فال حافظ اصلی / فال حافظ آنلاین / فال حافظ واقعی / فال حافظ بر اساس ماه تولد

فال حافظ امروز / پیشگویی با حافظ قران

حافظ و قند و نباتش همیشه در میان مردم ایران زمین جایگاه بالایی داشته است و برای همین هم وقتی می‌خواهند عاقبت کاری یا چیزی را بدانند تفالی به شیخ شیراز می‌زنند. فال پنجشنبه 12 مرداد 1402 را هم می‌توانید اینجا ببینید.
فال حافظ

«ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم...» حالا برویم سراغ فال حافظ امروز

فروردینى ها

 • کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن
 • به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن
 • به باد ده سر و دستار عالمی یعنی
 • کلاه گوشه به آیین سروری بشکن

تعبیر:

کارهایتان به لطف خدا رونق می گیرد به شرط اینکه آئین راستی را پیشه کنید. شما در عمل خوب و بیغش از همه پیشی می گیرید و پاداش خودتان را از حوریان و پریان بهشتی می گیرید. صید خودتان را به دست می آورید و درهای ناامیدی را یکی پس از دیگری می شکنید. قدر یار خودتان را بدانید که در این راه کمک بسار به شما کرده است.

اردیبهشتى ها‌‏

 • بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
 • از یار آشنا سخن آشنا شنید
 • ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
 • کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

تعبیر:

تو که سرچشمه ی همه ی خوبی ها و حسن ها هستی نگاهی هم به زیردستان خود بکن. دنبال یک محرم راز بگرد تا بتوانی درد دل کنی. از رسیدن به کسی محروم شده ای اما مرور زمان و وفاداریت باعث رسیدن به مرادت می شود. پند پیران را گوش کن. کار ثواب انجام بده تا همیشه دعای خیر بدرقه ی راهت باشد.

خردادى ها‌‏

 • هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی
 • که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته می‌خوانی
 • ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق
 • نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی

تعبیر:

بزرگان درست گفته ان که دل به دل راه دارد و شما مطمئن باشید که او هم به شما فکر می کند. گره از ابروانتان باز کنید که کارها بر وفق مرادتان پیش می رود. ذات خوبی دارید و ایمانتان قوی است پس فرشتگاه به شما کمک می کنند. شب را به خواب نگذران که وقط خوبی برای عبادت است همراهانتان بیشتر کارها را دشوار می کنند حلقه ی اقبال به سوی شما می آید.

تیرى ها

 • منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
 • منم که دیده نیالودم به بد دیدن
 • وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
 • که در طریقت ما کافریست رنجیدن

تعبیر:

به دنبال راه نجاتی هستید. دیگر خسته شده اید. اطرافیانتان فقط عیوب شما را به رختان می کشند و هنرتان را نمی بینند ولی شما مهد خوبی ها هستید. با شهامت به مراد دلتان می رسید. چشم امیدتان خداست، بی طاقت نشوید، حرفی که می زنید عل کنید شما خوبی را ه اطرافیانتان یاد دهید. مواظب باشید خطا نکنید تا همه کارهایتان به باد فنا نرود.

مردادى ها

 • زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
 • ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم
 • می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
 • سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم

تعبیر:

کاری نکن که بعدها از کرده ی خویش هم خودت و هم دیگران ناراحت باشند. با همه کس نرد عشق مباز. کاری کن که دائم مثل گل همیشه بهار با طراوت بای و سرت همه جا بالا باشد. خداوند در همه حال و همه جا به فریادت رسیده و نجاتت داده است و باز هم با توست.

شهریورى ها‏

 • دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده
 • صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دریده
 • از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی
 • چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده

تعبیر: چیزی را از دست داده اید که بسیار برایتان مهم بوده است حال می فهمید که قدر چه یاقوتگرانبهایی را ندانسته اید و به دنبال چاره اید. باز هم خدا را شاکر باشید که دوباره همه چیز مثل سابق می شود و گمشده تان بر می گردد.

مهرى ها

 • گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی
 • چون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی
 • شیرینتر از آنی به شکرخنده که گویم
 • ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی

تعبیر: حسن و صفات ظاهری و باطنی شما بسیار است. گناه نمی کنید و هر سخنتان به شیرنی شکر است که همه از آن فیض می برند. مرادی دارید که رسیدن به آن را محال می دانید ولی آنقدر مقاوم و پابرا هستید که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند شما را ناامید کند، پیش کسی گریه نکنید زیرا دشمنانتان شاد می شوند.

آبانى ها‌‏

 • معاشران ز حریف شبانه یاد آرید
 • حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید
 • به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق
 • به صوت و نغمه چنگ و چغانه یاد آرید

تعبیر: شما فراموش نشده اید. باز هم عدا هی هستند که قدرتان را بدانند و جواب زحمتتان را بدهند. شما کسی هستید که در عین خوشی و رسیدن به مراد دیگران را هم در شادی و خوشی خود سهیم کرده اید، اما دیگران در حق تان کم لطفی کرده اند ولی باز هم مرحمت خدا نصیب شما شده و خواهد شد.

آذرى ها‌‏

 • ز در درآ و شبستان ما منور کن
 • هوای مجلس روحانیان معطر کن
 • اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز
 • پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن

تعبیر: صبر و مقاومت را از دیگران یاد بگیر مقاومت و صبر تو باعث پیروزیت می شود تلاش هایت بی اجر نمی مانند تو پاداش خود را خواهی گرفت فقط عجله کن الان وقت مقاومت است. خجالت را کنار بگذار و بر حسب قراری که گذاشته ای عمل کن حاجت خود را از خدا بخواه که اوست دعایت را مستجاب می کند.

دى ماهى ها

 • دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم
 • لیکن از لطف لبت صورت جان می‌بستم
 • عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست
 • دیرگاه است کز این جام هلالی مستم

تعبیر:

بسیار انسان وفا پیشه ای هستید و حاضر نیستید تحت هیچ شرایطی عهد خود را بشکنید. تا هر زمان که لازم باشد به پای معشوق می نشینید. تیر همه ی رقیبان و حسودان به خطا رفته است. بیماری شما به زودی شفا پیدا می کند. نگران نباشید. از غم رهایی یافته و به حاجاتتان می رسید.

بهمنى ها

 • ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
 • چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن
 • در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست
 • پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن

تعبیر:

کار امروزتان را به فردا موکول نکنید. گاهی هوی نفس و شیطان بر شما غلبه کرده و از راه راست دور می شوید. ذکر و تسبیح خدا راریاد به جای آورید. در کاری که می خواهید انجام بدهید اول همت کنید و اراده داشته باشید. از تجربه ی پیران استفاده کنید در ایم صورت است که از مال و ثروت بی بهره نمی مانید. چشم عنایت خداوند به شماست.

اسفندى ها‏

 • از من جدا مشو که توام نور دیده‌ای
 • آرام جان و مونس قلب رمیده‌ای
 • از دامن تو دست ندارند عاشقان
 • پیراهن صبوری ایشان دریده‌ای

تعبیر:

اینقدر سنگدل نباش. غرور کاذب خویش را دور بریز کسانی هستند که تو را بسیار دوست می دارند تو هم از محبت خود بخشش کن که اگر غفلت کنی در آینده خود را سرزنش خواهی کرد. زیاده روی باعث ضرر است و پشیمانی به بار می آورد.

بازار