قیمت برنج ایرانی و خارجی - ۱۳ شهریور + جدول

اگر می خواهید از ریز قیمت های برنج ایرانی و خارجی امروز 13 شهریور با خبر شوید حتما این مطلب را بخوانید و نگاهی به این دو جدول بیاندازید.
قیمت برنج ایرانی و خارجی

زندگی رنگی |قیمت برنج ایرانی و خارجی همیشه در نیمه اول و دوم سال دچار تغییراتی می شود. از آنجا که واردات برنج خارجی تا آذرماه به دلیل حمایت از برنج ایرانی ممنوع شد هم قیمت برنج ایرانی و هم قیمت برنج خارجی با افزایش قیمت مواجه شد.

در قسمت زیر قیمت برنج ایرانی و خارجی را می توانید در قالب دو جدول مشاهده کنید.

جدول قیمت برنج ایرانی

لیست قیمت برنج ایرانیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج طارم هاشمی(ارسال رایگان ) - 10 کیلویی۸۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج هاشمی 10 کیلویی درجه یک الک سه۹۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج فجر آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 5 کیلویی ا Arad Rice۳۷۵٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج طارم فجر محلی ممتاز اعلاء(10 کیلویی)۵۳۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
برنج هاشمی فوق اعلا مهمان نواز - 10 کیلوگرم۹۰۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 10کیلویی ا Arad Rice۸۵۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج طارم فجر ساری |3 الک شده|بدون شکستگی (5 کیلویی)۴۲۵٬۰۰۰همین حالا
فجر خوشپخت – برنج مجید۴۷۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طارم هاشمی ممتاز طبیعت 10 کیلوگرم۱٬۲۰۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج کامفیروزی اصل درجه یک سوغات شیراز کیسه 10 کیلویی۸۷۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی معطر کشت اول۵۵۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج عنبربو ممتاز رستگار - ۱۰ کیلوگرم۵۹۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج نیم دانه طارم1 کیلویی گلستان۵۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
نیم دانه برنج طارم دم سیاه۴۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
لاشه برنج هاشمی فوق اعلاء 10 کیلوگرم ا Excellent Hashmi rice carcass۶۵۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی کشت دوم مازندران 10 کیلویی ارسال رایگان۱٬۱۹۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج سوشی ژاپنی 1 کیلوگرم ا Sushi rice۷۸٬۰۰۰33 دقیقه پیش
برنج نیم دانه معطر هاشمی (10 کیلویی)۴۵۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج چمپا میداوود۸۷۰٬۰۰۰همین حالا
برنج فجر سوزنی گرگان۷۰۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج دودی صدری دم‌سیاه - ۱۰ کیلو۱٬۵۰۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج ایرانی عنبربو فوق ممتاز - 10 کیلو گرم۶۴۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج پر محصول عنبربو خوزستان اعلاء۶۴٬۹۰۰43 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 5 کیلویی۴۸۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی 10 کیلویی (چوم) گیلان۸۰۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 20 کیلویی ا Arad Rice۱٬۷۰۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 10 کیلویی۸۵۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج کشت دوم فوق ممتاز(طارم هاشمی)۱۲۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج دمسیاه محلی گیلان کیسه ای (10کیلویی)۱٬۰۵۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج لنجان۱٬۰۴۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج 10 کیلویی ایرانی هاشمی ( اصل)۴۹۷٬۹۵۲10 دقیقه پیش
