قیمت مرغ / قیمت گوشت گوساله / قیمت دام زنده / قیمت گوشت شتر

قیمت گوشت و مرغ تغییر کرد؟ / قیمت گوشت گاو و گوساله، گوسفند و شتر/ قیمت برنج ایرانی و خارجی - 31 فروردین + جدول

31رفروردین ماه جدول مرغ، گوشت، برنج و روغن را می توانید از این قسمت مشاهده کنید. برای مشاهده قیمت های دیگر به سرویس بازار مراجعه کنید.

زندگی رنگی | امروز 26 فرورین 1403 قیمت های 5 کالای اساسی را بالا و پایین کردیم تا ببینیم اوضاع سبد خانوار از این کالاها چطور است. آنچه را دیدیم در 6 جدول جداگانه با شما در میان گذاشتیم.

قیمت مرغ

در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای 31 فروردین مشاهده کنید.

فیله مرغ۱۷۹٬۹۰۰52 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۵٬۸۰۰33 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست۱۳۹٬۹۰۰50 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان۱۳۹٬۹۰۰54 دقیقه پیش
ران مرغ۱۱۹٬۹۰۰54 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۱۹٬۹۰۰همین حالا
گردن مرغ۶۱٬۰۰۰44 دقیقه پیش
گردن مرغ۳۹٬۹۰۰49 دقیقه پیش
ران مرغ بی استخوان۱۶۹٬۹۰۰30 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست۱۴۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
گردن مرغ۷۹٬۰۰۰همین حالا
لیست قیمت گوشت مرغقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
مرغ درجه ۱ کشتار تهران سایز : 2کیلویی۹۵٬۰۰۰49 دقیقه پیش
مرغ تازه۱۰۹٬۰۰۰همین حالا
سینه مرغ بی استخوان۱۶۹٬۹۰۰46 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون پوست و چربی۷۰٬۳۱۲20 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان سمین۸۴٬۴۱۲39 دقیقه پیش
فیله مرغ سمین۱۱۹٬۸۵۰54 دقیقه پیش
ران مرغ__1کیلویی__۷۸٬۰۰۰48 دقیقه پیش
بال مرغ۱۵۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی۶۲۸٬۰۰۰12 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم۸۳٬۲۷۸همین حالا
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)۱۶۳٬۲۱۰17 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی شاندیزی۶۲٬۸۲۰26 دقیقه پیش
مرغ پرکنده محلی۲۹۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
ران مرغ سمین بدون استخوان۷۹٬۷۱۲44 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۲۹٬۰۰۰23 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ریز ارکانیک سمین۵۶٬۲۱۲16 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین۴۳٬۹۲۰21 دقیقه پیش
مرغ سبز۹۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
کتف مرغ سمین۵۱٬۵۱۲32 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی۱۴۲٬۲۰۰8 دقیقه پیش
بال مرغ سمین بدون نوک۶۰٬۹۱۲28 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ۱۴۹٬۰۰۰همین حالا
مرغ کامل سمین(۲ کیلوئی)۱۸۹٬۸۱۰43 دقیقه پیش
اسکلت مرغ سمین۱۱۲٬۶۱۲24 دقیقه پیش
دل مرغ سمین۴۹٬۳۲۰49 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست با کتف ماه بره (900 گرمی)۲۲۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ کشتار روز تهران۸۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
مرغ ترش۷۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
اسکلت مرغ واسکلت کمر۲۵٬۰۰۰همین حالا
سنگدان مرغ۴۵٬۰۰۰54 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته بی پوست۱۹۹٬۹۰۰همین حالا
اسکلت مرغ۲۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
اکبر جوجه سمین۱۲۶٬۷۱۲28 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر۱۹۹٬۰۰۰21 دقیقه پیش
