهده کرده و برای کسب اطلاعات از گوشت های دیگر روی گزینه های دیگر کلیک کنید.

زندگی رنگی | در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ ۲8 فروردین را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰15 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۸۳۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۷۰۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۳۵٬۰۰۰همین حالا
گوشت خورشتی گوسفند بدون استخوان و بدون چربی۵۸۶٬۳۳۰32 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۷۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
مغز ران بدون استخوان گوسفندی۱٬۶۸۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۸۳۹٬۹۰۰36 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۳۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰36 دقیقه پیش
ران گوسفندی۷۴۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گوشت شقه گوسفندی۶۱۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۵۸۶٬۳۳۰30 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰55 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۵۴٬۷۱۸40 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۵۵۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۵۱۵٬۰۰۰33 دقیقه پیش
شیشلیک۶۴۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
سردست گوسفندی بره بسته 3.5کیلویی۶۰۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰15 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۳۳۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۴۷۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
ژیگو گوسفند (3.5 کیلو)۵٬۸۰۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۶۶۷٬۰۰۰7 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفندی۱٬۸۵۹٬۰۰۰12 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۳۴٬۸۱۲همین حالا
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۱۹۹٬۹۰۰14 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی تازه۳۵۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۷۵۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
گردن گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۳۷٬۳۲۰همین حالا
قلوه گاه گوسفندی۸۴۹٬۰۰۰53 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۱۷٬۰۰۰16 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۲٬۶۶۷٬۴۲۰16 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۹۳۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
دنده گوسفندی آبگوشتی۲۰۶٬۸۲۰29 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۴۵۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۸۳۶٬۸۱۴39 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفندی 1000گرمی)۸۰۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۷۲۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲45 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفندی۹۹۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۶۹۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۵٬۴۵۵٬۲۶۸28 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۴۴۹٬۸۲۰36 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۲۸۹٬۹۰۰17 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰همین حالا
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰22 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفند۷٬۵۷۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰54 دقیقه پیش
دنبه۵۴۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۱٬۳۶۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا -۲۲۸٬۷۳۲همین حالا
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۲۰۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
دل گوسفند۱٬۳۰۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۱۹٬۸۴۰46 دقیقه پیش
گردن خرد شده گوسفندی۸۲۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
راسته گوسفندی__1کیلو گرم__۶۳۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰49 دقیقه پیش
راسته گوسفندی بدون استخوان۸۹۹٬۸۰۰8 دقیقه پیش
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۱٬۷۷۸٬۲۲۰37 دقیقه پیش
دست گوسفند۸۹۹٬۰۰۰22 دقیقه پیش
شیشلیک گوسفندی۸۹۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
دنبه۳۱۱٬۰۰۰49 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۴۹٬۸۰۰44 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۱۹۹٬۹۰۰24 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۱٬۰۵۷٬۲۳۶41 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۹۴۹٬۹۰۰19 دقیقه پیش
استیک ریب آی با استخوان۸۱۶٬۰۰۰36 دقیقه پیش
چرخکرده قلوگاه گوسفندی ويژه۳۷۹٬۸۱۰34 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۵۰٬۰۰۰همین حالا
گردن گوسفندی۶۰۱٬۸۵۵35 دقیقه پیش
چرخ‌کرده مخلوط(گوسفند و گوساله) بسته 1کیلویی۶۳۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی بدون ماهیچه۸۵۹٬۷۹۳48 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۳۹٬۹۰۰43 دقیقه پیش
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله۵۵۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۸۴٬۸۱۰31 دقیقه پیش
شقه گوسفندی۶۷۹٬۸۰۹34 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰همین حالا
خورشتی گوسفندی۱٬۰۶۴٬۹۹۶42 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوسفندی۱٬۶۱۹٬۰۰۰44 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۸۹۹٬۹۰۰11 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده مخلوط تازه مهیا 1000 گرمی۳۹۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
دنده کبابی گوسفندی۷۲۱٬۰۰۰همین حالا
چرخ کرده مخلوط ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۴۹۹٬۸۰۰15 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده مخلوط تازه مهیا 500 گرمی۱۹۹٬۵۰۰12 دقیقه پیش
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۳۰۵٬۳۱۲41 دقیقه پیش
چرخ کرده گوسفندی بدون چربی بسته 1کیلویی۸۹۵٬۰۰۰10 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۳۹۷٬۲۲۵27 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۴۹٬۹۰۰26 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۸۴۹٬۸۰۰6 دقیقه پیش
کف دست (چلو گوشتی)۸۳۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش
چرخکرده گوسفندی بره سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲30 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ۷۳۵٬۰۰۰همین حالا
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰44 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰همین حالا
خورشتی گوسفندی بره بسته 1کیلویی۱٬۱۷۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
استیک فیله مینیون۱٬۱۵۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰8 دقیقه پیش

