قیمت برنج ایرانی و خارجی - ۱۳ شهریور + جدول

اگر می خواهید از ریز قیمت های برنج ایرانی و خارجی امروز 13 شهریور با خبر شوید حتما این مطلب را بخوانید و نگاهی به این دو جدول بیاندازید.
قیمت برنج ایرانی و خارجی

زندگی رنگی |قیمت برنج ایرانی و خارجی همیشه در نیمه اول و دوم سال دچار تغییراتی می شود. از آنجا که واردات برنج خارجی تا آذرماه به دلیل حمایت از برنج ایرانی ممنوع شد هم قیمت برنج ایرانی و هم قیمت برنج خارجی با افزایش قیمت مواجه شد.

در قسمت زیر قیمت برنج ایرانی و خارجی را می توانید در قالب دو جدول مشاهده کنید.

جدول قیمت برنج ایرانی

لیست قیمت برنج ایرانیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج طارم هاشمی اعلا - 10 کیلویی۷۵۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج تایلندی هومالی گرید A برند GTC وزن 10 کیلویی۳۷۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج طارم معطر ممتاز 10 کیلویی گلستان۱٬۰۵۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج 4/5 کیلویی گلستان۴۸۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی عطری کشت اول امساله۸۶۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج هاشمی 10 کیلویی درجه یک۱٬۳۲۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج هاشمی ارگانیک و بدون سَم رستم آباد گیلان۲٬۰۰۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی معطر کشت دوم۵۷۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج کامفیروزی یک کیلویی جهت تست۹۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج هاشمی | برنج هاشمی درجه ۱ شمال | برنج هاشمی گیلان۲٬۶۰۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج ندا – طارم استخوانی خوشپخت کیسه 10 کیلویی۵۸۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی کشت دوم۱۱۶٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج سوشی فله کره ای یک کیلوگرم۷۳٬۰۰۰41 دقیقه پیش
برنج عنبر بو۸۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج نیم دانه کامفیروزی (خرده برنج ) - 5کیلوگرم۲۵۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
برنج ایرانی خوشپخت آذوقه۳۴۸٬۹۵۰34 دقیقه پیش
برنج سوشی ژاپنی 1 کیلو گرم۸۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج پرمحصول خزر ستاره نشان۳۵۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج نیم دانه معطر هاشمی (وش نیا 10 کیلویی)۳۹۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
طارم دم سیاه فریدونکنار – 10 کیلوگرم۱٬۵۰۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج طارم ممتاز معطر گلستان وزن 4.5 کیلوگرمی - 6 عدد۲٬۸۸۹٬۰۰۰30 دقیقه پیش
نیمه برنج شیرودی درجه یک 10 کیلو۳۱۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج طارم دم سیاه مینودشت اعلاء۸۶٬۷۰۰همین حالا
نیمه برنج ندا درجه یک 10 کیلو گرمی۳۱۹٬۰۰۰همین حالا
برنج عنبربو | خوزستان معطر | ۱۰ کیلوگرم۵۸۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج دودی طارم محلی۴۷۸٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج هاشمی 20 کیلویی درجه یک۲٬۲۰۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
برنج کامفیروز اصل۸۷٬۰۰۰همین حالا
برنج نیم دانه هاشمی درجه یک 20 کیلویی۹۵۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج سوپر هاشمی (کشت دوم) فوق عطری۱٬۲۷۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج هاشمي 50 كيلو آستانه درجه يك معطر بادومیا۶٬۵۰۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج دودی هاشمی – 10 کیلوگرم۱٬۳۰۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج نیم دانه معطر اعلاء 10 کیلوگرم (ارسال رایگان)۳۹۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج دمسیاه | برنج دم سیاه | انواع برنج درجه ۱ | خرید برنج۳٬۷۵۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج سوشی ژاپنی 500 گرم۴۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
