در بازار گوشت و مرغ و ماهی چه خبر است؟/ قیمت گوشت گاو و گوساله/ قیمت گوشت شتر و گوسفند/ مرغ، ماهی، تن ماهی و میگو ۳۰ اردیبهشت + جدول

۳۰ اردیبهشت جدول گوشت شتر، گاو، گوسفند، مرغ و ماهی، میگو را می توانید از این قسمت مشاهده کنید. برای مشاهده قیمت های دیگر به سرویس بازار مراجعه کنید.

زندگی رنگی | در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گاو و گوساله - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گاو و گوساله - ۳۰ اردیبهشت را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
سردست گوساله۳۰۵٬۸۲۰16 دقیقه پیش
گوشت ران گوساله جنگلی۳۰۵٬۸۲۰36 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۴۹۴٬۵۰۰همین حالا
گوشت خورشتی گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰15 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰38 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰45 دقیقه پیش
گوشت گوساله تنظیم بازار۶۳۹٬۰۰۰46 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۱٬۷۵۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۱٬۷۷۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۶۸۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰36 دقیقه پیش
فیله گوساله۹۴۹٬۹۰۰40 دقیقه پیش
گوشت گوساله سردست ممتاز 1 کیلویی۵۸۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۱٬۴۰۰19 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰همین حالا
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۲۵۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰15 دقیقه پیش
ران گوساله۶۲۵٬۲۶۰29 دقیقه پیش
برگر گوشت گوساله جنگلی دست ساز آمریکایی۹۱٬۸۱۶40 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰همین حالا
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۲۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
قلم گوساله۹۱٬۸۰۰35 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله۵۳۰٬۴۰۰41 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰10 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰همین حالا
ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰18 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۶۱۹٬۹۰۰49 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰22 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴48 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰6 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
زبان گوساله راد۷۴۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
گوشت گردن گوساله۸۳۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
راسته گوساله۸۹۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۷۲۹٬۹۰۰29 دقیقه پیش
ژیگو گوساله (1.5 کیلو)۱٬۱۹۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۷۲۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۱۴٬۸۲۰26 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله۶۱۹٬۹۰۰23 دقیقه پیش
خورشتی گوساله۶۱۸٬۴۵۰21 دقیقه پیش
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴18 دقیقه پیش
دنده کباب۲۲۷٬۳۱۸23 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴12 دقیقه پیش
قلم گوساله راد۵۹٬۰۰۰23 دقیقه پیش
فیله مینیون گوساله۱٬۱۵۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت گوساله خورشتی۶۱۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۹۴۹٬۹۰۰همین حالا
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۳۱۲٬۶۱۶9 دقیقه پیش
رولت ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴16 دقیقه پیش
دنده گوساله (تکه ای)۵۹۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۰۷۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴11 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی لیمو رزماری۳۷۱٬۸۱۴45 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴33 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس چوراسکو آرژانتینی۳۷۱٬۸۱۴29 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴35 دقیقه پیش
ران گوساله گرم کشتار روز کیلوبی۵۴۰٬۰۰۰همین حالا
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
استیک ری بای طعم دار گوساله۷۴۵٬۰۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی انار ناردون۳۷۱٬۸۱۴15 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۷۲۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
ران گوساله خورشتی۶۲۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۶۱۵٬۸۰۰26 دقیقه پیش
استیک ریب آی گوساله۷۲۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
چرخکرده گوساله راد پروتیین۵۸۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۴۶۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله بدون چربی بسته 1کیلویی۵۸۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ران گوساله۵۹۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۹۹۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران گوساله بسته 1 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۳۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
فیله استیک طعم دار گوساله۱٬۱۳۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
راسته گوساله پاک شده۸۲۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
استیک راسته اسپشیال گوساله۸۵۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (یک کیلویی)۶۲۹٬۸۲۰18 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( فیله )۹۴۹٬۹۰۰41 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله۸۱۰٬۰۰۰همین حالا
استیک تی بون طعم دار گوساله۷۵۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰51 دقیقه پیش
استیک راسته طعم دار گوساله۸۳۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
202 بیکن گوساله اصل 250 گرم۲۱۳٬۶۰۰31 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی زعفرانی۳۷۱٬۸۱۴25 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ترش گیلانی۳۷۱٬۸۱۴14 دقیقه پیش
بیفتک ران گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
استیک گوساله جنگلی آدانا تورکیش۳۷۱٬۸۱۴12 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ورچستر سس۳۷۱٬۸۱۴13 دقیقه پیش
سفید ران گوساله۶۳۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴50 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۷۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
