قیمت مرغ و تخم مرغ امروز 24 خرداد / قیمت مرغ کشتار روز، ران، فیله، سینه مرغ/ قیمت تخم مرغ محل - قیمت تخم مرغ تلاونگ + جدول قیمت امروز

امروز 24 خرداد 1403 سری به بازار مرغ و تخم مرغ زدیم تا از ریز قیمت ها باخبر شویم.

زندگی رنگی |

قیمت مرغ

در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای 20 خرداد مشاهده کنید.

فیله مرغ۱۲۵٬۹۰۶20 دقیقه پیش
فیله مرغ۱۶۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰23 دقیقه پیش
گردن مرغ۴۱٬۰۰۰35 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۳۹٬۹۰۰9 دقیقه پیش
ران مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰7 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۴۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
ران درشت مرغ۶۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۸۰٬۰۰۰همین حالا
مرغ منجمد۷۹٬۰۰۰همین حالا
ران ممتاز۷۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۲٬۵۵۶45 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۸٬۰۰۶10 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰38 دقیقه پیش
مرغ سمین کشتار روز تازه 1700 تا 2200 گرمی۸۹٬۵۰۰31 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۹۱٬۹۵۶21 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰همین حالا
مرغ تازه کامل سمین بین 1.3 الی 1.5 کیلوگرم۱۲۸٬۰۰۰13 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰9 دقیقه پیش
مرغ تازه تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰12 دقیقه پیش
فیله مرغ سمین۱۲۳٬۶۷۵37 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۶۷٬۱۲۰47 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰12 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۸۳٬۲۷۸33 دقیقه پیش
فیله ریز مرغ ارگانیک۱۲۱٬۰۵۶29 دقیقه پیش
جوجه کباب زعفرانی۱۹۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۴۳٬۸۴۰28 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۶٬۸۰۶19 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۱۲٬۰۰۰28 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۹٬۰۰۰44 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۹۶٬۸۰۶25 دقیقه پیش
ران مرغ تازه با کمر۷۴٬۹۰۰29 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰36 دقیقه پیش
ران مرغ تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
اسکلت مرغ سمین۱۱۶٬۲۰۶54 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۹۲٬۱۰۰27 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۸٬۰۰۰همین حالا
ران مرغ بدون پوست و کمر۲۱۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۶۸٬۰۰۰18 دقیقه پیش
اکبر جوجه سمین۱۳۰٬۷۵۶39 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰30 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
کتف و بال اسپایسی۲۰۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰31 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۲۱۳٬۲۰۶15 دقیقه پیش
کتف و بال زعفرانی۱۸۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
کتف و بال سیروکره۱۸۵٬۰۰۰همین حالا
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰21 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰25 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۶٬۸۰۶24 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰47 دقیقه پیش
بال مرغ سمین بدون نوک۶۲٬۸۵۶11 دقیقه پیش
کتف و بال ترش۱۸۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان استیکی۲۰۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰36 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۹۰٬۰۱۶13 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰11 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۴۹٬۰۰۰15 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۲۰۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
بال و کتف مکزیکی مرغ راد پروتیین۱۸۹٬۰۰۰53 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰40 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۷۹٬۹۰۰34 دقیقه پیش
مغز ران مرغ سمین۸۲٬۲۵۶31 دقیقه پیش
کتف مرغ زعفرانی 1کیلویی۱۲۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰همین حالا
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰همین حالا
مخلوط بال و بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 900 گرم۱۰۸٬۰۰۰42 دقیقه پیش
مرغ شکم پر۲۴۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۲۶٬۰۰۰همین حالا
ران مرغ ممتاز۱۳۳٬۴۴۰همین حالا
جوجه کباب مکزیکی تند۲۲۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین مقدار 900 گرم۱۳۱٬۰۰۰52 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است۳۱٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست۱۸۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
مرغ کامل سبز۲۴۲٬۳۰۶47 دقیقه پیش
کتف و بال مرغ شمال(ارسال فقط قم)۱۱۰٬۰۰۰همین حالا
بال کبابی مرغ مهیا پروتئین مقدار 900 گرم۱۲۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ(جوجه بدون ادویه)۲۳۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
گوشت سینه مرغ فرآوری شده دودی کامپوره مقدار 200 گرم۹۲٬۰۰۰43 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان با کتف۲۱۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
فیله مرغ سبز۲۶۱٬۷۰۶36 دقیقه پیش
ران بی استخوان گوسفند۱٬۳۷۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
ران با کمر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۹٬۸۰۰36 دقیقه پیش
فیله ایتالیایی مرغ۲۶۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
جوجه کباب ران سبزیجات۲۶۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون کتف۱۸۱٬۴۴۰47 دقیقه پیش
جوجه کباب ران ویژه۲۶۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
ساق مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۴٬۰۰۰29 دقیقه پیش
ران مرغ تنوری۱۹۶٬۰۰۰34 دقیقه پیش
سینه دودی مرغ ( وکیوم )۱۹۹٬۰۰۰12 دقیقه پیش
ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی۲۸۸٬۰۰۰19 دقیقه پیش
بال ساده مرغ۱۶۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
بال مرغ کبابی کره رزماری۶۷٬۳۲۰50 دقیقه پیش
جوجه مرغ کامل(منجمد)۱۶۱٬۰۰۰22 دقیقه پیش

