مرغ و تخم مرغ گران شد؟ / قیمت مرغ کشتار روز، ران، فیله، سینه مرغ/ قیمت تخم مرغ محل - قیمت تخم مرغ تلاونگ امروز 30 فروردین + جدول

امروز 30 فروردین 1403 سری به بازار مرغ و تخم مرغ زدیم تا از ریز قیمت ها باخبر شویم.
قیمت مرغ و تخم مرغ

زندگی رنگی | چند روز پیش صحبت از افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ مطرح شد به طوری که گفته می شد قیمت مرغ افزایش پیدا کرده و قیمت یک شانه تخم مرغ هم 160 هزارتومان عبور کرد. امروز 30 فروردین 1402 سری به بازار مرغ و تخم مرغ زدیم تا از ریز قیمت ها باخبر شویم.

قیمت مرغ

در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای 30 فروردین مشاهده کنید.

فیله مرغ۱۷۹٬۹۰۰15 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰17 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۳۹٬۹۰۰9 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۳۹٬۹۰۰40 دقیقه پیش
ران مرغ۱۱۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰6 دقیقه پیش
گردن مرغ۶۱٬۰۰۰36 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۹٬۹۰۰45 دقیقه پیش
ران مرغ بی استخوان۱۶۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۴۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
گردن مرغ۷۹٬۰۰۰همین حالا
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
مرغ تازه۱۰۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۶۹٬۹۰۰7 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۰٬۳۱۲51 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۸۴٬۴۱۲25 دقیقه پیش
فیله مرغ سمین۱۱۹٬۸۵۰13 دقیقه پیش
ران مرغ__1کیلویی__۷۸٬۰۰۰همین حالا
بال مرغ۱۵۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۲۸٬۰۰۰55 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۸۳٬۲۷۸15 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۶۳٬۲۱۰همین حالا
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰26 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰همین حالا
ران مرغ سمین بدون استخوان۷۹٬۷۱۲35 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۲۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۶٬۲۱۲13 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین۴۳٬۹۲۰34 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۵۱٬۵۱۲19 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰همین حالا
بال مرغ سمین بدون نوک۶۰٬۹۱۲27 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۱۸۹٬۸۱۰22 دقیقه پیش
اسکلت مرغ سمین۱۱۲٬۶۱۲46 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰32 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست با کتف ماه بره (900 گرمی)۲۲۵٬۰۰۰همین حالا
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۸۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر۲۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۱۹۹٬۹۰۰40 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
اکبر جوجه سمین۱۲۶٬۷۱۲31 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۱۹۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۸۷٬۲۳۲6 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۳٬۸۱۲45 دقیقه پیش
مرغ و خروس محلی ( آماده و پرکنده)۳۲۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
ساق ران مرغ۲۷۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
ران مرغ بدون استخوان۲۷۹٬۰۰۰همین حالا
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰48 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰51 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰6 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰همین حالا
پای مرغ۲۵٬۰۰۰همین حالا
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰50 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰33 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۱۳٬۰۰۰11 دقیقه پیش
پا مرغ۳۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰49 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۶۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
سینه دودی مرغ ( وکیوم )۱۹۹٬۰۰۰13 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران مرغ تازه با کمر۶۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰31 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۳٬۸۱۲28 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰29 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰32 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۲۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۷٬۴۱۲19 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰27 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰19 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰18 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ۹۰٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ پاک شده۲۰۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۴۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
چرخ کرده مرغ۲۶۹٬۰۰۰53 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰10 دقیقه پیش
جوجه محلی منجمد کالی۲۴۲٬۲۵۰34 دقیقه پیش
کتف و بال مرغ شمال۱۱۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
اکبر جوجه (آماده به طبخ)۲۷۹٬۰۰۰48 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰12 دقیقه پیش
گوشت سینه مرغ فرآوری شده دودی کامپوره مقدار 200 گرم۸۷٬۰۰۰51 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۱۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
جوجه کباب سبزیجات۲۵۹٬۰۰۰30 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ(جوجه بدون ادویه)۲۳۷٬۰۰۰23 دقیقه پیش
مغز ران مرغ سمین۴۲۲٬۸۱۲17 دقیقه پیش
مرغ شکم پر (با مخلفات)۵۹۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۶۹٬۹۰۰52 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته با پوست۱۹۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
جوجه کباب عشایری۲۴۹٬۰۰۰44 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰47 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰30 دقیقه پیش
جوجه کباب لبنانی۲۶۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش

