نحوه بازکردن قفل بدون کلید با چوب کبریت + فیلم

در این ویدئو یک قفل اهل کانادا را می‌بینید که با استفاده از کبریت یک قفل را بدون نیاز به کلید باز می‌کند.
نحوه بازکردن قفل بدون کلید با چوب کبریت (فیلم)

زندگی رنگی به نقل از عصر ایران | اگر به قفل بسته ای برخوردید که کلید آن را ندارید تنها با کمک چند چوب کبریت می توانید قفل را باز کنید.