ران گوسفندی۸۱۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفند بدون استخوان و بدون چربی۶۰۷٬۰۲۴30 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۷۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۹۱۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
شقه گوسفندی تنظیم بازار (گوشت گوسفندی)۶۹۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰همین حالا
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۵۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۱٬۱۱۰٬۰۹۸29 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۶۰۷٬۰۲۴19 دقیقه پیش
سردست گوسفندی بره بسته 3.5کیلویی۶۹۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
دنبه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۸۳٬۰۲۴46 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۲۷٬۳۱۸11 دقیقه پیش
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۶۱۵٬۰۰۰47 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۵۴٬۷۱۸33 دقیقه پیش
لاشه گوسفندی تنظیم بازار۶۷۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰23 دقیقه پیش
گوشت شقه گوسفندی۶۹۸٬۰۰۰15 دقیقه پیش
شیشلیک۷۳۵٬۰۰۰همین حالا
نیم شقه ران گوسفند۷٬۹۴۸٬۵۰۰8 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۶۷۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۵۰۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۰۹۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
سردست گوسفندی تنظیم بازار۶۹۹٬۰۰۰32 دقیقه پیش
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۲٬۸۶۸٬۱۲۰30 دقیقه پیش
گردن گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۳۷٬۳۲۰39 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۳۳۹٬۹۰۰27 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۴۱۷٬۰۸۶50 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی تازه۳۵۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۹۳۹٬۹۰۰همین حالا
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۷۸۲٬۸۲۶13 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۱۷٬۰۰۰21 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۷۷۹٬۰۰۰12 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۸۹٬۹۰۰30 دقیقه پیش
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۵٬۶۹۵٬۹۲۰14 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۷۳۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
دنبه کباب۲۲۲٬۷۶۸55 دقیقه پیش
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰49 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۵۰۵٬۸۱۶27 دقیقه پیش
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۳۶۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۱٬۲۹۷٬۰۰۰22 دقیقه پیش
گردن گوسفندی۶۳۱٬۹۴۸28 دقیقه پیش
راسته شیشلیکی گوسفندی (شاندیزی)۱٬۲۸۹٬۰۰۰همین حالا
دنبه گوسفندی۲۹۹٬۹۰۰43 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۹۹٬۹۰۰12 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۷۹۸٬۰۰۰53 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۳۳۹٬۹۰۰33 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۳۳۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
خورشتی گوسفندی۱٬۲۳۰٬۰۷۱41 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲18 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۹۹٬۸۰۰14 دقیقه پیش
دنبه۳۳۳٬۰۰۰40 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۹۷۹٬۹۰۰37 دقیقه پیش
دل گوسفند۱٬۱۰۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
شقه گوسفندی۷۱۳٬۷۹۹25 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
راسته گوسفند با دور راد۱٬۲۴۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰45 دقیقه پیش
راسته گوسفندی__1کیلو گرم__۷۰۲٬۰۰۰45 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی بدون ماهیچه۹۰۲٬۷۸۳42 دقیقه پیش
شیشلیک گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
آبگوشت با گوشت گوسفندی هانی 800 گرمی۱۷۵٬۵۰۰همین حالا
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۱٬۹۱۲٬۳۲۰همین حالا
راسته مغز گوسفند۱٬۲۸۴٬۳۵۸11 دقیقه پیش
گوشت لخم گوسفندی(خورشتی)۱٬۰۴۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
چرخ کرده گوسفندی بدون چربی بسته 1کیلویی۸۹۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰9 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۳۹٬۸۳۰31 دقیقه پیش
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۲۹۲٬۳۲۰14 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۶۹۰٬۰۰۰همین حالا
چنجه گوسفندی بسته 1کیلویی۱٬۲۵۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( راسته )۱٬۳۳۹٬۹۰۰11 دقیقه پیش
کف دست گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (۲کیلوئی)۱٬۹۱۲٬۳۲۰47 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۹۹٬۸۰۰همین حالا
سردنده آبگوشتی گوسفند۳۱۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰50 دقیقه پیش
زبان گوسفند۲۰۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
سردست گوسفند با دنده(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۶۹٬۸۰۰25 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۳۱۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
دنده کباب مزه دار۲۲۷٬۳۱۸8 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰9 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۹۶۹٬۹۰۰55 دقیقه پیش
چرخ‌کرده مخلوط(گوسفند و گوساله) بسته 1کیلویی۶۳۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
مامسان چيمن وزن 500 گرم۹۳٬۰۰۰47 دقیقه پیش
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۷۲٬۸۱۸55 دقیقه پیش
قلوه گاه با استخوان گوسفند۷۱۸٬۰۰۰33 دقیقه پیش
کف دست گوسفند بدون دنده(نیم کیلویی و یک کیلویی)۸۹۹٬۸۰۰13 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند۷۰۱٬۷۶۲21 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۴۹۹٬۸۰۰43 دقیقه پیش
گردن گوسفند۸۳۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوساله جنگلی۳۰۷٬۸۲۴12 دقیقه پیش
راسته گوسفندی بدون استخوان۹۹۹٬۸۰۰30 دقیقه پیش
چرخکرده قلوگاه گوسفندی ويژه۳۵۱٬۸۲۴32 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰15 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ۷۳۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله۶۹۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
قلوه گاه بی استخوان گوسفند۷۳۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای ۳۰ اردیبهشت مشاهده کنید.