ساق مرغ سمین۸۷٬۲۳۲55 دقیقه پیش
سینه شینسلی مرغ سمین۹۳٬۸۱۲9 دقیقه پیش
مرغ و خروس محلی ( آماده و پرکنده)۳۲۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
ساق ران مرغ۲۷۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
ران مرغ بدون استخوان۲۷۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی۱۱۲٬۵۰۰35 دقیقه پیش
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰21 دقیقه پیش
مغز ران مرغ تازه 900گرم۱۲۳٬۰۰۰41 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی۲۸۴٬۴۰۰34 دقیقه پیش
پای مرغ۲۵٬۰۰۰19 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی بی استخوان۱۷۸٬۰۰۰37 دقیقه پیش
سینه بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰25 دقیقه پیش
اسکلت مرغ۱۳٬۰۰۰31 دقیقه پیش
پا مرغ۳۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
مرغ کامل کشتار روز بسته بندی شده کیلویی(ویژه تهران)۹۷٬۰۰۰7 دقیقه پیش
جوجه زعفرانی (سینه)۱۶۹٬۹۰۰42 دقیقه پیش
سینه دودی مرغ ( وکیوم )۱۹۹٬۰۰۰38 دقیقه پیش
کتف بال زعفرانی۱۸۴٬۰۰۰38 دقیقه پیش
ران مرغ تازه با کمر۶۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
ساق ران بی پوست مرغ900گرم۱۳۳٬۰۰۰25 دقیقه پیش
ران مرغ کامل سمین با پوست۹۳٬۸۱۲14 دقیقه پیش
فیله ساده مرغ900گرم۱۸۴٬۰۰۰7 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی۱۹۸٬۰۰۰17 دقیقه پیش
کتف و بال تازه___1_۱۲۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
گردن مرغ سمین۳۷٬۴۱۲همین حالا
سینه مرغ با پلو اندونزی۱۸۹٬۹۰۰14 دقیقه پیش
ران بی پوست مرغ900گرم۱۱۷٬۰۰۰32 دقیقه پیش
جوجه ران ساده تازه 900گرم۱۶۲٬۰۰۰54 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی۲۲۲٬۰۰۰39 دقیقه پیش
بال و کتف مرغ۹۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
سینه مرغ پاک شده۲۰۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ممتاز 1000 گرم۱۴۵٬۰۰۰42 دقیقه پیش
چرخ کرده مرغ۲۶۹٬۰۰۰22 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰همین حالا
جوجه محلی منجمد کالی۲۴۲٬۲۵۰48 دقیقه پیش
کتف و بال مرغ شمال۱۱۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش۶۲٬۸۲۰36 دقیقه پیش
اکبر جوجه (آماده به طبخ)۲۷۹٬۰۰۰15 دقیقه پیش
پا مرغ۲۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
سینه بی استخوان بدون کتف ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۱۵۹٬۸۰۰27 دقیقه پیش
گوشت سینه مرغ فرآوری شده دودی کامپوره مقدار 200 گرم۸۷٬۰۰۰50 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان۲۱۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
فیله شتر۹۲۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
خروس محلی۳۸۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
جوجه کباب سبزیجات۲۵۹٬۰۰۰47 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ(جوجه بدون ادویه)۲۳۷٬۰۰۰10 دقیقه پیش
مغز ران مرغ سمین۴۲۲٬۸۱۲15 دقیقه پیش
مرغ شکم پر (با مخلفات)۵۹۹٬۹۰۰55 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی۶۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ۱۶۹٬۹۰۰16 دقیقه پیش
مرغ پاک شده درسته با پوست۱۹۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
جوجه کباب عشایری۲۴۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی۱۰۸٬۰۰۰9 دقیقه پیش
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی۱۲۳٬۷۵۰همین حالا

