قیمت مرغ و گوشت گران شد ؟/ قیمت گوشت گوساله، گاو و گوسفند/ قیمت مرغ - 27 اردیبهشت + جدول

27 اردیبهشت جدول گوشت شتر، گاو، گوسفند، مرغ را می توانید از این قسمت مشاهده کنید. برای مشاهده قیمت های دیگر به سرویس بازار مراجعه کنید.

زندگی رنگی | در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گاو و گوساله - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گاو و گوساله - 27 اردیبهشت را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
سردست گوساله۳۰۵٬۸۲۰30 دقیقه پیش
گوشت ران گوساله جنگلی۳۰۵٬۸۲۰52 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۴۹۴٬۵۰۰10 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰41 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰17 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰7 دقیقه پیش
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰24 دقیقه پیش
گوشت گوساله تنظیم بازار۶۳۹٬۰۰۰8 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۵۰٬۰۰۰همین حالا
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۱٬۷۵۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۱٬۷۷۵٬۰۰۰46 دقیقه پیش
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
فیله گوساله۶۸۰٬۰۰۰همین حالا
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰27 دقیقه پیش
فیله گوساله۹۴۹٬۹۰۰18 دقیقه پیش
گوشت گوساله سردست ممتاز 1 کیلویی۵۸۵٬۰۰۰22 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰7 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۱٬۴۰۰36 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۱٬۲۵۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰18 دقیقه پیش
ران گوساله۶۲۵٬۲۶۰29 دقیقه پیش
برگر گوشت گوساله جنگلی دست ساز آمریکایی۹۱٬۸۱۶11 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰24 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۲۵٬۰۰۰همین حالا
قلم گوساله۹۱٬۸۰۰همین حالا
گوشت چرخ کرده گوساله۵۳۰٬۴۰۰14 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰30 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰20 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۶۱۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰33 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴37 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰29 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
زبان گوساله راد۷۴۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
گوشت گردن گوساله۸۳۹٬۰۰۰23 دقیقه پیش
راسته گوساله۸۹۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت بیف استروگانف گوساله۷۲۹٬۹۰۰همین حالا
ژیگو گوساله (1.5 کیلو)۱٬۱۹۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۷۲۹٬۹۰۰همین حالا
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۱۴٬۸۲۰همین حالا
گوشت نگینی گوساله۶۱۹٬۹۰۰25 دقیقه پیش
خورشتی گوساله۶۱۸٬۴۵۰13 دقیقه پیش
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴36 دقیقه پیش
دنده کباب۲۲۷٬۳۱۸43 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴43 دقیقه پیش
قلم گوساله راد۵۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
فیله مینیون گوساله۱٬۱۵۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
گوشت گوساله خورشتی۶۱۹٬۹۰۰45 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۹۴۹٬۹۰۰10 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۳۱۲٬۶۱۶51 دقیقه پیش
رولت ماهیچه گوساله۶۱۹٬۹۰۰37 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴33 دقیقه پیش
دنده گوساله (تکه ای)۵۹۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۰۷۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴35 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی لیمو رزماری۳۷۱٬۸۱۴12 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴همین حالا
استیک گوساله جنگلی با سس چوراسکو آرژانتینی۳۷۱٬۸۱۴23 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴18 دقیقه پیش
ران گوساله گرم کشتار روز کیلوبی۵۴۰٬۰۰۰همین حالا
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
استیک ری بای طعم دار گوساله۷۴۵٬۰۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی انار ناردون۳۷۱٬۸۱۴9 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۷۲۹٬۹۰۰16 دقیقه پیش
ران گوساله خورشتی۶۲۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۶۱۵٬۸۰۰همین حالا
استیک ریب آی گوساله۷۲۵٬۰۰۰27 دقیقه پیش
چرخکرده گوساله راد پروتیین۵۸۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۴۶۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله بدون چربی بسته 1کیلویی۵۸۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
ران گوساله۵۹۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۹۹۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران گوساله بسته 1 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۶۳۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
فیله استیک طعم دار گوساله۱٬۱۳۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
راسته گوساله پاک شده۸۲۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
استیک راسته اسپشیال گوساله۸۵۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (یک کیلویی)۶۲۹٬۸۲۰49 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( فیله )۹۴۹٬۹۰۰8 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله۸۱۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
استیک تی بون طعم دار گوساله۷۵۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( راسته )۷۲۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
استیک راسته طعم دار گوساله۸۳۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
202 بیکن گوساله اصل 250 گرم۲۱۳٬۶۰۰23 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی زعفرانی۳۷۱٬۸۱۴40 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ترش گیلانی۳۷۱٬۸۱۴26 دقیقه پیش
بیفتک ران گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴45 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی آدانا تورکیش۳۷۱٬۸۱۴39 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ورچستر سس۳۷۱٬۸۱۴14 دقیقه پیش
سفید ران گوساله۶۳۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴49 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ 27 اردیبهشت را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۷۹٬۰۰۰55 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