فیله مرغ۱۱۶٬۲۰۶همین حالا
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰10 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۴۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۴۹٬۹۰۰11 دقیقه پیش
فیله مرغ۲۴۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
کتف مرغ (بدون پوست)۸۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۷٬۰۰۰همین حالا
مرغ منجمد۵۲٬۰۰۰18 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰40 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۲٬۵۵۶21 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۸۷٬۱۰۶8 دقیقه پیش
ران ممتاز۷٬۲۵۰13 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۸٬۰۰۶همین حالا
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۹۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۷۲٬۱۰۰22 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین۴۶٬۳۶۰47 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰33 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۶٬۸۰۶44 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۵۳٬۱۵۶23 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۹۶٬۸۰۶17 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۲۰۷٬۹۲۰21 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰42 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۸٬۰۰۰18 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۹۲٬۵۳۱20 دقیقه پیش
جوجه کباب زعفرانی۱۹۵٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۱۶٬۰۰۰25 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۹۷٬۱۰۰10 دقیقه پیش
فیله ریز مرغ ارگانیک۱۲۱٬۰۵۶50 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰34 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰همین حالا
مرغ تازه تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۳۸٬۰۰۰همین حالا
اکبر جوجه سمین۱۳۰٬۷۵۶7 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰52 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰39 دقیقه پیش
پای مرغ سمین۲۸٬۹۰۶47 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰44 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰23 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است۳۱٬۰۰۰35 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰25 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۹۰٬۰۱۶43 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰15 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۲۱۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
جوجه کباب طعم دار۲۳۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۲۰۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۱۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۶٬۸۰۶26 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان با کتف۱۹۸٬۵۰۰28 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان استیکی۲۰۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰16 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰12 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۷۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش
ران بدون پوست مرغ۱۷۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران با کمر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۹٬۸۰۰43 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
مرغ شمال رتبه آ ۱۰۰۰ گرمی۸۵٬۸۰۰25 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰50 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۷۹٬۹۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰31 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش۶۲٬۸۲۰31 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
چرخکرده مرغ سمین۱۰۳٬۲۱۲44 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰27 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۸٬۶۰۶23 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰37 دقیقه پیش
جوجه دیگی کباب ترش گیلانی۱۲۰٬۷۱۴55 دقیقه پیش
ران مرغ تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۵۲٬۰۰۰22 دقیقه پیش
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۷۴٬۶۰۰26 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰32 دقیقه پیش
جوجه کباب لاری۱۲۰٬۷۱۴26 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۳۵٬۰۰۰همین حالا
ران مرغ با کمر۹۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۷۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
بال و بازو مرغ۱۱۵٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰35 دقیقه پیش
فیله مرغ گیاهی وگان وایزفود - 12 تکه - 400 گرمی۱۰۲٬۷۲۰25 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغ۲۲۳٬۲۵۰9 دقیقه پیش
استیک ران مرغ تریاکی۱۳۹٬۳۱۴52 دقیقه پیش
فیله ایتالیایی مرغ۲۶۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۶۸٬۲۰۰45 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰19 دقیقه پیش
بال و بازوی زعفرانی مرغ۱۶۹٬۰۰۰36 دقیقه پیش
جوجه کباب مکزیکی تند۲۲۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ران با پوست مرغ۱۵۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
سینه بدون کتف مرغ۲۱۸٬۰۰۰48 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی۱۲۰٬۷۱۴18 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید قیمت ماهی های مختلف را مشاهده کنید.