قیمت گوشت گوساله

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گاو و گوساله - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گاو و گوساله -31 فروردین را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گاو و گوسالهقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
سردست گوساله۳۰۵٬۸۲۰11 دقیقه پیش
گوشت ران گوساله جنگلی۳۰۵٬۸۲۰16 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۳۰۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰49 دقیقه پیش
کوهان گوساله۱٬۴۵۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)۵۱۴٬۵۰۰55 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۸۵۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰36 دقیقه پیش
فیله گوساله۶۸۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
دمبالیچه گوساله۴۸۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
5 کیلو سردست گوساله سردست گوساله منجمد برزیلی۲٬۵۰۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
راسته گوساله۱٬۱۹۹٬۰۰۰50 دقیقه پیش
قلم گوساله۵۹٬۹۰۰47 دقیقه پیش
5 کیلو گردن گوساله و گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی۲٬۱۲۵٬۰۰۰52 دقیقه پیش
راسته گوساله۶۶۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۳۵۹٬۰۰۰40 دقیقه پیش
بیف استراگانف گوساله جنگلی۳۴۱٬۸۲۰18 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله۷۳۹٬۰۰۰54 دقیقه پیش
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی۶۲۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
دنبالچه گوساله۶۳۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
قلم گوساله۷۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوساله جنگلی۳۱۴٬۸۲۰48 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۸۹۹٬۰۰۰46 دقیقه پیش
گوشت نگینی گوساله۵۸۹٬۹۰۰34 دقیقه پیش
مغز گوساله۳۳۹٬۰۰۰38 دقیقه پیش
فیله گوساله۸۹۹٬۹۰۰54 دقیقه پیش
گوشت گوساله چرخ کردنی۵۹۹٬۰۰۰31 دقیقه پیش
گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم۶۹۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۵۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوساله۶۳۰٬۰۰۰همین حالا
کباب برگ ( گوشت گوساله )۹۲۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برگر گوشت گوساله جنگلی دست ساز آمریکایی۸۴٬۸۳۰17 دقیقه پیش
مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال۸۳۹٬۰۰۰30 دقیقه پیش
ران گوساله۶۲۵٬۲۶۰28 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله گوشتین 300گرمی۱۳۲٬۰۰۰23 دقیقه پیش
ران ممتاز گوساله۵۸۹٬۹۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی شاندیزی۳۷۱٬۸۱۴13 دقیقه پیش
ران گوساله گرم کشتار روز کیلوبی۵۴۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
مغز ران گوساله۶۵۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
دم گوساله سایز S۱۳۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوساله جنگلی۲۸۸٬۸۳۰22 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس تریاکی۳۷۱٬۸۱۴39 دقیقه پیش
سرسینه گوساله۳۱۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سوپر اسپایسی۳۷۱٬۸۱۴53 دقیقه پیش
گوشت بیف استروگانف گوساله۶۹۹٬۹۰۰26 دقیقه پیش
مغز راسته گوساله۶۹۹٬۹۰۰50 دقیقه پیش
مغز گوساله۲۳۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
بیفتک راسته گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴38 دقیقه پیش
چنجه کوهان گوساله۱٬۴۹۹٬۰۰۰17 دقیقه پیش
دنده کباب۲۳۷٬۳۱۰41 دقیقه پیش
گوشت کباب کوبیده۶۹۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
راسته مغز گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۷۷۹٬۸۰۰42 دقیقه پیش
قلم گوساله۹۱٬۸۰۰38 دقیقه پیش
ران گوساله بسته 1 کیلویی۵۸۸٬۰۰۰35 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده گوساله۵۳۰٬۴۰۰همین حالا
چرخ کرده گوساله بدون چربی بسته 1کیلویی۵۸۸٬۰۰۰38 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( فیله)۸۹۹٬۹۰۰14 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی با سس سیر و کره۳۷۱٬۸۱۴44 دقیقه پیش
استیک فیله گوساله۱٬۱۰۵٬۰۰۰37 دقیقه پیش
گوشت گوساله خورشتی۵۸۹٬۹۰۰55 دقیقه پیش
چنجه گوساله ( راسته )۶۹۹٬۹۰۰همین حالا
گوشت گوساله۶۴۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله۵۸۱٬۴۰۰21 دقیقه پیش
گوشت گوساله خردشده قیمه ای 1 کیلوگرم ا پینکت۹۸۰٬۰۰۰همین حالا
خورشتی گوساله۶۱۸٬۴۵۰35 دقیقه پیش
چنجه راسته گوساله۱٬۱۴۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
ریبای گوساله۹۸۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده گوساله ساده۷۱۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
استیک کوهان گوساله۱٬۵۵۹٬۰۰۰42 دقیقه پیش
راسته گوساله۸۳۶٬۴۰۰54 دقیقه پیش
چنجه فیله گوساله۱٬۴۶۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
بیفتک گوساله ( فیله )۸۹۹٬۹۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی دودی باربیکیو۳۷۱٬۸۱۴13 دقیقه پیش
گوشت گوساله۶۳۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان)۷۱۳٬۰۰۰همین حالا
ران گوساله جنگلی (۵۰۰ گرمی)۳۱۴٬۸۲۰49 دقیقه پیش
دل گوساله۶۷۹٬۰۰۰20 دقیقه پیش
بیفتک ران گوساله جنگلی۳۷۱٬۸۱۴39 دقیقه پیش
تی بن گوساله (T bone)۷۲۰٬۰۰۰32 دقیقه پیش
فیله گوساله۹۳۸٬۴۰۰41 دقیقه پیش
ماهیچه گوساله(نیم کیلویی و یک کیلویی)۶۱۵٬۸۰۰26 دقیقه پیش
گوشت راسته گوساله۸۸۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
فیله گوساله۱٬۰۸۵٬۰۰۰21 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی۳۹۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
راسته استیکی گوساله۶۹۹٬۹۰۰55 دقیقه پیش
ران گوساله یک کیلویی۳۹۹٬۰۰۰35 دقیقه پیش
استیک فیله گوساله۱٬۳۰۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
چرخکرده گوسفند و گوساله۸۳۹٬۰۰۰30 دقیقه پیش
استیک راسته گوساله۹۰۵٬۰۰۰همین حالا
استیک گوساله جنگلی تایلندی۳۷۱٬۸۱۴24 دقیقه پیش
چرخ کرده گوساله و شتر۷۵۹٬۰۰۰22 دقیقه پیش
بیفتک گوساله۱٬۰۹۰٬۰۰۰همین حالا
بیفتک گوساله۹۰۵٬۰۰۰همین حالا
گوشت خورشتی گوساله ( ژیگو )۷۱۳٬۰۰۰همین حالا
استیک فیله سکه ای گوساله۱٬۳۴۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی سبزیجات معطر۳۷۱٬۸۱۴36 دقیقه پیش
ران گوساله جنگلی (یک کیلویی)۶۲۹٬۸۲۰28 دقیقه پیش
استیک گوساله جنگلی کره رزماری۳۷۱٬۸۱۴19 دقیقه پیش
دنده گوساله آماده۸۹۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش

قیمت گوشت گوسفندی

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ 31 فروردین را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰54 دقیقه پیش
ران ممتاز گوسفندی۸۳۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۷۰۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)۷۳۵٬۰۰۰48 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفند بدون استخوان و بدون چربی۵۸۶٬۳۳۰همین حالا
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی۶۷۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
مغز ران بدون استخوان گوسفندی۱٬۶۸۹٬۰۰۰29 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۸۳۹٬۹۰۰33 دقیقه پیش
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)۷۳۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۱۹۹٬۳۱۰14 دقیقه پیش
ران گوسفندی۷۴۰٬۰۰۰همین حالا
گوشت شقه گوسفندی۶۱۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفند سنگسر و شهمیزاد۵۸۶٬۳۳۰45 دقیقه پیش
گوسفند زنده۳۴۹٬۰۰۰همین حالا
راسته با استخوان گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۵۴٬۷۱۸43 دقیقه پیش
گردن گوسفندی ا meat۵۵۰٬۰۰۰همین حالا
آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته 2کیلویی۵۱۵٬۰۰۰12 دقیقه پیش
شیشلیک۶۴۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
سردست گوسفندی بره بسته 3.5کیلویی۶۰۵٬۰۰۰36 دقیقه پیش
استیک گوشت 95 درصد۲۳۶٬۰۰۰16 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۳۳۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
قلوه گاه پاک شده گوسفندی۴۷۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
ژیگو گوسفند (3.5 کیلو)۵٬۸۰۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
سر دست گوسفندی ممتاز۶۶۷٬۰۰۰22 دقیقه پیش
راسته مغز گوسفندی۱٬۸۵۹٬۰۰۰14 دقیقه پیش
مایه کباب کوبیده گوسفند و گوساله۲۳۴٬۸۱۲35 دقیقه پیش
فیله گوسفندی - چرخ شود۱٬۱۹۹٬۹۰۰26 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی تازه۳۵۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی۷۵۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
گردن گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۳۳۷٬۳۲۰10 دقیقه پیش
قلوه گاه گوسفندی۸۴۹٬۰۰۰33 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مخلوط یک کیلویی(ویژه تهران)۳۱۷٬۰۰۰44 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی (نیم کیلویی و یک کیلویی )۳۳۰٬۰۰۰47 دقیقه پیش
ران گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (3 کیلویی)۲٬۶۶۷٬۴۲۰45 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۹۳۰٬۰۰۰همین حالا
دنده گوسفندی آبگوشتی۲۰۶٬۸۲۰44 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۴۵۹٬۰۰۰44 دقیقه پیش
گوشت گوسفندی خورشتی با استخوان۸۳۶٬۸۱۴19 دقیقه پیش
گوشت خورشتی گوسفندی 1000گرمی)۸۰۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
راسته گوسفندی ا meat۷۲۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
