قیمت گوشت چند شد؟ /قیمت دام زنده در روز عید قربان/ قیمت گوشت گوساله و گاو / قیمت گوشت گوسفند و شتر / سر دست - ران - دنبه / قیمت گوشت چرخ کرده امروز دوشنبه 28 خرداد

مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا روز گذشته ۱۰ هزار دام زنده وارد استان تهران شده است و وضعیت خوبی برای تامین دام وجود دارد.

زندگی رنگی به نقل از تسنیم| مسعود امرالهی مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای تنظیم بازار ۱۵ استان مرغ و گوشت تولیدی خود را به استان تهران منتقل میکنند.

وی افزود: هزار و ۹۰۰ جایگاه عرضه دام در کشور تعیین شده است که ۱۵ جایگاه در تهران راه اندازی شده است.

مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:تا روز گذشته ۱۰ هزار دام وارد استان تهران شده است و وضعیت خوبی برای تامین دام زنده وجود دارد.

وی تصریح کرد: دام قیمت مصوب ندارد اما در صورتی که خارج از عرف بازار عرضه صورت گیرد با گران فروشی برخورد می‌شود.

بنابر این گزارش وزارت جهاد کشاوزی قیمت دام زنده در مناطق مختلف کشور با توجه به نوع و کیفیت را از ۲۶۰ هزار تومان اعلام کرده است.

قیمت دام زنده در تهران نیز برای دو روز عرفه و عید قربان بین ۳۳۰ تا ۳۳۵ هزار تومان خواهد بود.

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت ران گوساله جنگلی۳۲۲٬۸۱۰31 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۴۹۴٬۵۰۰45 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۰۲۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
گوشت گوساله سردست فروش ویژه ممتاز درجه یک۴۵۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گوشت گوساله تنظیم بازار۶۳۹٬۰۰۰29 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۶۰٬۸۱۰28 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
زبان گوساله راد۷۴۵٬۰۰۰همین حالا
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰45 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۰۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
گوشت گوساله سردست ممتاز 1 کیلویی۵۷۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۲۷۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
قلم گوساله راد۵۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
فیله گوساله۹۴۹٬۹۰۰7 دقیقه پیش
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۶۰٬۸۱۰48 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۰۷۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۴۶۹٬۰۰۰41 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰45 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰15 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
رست فیله گوساله۱٬۱۵۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
گوشت گردن گوساله۸۳۹٬۰۰۰همین حالا
کباب برگ ( گوشت گوساله )۹۲۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
دنده کباب۲۲۷٬۳۱۸21 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴35 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰55 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۴۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰41 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۷۲۹٬۹۰۰28 دقیقه پیش
قلم خرد شده گوساله۷۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۳۲۲٬۸۱۰16 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۳۲٬۳۱۰28 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۹۹۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
استیک ریب آی گوساله۷۲۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
ژیگو گوساله (1.5 کیلو)۱٬۱۹۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم۶۹۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۷۲۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴24 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۱۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی منجمد کالی 800 گرمی۳۵۴٬۳۳۰51 دقیقه پیش
فیله کبابی گوساله۱٬۱۳۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
استیک فیله گوساله۱٬۱۸۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰همین حالا
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴12 دقیقه پیش
گوشت خورشتی ماهیچه گوساله۷۱۳٬۰۰۰43 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰23 دقیقه پیش
گوشت کباب کوبیده۷۱۵٬۰۰۰30 دقیقه پیش
دنده گوساله (تکه ای)۵۹۹٬۰۰۰همین حالا
گوشت نگینی گوساله۶۱۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
گوشت رست راسته گوساله۸۸۵٬۰۰۰همین حالا
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
فیله مینیون گوساله۱٬۱۷۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
استیک تی بون طعم دار گوساله۷۵۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
ران گوساله خورشتی۶۰۵٬۰۰۰همین حالا
ران ممتاز گوساله۶۱۹٬۹۰۰11 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰42 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای گوساله۷۱۳٬۰۰۰48 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴36 دقیقه پیش
قلم گوساله جنگلی۱۸۰٬۳۱۰9 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۴۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
استیک راسته اسپشیال گوساله۸۴۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
استیک راسته طعم دار گوساله۸۱۵٬۰۰۰36 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۹۴۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰18 دقیقه پیش
استیک ری بای طعم دار گوساله۷۴۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
فیله استیک طعم دار گوساله۱٬۱۴۰٬۰۰۰همین حالا
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۳۲٬۳۱۰37 دقیقه پیش
ران گوساله۵۷۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴29 دقیقه پیش
سفید ران گوساله۶۱۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴33 دقیقه پیش
گوشت گوساله خورشتی۶۱۹٬۹۰۰38 دقیقه پیش
رولت ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰8 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده گوساله ساده۶۶۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴26 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ترش گیلانی۳۷۱٬۸۱۴26 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۷۲۹٬۹۰۰32 دقیقه پیش
چرخکرده گوساله راد پروتیین۵۷۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
گوشت راسته گوساله۸۸۵٬۰۰۰43 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۶۱۵٬۸۰۰41 دقیقه پیش
202 بیکن گوساله اصل 250 گرم۲۳۳٬۲۰۰43 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان)۷۱۳٬۰۰۰همین حالا
بیفتک گوساله ( فیله )۹۴۹٬۹۰۰42 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی تایلندی۳۷۱٬۸۱۴32 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سبزیجات معطر۳۷۱٬۸۱۴37 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس چوراسکو آرژانتینی۳۷۱٬۸۱۴15 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴35 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی زعفرانی۳۷۱٬۸۱۴46 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۱۵۰٬۰۰۰همین حالا