ران گوسفندی۸۱۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفند بدون استخوان و بدون چربی۶۰۷٬۰۲۴42 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۷۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۹۱۹٬۰۰۰41 دقیقه پیش
شقه گوسفندی تنظیم بازار (گوشت گوسفندی)۶۹۹٬۰۰۰44 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰52 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۵۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۱٬۱۱۰٬۰۹۸55 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۶۰۷٬۰۲۴32 دقیقه پیش
سردست گوسفندی بره بسته 3.5کیلویی۶۹۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
دنبه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۸۳٬۰۲۴21 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۲۷٬۳۱۸17 دقیقه پیش
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۶۱۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۵۴٬۷۱۸34 دقیقه پیش
لاشه گوسفندی تنظیم بازار۶۷۹٬۰۰۰55 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰52 دقیقه پیش
گوشت شقه گوسفندی۶۹۸٬۰۰۰6 دقیقه پیش
شیشلیک۷۳۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفند۷٬۹۴۸٬۵۰۰35 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۶۷۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۵۰۰٬۰۰۰همین حالا
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۰۹۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
سردست گوسفندی تنظیم بازار۶۹۹٬۰۰۰همین حالا
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۲٬۸۶۸٬۱۲۰28 دقیقه پیش
گردن گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۳۷٬۳۲۰45 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۳۳۹٬۹۰۰همین حالا
دنبه گوسفند۴۱۷٬۰۸۶12 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی تازه۳۵۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۹۳۹٬۹۰۰27 دقیقه پیش
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۷۸۲٬۸۲۶همین حالا
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۱۷٬۰۰۰16 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۷۷۹٬۰۰۰30 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۸۹٬۹۰۰17 دقیقه پیش
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۵٬۶۹۵٬۹۲۰21 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۷۳۵٬۰۰۰10 دقیقه پیش
دنبه کباب۲۲۲٬۷۶۸37 دقیقه پیش
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰14 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۵۰۵٬۸۱۶55 دقیقه پیش
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۳۶۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۱٬۲۹۷٬۰۰۰33 دقیقه پیش
گردن گوسفندی۶۳۱٬۹۴۸15 دقیقه پیش
راسته شیشلیکی گوسفندی (شاندیزی)۱٬۲۸۹٬۰۰۰همین حالا
دنبه گوسفندی۲۹۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۹۹٬۹۰۰11 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۷۹۸٬۰۰۰16 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۳۳۹٬۹۰۰همین حالا
دنبه گوسفندی۳۳۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
خورشتی گوسفندی۱٬۲۳۰٬۰۷۱46 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲12 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۹۹٬۸۰۰16 دقیقه پیش
دنبه۳۳۳٬۰۰۰20 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۹۷۹٬۹۰۰52 دقیقه پیش
دل گوسفند۱٬۱۰۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
شقه گوسفندی۷۱۳٬۷۹۹42 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
راسته گوسفند با دور راد۱٬۲۴۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰30 دقیقه پیش
راسته گوسفندی__1کیلو گرم__۷۰۲٬۰۰۰16 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی بدون ماهیچه۹۰۲٬۷۸۳18 دقیقه پیش
شیشلیک گوسفندی۸۵۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
آبگوشت با گوشت گوسفندی هانی 800 گرمی۱۷۵٬۵۰۰8 دقیقه پیش
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۱٬۹۱۲٬۳۲۰8 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند۱٬۲۸۴٬۳۵۸12 دقیقه پیش
گوشت لخم گوسفندی(خورشتی)۱٬۰۴۹٬۹۰۰23 دقیقه پیش
چرخ کرده گوسفندی بدون چربی بسته 1کیلویی۸۹۵٬۰۰۰40 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰36 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۳۹٬۸۳۰40 دقیقه پیش
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۲۹۲٬۳۲۰6 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۶۹۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی بسته 1کیلویی۱٬۲۵۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( راسته )۱٬۳۳۹٬۹۰۰34 دقیقه پیش
کف دست گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (۲کیلوئی)۱٬۹۱۲٬۳۲۰47 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۹۹٬۸۰۰16 دقیقه پیش
سردنده آبگوشتی گوسفند۳۱۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰43 دقیقه پیش
زبان گوسفند۲۰۰٬۰۰۰همین حالا
سردست گوسفند با دنده(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۶۹٬۸۰۰18 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۳۱۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
دنده کباب مزه دار۲۲۷٬۳۱۸همین حالا
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰44 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۹۶۹٬۹۰۰33 دقیقه پیش
چرخ‌کرده مخلوط(گوسفند و گوساله) بسته 1کیلویی۶۳۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
مامسان چيمن وزن 500 گرم۹۳٬۰۰۰41 دقیقه پیش
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۷۲٬۸۱۸24 دقیقه پیش
قلوه گاه با استخوان گوسفند۷۱۸٬۰۰۰45 دقیقه پیش
کف دست گوسفند بدون دنده(نیم کیلویی و یک کیلویی)۸۹۹٬۸۰۰27 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند۷۰۱٬۷۶۲38 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۴۹۹٬۸۰۰12 دقیقه پیش
گردن گوسفند۸۳۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوساله جنگلی۳۰۷٬۸۲۴11 دقیقه پیش
راسته گوسفندی بدون استخوان۹۹۹٬۸۰۰47 دقیقه پیش
چرخکرده قلوگاه گوسفندی ويژه۳۵۱٬۸۲۴33 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰17 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ۷۳۵٬۰۰۰همین حالا
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله۶۹۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
قلوه گاه بی استخوان گوسفند۷۳۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش

در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای 27 اردیبهشت مشاهده کنید.

فیله مرغ۱۱۶٬۲۰۶33 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰54 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰9 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۴۹٬۹۰۰همین حالا
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۴۹٬۹۰۰28 دقیقه پیش
فیله مرغ۲۴۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
کتف مرغ (بدون پوست)۸۹٬۹۰۰55 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۷٬۰۰۰37 دقیقه پیش
مرغ منجمد۵۲٬۰۰۰33 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان۱۷۹٬۹۰۰25 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۲٬۵۵۶همین حالا
سینه مرغ با استخوان سمین۸۷٬۱۰۶30 دقیقه پیش
ران ممتاز۷٬۲۵۰48 دقیقه پیش
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۸٬۰۰۶10 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۹۵٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۷۲٬۱۰۰همین حالا
سنگدان مرغ سمین۴۶٬۳۶۰11 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰50 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰همین حالا
سینه شینسلی مرغ سمین۹۶٬۸۰۶39 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۵۳٬۱۵۶19 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۹۶٬۸۰۶27 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۲۰۷٬۹۲۰33 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰39 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۸٬۰۰۰19 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۹۲٬۵۳۱55 دقیقه پیش
جوجه کباب زعفرانی۱۹۵٬۰۰۰34 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۱۶٬۰۰۰43 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۹۷٬۱۰۰9 دقیقه پیش
فیله ریز مرغ ارگانیک۱۲۱٬۰۵۶49 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰47 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰20 دقیقه پیش
مرغ تازه تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰همین حالا
گوشت مرغ محلی۶۳۸٬۰۰۰9 دقیقه پیش
اکبر جوجه سمین۱۳۰٬۷۵۶53 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰8 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰25 دقیقه پیش
پای مرغ سمین۲۸٬۹۰۶20 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰35 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰34 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر حداقل 10کیلو قابل ارسال است۳۱٬۰۰۰18 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰44 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۹۰٬۰۱۶همین حالا
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰9 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰همین حالا
ران مرغ بدون پوست و کمر۲۱۹٬۰۰۰همین حالا
جوجه کباب طعم دار۲۳۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۲۰۹٬۹۰۰17 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۱۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۶٬۸۰۶16 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان با کتف۱۹۸٬۵۰۰9 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان استیکی۲۰۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰34 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰همین حالا
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۷۹٬۹۰۰23 دقیقه پیش
ران بدون پوست مرغ۱۷۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
ران با کمر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۹٬۸۰۰14 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰11 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰43 دقیقه پیش
مرغ شمال رتبه آ ۱۰۰۰ گرمی۸۵٬۸۰۰13 دقیقه پیش
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰24 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۷۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰18 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش۶۲٬۸۲۰45 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
چرخکرده مرغ سمین۱۰۳٬۲۱۲51 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰22 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۸٬۶۰۶همین حالا
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰18 دقیقه پیش
جوجه دیگی کباب ترش گیلانی۱۲۰٬۷۱۴31 دقیقه پیش
ران مرغ تنظیم بازار۸۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۵۲٬۰۰۰26 دقیقه پیش
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۷۴٬۶۰۰21 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰همین حالا
جوجه کباب لاری۱۲۰٬۷۱۴15 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۳۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
ران مرغ با کمر۹۵٬۰۰۰19 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۷۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
بال و بازو مرغ۱۱۵٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰41 دقیقه پیش
فیله مرغ گیاهی وگان وایزفود - 12 تکه - 400 گرمی۱۰۲٬۷۲۰42 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغ۲۲۳٬۲۵۰35 دقیقه پیش
استیک ران مرغ تریاکی۱۳۹٬۳۱۴40 دقیقه پیش
فیله ایتالیایی مرغ۲۶۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۶۸٬۲۰۰42 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰50 دقیقه پیش
بال و بازوی زعفرانی مرغ۱۶۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
جوجه کباب مکزیکی تند۲۲۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
ران با پوست مرغ۱۵۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
سینه بدون کتف مرغ۲۱۸٬۰۰۰34 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی۱۲۰٬۷۱۴29 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]

بازار