قیمت تخم مرغ

لیست قیمت تخم مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
خرید و قیمت تخم مرغ محلی درجه ۱ - ۱ تایی۶٬۵۰۰14 دقیقه پیش
تخم مرغ 30 عددی(ویژه تهران) - شانه۳۰تایی سبک۱۰۸٬۰۰۰53 دقیقه پیش
تخم مرغ درشت کارتنی وزن بالا (6 شانه)۶۸۴٬۵۱۰24 دقیقه پیش
تخم مرغ 30 عددی(ویژه تهران) - کارتن6شانه30تایی سبک۶۵۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (6عددی)۳۶٬۵۰۰42 دقیقه پیش
تخم مرغ 6 تا شانه 30 عددی ( وزن تقریبی 12 کیلو)۶۵۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
تخم مرغ بومی (محلی) 300تایی۲٬۴۹۹٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ آیریک (9عددی)۵۵٬۲۵۰27 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (15عددی)۹۲٬۲۵۰14 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۷٬۰۰۰44 دقیقه پیش
تخم مرغ آیریک (20عددی)۱۲۲٬۵۰۰42 دقیقه پیش
تخم مرغ درجه یک شانه 30 عددی (متوسط و درشت - سایز ۱۲)۱۲۷٬۵۰۰31 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی دو زرده مارجان - بسته 5 عددی۷۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
یک شانه تخم مرغ رسمی محلی بارفروش۲۴۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۹۱٬۵۰۰6 دقیقه پیش
تخم مرغ درجه یک شانه 30 عددی۱۳۵٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ محلی 12 تایی۱۱۴٬۰۰۰33 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز سیمرغ۷۴٬۰۰۰21 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی تک زرده مارجان - بسته 5 عددی۴۵٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ تلاونگ ۹ عددی ا -۵۵٬۳۵۰49 دقیقه پیش
تخم مرغ فله ای 1 عدد۵٬۵۰۰21 دقیقه پیش
تخم مرغ زرده طلایی ۳۰ عددی۱۱۴٬۱۲۰44 دقیقه پیش
تخم مرغ یومورتوی شکلاتی۲۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
تخم‌مرغ زرده طلایی بسته 20 عددی۹۱٬۶۰۰42 دقیقه پیش
تخم مرغ کلاسیک 20 عددی تلاونگ۱۱۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی ۱ کیلویی۱۳۷٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ درشت کارتن 180 عددی۵۸۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
تخم مرغ 15 عددی تلاونگ۹۲٬۲۵۰32 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ بسته 6 عددی۳۸٬۷۰۰14 دقیقه پیش
تخم مرغ پلاستیکی۲۰۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
تخم مرغ سنتی مثل قدیما ترخون بانو بسته 10 عددی۱۳۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ 20 عددی ا -۹۷٬۰۰۰10 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز سیمرغ۴۳٬۰۰۰30 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی غنی شده سرشار از امگا 3 بسته 15 عددی۹۶٬۷۰۰43 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 9 عددی۴۴٬۷۵۰42 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ 9 عدد۶۰٬۱۲۰29 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز حسام۶۹٬۵۰۰26 دقیقه پیش
تخم مرغ توتک 30 عددی۱۳۶٬۰۰۰11 دقیقه پیش
تخم مرغ توتک 9 عددی۴۶٬۱۵۵41 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی بسته 20 عددی۱۲۹٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ تلاونگ بسته 20 عددی۱۲۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 24 عددی۱۱۹٬۴۰۰31 دقیقه پیش