لیست قیمت ماهیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
ماهی سالمون نروژی تازه۱٬۶۵۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
ماهی ازون برون ا Starry Sturgeon۲٬۷۱۶٬۰۰۰همین حالا
ماهی کیلکا منجمد -( 4 بسته 500 گرم)۱۹۸٬۰۰۰7 دقیقه پیش
ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد پروفیش – 10 کیلوگرم۲٬۹۰۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
ماهی سالمون نروژی منجمد۱٬۱۰۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
ماهی قزل آلا پرورشی۲۲۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
فیله ماهی بدون استخوان سی بس منجمد ایناس 750 گرمی۳۲۴٬۳۸۰31 دقیقه پیش
پک ۶کیلویی ماهی جش قلاب تازه و صید روز ارسال رایگان۱٬۸۵۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
اشپل شور ماهی سفید۹۷٬۰۰۰24 دقیقه پیش
ماهی سالمون۲۴۰٬۰۰۰همین حالا
ماهی زبیدی۸۰۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
ماهی سرخو اصلی صادراتی صید روز لیان بوشهر۵۸۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
فیله ماهی سالمون۲۰۶٬۶۱۲48 دقیقه پیش
ماهی قدر دم زرد۵۴۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ماهی سکن یا سکلا صید روز لیان بوشهر۳۸۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
ماهی قزل آلا۲۳۵٬۰۰۰11 دقیقه پیش
شیر ماهی۵۲۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
ماهی شعری۲۵۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ماهی قزل آلا زنده۲۳۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
ماهی شیر نیزه (دولمی،باراکودا)اصل دریای بوشهر۲۵۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
فیله ماهی قزل‌آلا وحشی۱۸۷٬۸۱۲26 دقیقه پیش
ماهی مرکب صادراتی۵۵۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
ماهی شوریده درشت بوشهر۶۵۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
اشپل (تخم ماهی) | صید روز-اسبک ماهی۲۳۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
ماهی سنگسر۴۵۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
پک ۵کیلویی ماهی شیر درشت با ارسال رایگان۳٬۱۵۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
ماهی فیله سی بس ایناس 450 گرمی ا -۲۱۳٬۱۵۰55 دقیقه پیش
ماهی سیباس۳۰۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
ماهی هامور اصلی صادراتی تازه صید روز لیان بوشهر۵۸۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
ماهی تن هوور۲۵۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
ماهی زبان۳۲۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
ماهی شیر جوان۴۹۰٬۰۰۰همین حالا
ماهی قزل آلا شکم پر با سبزی شمالی1400 گرمی۳۵۳٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ماهی سفید دودی۲۷۸٬۰۰۰همین حالا
ماهی سنگسر طلایی صید روز و تازه لیان بوشهر۴۰۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
پک ۱۰کیلویی ماهی جش۲٬۷۵۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
استیک ماهی شیر منجمد پروفیش – 500 گرم۳۲۳٬۷۳۰44 دقیقه پیش
ماهی سفید۵۸۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد پروفیش – 900 گرم۲۶۶٬۴۰۰41 دقیقه پیش
ماهی شعری۳۹۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
فیله ماهی حلوا سیاه منجمد پروفیش – 500 گرم۳۰۹٬۵۷۰15 دقیقه پیش
ماهی شوریده جنوب400گرم۲۶۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
ماهی جش سفید بوشهر اصل۲۶۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
فیله ماهی شوریده منجمد پروفیش – 500 گرم۳۶۵٬۳۱۰32 دقیقه پیش
ماهی قزل آلا وحشی۲۱۶٬۰۱۲50 دقیقه پیش
ماهی شهری یا شعری صید روز و تازه لیان بوشهر۳۲۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
ماهی قزل آلا( بدون سر و دم و تیغ)۳۸۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
ماهی شیراصل۶۹۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ماهی قباد یاغباد تازه و صید روز لیان بوشهر۴۵۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
ماهی شعری(شهری) بوشهر اصل۳۱۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
ماهی سرخو۲۵۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
ماهی کخو (شانک صورتی)۴۵۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
ماهی حلوا سیاه۵۸۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
سالمون۳۱۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
ماهی شیر500گرم منجمد۳۵۶٬۰۰۰31 دقیقه پیش
ماهی راشگو (آهوی دریا) ا Rashgo fish, Rajgo (sea deer)۵۵۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ماهی سالمون دودی ۲۰۰ گرمی ا Smoke salmon۶۹۵٬۰۰۰11 دقیقه پیش
قزل آلا کبابی۴۱۳٬۰۰۰38 دقیقه پیش
صارم۱۹۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
سنگ سر۴۳۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
ماهی هوور۳۹۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
هامور ثمان۳۵۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
ماهی شیر فیله فله ۱۰۰۰ گرمی۲۳۵٬۳۳۰31 دقیقه پیش
سنگسر۳۰۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
قزل آلا سرخی۴۸۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
اشپل (خاویار) ماهی سفید گیلان۳۴۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
ماهی حلواسیاه تازه صید روز لیان بوشهر۴۸۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ماهی قزل آلا ا Trout Fish۲۴۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
فیله ماهی سالمون۴۴۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
ماهی حمام تازه صید لیان بوشهر۴۹۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
کفشک۴۳۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
شیر قلمی۳۹۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
جش۲۲۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
شعری۴۲۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
ماهی قباد۳۴۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
تیلاپیا۶۶۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ماهی۵۴۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
ماهی حلواسیاه۴۷۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
ماهی قزل آلای تازه رودخانه ای۱۹۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
پله۳۴۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
ماهی حسون یا کریشو تازه و صید روز ( 1 کیلو گرم )۹۹٬۰۰۰همین حالا
فیله دودی ماهی خاویاری۲۴۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
ماهی جش یا مقوا۱۹۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
پله دم دار۳۵۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
تخم قزل الا ۵۰ گرمی۴۵۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
ماهی سرخو دندونی۶۵۵٬۰۰۰20 دقیقه پیش
ماهی راشگو(آهوی دریا)۶۸۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
ماهی صافی۳۱۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
ماهی سارم(سلیمانی)۲۹۵٬۰۰۰همین حالا
ماهی سنگسرسفید (صادراتی)۴۹۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
ماهی جش سفید۳۹۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
سنگسر شعری۴۹۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
ماهی هامورسفید (صادراتی)۵۹۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
بریانی گوشت ماهی جنوب۵۷٬۲۲۰40 دقیقه پیش
ماهی سالمون۴۶۴٬۸۱۳8 دقیقه پیش
ماهی حلوا سفید۵۴۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید قیمت تن ماهی های مختلف را تاریخ ۳۰ اردیبهشت مشاهده کنید.

