تعطیلی پنجشنبه ها هم منتفی شد

نمایندگان بعد از آنکه با تعطیلی شنبه ها مخالفت کردند، تعطیلی پنجشنبه ها را هم تصویب نکردند.

زندگی رنگی به نقل از شهرخبر | تعطیلی «پنجشنبه‌ها» تصویب نشد

در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری نمایندگان مجلس با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه مخالفت کردند.