تخم مرغ مرکزی بسته 6 عددی۳۶٬۷۶۵18 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ ۹ عدد۶۰٬۱۲۰52 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 20 عددی۹۹٬۵۰۰53 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 6 عدد۲۹٬۸۰۰22 دقیقه پیش
تخم مرغ سیمرغ ۲۴ عدد۱۵۸٬۲۲۰24 دقیقه پیش
تخم‌مرغ ممتاز سیمرغ بسته 15 عددی۷۴٬۶۰۰16 دقیقه پیش
تخم مرغ (کیلویی)۵۲٬۰۰۰43 دقیقه پیش
تخم مرغ(عددی)۴٬۰۰۰54 دقیقه پیش
تخم مرغ ۱۵ عددی تلاونگ۹۲٬۰۰۰18 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ ۹ عددی۵۵٬۳۵۰15 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ ۶ عددی۳۶٬۹۰۰44 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ ۱۵ عدد۱۰۰٬۶۲۰36 دقیقه پیش
تخم مرغ بسته 15 عددی۶۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
تخم مرغ تلاونگ 6 عدد۴۰٬۳۲۰30 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی و رسمی برتر۴٬۵۰۰48 دقیقه پیش
تخم مرغ تازه۱۲۸٬۰۰۰30 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی کاملا اورگانیک.۱٬۰۵۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
تخم مرغ مخملی به صورت عمده 50تایی و 100تایی۷٬۰۰۰12 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی (700عددی)۶٬۰۰۰٬۰۰۰همین حالا
تخم مرغ محلی۷۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی۲۵۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی ارگانیک۸٬۵۰۰33 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی دو زرده-همین حالا
تخم مرغ سایز متوسط پرنا 6 شانه 30 عددی - 6 عدد-23 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی30 عددی.بسته بندی ضد ضربه...۲۴۸٬۵۵۰21 دقیقه پیش
تخم مرغ رنگی۳٬۰۰۰12 دقیقه پیش
پودرسفیده تخم مرغ۷۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
تخم مرغ رسمی تازه و درجه یک محلی۸٬۰۰۰37 دقیقه پیش
تخم مرغ-19 دقیقه پیش
شانه ۳۰عددی تخم مرغ محلی ا A comb of 30 local eggs-31 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی-همین حالا
تخم مرغ محلی (رسمی)-53 دقیقه پیش
تخم مرغ بیرجند - بسته 30 عددی - وزن 2 کیلو گرم-32 دقیقه پیش
تخم مرغ سایز متوسط ارم 6 شانه 30 عددی - 6 عدد-53 دقیقه پیش
تخم‌مرغ محلی ۱۰ عددی ا Golpa 10 psc-17 دقیقه پیش
تخم مرغ 100 درصد محلی-15 دقیقه پیش
قیمت تخم مرغ - 500 گرمی-14 دقیقه پیش
تخم مرغ سایز کوچک درسا 6 شانه 30 عددی - 6 عدد-24 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی،اُرگانیک و بدون آنتی بیوتیک 30عددی-10 دقیقه پیش
تخم مرغ دو زرده ترخون بانو بسته 6 عددی-55 دقیقه پیش
تخم مرغ مروارید بسته 15 عددی-22 دقیقه پیش
تخم مرغ زرده طلایی مروارید 6 شانه 30 عددی - 6 عدد-53 دقیقه پیش
تخم مرغ آبگینه 9 عدد-43 دقیقه پیش
تخم مرغ دوزرده-32 دقیقه پیش
تخم مرغ حسام 9 عدد-13 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی مزرعه طلاتوک 9 عددی-55 دقیقه پیش
تخم مرغ ممتاز حسام 20 عدد-29 دقیقه پیش
تخم مرغ محلی 6 عددی زرده طلایی-9 دقیقه پیش
شانه 20 عددی تخم مرغ درپوش دار تلاونگ-17 دقیقه پیش
تخم مرغ تازه مروارید بسته 9 عددی-48 دقیقه پیش
تخم مرغ حسام 15 عدد-47 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]