لیست قیمت تن ماهیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
کنسرو ماهی ساردین میلو ریو۵۳٬۰۰۰38 دقیقه پیش
تن ماهی 180 گرمی طبیعت 24 عدد۴۹۷٬۹۵۲38 دقیقه پیش
تن ماهی 180 گرمی شیلتون۷۳٬۰۰۰30 دقیقه پیش
تن ماهی ول وله ۱۸۰ گرمی۲۶٬۹۰۰همین حالا
تن ماهی زرده خزربانو (صادراتی)۲۸٬۹۵۰همین حالا
کنسرو ماهی ساردین لاگونا 125 گرمی۵۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
تن ماهی ساردین Lafish ا Tuna Sardines Lafish۴۶٬۰۰۰55 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی خوشبخت۲۸٬۰۰۰26 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی عمر 185 گرمی بسته 3 عددی ا OMAAR LIGHT MEAT TUNA 185 gr۹۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تون در آب نمک رژیمی تحفه 180 گرمی۸۲٬۸۰۰29 دقیقه پیش
تن ماهی 180گرمی یاکند فیش۳۵٬۴۰۰15 دقیقه پیش
تن ماهی 180 گرم مروا۸۲٬۶۵۰18 دقیقه پیش
تن ماهی مکنزی 180 گرم - باکس 24 عددی۱٬۶۶۸٬۰۰۰48 دقیقه پیش
تن ماهی ساردین تونینولند 380 گرمی دودی و فلفل۴۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
تن ماهی۳۴٬۰۰۰19 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تون در روغن لادن طلایی 180 گرمی ا -۷۸٬۸۰۰30 دقیقه پیش
کنسرو تون ماهی در آب نمک شیلتون 180 گرمی۸۷٬۲۰۳11 دقیقه پیش
تن ماهی 180 گرمی عادل۶۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
تن ماهی شیلتون۷۴٬۰۰۰همین حالا
تن ماهی شیلانه 24 عدد۱٬۸۰۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی محفل 180 گرم۷۱٬۵۰۰34 دقیقه پیش
کنسرو ماهی ساردین فلفلی لافیش 125 گرم Lafish ا 00949۵۲٬۰۰۰13 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی کالچر 180 گرمی کلیددار (24 عددی)۱٬۸۰۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
ماهی آنچوی 43 گرم Ben-Dels۲۲۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
تن ماهی 180 گرمی ستاره جم۳۹٬۰۰۰52 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی ساردین فلفلی 70 گرم خالص۷۰٬۰۰۰همین حالا
فیله ماهی تن 180 گرمی درب شفاف تاپسی۸۸٬۴۱۱همین حالا
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی مکنزی 180 گرمی ا -۷۹٬۰۰۰41 دقیقه پیش
تن ماهی خارجی تناتن 185 گرمی (عمده)۴٬۰۸۶٬۰۰۰8 دقیقه پیش
تن ماهی تاپسی درب شفاف 200 گرم۱۱۹٬۹۰۰39 دقیقه پیش
کنسرو ماهی کیلکا در روغن شنگر 180 گرم۴۳٬۱۹۸همین حالا
تن ماهی طبیعت ساده 180 گرمی (24 عددی)۱٬۷۲۸٬۰۰۰22 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن مجید مقدار 180 گرم۸۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
کنسرو مرغ در روغن شیلتون - 180 گرم۷۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی تحفه 150 گرمی۶۱٬۳۸۰38 دقیقه پیش
کنسرو حلزون کره ای۷۸۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی ساردین 70 گرم خالص۷۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی خوشبخت 180 گرمی ا -۶۹٬۶۰۰24 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی طبیعت (150گرمی)۶۵٬۰۰۰50 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی کلیددار 120 گرم شیلتون۵۶٬۹۰۰49 دقیقه پیش
تن ماهی گالکسی بسته 24 تایی ا 00256۱٬۷۵۲٬۰۰۰39 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون با طعم سبزیجات 180گرم۸۴٬۰۰۰32 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی خوش طعم 180 گرمی کلید دار (24 عددی)۱٬۳۲۰٬۰۰۰همین حالا
کنسرو تن ماهی لادن طلایی در روغن مایع - 180 گرم۸۰٬۰۰۰همین حالا
کنسرو ماهی تن طبیعت مدل پرسپولیس وزن 180 گرمی - 24 عدد۱٬۸۱۲٬۰۰۰43 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تحفه۸۴٬۰۰۰28 دقیقه پیش
تن ماهی 180 گرمی چابهار اصل۴۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
تن ماهی داردانل ترکیه با طعمی بسیار لذیذ DARDANEL۲۴۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