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۵۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۵۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
شقه گوسفندی تنظیم بازار (گوشت گوسفندی)۶۹۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ران گوسفندی۱٬۶۸۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۵۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۵۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۷۵۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۶۵۵٬۳۱۰22 دقیقه پیش
لاشه گوسفندی تنظیم بازار۶۷۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
دنبه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۸۶٬۹۶۰24 دقیقه پیش
قلوگاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰47 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۹۱۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۵۷٬۰۰۰همین حالا
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰همین حالا
خورشتی گوسفندی۹۵۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۷۰٬۳۱۰همین حالا
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۶۸۹٬۹۰۰7 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۶۵٬۸۱۰همین حالا
شیشلیک۷۳۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۷۱۹٬۹۰۰14 دقیقه پیش
سردست گوسفندی تنظیم بازار۶۹۹٬۰۰۰48 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۵۰۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
فیله گوسفند۱٬۴۲۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۳۱۹٬۹۰۰33 دقیقه پیش
دنبه کباب۲۲۲٬۷۶۸19 دقیقه پیش
راسته گوسفند با دور راد۱٬۱۹۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
ژیگو گوسفند (3.5 کیلو)۵٬۸۰۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۷۷۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۳۳۹٬۹۰۰54 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۹۱۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۸۹٬۹۰۰23 دقیقه پیش
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۶٬۰۱۲٬۳۶۰36 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۲۹۹٬۹۰۰20 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده تنظیم بازار (مخلوط)۳۹۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰11 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۳۵۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۸۵۴٬۸۱۰23 دقیقه پیش
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۳۶۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰25 دقیقه پیش
استیک تام و جری گوسفندی۱٬۳۹۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت لخم گوسفندی(خورشتی)۱٬۰۴۹٬۹۰۰52 دقیقه پیش
سردنده آبگوشتی گوسفند۲۳۵٬۰۰۰36 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۵۲۲٬۳۱۰24 دقیقه پیش
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۳٬۰۲۷٬۴۶۰48 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۹۱۹٬۰۰۰همین حالا
چنجه گوسفندی۱٬۲۹۷٬۰۰۰10 دقیقه پیش
راسته شیشلیکی گوسفندی (شاندیزی)۱٬۲۸۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
ران گوسفندی همراه باقلوه گاه(نیم شقه ران)۹۱۵٬۰۰۰همین حالا
دل گوسفند۱٬۱۰۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۱٬۰۹۹٬۹۰۰همین حالا
ران ممتاز ( گوسفندی )۹۷۰٬۰۰۰همین حالا
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۳۰۸٬۵۶۰50 دقیقه پیش
گوشت راسته گوسفند با استخوان۱٬۱۱۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
گوشت سردست گوسفند با ماهیچه۹۸۵٬۰۰۰همین حالا
راسته گوسفندی ا meat۷۷۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
کباب چنجه گوسفندی با دنبه۱٬۲۸۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
مامسان چيمن وزن 500 گرم۹۳٬۰۰۰27 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۹۶۹٬۹۰۰همین حالا
ران با استخوان گوسفند۸۵۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سردست و قلوه گاه بره نر 1000 گرمی (بدون دنبه)۷۷۸٬۰۰۰15 دقیقه پیش
