قیمت رسمی گوشت و مرغ اعلام شد/قیمت گوشت گوسفندی-گوساله و گاو / قیمت مرغ کشتار روز- ران مرغ- سینه مرغ + جدول قیمت امروز دوشنبه 7 خرداد

سامانه تامین دام و طیور قیمت انواع گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گوساله را اعلام کرده است.

زندگی رنگی به نقل از ایلنا| سامانه تامین دام و طیور قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفند را درب کشتارگاه را اعلام کرده است. بر همین اساس هر کیلو ران گوساله ۴۸۹ هزار تومان، سردست ۴۷۰ هزار تومان، راسته ۶۷۲ هزار تومان، گردن ۴۸۰ هزار تومان، فیله ۹۰۰ هزار تومان و لاشه ۳۷۴ هزار تومان اعلام شده است.

در میان انواع گوشت گوسفندی نیز گوشت ران ۸۱۳ هزار تومان، سردست ۵۷۷ هزار تومان، گردن ۵۴۷ هزار تومان، فیله ۸۹۰ هزار تومان، راسته بی خص ۸۹۰ هزار تومان و قلوه ۳۵۲ هزار تومان قیمت دارد.

همچنین براساس اعلام سامانه یادشده قیمت ران مرغ درب کارخانه هر کیلو ۸۸۲۰۰ تومان، سینه ۱۶۸۳۰۰ تومان، مرغ کامل کشتار ۸۱۲۵۰ تومان و فیله ۱۹۱ هزار تومان است.

جدول قیمت گوشت گوسفندی

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۷۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
ران گوسفندی۸۱۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفند بدون استخوان و بدون چربی۶۰۷٬۰۲۴30 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۷۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۹۱۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
شقه گوسفندی تنظیم بازار (گوشت گوسفندی)۶۹۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰همین حالا
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۵۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۱٬۱۱۰٬۰۹۸29 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۶۰۷٬۰۲۴19 دقیقه پیش
سردست گوسفندی بره بسته 3.5کیلویی۶۹۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
دنبه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۸۳٬۰۲۴46 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۲۷٬۳۱۸11 دقیقه پیش
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۶۱۵٬۰۰۰47 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۵۴٬۷۱۸33 دقیقه پیش
لاشه گوسفندی تنظیم بازار۶۷۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰23 دقیقه پیش
گوشت شقه گوسفندی۶۹۸٬۰۰۰15 دقیقه پیش
شیشلیک۷۳۵٬۰۰۰همین حالا
نیم شقه ران گوسفند۷٬۹۴۸٬۵۰۰8 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۶۷۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۵۰۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۰۹۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
سردست گوسفندی تنظیم بازار۶۹۹٬۰۰۰32 دقیقه پیش
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۲٬۸۶۸٬۱۲۰30 دقیقه پیش
گردن گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۳۷٬۳۲۰39 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۳۳۹٬۹۰۰27 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۴۱۷٬۰۸۶50 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی تازه۳۵۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۹۳۹٬۹۰۰همین حالا
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۷۸۲٬۸۲۶13 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۱۷٬۰۰۰21 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۷۷۹٬۰۰۰12 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۸۹٬۹۰۰30 دقیقه پیش
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۵٬۶۹۵٬۹۲۰14 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۷۳۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
دنبه کباب۲۲۲٬۷۶۸55 دقیقه پیش
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰49 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۵۰۵٬۸۱۶27 دقیقه پیش
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۳۶۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۱٬۲۹۷٬۰۰۰22 دقیقه پیش
گردن گوسفندی۶۳۱٬۹۴۸28 دقیقه پیش
راسته شیشلیکی گوسفندی (شاندیزی)۱٬۲۸۹٬۰۰۰همین حالا
دنبه گوسفندی۲۹۹٬۹۰۰43 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۹۹٬۹۰۰12 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۷۹۸٬۰۰۰53 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۳۳۹٬۹۰۰33 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۳۳۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
خورشتی گوسفندی۱٬۲۳۰٬۰۷۱41 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲18 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۹۹٬۸۰۰14 دقیقه پیش
دنبه۳۳۳٬۰۰۰40 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۹۷۹٬۹۰۰37 دقیقه پیش
دل گوسفند۱٬۱۰۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
شقه گوسفندی۷۱۳٬۷۹۹25 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
راسته گوسفند با دور راد۱٬۲۴۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰45 دقیقه پیش
راسته گوسفندی__1کیلو گرم__۷۰۲٬۰۰۰45 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی بدون ماهیچه۹۰۲٬۷۸۳42 دقیقه پیش
شیشلیک گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
آبگوشت با گوشت گوسفندی هانی 800 گرمی۱۷۵٬۵۰۰همین حالا
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۱٬۹۱۲٬۳۲۰همین حالا
راسته مغز گوسفند۱٬۲۸۴٬۳۵۸11 دقیقه پیش
گوشت لخم گوسفندی(خورشتی)۱٬۰۴۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
چرخ کرده گوسفندی بدون چربی بسته 1کیلویی۸۹۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰9 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۳۹٬۸۳۰31 دقیقه پیش
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۲۹۲٬۳۲۰14 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۶۹۰٬۰۰۰همین حالا
چنجه گوسفندی بسته 1کیلویی۱٬۲۵۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( راسته )۱٬۳۳۹٬۹۰۰11 دقیقه پیش
کف دست گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (۲کیلوئی)۱٬۹۱۲٬۳۲۰47 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۹۹٬۸۰۰همین حالا
سردنده آبگوشتی گوسفند۳۱۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰50 دقیقه پیش
زبان گوسفند۲۰۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
سردست گوسفند با دنده(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۶۹٬۸۰۰25 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۳۱۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
دنده کباب مزه دار۲۲۷٬۳۱۸8 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰9 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۹۶۹٬۹۰۰55 دقیقه پیش
چرخ‌کرده مخلوط(گوسفند و گوساله) بسته 1کیلویی۶۳۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
مامسان چيمن وزن 500 گرم۹۳٬۰۰۰47 دقیقه پیش
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۷۲٬۸۱۸55 دقیقه پیش
قلوه گاه با استخوان گوسفند۷۱۸٬۰۰۰33 دقیقه پیش
کف دست گوسفند بدون دنده(نیم کیلویی و یک کیلویی)۸۹۹٬۸۰۰13 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند۷۰۱٬۷۶۲21 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۴۹۹٬۸۰۰43 دقیقه پیش
گردن گوسفند۸۳۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوساله جنگلی۳۰۷٬۸۲۴12 دقیقه پیش
راسته گوسفندی بدون استخوان۹۹۹٬۸۰۰30 دقیقه پیش
چرخکرده قلوگاه گوسفندی ويژه۳۵۱٬۸۲۴32 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰15 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ۷۳۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله۶۹۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
قلوه گاه بی استخوان گوسفند۷۳۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش

