قیمت گوشت گساله / قیمت گوشت گوسفند/ قیمت گوشت شتر / امروز 13 شهریور 1402

قیمت امروز گوشت گاو و گوساله، قیمت گوسفند و قیمت شتر /قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی - ۱۳ شهریور + جدول

امروز ۱۳ شهریور به بازار گوشت قرمز سری زدیم و از ریز قیمت ها باخبر شدیم و آن را در 3 جدول گوشت گوساله، گوسفند و شتر با شما در میان گذاشتیم.
قیمت گوشت

زندگی رنگی | قیمت گوشت در دو ماهه گذشته نوسان های مختلفی را پشت سر گذاشته است تا امروز که تقریبا روزهای با ثباتی را تجربه می کند و آنطور که مسوولین دولتی می گویند این وضعیت نتیجه عررضه گوشت به بازار است؛ چندی پیش نیز صحبت از واردات گوشت به کشور بود که همین موضوع نیز خود یکی از دلایل ثابت شدن قیمت گوشت است. با این وجود امروز به بازار گوشت قرمز سری زدیم و از ریز قیمت ها باخبر شدیم و آن را در 3 جدول گوشت گوساله، گوسفند و شتر با شما در میان گذاشتیم.

قیمت گوشت گوساله

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوساله ، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه در تاریخ ۱۳ شهریور را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۴۸۶٬۵۰۰51 دقیقه پیش
سردست گوساله (100 کیلو) گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۳۵٬۰۰۰٬۰۲۲41 دقیقه پیش
سردست گوساله۵۶۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۲۲۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
زبان گوساله راد۶۵۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
قلم گوساله۳۹٬۹۰۰14 دقیقه پیش
گوشت سردست گوساله۶۰۹٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۹۰۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۴۱۹٬۰۰۰48 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای گوساله۵۶۹٬۹۰۰41 دقیقه پیش
گوشت چرخی گیاهی بکر۱۱۲٬۰۰۰14 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۶۲۹٬۰۰۰40 دقیقه پیش
قلم گوساله راد۷۵٬۰۰۰همین حالا
قلم گوساله۶۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
کوهان گوساله۸۵۸٬۰۰۰همین حالا
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی۲۵۶٬۲۸۰همین حالا
ماهیچه گوساله۵۴۹٬۹۰۰52 دقیقه پیش
گردن گوساله (100 کیلو) گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۳۴٬۸۰۰٬۰۲۲30 دقیقه پیش
قلم گوساله (1کیلوگرم)۸۷٬۵۰۰همین حالا
مغز گوساله۲۷۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی۵۱۱٬۷۰۰55 دقیقه پیش
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی۴۸۹٬۰۲۰52 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی۲۵۶٬۲۸۰همین حالا
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی۲۵۶٬۲۸۰همین حالا
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی منجمد کالی 800 گرمی۲۸۱٬۲۹۵43 دقیقه پیش
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی۲۵۵٬۸۵۰40 دقیقه پیش
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی۵۱۲٬۵۶۰42 دقیقه پیش
سرسینه گوساله۲۴۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم۶۱۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۴۰۹٬۰۰۰48 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله۵۴۹٬۹۰۰40 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۸۳۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
گوشت راسته گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی۵۱۵٬۱۴۰14 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۵۴۹٬۹۰۰18 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۶۴۹٬۹۰۰34 دقیقه پیش
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی۲۵۶٬۲۸۰50 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۶۴۹٬۹۰۰12 دقیقه پیش
سردست ممتاز گوساله رالاگ 5 کیلو گرمی۲٬۵۵۸٬۵۰۰39 دقیقه پیش
فیله گوساله۹۷۸٬۰۰۰31 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۸۱۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی۵۱۲٬۵۶۰28 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۸۱۹٬۹۰۰همین حالا
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی۴۱۰٬۰۴۸33 دقیقه پیش
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی۵۱۴٬۲۸۰41 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۶۴۹٬۹۰۰21 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 500 گرمی۱۲۹٬۷۵۰25 دقیقه پیش
مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال۶۱۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۵۸۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوساله ۴۰۰ گرمی ا -۲۰۳٬۶۰۰54 دقیقه پیش
راسته گوساله۸۹۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت گوساله خورشتی۵۴۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
استیک فیله گوساله۱٬۳۰۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی۳۹۱٬۲۱۶32 دقیقه پیش
نرمه گوساله - یک کیلوگرم۵۸۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۶۹٬۰۰۰همین حالا
ران گوساله بدون چربی۷۱۹٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۶۸۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی۴۱۱٬۴۲۴47 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی۵۱۲٬۵۶۰50 دقیقه پیش
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی۴۰۹٬۳۶۰19 دقیقه پیش
استیک ری بای طعم دار گوساله۶۲۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
