قیمت یک شقه گوسفندی چند شد؟ / قیمت گوشت گاو و گوساله / قیمت گوسفند - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی / قیمت گوشت شتر- 23 اردیبهشت + جدول

23 اردیبهشت جدول قیمت گوشت گوسفند قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی ۲8 فروردین را مشاهده کرده و برای کسب اطلاعات از گوشت های دیگر روی گزینه های دیگر کلیک کنید.

زندگی رنگی | در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ 23 اردیبهشت را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۸۳۰٬۰۰۰همین حالا
راسته بدون استخوان گوسفندی۷۰۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۳۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفند بدون استخوان و بدون چربی۵۸۶٬۳۳۰27 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۷۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
مغز ران بدون استخوان گوسفندی۱٬۶۸۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۸۳۹٬۹۰۰همین حالا
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۳۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰41 دقیقه پیش
گوشت شقه گوسفندی۶۱۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۵۸۶٬۳۳۰40 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
ران گوسفندی۷۴۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۵۴٬۷۱۸45 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۵۵۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۵۱۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
شیشلیک۶۴۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
دنبه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۸۶٬۹۶۰13 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰40 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۳۳۰٬۰۰۰همین حالا
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۴۷۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
ژیگو گوسفند (3.5 کیلو)۵٬۸۰۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۶۶۷٬۰۰۰26 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفندی۱٬۸۵۹٬۰۰۰همین حالا
دنبه کباب۲۳۲٬۵۶۰45 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۳۴٬۸۱۲44 دقیقه پیش
سردست گوسفندی بره بسته 3.5کیلویی۶۰۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۱۹۹٬۹۰۰13 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی تازه۳۵۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۷۵۰٬۰۰۰همین حالا
گردن گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۳۷٬۳۲۰41 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی۸۴۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۱۷٬۰۰۰42 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۲٬۶۶۷٬۴۲۰همین حالا
چنجه گوسفندی۹۳۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
دنده گوسفندی آبگوشتی۲۰۶٬۸۲۰19 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۴۵۹٬۰۰۰53 دقیقه پیش
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۸۳۶٬۸۱۴53 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفندی 1000گرمی)۸۰۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۷۲۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲51 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفندی۹۹۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۶۹۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۵٬۴۵۵٬۲۶۸27 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۴۴۹٬۸۲۰8 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۲۸۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰48 دقیقه پیش
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰11 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰25 دقیقه پیش
دنبه۵۴۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۱٬۳۶۹٬۰۰۰54 دقیقه پیش
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا -۲۲۸٬۷۳۲8 دقیقه پیش
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۲۰۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
دل گوسفند۱٬۳۰۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۱۹٬۸۴۰53 دقیقه پیش
گردن خرد شده گوسفندی۸۲۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
راسته گوسفندی__1کیلو گرم__۶۳۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰همین حالا
راسته گوسفندی بدون استخوان۸۹۹٬۸۰۰51 دقیقه پیش
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۱٬۷۷۸٬۲۲۰31 دقیقه پیش
دست گوسفند۸۹۹٬۰۰۰46 دقیقه پیش
شیشلیک گوسفندی۸۹۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
دنبه۳۱۱٬۰۰۰42 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۴۹٬۸۰۰43 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۱۹۹٬۹۰۰51 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۹۴۹٬۹۰۰همین حالا
استیک ریب آی با استخوان۸۱۶٬۰۰۰32 دقیقه پیش
چرخکرده قلوگاه گوسفندی ويژه۳۷۹٬۸۱۰25 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
چرخ‌کرده مخلوط(گوسفند و گوساله) بسته 1کیلویی۶۳۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۳۹٬۹۰۰45 دقیقه پیش
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله۵۵۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۸۴٬۸۱۰41 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۸۹۹٬۹۰۰26 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده مخلوط تازه مهیا 1000 گرمی۳۹۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
دنده کبابی گوسفندی۷۲۱٬۰۰۰13 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۴۹۹٬۸۰۰33 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده مخلوط تازه مهیا 500 گرمی۱۹۹٬۵۰۰12 دقیقه پیش
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۳۰۵٬۳۱۲40 دقیقه پیش
چرخ کرده گوسفندی بدون چربی بسته 1کیلویی۸۹۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۴۹٬۹۰۰26 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۸۴۹٬۸۰۰48 دقیقه پیش
کف دست (چلو گوشتی)۸۳۹٬۹۰۰31 دقیقه پیش
چرخکرده گوسفندی بره سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲28 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ۷۳۵٬۰۰۰17 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰10 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰35 دقیقه پیش
خورشتی گوسفندی بره بسته 1کیلویی۱٬۱۷۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
استیک فیله مینیون۱٬۱۵۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰24 دقیقه پیش
چرخکرده راسته گوسفند و گوساله۱٬۷۹۰٬۰۰۰همین حالا
چرخ کرده شتر(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۴۹٬۸۰۰50 دقیقه پیش
کف دست گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (۲کیلوئی)۱٬۷۷۸٬۲۲۰24 دقیقه پیش
قلم چلویی گوسفندی۱٬۰۸۹٬۰۰۰26 دقیقه پیش
زبان گوسفند۱۷۵٬۰۰۰همین حالا
چنجه گوسفندی ( راسته )۱٬۱۹۹٬۹۰۰48 دقیقه پیش

