فوری/ دومین ناو جنگی ارتش هم غرق شد + فیلم

ناو جنگی سهند پس از دو روز چپه ماندن روی آب غرق شد. این دومین بار است که ناوشکنی با اسم سهند غرق می‌شود. اولی در جنگی نابرابر با ناوشکن آمریکایی و دو هواپیمای جنگی غرق شد.
دومین سهند هم غرق شد / نامی که برای نیروی دریایی ارتش ایران چندان ماندگار نبوده‌است (فیلم)

زندگی رنگی به نقل از عصرایران| ناو جنگی سهند پس از دو روز چپه ماندن روی آب غرق شد. این دومین بار است که ناوشکنی با اسم سهند غرق می‌شود. اولی در جنگی نابرابر با ناوشکن آمریکایی و دو هواپیمای جنگی غرق شد.

گزارش را این‌جا ببینید

سهند دو، در کلاس ناوشکن‌های موج پس از ناوشکن جماران و دماوند ساخته شده بود و گفته می‌شد ناو متفاوتی نسبت به آن‌هاست و تجهیزات ویژه‌ای دارد. هیچ‌کس هنوز نمی‌داند در این یکی دو روز گذشته چه اتفاقی افتاده که ناو سهند غرق شده. اما به نظر می‌رسد نام سهند چندان برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماندگار نبوده‌است.