تن ماهی با لوبیا چیتی در روغن تحفه 230 گرمی۵۲٬۲۰۰42 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن بندرعباس در روغن _ 180 گرم۸۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
طبیعت تن ماهی با لوبیا چیتی 180 گرمی۵۸٬۴۰۰همین حالا
تن ماهی 180 گرمی گلدن لوکس۶۱٬۲۷۵43 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی شیلان در روغن گیاهی 180 گرم۶۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
کنسرو ماهی قزل آلا در روغن تحفه 180 گرمی۸۳٬۰۰۰12 دقیقه پیش
کنسرو ماهی قزل آلا ۲۴۰ گرمی۱۲۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی شیلانه در روغن ۱۸۰ گرم۸۹٬۵۰۰49 دقیقه پیش
تن ماهی تاپسی درب شفاف 180 گرم۹۹٬۹۰۰14 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تون با شوید در روغن گیاهی مکنزی 180 گرم ا -۷۵٬۰۰۰15 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تون در روغن شیلتون - 180 گرم۸۵٬۰۰۰47 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی طبیعت - 180 گرم۸۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
کنسرو تون ماهی و لوبیا در روغن تاپسی 210 گرم۹۹٬۹۰۰12 دقیقه پیش
تن ماهی خوش خوراک۵۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن در آب نمک شیلتون وزن 180 گرمی - 24 عدد۱٬۸۳۴٬۶۷۹35 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن در روغن شیلانه 180 گرمی کلید دار (24عددی)۱٬۸۰۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
تن ماهی با شوید تحفه پاکتی 120گرمی۵۱٬۴۸۰21 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تون ( تن ) در روغن گیاهی اویلا۷۳٬۵۰۰18 دقیقه پیش
تن ماهی مکنزی۶۴٬۲۰۰27 دقیقه پیش
کنسرو تن ماهی خوش خوراک۷۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
تن ماهی مخاطب۲۸٬۷۰۰همین حالا
کنسرو ماهی تن بورجو Burcu سه عدد در یک بسته 3 عددی 240 گرمی۲۴۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن ساپریم وزن 200 گرمی - 24 عدد۱٬۹۷۶٬۳۶۶43 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن شیدان 120 گرمی۵۹٬۹۰۰23 دقیقه پیش
تن ماهی 230 گرمی با لوبیا تحفه۶۷٬۸۰۰39 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن در روغن مایع شباب _ 180 گرم۸۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن همراه با کینوا داردانل 185 گرم DARDANEL ا 01904۲۰۵٬۰۰۰15 دقیقه پیش
کنسرو ماهی مرکب با جوهر ماهی مرکب۴۷۷٬۰۰۰49 دقیقه پیش
تن ماهی 180 گرمی ستاره جم بسته 24 عددی۹۳۶٬۰۰۰45 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تون در روغن آسان بازشو شفاف تاپسی 240 گرم۱۳۴٬۵۰۰47 دقیقه پیش
تن ماهی جنوب مرغوب ابیانه۵۸٬۴۰۰6 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن در روغن طبیعت 180 گرم۱٬۶۳۲٬۰۰۰44 دقیقه پیش
کنسرو ماهی چیلی تاپسی 180 گرمی۷۷٬۷۲۵45 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن نومل وزن 120 گرمی - 24 عدد۱٬۰۲۰٬۰۰۰همین حالا
کنسرو ماهی تون در روغن شیلتون با طعم دودی - 180 گرم۹۳٬۹۰۰36 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تون در روغن آفتابگردان تونینولند - وزن 180 گرم۷۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
کنسرو ماهی ساردین ریو ساده۵۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی پرسپولیس طبیعت۸۷٬۰۰۰43 دقیقه پیش
کنسرو گیاهی تن ماهی برای سالاد - 180 گرمی - وایز فود۹۶٬۲۰۰34 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن شیدان 150 گرمی۷۱٬۷۰۰24 دقیقه پیش
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون طبیعت وزن 180 گرمی - 24 عدد۲٬۰۳۴٬۴۹۵47 دقیقه پیش
کنسرو ماهی در روغن زیتون شباب 180 گرمی۷۸٬۸۴۱43 دقیقه پیش
تن ماهی ویلورا۶۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
تن ماهی داردانل Dardanel مدل Klasik وزن 170 گرم بسته 2 عددی۳۲۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید قیمت میگوهای مختلف را مشاهده کنید.