گوشت گوساله۵۶۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۵۶۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش
بیکن فرانسوی 97% گوشت گوساله 202 250 گرم۲۱۴٬۵۰۰26 دقیقه پیش
گوشت گوساله تازه ممتاز-33 دقیقه پیش
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی۵۱۲٬۵۶۰36 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا -۵۹۵٬۶۸۰همین حالا
فیله گوساله۹۲۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( فیله )۹۰۹٬۹۰۰52 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله بدون چربی۶۷۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی۴۱۰٬۰۴۸26 دقیقه پیش
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی۴۱۰٬۰۴۸12 دقیقه پیش
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی۲۵۶٬۲۸۰41 دقیقه پیش
رولت ماهیچه گوساله۵۴۹٬۹۰۰8 دقیقه پیش
گوشت گوساله۱۳۲٬۳۰۰17 دقیقه پیش
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی۲۴۴٬۵۱۰30 دقیقه پیش
چنجه راسته گوساله۹۴۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
سفید ران گوساله۶۱۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۶۴۹٬۹۰۰8 دقیقه پیش
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی۲۵۷٬۱۴۰7 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۴۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
چرخکرده گوساله راد پروتیین۶۰۸٬۰۰۰23 دقیقه پیش
فیله استیک طعم دار گوساله۹۳۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله ۲۵۰ گرمی ا -۱۴۲٬۲۰۰14 دقیقه پیش
استیک راسته اسپشیال گوساله۷۸۹٬۰۰۰همین حالا
راسته گوساله پاک شده۷۶۵٬۰۰۰11 دقیقه پیش
ران گوساله خورشتی۶۲۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 800 گرمی۴۱۰٬۰۴۸11 دقیقه پیش
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی۵۱۲٬۵۶۰51 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله شام شام 400 گرمی۱۸۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
فیله مینیون گوساله۹۵۸٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران گوساله۶۱۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
استیک راسته طعم دار گوساله۷۸۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 800 گرمی۴۱۰٬۰۴۸51 دقیقه پیش
استيك گوساله 97% اسكين دارا 250 گرمی ا -۲۲۳٬۳۰۰38 دقیقه پیش
سفید ران گوساله ۵۰۰ گرمی ا -۲۷۰٬۹۵۰15 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( راسته )۶۴۹٬۹۰۰50 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله منجمد دمس 400 گرمی۱۸۰٬۵۷۰9 دقیقه پیش
ران گوساله هایپراستار 500 گرمی ± 75 گرم ا -۳۱۹٬۲۰۹10 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ ۱۳ شهریور را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوسفند زنده۲۳۸٬۰۰۰19 دقیقه پیش
قلوه گوسفندی۱۳۹٬۰۰۰همین حالا
ران ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی۴۸۷٬۹۰۰همین حالا
شقه گوسفندی۵۲۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
چرخ کرده گوسفندی گوسفندی بدون چربی۹۵۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
ران گوسفندی گرم یک کیلویی شرکتهای مختلف۴۴۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 1 خالص (1 کیلوگرم)۳۶۸٬۵۰۰41 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۵۹۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۸۳۹٬۰۰۰46 دقیقه پیش
پرده گوسفندی۱۹۲٬۰۰۰6 دقیقه پیش
کف دست بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۶۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۵۸۹٬۹۰۰55 دقیقه پیش
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۴۸۶٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی-27 دقیقه پیش
سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 3 کیلوگرمی۴۶۹٬۰۴۰30 دقیقه پیش
مغز ران بدون استخوان گوسفندی۱٬۳۳۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
شقه گوسفندی-52 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی۶۴۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفند-39 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۸۸۹٬۹۰۰52 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۳۹۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند - یک کیلوگرم۵۸۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۴۸۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۸۹۹٬۰۰۰38 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۲۹۳٬۰۰۰45 دقیقه پیش
سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی۴۷۹٬۷۰۰25 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۴۳۹٬۰۰۰همین حالا
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا -۲۱۸٬۹۳۲38 دقیقه پیش
گوشت راسته ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی۳۸۹٬۵۰۰42 دقیقه پیش
ران پاک شده گوسفند نر - حدودا دو کیلوگرم۱٬۱۶۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۲۹۹٬۹۰۰49 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفندی۶۲۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۴۸۶٬۰۰۰44 دقیقه پیش
شیشلیک۵۶۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
فیله گوسفند۹۴۸٬۰۰۰55 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۵۴۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۴۵۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۶۱۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
