قیمت مرغ و گوشت گران شد ؟/ قیمت گوشت گوساله، گاو و گوسفند/ قیمت مرغ - 29 اردیبهشت + جدول

29 اردیبهشت جدول گوشت شتر، گاو، گوسفند، مرغ را می توانید از این قسمت مشاهده کنید. برای مشاهده قیمت های دیگر به سرویس بازار مراجعه کنید.

زندگی رنگی | در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گاو و گوساله - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گاو و گوساله - 29 اردیبهشت را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
سردست گوساله۳۰۵٬۸۲۰13 دقیقه پیش
گوشت ران گوساله جنگلی۳۰۵٬۸۲۰11 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۴۹۴٬۵۰۰46 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰39 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰6 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
گوشت گوساله تنظیم بازار۶۳۹٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۱٬۰۵۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۱٬۷۵۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۱٬۷۷۵٬۰۰۰همین حالا
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
فیله گوساله۶۸۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰26 دقیقه پیش
فیله گوساله۹۴۹٬۹۰۰7 دقیقه پیش
گوشت گوساله سردست ممتاز 1 کیلویی۵۸۵٬۰۰۰10 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۱٬۴۰۰همین حالا
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۲۵۰٬۰۰۰همین حالا
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰همین حالا
ران گوساله۶۲۵٬۲۶۰12 دقیقه پیش
برگر گوشت گوساله جنگلی دست ساز آمریکایی۹۱٬۸۱۶41 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰14 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۲۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
قلم گوساله۹۱٬۸۰۰29 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله۵۳۰٬۴۰۰37 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰28 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۶۱۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰30 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴23 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰28 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰39 دقیقه پیش
زبان گوساله راد۷۴۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
گوشت گردن گوساله۸۳۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
راسته گوساله۸۹۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۷۲۹٬۹۰۰28 دقیقه پیش
ژیگو گوساله (1.5 کیلو)۱٬۱۹۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۷۲۹٬۹۰۰21 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۱۴٬۸۲۰15 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله۶۱۹٬۹۰۰28 دقیقه پیش
خورشتی گوساله۶۱۸٬۴۵۰43 دقیقه پیش
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴48 دقیقه پیش
دنده کباب۲۲۷٬۳۱۸26 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴26 دقیقه پیش
قلم گوساله راد۵۹٬۰۰۰54 دقیقه پیش
فیله مینیون گوساله۱٬۱۵۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
گوشت گوساله خورشتی۶۱۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۹۴۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۳۱۲٬۶۱۶36 دقیقه پیش
رولت ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰33 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴21 دقیقه پیش
دنده گوساله (تکه ای)۵۹۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۰۷۰٬۰۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴48 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی لیمو رزماری۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴17 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس چوراسکو آرژانتینی۳۷۱٬۸۱۴8 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴54 دقیقه پیش
ران گوساله گرم کشتار روز کیلوبی۵۴۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰همین حالا
استیک ری بای طعم دار گوساله۷۴۵٬۰۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی انار ناردون۳۷۱٬۸۱۴43 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۷۲۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
ران گوساله خورشتی۶۲۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۶۱۵٬۸۰۰20 دقیقه پیش
استیک ریب آی گوساله۷۲۵٬۰۰۰15 دقیقه پیش
چرخکرده گوساله راد پروتیین۵۸۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۴۶۹٬۰۰۰22 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله بدون چربی بسته 1کیلویی۵۸۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
ران گوساله۵۹۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۹۹۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
ران گوساله بسته 1 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۳۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
فیله استیک طعم دار گوساله۱٬۱۳۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
راسته گوساله پاک شده۸۲۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
استیک راسته اسپشیال گوساله۸۵۹٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (یک کیلویی)۶۲۹٬۸۲۰همین حالا
بیفتک گوساله ( فیله )۹۴۹٬۹۰۰همین حالا
استیک راسته گوساله۸۱۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
استیک تی بون طعم دار گوساله۷۵۵٬۰۰۰36 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰49 دقیقه پیش
استیک راسته طعم دار گوساله۸۳۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
202 بیکن گوساله اصل 250 گرم۲۱۳٬۶۰۰14 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی زعفرانی۳۷۱٬۸۱۴44 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ترش گیلانی۳۷۱٬۸۱۴43 دقیقه پیش
بیفتک ران گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴12 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی آدانا تورکیش۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
استیک گوساله جنگلی ورچستر سس۳۷۱٬۸۱۴48 دقیقه پیش
سفید ران گوساله۶۳۵٬۰۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴22 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ 29 اردیبهشت را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۷۹٬۰۰۰11 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ران گوسفندی۸۱۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفند بدون استخوان و بدون چربی۶۰۷٬۰۲۴45 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۷۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۹۱۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