لیست قیمت میگوقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
میگو بدون پوست سایز پلویی۲۲۸٬۰۰۰45 دقیقه پیش
میگو۳۸۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
فیله میگو پلویی منجمد پروفیش۱۹۵٬۱۶۰16 دقیقه پیش
میگو صورتی درشت۵۲۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
میگو درشت پاک شده۳۵۷٬۰۱۲45 دقیقه پیش
شاه میگو دریایی بدون سر صادراتی۱٬۹۰۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
۱کیلو میگو سرتیز(متوسط تا پلویی)۳۸۰٬۰۰۰همین حالا
فیله میگو سایز 70-61 منجمد پروفیش۲۷۵٬۲۳۰18 دقیقه پیش
میگو خشک 20 گرمی۱۰۸٬۰۰۰42 دقیقه پیش
فیله میگو سایز 60-51 منجمد پروفیش۲۹۶٬۳۹۵27 دقیقه پیش
قیمت و خرید میگو سرتیز تازه و صید روز -اسبک ماهی۱۹۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
فیله میگو متوسط۶۰۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
میگوی صورتی اصل دریای بوشهر سایز متوسط۳۵۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
میگو صورتی درشت۴۸۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
میگو۴۳۰٬۰۰۰همین حالا
قیمت و خرید شاه میگو تازه صید روز -اسبک ماهی۸۴۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
میگو خشک چگو (آجیلی) صادراتی۴۵۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
میگو دریایی۲۳۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
فیله میگو سایز 50-41 منجمد پروفیش۳۱۱٬۲۷۰همین حالا
میگو دریایی۵۹۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
میگو گاماروس بسته متوسط۶۸٬۰۰۰15 دقیقه پیش
شاه میگوخلیج فارس۶۹۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
میگو پلویی سایز 100/120۲۹۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
میگو تازه سایز 70/80متوسط۴۵۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
میگو ببری تازه و صید روز ( قیمت و خرید ) -اسبک ماهی۴۵۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
میگو خشک ریز ( آجیلی ) ، با پوست و بدون پوست-اسبک ماهی۳۵۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
شارین میگو پلویی 500 گرم۲۵۶٬۵۰۰همین حالا
میگو پلویی ،فروشگاه مسترلابستر۲۶۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
شاه میگو تازه۱٬۶۹۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
میگو نیمه خشک صارداتی | صید روز-اسبک ماهی۶۵۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
میگو بدون پوست و رگ منجمد شارین سایز 90-71 وزن 500 گرمی۴۰۰٬۷۲۲21 دقیقه پیش
میگو پلویی شارین 500 گرمی۲۶۴٬۶۰۰53 دقیقه پیش
میگو کبابی عشایری۲۳۷٬۳۱۰11 دقیقه پیش
میگو کبابی لاری۲۳۷٬۳۱۰53 دقیقه پیش
میگو منجمد یک کیلو گرم۶۲۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
زرافشان میگو پلویی 500 گرم۲۵۰٬۶۰۰46 دقیقه پیش
میگو بدون پوست و رگ منجمد شارین سایز 50-41 وزن 500 گرمی۴۴۵٬۰۱۸27 دقیقه پیش
میگو کبابی چیلی مکزیکی۲۳۷٬۳۱۰46 دقیقه پیش
میگو کبابی شاندیزی۲۳۷٬۳۱۰35 دقیقه پیش
میگو کبابی تایلندی۲۳۷٬۳۱۰40 دقیقه پیش
میگو دریایی شیلات خلیج۷۱۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
میگو پاک شده منجمد۶۳۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
میگو کبابی تریاکی۲۳۷٬۳۱۰46 دقیقه پیش
چیپس میگو۲۷۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
میگو کبابی لیمو رزماری۲۳۷٬۳۱۰9 دقیقه پیش
میگو کوکنتالی۴۵۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
میگو نیمه خشک | صید روز-اسبک ماهی۷۵۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
میگو صورتی بوشهر۴۷۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
میگو کبابی ترش گیلانی۲۳۷٬۳۱۰16 دقیقه پیش
میگو فلفلی ترد و خوشمزه 500گرم ا آجیل متفرقه-54 دقیقه پیش
میگو کبابی انار ناردون۲۳۷٬۳۱۰48 دقیقه پیش
میگو کبابی زیره ترخون۲۳۷٬۳۱۰54 دقیقه پیش
میگو۳۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
میگو فلفلی ترد و خوشمزه 250 گرم ا آجیل متفرقه-53 دقیقه پیش
میگو کبابی زعفرانی۲۳۷٬۳۱۰همین حالا
میگو کبابی کره رزماری۲۳۷٬۳۱۰40 دقیقه پیش