زبان گوسفند۲۰۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰12 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۹۹٬۸۰۰12 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۹۹٬۸۰۰14 دقیقه پیش
قلوه گاه بی استخوان گوسفند۶۹۸٬۰۰۰41 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۸۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۳۳۹٬۹۰۰55 دقیقه پیش
دنده گوسفندی آبگوشتی۲۱۸٬۳۱۰همین حالا
دنبه۳۳۳٬۰۰۰همین حالا
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۶۱۷٬۳۱۰42 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی۷۴۸٬۰۰۰39 دقیقه پیش
راسته گوسفندی بدون استخوان۹۹۹٬۸۰۰29 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند۹۷۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
چنجه زعفرانی گوسفند۱٬۳۸۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۷۴۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
کف دست گوسفند۹۳۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
گردن خرد شده گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۷۲٬۸۱۸44 دقیقه پیش
گوشت چرخی گوسفندی ممتاز درجه یک 1000 گرمی۷۱۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
گردن گوسفند۸۲۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
شقه گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
سردست گوسفند۷۷۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۷۹٬۸۱۰42 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰32 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰32 دقیقه پیش
رول کباب۶۵۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
شیشلیک گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
دنبه۵۶۵٬۰۰۰همین حالا
آبگوشت با گوشت گوسفندی هانی 800 گرمی۱۷۵٬۵۰۰26 دقیقه پیش
قلوه گاه با استخوان گوسفند۶۸۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوشت آبگوشتی گوسفندی۷۲۶٬۰۰۰8 دقیقه پیش
شاندیز زعفرانی گوسفند۱٬۰۸۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
دالاس استیک طعم دار گوسفند۱٬۰۹۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۲٬۰۱۸٬۵۶۰28 دقیقه پیش
استیک فیله مینیون۱٬۲۱۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش

لیست قیمت گوشت شترقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت شتر۷۵۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
گوشت شتر۸۵۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
قلم شتر۸۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
مغز شتر (یخدان همراه با دو عدد مغز )۷۷۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی)۶۷۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
استیک کوهان طعم دار۱٬۰۷۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
مغز ران شتر۷۵۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
قلم شتر (همراه با یخدان )۲۵۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
فیله شتر۸۹۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شتر۷۸۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
گوشت شتر چرخکردنی۷۸۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر۷۸۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
ران شتر۷۹۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
مغز شتر۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
مغز قلم شتر-19 دقیقه پیش
مغز شتر-39 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر-15 دقیقه پیش
گوشت بچه شتر تازه درجه یک-6 دقیقه پیش
گوشت شتر پاک نشده-43 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده شتر ارگانیک (یک کیلویی)-12 دقیقه پیش
گوشت پاک شده شتر (نیم کیلویی)-47 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده شتر-37 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شتر-36 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای شتر-12 دقیقه پیش