برنج نيم دانه 10 كيلويي هاشمي گيلان بادومیا۹۰۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
برنج کامفیروزی به شرط پخت (5 کیلویی)۴۳۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج فوق اعلا دمسیاه کیسه 10 کیلویی۱٬۰۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پر محصول ندا اعلاء۴۸٬۹۰۰همین حالا
برنج ندا (قلم بلند یا جواهری خوشپخت)۴۸۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج ایرانی سیاهدم سفارشی۱٬۲۰۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج هاشمی صدری ممتاز 10 کیلویی (چوم)۹۸۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج طارم محلی شیروان ایلام۷۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج سرگل طارم - 10 کیلویی۶۶۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم۱۱۲٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر۸۵٬۵۰۰55 دقیقه پیش
برنج عنبربو رستگار کیسه ده کیلویی۵۷۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
برنج صدری دم سیاه دودی بسته 10 کیلویی۱٬۵۰۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج هاشمی ممتاز و سورتینگ آستانه - 5 کیلویی۵۹۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی خوشپخت کیسه 5 کیلویی۲۹۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج سیاه۱۳۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج هاشمی عطری اعلا (کشت اول) خالص وتضمینی ( ده کیلو)۷۲۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
برنج سوشی ژاپنی 500 گرم۴۲٬۵۰۰6 دقیقه پیش
برنج خارجی۵۲۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی مازندران 10 کیلویی۹۹۹٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج کشت دوم۹۹۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج دانه بلند هندی۴۹۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
شلتوک یا چلتوک برنج اعلا، 100 گرم۴۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی درجه یک(کیسه 10 کیلویی)۸۵۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
برنج عنبر بو(5 کیلوگرمی)۲۷۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج نیم دانه هاشمی یک۴۰۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
لاشه برنج هاشمی فوق اعلاء 10 کیلوگرم ا Excellent Hashmi rice carcass۵۰۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج کشت دوم طارم هاشمی عطری امساله۱٬۱۲۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
برنج شیرودی۵۳٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج ایرانی سیاهدم۹۸۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی 10 کیلویی (چوم) گیلان۵۸۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج طارم شیرودی سوپر ویژه خوشپخت + تضمین کیفیت۶۱۰٬۰۰۰همین حالا
برنج هاشمی دودی بسته 10 کیلویی۱٬۰۲۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج هاشمی ممتاز طبیعت کیسه ده کیلوگرمی۱٬۰۴۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج صدری دمسیاه سفارشی کیسه 10 کیلویی۱٬۵۰۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج وحشی ارگانیک۵۴۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
برنج طارم فجر عطری۷۲۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی(خرید مستقیم از کشاورز)۹۸٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 2.5 کیلویی۲۰۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج نیم دانه طارم معطر گلستان 1 کیلویی۶۰٬۲۲۵7 دقیقه پیش
برنج عنبر بو معطر(کیسه 10 کیلویی)۷۲۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج هاشمی درجه یک گیلان - 10 کیلوگرم۹۰۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج ندا گرگان۵۳٬۰۰۰33 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی فسفری 5 کیلویی۴۲۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طارم هاشمی 10کیلویی درجه یک فسفری۱٬۱۰۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش

جدول قیمت برنج خارجی

لیست قیمت برنج خارجیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج پاکستانی 10 کیلویی طبیعت۶۱۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
برنج طبیعت مقدار 10 کیلوگرم ا Tabiat Rice 10 kg۶۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج هندی باسماتی درجه یک 1121 هاتی کارا۳۳۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج باسماتی سفید 386 پاکستانی شالی افروز زرین 10 کیلوگرم۳۹۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج باسماتی سفید 386 پاکستانی شالی افروز زرین 40 کیلوگرم۱٬۵۰۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج 10 کیلیویی بخشایش۵۳۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی نفیس کیسه ده کیلوگرمی۵۷۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج کره ای۱۸۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی دایانا وزن ده کیلویی۴۳۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند 1121 جی تی سی (GTC) _وزن10کیلو-28 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند طبیعت 1121 کیسه صورتی-20 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی 1121 دانه بلند طایفه وزن 5 کیلوگرم۲۸۵٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج تایلندی جی تی سی GTC مقدار 10 کیلوگرم-46 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی 1121 تاکسی۴۷۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج سفید 386 پاکستانی کشتی نشان۳۶۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج باسماتی سفید 386 پاکستانی شالی افروز زرین 20 کیلوگرم۷۷۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج پاکستانی هزاردستان کیسه ده کیلوگرمی۳۴۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج پاکستانی هایلی (10کیلوگرم)۵۶۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج بیتمز باسماتی پاکستانی- 10 کیلوگرم۶۸۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی زروان 10 کیلویی۶۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج سوپر باسماتی پاکستانی دل کیسه ده کیلویی۶۱۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند کیهان کیسه ده کیلوگرمی۶۸۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج بیتمز 1121 پاکستانی- 10 کیلوگرم۶۸۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی خاطره طلایی کیسه ده کیلوگرم۶۳۹٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج باسماتی 1121 سفید نیم پز هندی جشنواره پارس۵۲۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند غزال کیسه ده کیلویی۶۷۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج دانه بلند هندی هاتی کارا 5 کیلوگرم۲۶۹٬۱۰۰15 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی غزال 10 کیلویی۵۵٬۵۰۰14 دقیقه پیش
برنج پاکستانی 386 مهشید کیسه ده کیلوگرمی۳۷۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر کرنل یزدان کیسه ده کیلویی۶۰۱٬۰۰۰16 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ماه پیکر کیسه ده کیلوگرمی۵۹۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج هندی کشتی نشان کیسه ده کیلوگرم۴۶۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج پاکستانی بیردانه ده کیلویی۵۲۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند احمد کیسه ده کیلوگرم۶۵۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج هندی جی تی سی شرکتی 10 کیلویی-22 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند بسمتی 1121 محسن۶۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی سوپرباسماتی آذرگل کیسه ده کیلویی۵۸۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج پاکستانی آق بانو کیسه ده کیلوگرم-36 دقیقه پیش
برنج تایلندی بسته 900 گرمی۳۲٬۵۰۰9 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ۱۱۲۱ مژده -۱۰ کیلوگرم۷۵۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج هندی رجب۶۱٬۵۰۰47 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر کرنل کیهان کیسه ده کیلوگرمی۵۷۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج هندی خوشپخت البرز 10 کیلوگرم ا -۵۵۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج هندی درجه یک دانه بلند مقدار 1 کیلوگرم۴۹٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی شاندیز کیسه ده کیلوگرمی۶۴۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
برنج هندی پانیسا 10 کیلوگرمی۴۸۲٬۹۰۰52 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند صادقان کیسه ده کیلوگرمی۶۲۸٬۰۰۰12 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند زیتون طلایی کیسه ده کیلوگرمی۶۶۷٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند لوکس 10 کیلوگرمی ا -۵۸۳٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی مسکین کیسه ده کیلوگرم-18 دقیقه پیش
Emirates Jewel XXL Indian Basmati Rice 10 kg۱٬۲۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی دانه بلند ۱۱۲۱ فردین کیسه ده کیلوگرمی۶۲۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج پاکستانی خوشبخت ده کیلویی۵۶۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
برنج هندی منحصر۴۵۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوات کیسه ده کیلوگرمی۳۸۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج سوپر باسماتی پاکستانی ارغوان-52 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 بهروز 10 کیلوگرم-49 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی هزاردستان 10 کیلوگرمی۶۶۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند سبز بهار 10 کیلوگرمی-25 دقیقه پیش
برنج پاکستانی انبه کیسه ده کیلوگرم-33 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 10 کیلوگرم برنج آنلاین۶۸۴٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج پاکستانی یال سوپر باسماتی درجه یک ۱۰ کیلوگرم۶۱۹٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر کرنل عالی کیسه ده کیلوگرم۵۶۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 1 تن برنج آنلاین۶۷٬۱۶۸٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج پاکستانی طبیعت سوپر باسماتی درجه یک 10 کیلویی-49 دقیقه پیش
برنج هندی خوشبخت 10 کیلوگرمی ا -۵۷۵٬۰۰۰همین حالا
برنج هندی بهروز 10 کیلوگرمی۴۹۴٬۶۲۳31 دقیقه پیش
برنج دانه بلند پاکستانی 386هم خوان-44 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند ساعی کیسه ده کیلوگرمی۶۴۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج سوپر باسمتی گلنوش کیسه ده کیلوگرم۵۸۸٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج پاکستانی شاه پخت کیسه 10 کیلویی-31 دقیقه پیش
برنج باسماتی 1121 هندی جشن بهار (غیر تراریخته)۵۱۲٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ستایش۶۰۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج درجه یک بخشایش با کیفیت۴۳٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی ساعی کیسه ده کیلوگرمی۵۶۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]