شقه گوسفندی تنظیم بازار (گوشت گوسفندی)۶۹۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰43 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۱٬۱۱۰٬۰۹۸26 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۶۰۷٬۰۲۴43 دقیقه پیش
سردست گوسفندی بره بسته 3.5کیلویی۶۹۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
دنبه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۸۳٬۰۲۴45 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۲۷٬۳۱۸7 دقیقه پیش
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۶۱۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۵۴٬۷۱۸46 دقیقه پیش
لاشه گوسفندی تنظیم بازار۶۷۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰46 دقیقه پیش
گوشت شقه گوسفندی۶۹۸٬۰۰۰40 دقیقه پیش
شیشلیک۷۳۵٬۰۰۰15 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفند۷٬۹۴۸٬۵۰۰40 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۶۷۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۵۰۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۰۹۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
سردست گوسفندی تنظیم بازار۶۹۹٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۲٬۸۶۸٬۱۲۰21 دقیقه پیش
گردن گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۳۷٬۳۲۰46 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۳۳۹٬۹۰۰42 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۴۱۷٬۰۸۶همین حالا
قلوه گاه گوسفندی تازه۳۵۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۹۳۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۷۸۲٬۸۲۶32 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۱۷٬۰۰۰46 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۷۷۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۸۹٬۹۰۰45 دقیقه پیش
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۵٬۶۹۵٬۹۲۰53 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۷۳۵٬۰۰۰30 دقیقه پیش
دنبه کباب۲۲۲٬۷۶۸همین حالا
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰24 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۵۰۵٬۸۱۶31 دقیقه پیش
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۳۶۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۱٬۲۹۷٬۰۰۰48 دقیقه پیش
گردن گوسفندی۶۳۱٬۹۴۸55 دقیقه پیش
راسته شیشلیکی گوسفندی (شاندیزی)۱٬۲۸۹٬۰۰۰40 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۲۹۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۹۹٬۹۰۰16 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۷۹۸٬۰۰۰55 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۳۳۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۳۳۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
خورشتی گوسفندی۱٬۲۳۰٬۰۷۱42 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲30 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۹۹٬۸۰۰همین حالا
دنبه۳۳۳٬۰۰۰19 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۹۷۹٬۹۰۰همین حالا
دل گوسفند۱٬۱۰۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
شقه گوسفندی۷۱۳٬۷۹۹52 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
راسته گوسفند با دور راد۱٬۲۴۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰55 دقیقه پیش
راسته گوسفندی__1کیلو گرم__۷۰۲٬۰۰۰21 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی بدون ماهیچه۹۰۲٬۷۸۳44 دقیقه پیش
شیشلیک گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰همین حالا
آبگوشت با گوشت گوسفندی هانی 800 گرمی۱۷۵٬۵۰۰20 دقیقه پیش
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۱٬۹۱۲٬۳۲۰31 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند۱٬۲۸۴٬۳۵۸43 دقیقه پیش
گوشت لخم گوسفندی(خورشتی)۱٬۰۴۹٬۹۰۰11 دقیقه پیش
چرخ کرده گوسفندی بدون چربی بسته 1کیلویی۸۹۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰50 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۳۹٬۸۳۰28 دقیقه پیش
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۲۹۲٬۳۲۰22 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۶۹۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی بسته 1کیلویی۱٬۲۵۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( راسته )۱٬۳۳۹٬۹۰۰30 دقیقه پیش
کف دست گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (۲کیلوئی)۱٬۹۱۲٬۳۲۰همین حالا
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۹۹٬۸۰۰41 دقیقه پیش
سردنده آبگوشتی گوسفند۳۱۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰45 دقیقه پیش
زبان گوسفند۲۰۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
سردست گوسفند با دنده(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۶۹٬۸۰۰10 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۳۱۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
دنده کباب مزه دار۲۲۷٬۳۱۸6 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰17 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۹۶۹٬۹۰۰همین حالا
چرخ‌کرده مخلوط(گوسفند و گوساله) بسته 1کیلویی۶۳۰٬۰۰۰همین حالا
مامسان چيمن وزن 500 گرم۹۳٬۰۰۰23 دقیقه پیش
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۷۲٬۸۱۸7 دقیقه پیش
قلوه گاه با استخوان گوسفند۷۱۸٬۰۰۰38 دقیقه پیش
کف دست گوسفند بدون دنده(نیم کیلویی و یک کیلویی)۸۹۹٬۸۰۰52 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند۷۰۱٬۷۶۲22 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۴۹۹٬۸۰۰51 دقیقه پیش
گردن گوسفند۸۳۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوساله جنگلی۳۰۷٬۸۲۴35 دقیقه پیش
راسته گوسفندی بدون استخوان۹۹۹٬۸۰۰31 دقیقه پیش
چرخکرده قلوگاه گوسفندی ويژه۳۵۱٬۸۲۴37 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰28 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ۷۳۵٬۰۰۰30 دقیقه پیش
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله۶۹۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
قلوه گاه بی استخوان گوسفند۷۳۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای 27 اردیبهشت مشاهده کنید.