جدول قیمت گوشت گوساله

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
سردست گوساله۳۰۵٬۸۲۰16 دقیقه پیش
گوشت ران گوساله جنگلی۳۰۵٬۸۲۰36 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۴۹۴٬۵۰۰همین حالا
گوشت خورشتی گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰15 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰38 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰45 دقیقه پیش
گوشت گوساله تنظیم بازار۶۳۹٬۰۰۰46 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۱٬۷۵۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۱٬۷۷۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۶۸۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰36 دقیقه پیش
فیله گوساله۹۴۹٬۹۰۰40 دقیقه پیش
گوشت گوساله سردست ممتاز 1 کیلویی۵۸۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۱٬۴۰۰19 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰همین حالا
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۲۵۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰15 دقیقه پیش
ران گوساله۶۲۵٬۲۶۰29 دقیقه پیش
برگر گوشت گوساله جنگلی دست ساز آمریکایی۹۱٬۸۱۶40 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰همین حالا
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۲۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
قلم گوساله۹۱٬۸۰۰35 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله۵۳۰٬۴۰۰41 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰10 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰همین حالا
ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰18 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۶۱۹٬۹۰۰49 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰22 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴48 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰6 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
زبان گوساله راد۷۴۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
گوشت گردن گوساله۸۳۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
راسته گوساله۸۹۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۷۲۹٬۹۰۰29 دقیقه پیش
ژیگو گوساله (1.5 کیلو)۱٬۱۹۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۷۲۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۱۴٬۸۲۰26 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله۶۱۹٬۹۰۰23 دقیقه پیش
خورشتی گوساله۶۱۸٬۴۵۰21 دقیقه پیش
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴18 دقیقه پیش
دنده کباب۲۲۷٬۳۱۸23 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴12 دقیقه پیش
قلم گوساله راد۵۹٬۰۰۰23 دقیقه پیش
فیله مینیون گوساله۱٬۱۵۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت گوساله خورشتی۶۱۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۹۴۹٬۹۰۰همین حالا
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۳۱۲٬۶۱۶9 دقیقه پیش
رولت ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴16 دقیقه پیش
دنده گوساله (تکه ای)۵۹۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۰۷۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴11 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی لیمو رزماری۳۷۱٬۸۱۴45 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴33 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس چوراسکو آرژانتینی۳۷۱٬۸۱۴29 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴35 دقیقه پیش
ران گوساله گرم کشتار روز کیلوبی۵۴۰٬۰۰۰همین حالا
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
استیک ری بای طعم دار گوساله۷۴۵٬۰۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی انار ناردون۳۷۱٬۸۱۴15 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۷۲۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
ران گوساله خورشتی۶۲۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۶۱۵٬۸۰۰26 دقیقه پیش
استیک ریب آی گوساله۷۲۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
چرخکرده گوساله راد پروتیین۵۸۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۴۶۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله بدون چربی بسته 1کیلویی۵۸۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ران گوساله۵۹۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۹۹۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران گوساله بسته 1 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۳۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
فیله استیک طعم دار گوساله۱٬۱۳۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
راسته گوساله پاک شده۸۲۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
استیک راسته اسپشیال گوساله۸۵۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (یک کیلویی)۶۲۹٬۸۲۰18 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( فیله )۹۴۹٬۹۰۰41 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله۸۱۰٬۰۰۰همین حالا
استیک تی بون طعم دار گوساله۷۵۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰51 دقیقه پیش
استیک راسته طعم دار گوساله۸۳۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
202 بیکن گوساله اصل 250 گرم۲۱۳٬۶۰۰31 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی زعفرانی۳۷۱٬۸۱۴25 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ترش گیلانی۳۷۱٬۸۱۴14 دقیقه پیش
بیفتک ران گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
استیک گوساله جنگلی آدانا تورکیش۳۷۱٬۸۱۴12 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ورچستر سس۳۷۱٬۸۱۴13 دقیقه پیش
سفید ران گوساله۶۳۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴50 دقیقه پیش