قیمت تخم مرغ

لیست قیمت تخم مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
تخم مرغ 30 عددی(ویژه تهران) - شانه۳۰تایی سبک۸۷٬۰۰۰48 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۷۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
تخم مرغ درشت کارتنی وزن بالا (6 شانه)۶۱۰٬۲۰۰22 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (20عددی)۱۲۲٬۵۰۰44 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (6عددی)۳۶٬۵۰۰22 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (15عددی)۹۲٬۲۵۰52 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (9عددی)۵۵٬۲۵۰17 دقیقه پیش
تخم مرغ بومی (محلی) 300تایی۲٬۴۹۹٬۰۰۰44 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی 12 تایی۱۱۴٬۰۰۰23 دقیقه پیش
تخم مرغ عمو نوروز۵۴٬۰۰۰8 دقیقه پیش
تخم مرغ سایز متوسط پرنا 6 شانه 30 عددی - 6 عدد۵۰۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
تخم مرغ 100 درصد محلی۷٬۰۰۰6 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ بسته 6 عددی۳۷٬۸۰۰18 دقیقه پیش
تخم مرغ 6 تا شانه 30 عددی ( وزن تقریبی 12 کیلو)۶۵۰٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ 30 عددی(ویژه تهران) - کارتن6شانه30تایی سبک۶۷۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۹۸٬۵۰۰24 دقیقه پیش
تخم مرغ درجه یک شانه 30 عددی۱۱۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
تخم مرغ۳٬۰۰۰25 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ بسته 9 عددی۵۵٬۳۰۰23 دقیقه پیش
تخم مرغ زرده طلایی ۳۰ عددی۱۴۷٬۲۴۶24 دقیقه پیش
تخم مرغ بر۲۷۵٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ تلاونگ بسته 20 عددی۱۲۳٬۰۰۰30 دقیقه پیش
تخم مرغ (کیلویی)۶۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ پلاستیکی۲۰۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز سیمرغ۴۳٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ۹۲٬۲۵۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ 20 عددی ا -۹۷٬۰۰۰55 دقیقه پیش
تخم مرغ شانه آیی پانلا 30عددی۱۱۵٬۰۰۰33 دقیقه پیش
تلاونگ تخم مرغ 6 عدد۳۹٬۶۰۰36 دقیقه پیش
تخم‌مرغ زرده طلایی بسته 20 عددی۸۷٬۴۰۰35 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز حسام۶۹٬۵۰۰36 دقیقه پیش
تخم‌مرغ تازه پروتانا بسته 15 عددی۶۸٬۷۰۰همین حالا
تخم مرغ ممتاز سیمرغ۷۴٬۰۰۰44 دقیقه پیش
تخم مرغ 15 عددی سیمرغ۱۲۶٬۰۰۰47 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 6 عدد۲۹٬۸۰۰52 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی بسته 6 عددی۳۵٬۰۵۵36 دقیقه پیش
تخم مرغ توتک 30 عددی۱۲۲٬۸۲۵55 دقیقه پیش
تخم مرغ توتک 9 عددی۴۱٬۲۸۵35 دقیقه پیش
تلاونگ تخم مرغ 20 عدد۱۲۳٬۰۰۰35 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 20 عددی۹۹٬۵۰۰همین حالا
تخم مرغ(عددی)۴٬۰۰۰همین حالا
رها تخم مرغ 20 تایی بسته بندی۹۱٬۶۰۰44 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 9 عددی۴۴٬۷۵۰36 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ 6 عدد۵۷٬۰۳۶همین حالا
تخم مرغ مرکزی بسته 9 عددی۵۵٬۳۵۰12 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ بسته 6 عددی۳۶٬۹۰۰35 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ 20 عدد۱۲۸٬۸۱۶28 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 15 عددی۷۴٬۶۰۰42 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 24 عددی۱۱۹٬۴۰۰18 دقیقه پیش