فیله مرغ۱۱۶٬۲۰۶38 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰47 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۴۹٬۹۰۰7 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۴۹٬۹۰۰25 دقیقه پیش
فیله مرغ۲۴۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
کتف مرغ (بدون پوست)۸۹٬۹۰۰43 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۷٬۰۰۰37 دقیقه پیش
مرغ منجمد۵۲٬۰۰۰40 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۲٬۵۵۶35 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۸۷٬۱۰۶10 دقیقه پیش
ران ممتاز۷٬۲۵۰54 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۸٬۰۰۶40 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۹۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۷۲٬۱۰۰14 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین۴۶٬۳۶۰46 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰34 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰43 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰25 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۶٬۸۰۶33 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۵۳٬۱۵۶40 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۹۶٬۸۰۶48 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۲۰۷٬۹۲۰16 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰34 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۸٬۰۰۰50 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۹۲٬۵۳۱38 دقیقه پیش
جوجه کباب زعفرانی۱۹۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۱۶٬۰۰۰51 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۹۷٬۱۰۰14 دقیقه پیش
فیله ریز مرغ ارگانیک۱۲۱٬۰۵۶6 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰33 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰24 دقیقه پیش
مرغ تازه تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۳۸٬۰۰۰همین حالا
اکبر جوجه سمین۱۳۰٬۷۵۶24 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰46 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰10 دقیقه پیش
پای مرغ سمین۲۸٬۹۰۶55 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰33 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰40 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است۳۱٬۰۰۰همین حالا
پا مرغ۲۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰44 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۹۰٬۰۱۶49 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰همین حالا
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰25 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۲۱۹٬۰۰۰32 دقیقه پیش
جوجه کباب طعم دار۲۳۵٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۲۰۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۱۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۶٬۸۰۶45 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان با کتف۱۹۸٬۵۰۰38 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان استیکی۲۰۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰40 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰34 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۷۹٬۹۰۰27 دقیقه پیش
ران بدون پوست مرغ۱۷۵٬۰۰۰همین حالا
ران با کمر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۹٬۸۰۰55 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مرغ شمال رتبه آ ۱۰۰۰ گرمی۸۵٬۸۰۰41 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۷۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰همین حالا
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش۶۲٬۸۲۰46 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰همین حالا
چرخکرده مرغ سمین۱۰۳٬۲۱۲33 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰50 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۸٬۶۰۶23 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰36 دقیقه پیش
جوجه دیگی کباب ترش گیلانی۱۲۰٬۷۱۴همین حالا
ران مرغ تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۵۲٬۰۰۰13 دقیقه پیش
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۷۴٬۶۰۰7 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰38 دقیقه پیش
جوجه کباب لاری۱۲۰٬۷۱۴27 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۳۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ران مرغ با کمر۹۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۷۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
بال و بازو مرغ۱۱۵٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰48 دقیقه پیش
فیله مرغ گیاهی وگان وایزفود - 12 تکه - 400 گرمی۱۰۲٬۷۲۰24 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغ۲۲۳٬۲۵۰17 دقیقه پیش
استیک ران مرغ تریاکی۱۳۹٬۳۱۴7 دقیقه پیش
فیله ایتالیایی مرغ۲۶۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۶۸٬۲۰۰16 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰49 دقیقه پیش
بال و بازوی زعفرانی مرغ۱۶۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
جوجه کباب مکزیکی تند۲۲۵٬۰۰۰42 دقیقه پیش
ران با پوست مرغ۱۵۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
سینه بدون کتف مرغ۲۱۸٬۰۰۰52 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی۱۲۰٬۷۱۴34 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]

بازار