گوشت آبگوشتی گوسفندی۳۸۹٬۹۰۰17 دقیقه پیش
سردنده آبگوشتی گوسفند۱۸۳٬۰۰۰47 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۶۱۹٬۹۰۰41 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۷۳۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
گردن گوسفند با استخوان - یک کیلوگرم۳۶۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
گردن گوسفند۵۱۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
کف دست ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی۴۸۷٬۹۰۰17 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ۱.۲ کیلوگرمی ا -۵۸۹٬۲۰۰32 دقیقه پیش
ران با استخوان گوسفند۵۹۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی شیشک (3.5کیلویی)۲٬۴۲۸٬۰۰۰42 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( راسته )۸۷۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده 800 گرمی ا -۳۳۴٬۹۰۰51 دقیقه پیش
راسته گوسفند با دور راد۸۲۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
گردن بی استخوان گوسفند - یک کیلوگرم۶۰۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
گوشت سردست گوسفند 3کیلوگرمی۱٬۶۹۹٬۰۰۰52 دقیقه پیش
دست گوسفند۵۳۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
استیک راسته مغولی گوسفند۹۴۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
قلوه گاه بی استخوان گوسفند۴۸۹٬۰۰۰15 دقیقه پیش
دنده کباب کرمانشاهی ساده گوسفند۴۹۸٬۰۰۰38 دقیقه پیش
قلم چلویی گوسفندی۸۲۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند - یک کیلوگرم۵۰۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم۱۰۸٬۲۵۰52 دقیقه پیش
کف دست گوسفند۶۸۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
گوشت شقه کامل گوسفندی شیشک (10کیلو)۶٬۱۳۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۵۹۸٬۰۰۰44 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۴۷۸٬۰۰۰15 دقیقه پیش
گوشت گوسفند با قیمت مناسب۲۹۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
چنجه زعفرانی گوسفند۹۳۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
دالاس استیک طعم دار گوسفند۷۴۹٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سویا میت چرخ کرده بکر 500 گرم۱۰۶٬۴۰۰19 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده مخلوط ۱.۵ کیلوگرمی ا -۸۴۳٬۰۰۰9 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده-10 دقیقه پیش
قلوه گاه با استخوان گوسفند۴۸۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند۵۳۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۸۷۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله - یک کیلوگرم۵۸۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ۵۱۸٬۰۰۰43 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده شترمرغ۷۱۹٬۹۰۰9 دقیقه پیش
کباب ترش گیاهی وگان دانسپند 450 گرم۱۱۵٬۹۰۰48 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم۱۰۸٬۷۵۰44 دقیقه پیش
دنبه۳۱۱٬۰۰۰7 دقیقه پیش
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله۵۱۸٬۰۰۰54 دقیقه پیش
چرخکرده گوسفندی۶۸۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
سردست گوسفندی - حدودا یک و نیم کیلو۷۰۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
مرغ چرخکرده۱۹۹٬۹۰۰36 دقیقه پیش
سردست گوسفند۵۳۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
گوشت سردست گوسفندی شیشک (3.5 کیلویی)۲٬۱۹۶٬۰۰۰19 دقیقه پیش
تی بون گوسفندی طعم دار۷۲۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
گردن گوسفندی۴۴۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
ران گوسفندی ا -۵۹۸٬۹۰۰11 دقیقه پیش
مغز گوسفند آلایش قربانیان ۳ عددی ا -۳۷۹٬۹۰۰همین حالا
کف دست بدون ماهیچه ممتاز (1.3 کیلویی)۹۸۶٬۰۰۰47 دقیقه پیش
نیم شقه دست گوسفندی شیشک (5کیلویی)۳٬۱۰۴٬۰۰۰26 دقیقه پیش
چرخکرده مخلوط۵۸۵٬۰۰۰همین حالا
قلوه گاه گوسفندی ممتاز هایپراستار 1 کیلوگرمی ا -۵۶۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
شاندیز زعفرانی گوسفند۷۲۰٬۰۰۰همین حالا
قلوه گاه بی استخوان-49 دقیقه پیش
کف دست (چلو گوشتی)۵۸۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت شتر در تاریخ ۱۳ شهریور را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت شترقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت شتر۷۵۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی)۶۷۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
گوشت شتر۵۹۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
قلم شتر۶۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
گوشت شتر چرخکردنی۵۶۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
استیک کوهان طعم دار۸۵۸٬۰۰۰26 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شتر۶۲۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر۷۸۹٬۰۰۰11 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر۵۶۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
گوشت شتر (نیم کیلویی)۳۳۹٬۰۰۰همین حالا
گوشت شتر (یک کیلویی)۶۷۸٬۰۰۰55 دقیقه پیش
گوشت شتر ایرانی (یک کیلویی)۶۸۴٬۰۰۰18 دقیقه پیش
گوشت تازه بچه شتر لخم آسایش-30 دقیقه پیش
گوشت شتر تازه-55 دقیقه پیش
گوشت پاک شده شتر (نیم کیلویی)-17 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]