تخم مرغ زرده طلایی مروارید 6 شانه 30 عددی - 6 عدد۵۵۵٬۰۰۰50 دقیقه پیش
تخم مرغ ۱۵ عددی تلاونگ۹۲٬۲۰۰9 دقیقه پیش
تخم مرغ بسته 15 عددی۶۵٬۰۰۰43 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ 9 عدد۶۹٬۶۴۶29 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ ۲۴ عدد۱۵۴٬۰۳۶همین حالا
تخم مرغ تلاونگ ۶ عددی۳۶٬۹۰۰9 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ ۹ عدد۶۹٬۶۴۶28 دقیقه پیش
تخم‌مرغ تازه پروتانا بسته 20 عددی۹۱٬۶۰۰7 دقیقه پیش
تخم‌مرغ تازه پروتانا بسته 9 عددی۴۱٬۲۲۰28 دقیقه پیش
تخم مرغ دو زرده 30عددی۵۹۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
تخم مرغ درجه یک تاریخ دار شانه 30 عددی-40 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۲۵۵٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ محلی (700عددی)۶٬۰۰۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
یک شانه تخم مرغ رسمی محلی بارفروش-44 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی و رسمی برتر۹٬۵۰۰27 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی کاملا اورگانیک.۱٬۰۵۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
تخم مرغ مخملی به صورت عمده 50تایی و 100تایی۷٬۰۰۰26 دقیقه پیش
تخم مرغ بومی محلی (صد درصد طبیعی) دو عددی۸٬۰۰۰53 دقیقه پیش
تخم مرغ رنگی۳٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ محلی۹٬۰۰۰44 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی دو زرده-29 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی ارگانیک۹٬۰۰۰38 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی30 عددی.بسته بندی ضد ضربه...۲۸۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
تخم مرغ زرده طلایی تازه پک 15 عددی۶۴٬۵۰۰19 دقیقه پیش
تخم مرغ تازه پک9عددی۴۳٬۰۰۰30 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۱۳۸٬۰۰۰7 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی (500عددی۴٬۲۵۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی (300عددی)۲٬۷۰۰٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ رنگی نماد سال 1401 عمده 8 سانتی۲۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
لباس بافتنی دخترانه رنگ سفید مناسب برای سن 4 تا 6 سال۲۵۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی (100عددی)۹۰۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
تخم مرغ اردک۲۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی ارگانیک (گلپایگانی) بسته شش عددی۴۸٬۵۰۰37 دقیقه پیش
تخم مرغ۷٬۰۰۰30 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی (1000 عددی)۸٬۰۰۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی و تخم بوقلمون۲۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
تخم مرغ دو زرده ترخون بانو بسته 6 عددی-13 دقیقه پیش
تخم مرغ بیرجند - بسته 30 عددی - وزن 2 کیلو گرم-49 دقیقه پیش
خرید و قیمت تخم مرغ محلی درجه ۱ - ۱ تایی-10 دقیقه پیش
شانه ۳۰عددی تخم مرغ محلی ا A comb of 30 local eggs-44 دقیقه پیش
تخم مرغ کلاسیک 20 عددی تلاونگ-38 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی شمال بسته بندی های 30 عددی-42 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی-21 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]