برنج طارم عطری باب منزل و رستوران۱۰٬۵۰۰12 دقیقه پیش
خرید برنج شیرودی درجه یک گیلان- قیمت امروز۶۸٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج معطر میانه۱٬۰۷۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
خرید برنج لاشه فجر درجه یک - قیمت امروز۴۸٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج عنبر بو معطر(کیسه 5 کیلویی)۳۷۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج سرلاشه طارم اعلاء کشت اول ممتاز درجه 1۵۷۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج نیم دانه هاشمی درجه یک 10 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج عنبر بو شوشتر روزبه 10 کیلویی۶۷۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پر محصول فجر سوزنی دانه بلند اعلاء۷۹٬۹۰۰34 دقیقه پیش
برنج لاشه درشت طارم هاشمی 10 کیلویی/ ارسال رایگان۸۹۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
خرید برنج سرلاشه هاشمی گیلان - قیمت امروز۷۴٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج عنبربوی چمپا۱٬۶۴۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج صدری دم سیاه دودی بسته 10 کیلویی۱٬۷۰۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج طارم محلی میانه ۲۵ کیلویی۳٬۰۲۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج خوشپخت ایرانی رستورانی۹۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج دودی طارم محلی۵۴۷٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمی تازه عطری (10کیلو)۷۹۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج فجر سوزنی اعلاء 10 کیلویی/ ارسال رایگان۱٬۰۱۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج طارم محلی (گیلان)۴۶۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج بافکر سیاهدم چلویی نیمه دودی۱٬۰۳۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
برنج طارم ممتاز معطر گلستان ۱ کیلوگرمی ا -۱۱۷٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج فوق اعلا دمسیاه کیسه 10 کیلویی۱٬۱۰۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
برنج طارم محلی شیروان ایلام۷۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج سیاه۱۴۵٬۰۰۰همین حالا
برنج ایرانی درجه یک۶۶٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج هاشمی ممتاز معطر گلستان مقدار 2.26 کیلوگرم۲۸۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج ایرانی هاشمی ممتاز معطر گلستان 10 کیلوگرمی۱٬۲۱۴٬۱۰۰26 دقیقه پیش
برنج سرلاشه معطر هاشمی (10 کیلویی)۶۵۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج فجر 10 کیلویی الک سه۶۵۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج فجر سوزنی ا rice۶۲۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمي فوق اعلا ١٠ كيلويي۶۳۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج طارم محلی فریدونکنار وزن خالص ۲۰ کیلوگرم۱٬۸۸۱٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج طارم مینودشت ا RICE۳۹۵٬۰۰۰43 دقیقه پیش
برنج شیرودی دانه بلند مهمان نواز - 10 كيلوگرم۶۵۰٬۵۰۰40 دقیقه پیش
برنج عنبربو فوق ممتاز شالیز۱۱۵٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج عنبربو جنوب اعلا یک کیلوگرم۶۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج سرلاشه هاشمی کشت اول۶۰۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج هاشمی یکدست خوشپخت۹۹۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج ایرانی درجه یک هاشمی طبیعت مقدار 4.5 کیلوگرم۵۵۷٬۱۰۰20 دقیقه پیش

