اقدام عجیب شهرداری تهران در نصب بنر حجاب + عکس

بنر عجیب شهرداری تهران مورد توجه کاربران قرار می گیرد

زندگی رنگی به نقل از دیده بان ایرانیان | اقدام عجیب شهرداری تهران در نصب بنر حجاب در سطح شهر مورد توجه قرار گرفته است. همیشه شهرداری تهران از نقل‌قول دیگران در بنر حجاب استفاده می‌کرد ولی این‌بار زاکانی خودش دست به کار شده و بخشی از صحبت‌های خود را در بنر حجاب آورده شده است. در این بنر حجاب به نقل از شهردار تهران نوشته شده است: رعایت حجاب در جایی که خدمات عمومی شهرداری ارائه می‌شود، ضروری است.