جدول قیمت گوشت مرغ

فیله مرغ۱۱۶٬۲۰۶همین حالا
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰10 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۴۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۴۹٬۹۰۰11 دقیقه پیش
فیله مرغ۲۴۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
کتف مرغ (بدون پوست)۸۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۷٬۰۰۰همین حالا
مرغ منجمد۵۲٬۰۰۰18 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰40 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۲٬۵۵۶21 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۸۷٬۱۰۶8 دقیقه پیش
ران ممتاز۷٬۲۵۰13 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۸٬۰۰۶همین حالا
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۹۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۷۲٬۱۰۰22 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین۴۶٬۳۶۰47 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰33 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۶٬۸۰۶44 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۵۳٬۱۵۶23 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۹۶٬۸۰۶17 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۲۰۷٬۹۲۰21 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰42 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۸٬۰۰۰18 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۹۲٬۵۳۱20 دقیقه پیش
جوجه کباب زعفرانی۱۹۵٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۱۶٬۰۰۰25 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۹۷٬۱۰۰10 دقیقه پیش
فیله ریز مرغ ارگانیک۱۲۱٬۰۵۶50 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰34 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰همین حالا
مرغ تازه تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۳۸٬۰۰۰همین حالا
اکبر جوجه سمین۱۳۰٬۷۵۶7 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰52 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰39 دقیقه پیش
پای مرغ سمین۲۸٬۹۰۶47 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰44 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰23 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است۳۱٬۰۰۰35 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰25 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۹۰٬۰۱۶43 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰15 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۲۱۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
جوجه کباب طعم دار۲۳۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۲۰۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۱۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۶٬۸۰۶26 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان با کتف۱۹۸٬۵۰۰28 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان استیکی۲۰۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰16 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰12 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۷۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش
ران بدون پوست مرغ۱۷۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران با کمر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۹٬۸۰۰43 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
مرغ شمال رتبه آ ۱۰۰۰ گرمی۸۵٬۸۰۰25 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰50 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۷۹٬۹۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰31 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش۶۲٬۸۲۰31 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
چرخکرده مرغ سمین۱۰۳٬۲۱۲44 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۸٬۶۰۶23 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰37 دقیقه پیش
جوجه دیگی کباب ترش گیلانی۱۲۰٬۷۱۴55 دقیقه پیش
ران مرغ تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۵۲٬۰۰۰22 دقیقه پیش
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۷۴٬۶۰۰26 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰32 دقیقه پیش
جوجه کباب لاری۱۲۰٬۷۱۴26 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۳۵٬۰۰۰همین حالا
ران مرغ با کمر۹۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۷۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
بال و بازو مرغ۱۱۵٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰35 دقیقه پیش
فیله مرغ گیاهی وگان وایزفود - 12 تکه - 400 گرمی۱۰۲٬۷۲۰25 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغ۲۲۳٬۲۵۰9 دقیقه پیش
استیک ران مرغ تریاکی۱۳۹٬۳۱۴52 دقیقه پیش
فیله ایتالیایی مرغ۲۶۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۶۸٬۲۰۰45 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰19 دقیقه پیش
بال و بازوی زعفرانی مرغ۱۶۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
جوجه کباب مکزیکی تند۲۲۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران با پوست مرغ۱۵۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
سینه بدون کتف مرغ۲۱۸٬۰۰۰48 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی۱۲۰٬۷۱۴18 دقیقه پیش

بازار