مرغ را گرانتر از این قیمت نخرید؛ غیرقانونی است / قیمت جدید مرغ - ران - سینه - کتف و بال + امروز یکشنبه 15 بهمن

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی درباره قیمت مرغ هشدار داد.

زندگی رنگی به نقل از اقتصادآنلاین | رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران:

فروش مرغ در تهران بیش از کیلویی ۸۵ هزار تومان مجاز نیست.

ممکن است برخی بالاتر از ۸۵ هزار تومان بفروشند، اعلام می‌کنیم نباید بیش از قیمت مشخص شده خریداری کنند.

مرغ به میزان کافی در بازار وجود دارد.

مرغ از نظر قیمتی نسبت به گذشته متعادل‌تر شده است.

قیمت مرغ امروز 15 بهمن

فیله مرغ۱۱۶٬۲۰۶47 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰42 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰6 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۴۹٬۹۰۰36 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۴۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش
فیله مرغ۲۴۵٬۰۰۰همین حالا
کتف مرغ (بدون پوست)۸۹٬۹۰۰49 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۷٬۰۰۰6 دقیقه پیش
مرغ منجمد۵۲٬۰۰۰45 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰23 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۲٬۵۵۶همین حالا
سینه مرغ با استخوان سمین۸۷٬۱۰۶همین حالا
ران ممتاز۷٬۲۵۰49 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۸٬۰۰۶29 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۸۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۷۲٬۱۰۰30 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین۴۶٬۳۶۰49 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰32 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰همین حالا
سینه شینسلی مرغ سمین۹۶٬۸۰۶همین حالا
کتف مرغ سمین۵۳٬۱۵۶18 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۹۶٬۸۰۶همین حالا
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۲۰۷٬۹۲۰همین حالا
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰31 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۸٬۰۰۰همین حالا
پای مرغ۲۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۹۲٬۵۳۱7 دقیقه پیش
جوجه کباب زعفرانی۱۹۵٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۱۶٬۰۰۰36 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۹۷٬۱۰۰48 دقیقه پیش
فیله ریز مرغ ارگانیک۱۲۱٬۰۵۶12 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰14 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰همین حالا
مرغ تازه تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۳۸٬۰۰۰49 دقیقه پیش
اکبر جوجه سمین۱۳۰٬۷۵۶35 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰41 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰52 دقیقه پیش
پای مرغ سمین۲۸٬۹۰۶22 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰30 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است۳۱٬۰۰۰31 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰17 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۹۰٬۰۱۶45 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰14 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰21 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۲۱۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
جوجه کباب طعم دار۲۳۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰همین حالا
مرغ پاک شده درسته بی پوست۲۰۹٬۹۰۰42 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۱۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۶٬۸۰۶26 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان با کتف۱۹۸٬۵۰۰39 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان استیکی۲۰۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰36 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰30 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۷۹٬۹۰۰27 دقیقه پیش
ران بدون پوست مرغ۱۷۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران با کمر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۹٬۸۰۰39 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰11 دقیقه پیش
مرغ شمال رتبه آ ۱۰۰۰ گرمی۸۵٬۸۰۰25 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۷۹٬۹۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰10 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش۶۲٬۸۲۰41 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
چرخکرده مرغ سمین۱۰۳٬۲۱۲51 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰6 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۸٬۶۰۶40 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰32 دقیقه پیش
جوجه دیگی کباب ترش گیلانی۱۲۰٬۷۱۴33 دقیقه پیش
ران مرغ تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۵۲٬۰۰۰8 دقیقه پیش
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۷۴٬۶۰۰23 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰28 دقیقه پیش
جوجه کباب لاری۱۲۰٬۷۱۴27 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۳۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
ران مرغ با کمر۹۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۷۵٬۰۰۰43 دقیقه پیش
بال و بازو مرغ۱۱۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰23 دقیقه پیش
فیله مرغ گیاهی وگان وایزفود - 12 تکه - 400 گرمی۱۰۲٬۷۲۰6 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغ۲۲۳٬۲۵۰52 دقیقه پیش
استیک ران مرغ تریاکی۱۳۹٬۳۱۴45 دقیقه پیش
فیله ایتالیایی مرغ۲۶۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۶۸٬۲۰۰48 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰29 دقیقه پیش
بال و بازوی زعفرانی مرغ۱۶۹٬۰۰۰39 دقیقه پیش
جوجه کباب مکزیکی تند۲۲۵٬۰۰۰47 دقیقه پیش
ران با پوست مرغ۱۵۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
سینه بدون کتف مرغ۲۱۸٬۰۰۰19 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی۱۲۰٬۷۱۴43 دقیقه پیش

بازار