کولر ماشین و باتری/ چرا کولر روشن باشد ماشی داغ می کند/ کولر و قدرت ماشین

علت بالا رفتن آمپر موقع کولر گرفتن / چرا کولر روشن می کنم ماشین نمی‌کشد یا داغ می کند؟ / یک ترفند عالی

کولر ماشین را که روشن می کنم آمپر بالا می رود یا ماشین نمی کشد؛ برای حل ای مشکل این ترفند را پیاده کنید.

هوای گرم تابستان بدون کولر غیرقابل تحمل و طاقت فرسا است اما مشکل وقتی بیشتر می شود که وقت کولر ماشین را روشن می کنیم یا آمپر آب بالا می رود یا قدرت حرکت ماشین آنقدر کم می شود که چاره ای جز خاموش کردن کولر نداریم. برای حل این معضل وبسایت زندگی رنگی یک ترفند بسیار کاربردی به شما پیشنهاد می دهد که می توانید با این کار کولر را بدون هیچ مشکلی روشن کنید.

این 12 صدا را از ماشین شنیدی به اولین تعمیرگاه مراجعه کن / هشدار جدی