میگو کبابی سیر و کره۲۳۷٬۳۱۰39 دقیقه پیش
میگو کبابی آدانا تورکیش۲۳۷٬۳۱۰30 دقیقه پیش
میگو کبابی سوپر اسپایسی۲۳۷٬۳۱۰44 دقیقه پیش
میگو کبابی چوراسکو آرژانتینی۲۳۷٬۳۱۰49 دقیقه پیش
میگو کبابی سبزیجات معطر۲۳۷٬۳۱۰51 دقیقه پیش
میگو کبابی پاسترامی۲۳۷٬۳۱۰15 دقیقه پیش
میگو کبابی دودی باربیکیو۲۳۷٬۳۱۰35 دقیقه پیش
ذرت مایع ( 1 لیتری )۸۴٬۳۳۲34 دقیقه پیش
میگو کبابی باربیکیو۲۳۷٬۳۱۰25 دقیقه پیش
میگو کبابی اسپایسی۲۳۷٬۳۱۰17 دقیقه پیش
ذرت مایع ( 5 لیتری )۱۹۲٬۹۰۰29 دقیقه پیش
شارین میگو 70-61 500 گرمی۴۰۲٬۶۰۰9 دقیقه پیش
شیلات خلیج میگو61-70بی پوست و رگ 1000pdگرم۷۹۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
میگو کبابی مدیترانه‌ای۲۳۷٬۳۱۰18 دقیقه پیش
شاه میگو ببری سایز U10 تازه و صید روز ( 1کیلوگرم)۱٬۱۰۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
میگو پلویی بسته بندی 500 گرمی۱۶۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
میگو خشک اجیلی 5بسته۲۰۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
میگو خشک آجیلی سایز ریز صادراتی و درجه 1 ( 1 کیلوگرم)۸۵۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
میگو منجمد تازه 10 بسته۲٬۲۰۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
شاه میگو ببری سایز U20 تازه و صید روز ( 1کیلوگرم)۷۵۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
میگو پلویی تازه صید روز پک 1 کیلویی(مناسب برای پلو)۲۸۰٬۰۰۰همین حالا
میگو خشک ریز چیپسی 100 درصد پوست گرفته شده (ارسال رایگان)۸۱۳٬۰۰۰33 دقیقه پیش
فیله ی میگو سایز درشت پاک شده بسته بندی شده رگ گیری شده۱٬۵۸۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
میگو 110 بدون پوست و رگ ( 5کیلویی)۲٬۰۰۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
میگو ببری سایز 10 الی 15 عدد در 1 کیلو ( 1 کیلو گرم )۹۸۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
میگو سایز 80 الی 90 عدد در 1 کیلو ( 1 کیلوگرم )۳۵۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
شاه میگو فیله شده۵۱۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
میگو خشک 1کیلویی۸۱۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
میگو u13۷۸۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
میگو پاک شده سایز 41.50 نیم کیلویی۲۹۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
میگوی بوشهر سایز متوسط رو به درشت۳۵۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
میگو پلویی۵۰۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش

قیمت گوشت شتر

لیست قیمت گوشت شترقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت شتر۷۵۹٬۰۰۰25 دقیقه پیش
قلم شتر۸۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
مغز شتر (یخدان همراه با دو عدد مغز )۷۷۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
گوشت شتر۸۵۵٬۰۰۰11 دقیقه پیش
گوشت شتر جوان5کیلو به صورت تازه ارسال باربری پس کرایه۴٬۰۰۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی)۶۷۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
فیله شتر۸۹۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
قلم شتر (همراه با یخدان )۲۵۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
مغز ران شتر۶۳۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شتر۷۸۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
گوشت شتر چرخکردنی۷۸۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
ران شتر۷۹۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر۷۸۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
استیک کوهان طعم دار۱٬۰۷۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
مغز قلم شتر-16 دقیقه پیش
مغز شتر-27 دقیقه پیش
مغز شتر-30 دقیقه پیش
گوشت پاک شده شتر (نیم کیلویی)-24 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده شتر ارگانیک (یک کیلویی)-42 دقیقه پیش
گوشت بچه شتر تازه درجه یک-14 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر-40 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]

بازار