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
سردست گوساله۳۰۵٬۸۲۰همین حالا
گوشت ران گوساله جنگلی۳۰۵٬۸۲۰40 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۳۰۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰19 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۴۵۹٬۰۰۰11 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۵۱۴٬۵۰۰32 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰همین حالا
فیله گوساله۶۸۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۵۰۰٬۰۰۰همین حالا
راسته گوساله۱٬۱۹۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰17 دقیقه پیش
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۳۵۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰45 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۷۳۹٬۰۰۰44 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۲۵٬۰۰۰همین حالا
دنبالچه گوساله۶۳۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۹٬۹۰۰32 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰40 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۸۹۹٬۰۰۰32 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله۵۸۹٬۹۰۰15 دقیقه پیش
مغز گوساله۳۳۹٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۸۹۹٬۹۰۰33 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰26 دقیقه پیش
گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم۶۹۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۵۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
کباب برگ ( گوشت گوساله )۹۲۵٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برگر گوشت گوساله جنگلی دست ساز آمریکایی۸۴٬۸۳۰27 دقیقه پیش
مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال۸۳۹٬۰۰۰32 دقیقه پیش
ران گوساله۶۲۵٬۲۶۰34 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰30 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۵۸۹٬۹۰۰38 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴46 دقیقه پیش
ران گوساله گرم کشتار روز کیلوبی۵۴۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۲۸۸٬۸۳۰30 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴33 دقیقه پیش
سرسینه گوساله۳۱۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴30 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۶۹۹٬۹۰۰32 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۶۹۹٬۹۰۰19 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴53 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۱٬۴۹۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
دنده کباب۲۳۷٬۳۱۰49 دقیقه پیش
گوشت کباب کوبیده۶۹۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰38 دقیقه پیش
قلم گوساله۹۱٬۸۰۰32 دقیقه پیش
ران گوساله بسته 1 کیلویی۵۸۸٬۰۰۰51 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله۵۳۰٬۴۰۰10 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله بدون چربی بسته 1کیلویی۵۸۸٬۰۰۰19 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۸۹۹٬۹۰۰32 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴20 دقیقه پیش
استیک فیله گوساله۱٬۱۰۵٬۰۰۰30 دقیقه پیش
گوشت گوساله خورشتی۵۸۹٬۹۰۰همین حالا
چنجه گوساله ( راسته )۶۹۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۴۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۱٬۴۰۰همین حالا
گوشت گوساله خردشده قیمه ای 1 کیلوگرم ا پینکت۹۸۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
خورشتی گوساله۶۱۸٬۴۵۰14 دقیقه پیش
چنجه راسته گوساله۱٬۱۴۹٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ریبای گوساله۹۸۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده گوساله ساده۷۱۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
استیک کوهان گوساله۱٬۵۵۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
راسته گوساله۸۳۶٬۴۰۰54 دقیقه پیش
چنجه فیله گوساله۱٬۴۶۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( فیله )۸۹۹٬۹۰۰51 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴16 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان)۷۱۳٬۰۰۰همین حالا
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۱۴٬۸۲۰همین حالا
دل گوساله۶۷۹٬۰۰۰12 دقیقه پیش
بیفتک ران گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴25 دقیقه پیش
تی بن گوساله (T bone)۷۲۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
فیله گوساله۹۳۸٬۴۰۰37 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰30 دقیقه پیش
گوشت راسته گوساله۸۸۵٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۱٬۰۸۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰52 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۶۹۹٬۹۰۰همین حالا
ران گوساله یک کیلویی۳۹۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
استیک فیله گوساله۱٬۳۰۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
چرخکرده گوسفند و گوساله۸۳۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله۹۰۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی تایلندی۳۷۱٬۸۱۴51 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله و شتر۷۵۹٬۰۰۰8 دقیقه پیش
بیفتک گوساله۱٬۰۹۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
بیفتک گوساله۹۰۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله ( ژیگو )۷۱۳٬۰۰۰29 دقیقه پیش
استیک فیله سکه ای گوساله۱٬۳۴۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سبزیجات معطر۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
ران گوساله جنگلی (یک کیلویی)۶۲۹٬۸۲۰43 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴36 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش

لیست قیمت گوشت شترقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت شتر۸۵۵٬۰۰۰همین حالا
گوشت شتر۷۸۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی)۶۷۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گوشت شتر تازه۹۲۹٬۰۰۰8 دقیقه پیش
قلم شتر۸۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
مغز ران شتر۶۳۵٬۰۰۰43 دقیقه پیش
مغز شتر (یخدان همراه با دو عدد مغز )۷۷۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
فیله شتر۷۹۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
مغز شتر۳۵۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شتر۷۸۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
قلم شتر (همراه با یخدان )۲۵۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
گوشت شتر جوان5کیلو به صورت تازه ارسال باربری پس کرایه۴٬۰۰۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
گوشت شتر چرخکردنی۷۸۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
کوهان شتر۳۳۹٬۰۰۰41 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر۷۸۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
ران شتر۶۹۹٬۸۰۰36 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر۸۲۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
قلم شتر۱۷۹٬۰۰۰29 دقیقه پیش
مغز قلم شتر۴۸۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای شتر-همین حالا
گوشت شتر (نیم کیلویی)-21 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شتر-6 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده شتر-39 دقیقه پیش
گوشت شتر پاک نشده-42 دقیقه پیش
گوشت پاک شده شتر (نیم کیلویی)-17 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]