جدول قیمت برنج خارجی

لیست قیمت برنج خارجیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج هندی جی تی سی 10 کیلوگرم‎۴۶۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج طبیعت مقدار 10 کیلوگرم ا Tabiat Rice 10 kg۵۲۰٬۹۰۰53 دقیقه پیش
برنج پاکستانی 10 کیلویی طبیعت۶۱۵٬۰۰۰همین حالا
برنج هندی درجه یک جی تی سی اصلی ( کیسه 10 کیلوگرمی )۴۶۲٬۵۰۰32 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 محسن 10 کیلویی۵۳۱٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 طبیعت۶۲۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج پاکستانی نفیس۶۲۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
برنج پاکستانی خاطره طلایی درجه یک۷۴۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی زروان 10 کیلویی۶۳۹٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی دایانا ( 10 کیلوگرم )۵۰۵٬۰۰۰همین حالا
برنج 1121 هایلی وزن 10 کیلوگرم ا Highly 1121 Rice 10 kg۵۳۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج کشتی نشان پاکستانی 1 کیلویی۴۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
برنج پاکستانی آق بانو کیسه ده کیلوگرم۶۲۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند ۱۱۲۱ فردین کیسه ده کیلوگرمی۶۴۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طبیعت۵۸۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند کیهان کیسه ده کیلوگرمی۷۵۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند 1121 کشتی نشان مقدار 10 کیلوگرم۴۷۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج پاکستانی هزار دستان - وزن 10کیلو گرم۵۸۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
احمد صادق برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی۵۲۷٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی 1121 تاکسی۵۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی دل۶۳۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند هایلی 10 کیلوگرم۵۵۴٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی بیردانه۵۳۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج پاکستانی احمدسوپرکرنل باسماتی درجه یک(10کیلوگرم)۵۸۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند استیم غزال کیسه ده کیلویی۷۲۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج هندی خوشبخت 10 کیلوگرمی۵۲۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج جی تی سی درجه یک 10 کیلو گرمی پاکستانی( پاکت اصلی )۵۵۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج پاکستانی خوشبخت ده کیلویی۵۹۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج کامنوش 1121 هندی دانه بلند ممتاز 10 کیلویی۵۱۴٬۰۵۰44 دقیقه پیش
برنج پاکستانی باسماتی۳۸۶ شیجان۱٬۲۱۷٬۷۶۰33 دقیقه پیش
برنج پاکستانی شاندیز۶۲۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج هندی 1121محسن 10کیلویی۵۸۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 آلبالو - وزن 10 کیلو گرم۶۵۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 10 کیلوگرم برنج آنلاین۷۶۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج پاکستانی درجه یک باسماتی صهبا( اصلی)۴۹۹٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی دانه بلند ارغوان۶۲۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج هندی جنشواره پارس _ 10 کیلوگرم۴۹۵٬۹۰۰31 دقیقه پیش
برنج هندی محسن دانه بلند ۱۲۲۱۵۵٬۸۰۰8 دقیقه پیش
برنج پاکستانی غزال دانه بلند اعلا و سفید یکدست۶۰۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج هندی احمد 10 کیلوگرمی۵۱۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ آرتیا کیسه ده کیلوگرمی۷۲۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 سبوس دانه کیسه ده کیلوگرمی۵۷۵٬۰۰۰همین حالا
برنج باسماتی 1121سیلا هندی پارس 10کیلویی۵۵۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر کرنل کیهان کیسه ده کیلوگرمی۶۱۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج هندی منحصر۴۵۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی سبزبهار کیسه ده کیلوگرمی۵۸۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 10کیلویی عبدالسلام۵۲۵٬۶۶۵44 دقیقه پیش
برنج هندی1121 صبح بخیر محسن۵۴٬۸۰۰55 دقیقه پیش
برنج ترانه 1121 هندی دانه بلند 10 کیلویی۴۹۶٬۲۲۵32 دقیقه پیش
برنج 10 هندی فاخر طلایی۵۲۳٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 1 تن برنج آنلاین۷۴٬۶۳۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند هاشمی میریان۷۵۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی پنج ستاره حمید 10 کیلوگرمی۶۳۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج هندی 10 کیلو جنشواره۴۹۵٬۹۰۰53 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 خوشبخت - وزن 10 کیلو گرم۶۸۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج دانه بلند پاکستانی رویال۵۹۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند باسماتی 1121 بیست و یک - وزن 10 کیلو گرم۵۱۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 زعفرانی هاتف - وزن 10 کیلو گرم۶۳۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج هندی درجه یک دانه بلند مقدار 1 کیلوگرم۴۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج دانه بلند هندی کد 1121 توچال 10 کیلوگرم۵۰۵٬۰۰۰43 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 پرچم - وزن 10 کیلو گرم۶۳۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج هندی ۱۰ کیلویی هاتی کارا۶۳۰٬۰۰۰همین حالا
برنج هندی دانه بلند شاهپخت مقدار 10 کیلوگرم۵۹۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
برنج پاکستانی باسماتی 386 پاول - وزن 10 کیلو گرم۴۸۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 تک دل - وزن 10 کیلو گرم۶۵۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج پاکستانی باسماتی سه ستاره حمید 10 کیلوگرمی۵۴۹٬۹۹۹9 دقیقه پیش
برنج لوکس 1121 هندی کیسه 10 کیلویی۵۳۶٬۴۷۵48 دقیقه پیش
برنج گل پسند هندی۵۳۷٬۰۵۰55 دقیقه پیش
برنج خوشبخت هندی۵۴۷٬۹۷۵26 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند محسن - 10کیلوگرم۶۶۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت - 10 کیلوگرم۷۰۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج هندی تامیما نیم دانه سیله 10 کیلویی۳۴۹٬۳۷۰22 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 ایران گارمنت 10 کیلویی کیفیت عالی۶۰۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
برنج ترانه 1121 دانه بلند 10 کیلویی سفید۴۹۶٬۲۲۵39 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند گل پسند 1121 10 کیلویی بخر۵۳۷٬۰۵۰22 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر کرنل عناب۶۱۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]

بازار