بانک‌ها پنجشنبه‌ها تعطیل شدند؟

معاون سازمان امور استخدامی روی آنتن تلویزیون در پاسخ به شایعه تعطیلی بانک‌ها در روز پنج‌شنبه گفت: بانک‌ها پنجشنبه‌ها باز هستند حتی با کاهش ساعت کاری ادارات.
ببینید | بانک‌ها پنجشنبه‌ها تعطیل شدند؟

زندگی رنگی به نقل از خبرآنلاین | مهدی یزدان‌پناه در یک برنامه تلویزیونی درباره ساعات کاری بانک‌ها گفت: ساعات یک‌سری استثناهایی دارد؛ مثل مراکز انتظامی، امنیتی، نظامی، بانک‌ها، مراکز درمانی و مراکز حوادث غیرمترقبه.

وی افزود: بانک‌ها پنج‌شنبه‌ها باز هستند؛ حتی با کاهش ساعات کاری ادارات؛ وگرنه شاهد این خواهید بود که پنج‌شنبه‌ها را به لحاظ فعالیت جاری کشور از دست خواهید داد.