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
سردست گوساله۳۰۵٬۸۲۰26 دقیقه پیش
گوشت ران گوساله جنگلی۳۰۵٬۸۲۰40 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۳۰۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت خورشتی گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰11 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۴۵۹٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۵۱۴٬۵۰۰30 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰12 دقیقه پیش
فیله گوساله۶۸۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۵۰۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
راسته گوساله۱٬۱۹۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰17 دقیقه پیش
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰8 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰همین حالا
فیله گوساله۱٬۳۵۹٬۰۰۰40 دقیقه پیش
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰21 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۷۳۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۲۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۶۳۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۹٬۹۰۰44 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰34 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۸۹۹٬۰۰۰44 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله۵۸۹٬۹۰۰38 دقیقه پیش
مغز گوساله۳۳۹٬۰۰۰26 دقیقه پیش
فیله گوساله۸۹۹٬۹۰۰53 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰29 دقیقه پیش
گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم۶۹۵٬۰۰۰28 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
کباب برگ ( گوشت گوساله )۹۲۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
برگر گوشت گوساله جنگلی دست ساز آمریکایی۸۴٬۸۳۰45 دقیقه پیش
مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال۸۳۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰23 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۵۸۹٬۹۰۰49 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴39 دقیقه پیش
ران گوساله گرم کشتار روز کیلوبی۵۴۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۲۸۸٬۸۳۰28 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴42 دقیقه پیش
سرسینه گوساله۳۱۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴30 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۶۹۹٬۹۰۰8 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۶۹۹٬۹۰۰16 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴43 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۱٬۴۹۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
دنده کباب۲۳۷٬۳۱۰38 دقیقه پیش
گوشت کباب کوبیده۶۹۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰44 دقیقه پیش
قلم گوساله جنگلی۱۷۰٬۸۲۰53 دقیقه پیش
ران گوساله بسته 1 کیلویی۵۸۸٬۰۰۰20 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله بدون چربی بسته 1کیلویی۵۸۸٬۰۰۰23 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۸۹۹٬۹۰۰51 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴22 دقیقه پیش
استیک فیله گوساله۱٬۱۰۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
گوشت گوساله خورشتی۵۸۹٬۹۰۰41 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۶۹۹٬۹۰۰18 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۴۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
ران گوساله یک کیلویی۳۹۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
گوشت گوساله خردشده قیمه ای 1 کیلوگرم ا پینکت۹۸۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
چنجه راسته گوساله۱٬۱۴۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ریبای گوساله۹۸۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت چرخکرده گوساله ساده۷۱۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
استیک کوهان گوساله۱٬۵۵۹٬۰۰۰49 دقیقه پیش
چنجه فیله گوساله۱٬۴۶۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( فیله )۸۹۹٬۹۰۰30 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴16 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان)۷۱۳٬۰۰۰28 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۱۴٬۸۲۰11 دقیقه پیش
دل گوساله۶۷۹٬۰۰۰19 دقیقه پیش
بیفتک ران گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴52 دقیقه پیش
تی بن گوساله (T bone)۷۲۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰36 دقیقه پیش
گوشت راسته گوساله۸۸۵٬۰۰۰19 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۸۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۶۹۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
استیک فیله گوساله۱٬۳۰۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
چرخکرده گوسفند و گوساله۸۳۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله۹۰۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی تایلندی۳۷۱٬۸۱۴27 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله و شتر۷۵۹٬۰۰۰55 دقیقه پیش
بیفتک گوساله۱٬۰۹۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
بیفتک گوساله۹۰۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله ( ژیگو )۷۱۳٬۰۰۰6 دقیقه پیش
استیک فیله سکه ای گوساله۱٬۳۴۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سبزیجات معطر۳۷۱٬۸۱۴29 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (یک کیلویی)۶۲۹٬۸۲۰39 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴52 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله – نیویرکی/استریپ استیک۱٬۰۹۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
چرخکرده راسته گوساله۹۵۴٬۰۰۰52 دقیقه پیش
ژیگو گوساله۱٬۹۰۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
فیله مینیون گوساله۱٬۳۴۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ترش گیلانی۳۷۱٬۸۱۴51 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی ورچستر سس۳۷۱٬۸۱۴همین حالا

لیست قیمت گوشت شترقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوشت شتر۸۵۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
گوشت شتر۷۸۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی)۶۷۵٬۰۰۰39 دقیقه پیش
گوشت شتر تازه۹۲۹٬۰۰۰28 دقیقه پیش
قلم شتر۸۵٬۰۰۰همین حالا
مغز ران شتر۶۳۵٬۰۰۰38 دقیقه پیش
مغز شتر (یخدان همراه با دو عدد مغز )۷۷۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
فیله شتر۷۹۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
مغز شتر۳۵۹٬۰۰۰23 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شتر۷۸۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
قلم شتر (همراه با یخدان )۲۵۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
گوشت شتر جوان5کیلو به صورت تازه ارسال باربری پس کرایه۴٬۰۰۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
گوشت شتر چرخکردنی۷۸۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
کوهان شتر۳۳۹٬۰۰۰11 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر۷۸۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
ران شتر۶۹۹٬۸۰۰36 دقیقه پیش
چرخ کرده شتر۸۲۹٬۰۰۰53 دقیقه پیش
قلم شتر۱۷۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
مغز قلم شتر۴۸۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای شتر-6 دقیقه پیش
گوشت شتر (نیم کیلویی)-48 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شتر-همین حالا
گوشت چرخکرده شتر-19 دقیقه پیش
گوشت شتر پاک نشده-26 دقیقه پیش
گوشت پاک شده شتر (نیم کیلویی)-31 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]