چرخکرده ممتاز گوسفندی سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲49 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفندی۹۹۹٬۰۰۰10 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر۶۹۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
شقه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد (هشت کیلویی)۵٬۴۵۵٬۲۶۸همین حالا
ماهیچه گوسفند سنگسر و شهمیرزاد۴۴۹٬۸۲۰10 دقیقه پیش
دنبه گوسفندی۲۸۹٬۹۰۰16 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده درجه 2 (یک کیلوگرم)۳۷۵٬۵۰۰19 دقیقه پیش
قلوه گاه بدون استخوان بسته کیلوگرم سایز : 1۳۹۹٬۸۰۰47 دقیقه پیش
نیم شقه ران گوسفند۷٬۵۷۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده مرغوب درجه یک (یک کیلوگرم)۵۲۴٬۵۰۰22 دقیقه پیش
دنبه۵۴۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی۱٬۳۶۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا -۲۲۸٬۷۳۲10 دقیقه پیش
شقه گوسفندی 8 کیلویی۵٬۲۰۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
دل گوسفند۱٬۳۰۰٬۰۰۰45 دقیقه پیش
گوشت قلقلی گوسفند سنگسر۳۱۹٬۸۴۰28 دقیقه پیش
گردن خرد شده گوسفندی۸۲۵٬۰۰۰42 دقیقه پیش
راسته گوسفندی__1کیلو گرم__۶۳۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
ران گوسفند با دنده۶۹۹٬۸۰۰39 دقیقه پیش
راسته گوسفندی بدون استخوان۸۹۹٬۸۰۰23 دقیقه پیش
سردست گوسفند سنگسر وشهمیرزاد(۲ کیلوئی)۱٬۷۷۸٬۲۲۰17 دقیقه پیش
دست گوسفند۸۹۹٬۰۰۰11 دقیقه پیش
شیشلیک گوسفندی۸۹۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
دنبه۳۱۱٬۰۰۰10 دقیقه پیش
ران گوسفند بدون دنده۸۴۹٬۸۰۰49 دقیقه پیش
چنجه گوسفندی ( فیله )۱٬۱۹۹٬۹۰۰18 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۱٬۰۵۷٬۲۳۶15 دقیقه پیش
خورشتی بدون استخوان گوسفندی۹۴۹٬۹۰۰21 دقیقه پیش
استیک ریب آی با استخوان۸۱۶٬۰۰۰17 دقیقه پیش
چرخکرده قلوگاه گوسفندی ويژه۳۷۹٬۸۱۰49 دقیقه پیش
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۵۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
گردن گوسفندی۶۰۱٬۸۵۵10 دقیقه پیش
چرخ‌کرده مخلوط(گوسفند و گوساله) بسته 1کیلویی۶۳۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
کف دست گوسفندی بدون ماهیچه۸۵۹٬۷۹۳31 دقیقه پیش
راسته بدون استخوان گوسفندی۱٬۱۳۹٬۹۰۰26 دقیقه پیش
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله۵۵۰٬۰۰۰همین حالا
دنبه کباب بره با مرینیت ورچستر سس۲۸۴٬۸۱۰43 دقیقه پیش
شقه گوسفندی۶۷۹٬۸۰۹55 دقیقه پیش
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی۲۰۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
دمبالچه گوسفندی۴۶۰٬۰۰۰8 دقیقه پیش
خورشتی گوسفندی۱٬۰۶۴٬۹۹۶12 دقیقه پیش
گل ماهیچه گوسفندی۱٬۶۱۹٬۰۰۰51 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفندی۸۹۹٬۹۰۰35 دقیقه پیش
گوشت چرخکرده مخلوط تازه مهیا 1000 گرمی۳۹۹٬۰۰۰15 دقیقه پیش
دنده کبابی گوسفندی۷۲۱٬۰۰۰10 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط ممتاز(نیم کیلویی و یک کیلویی)۴۹۹٬۸۰۰همین حالا
گوشت چرخکرده مخلوط تازه مهیا 500 گرمی۱۹۹٬۵۰۰18 دقیقه پیش
چرخکرده ویژه گوساله جنگلی و گوسفند سنگسر۳۰۵٬۳۱۲17 دقیقه پیش
چرخ کرده گوسفندی بدون چربی بسته 1کیلویی۸۹۵٬۰۰۰30 دقیقه پیش
دنبه گوسفند۳۹۷٬۲۲۵همین حالا
گوشت ران گوسفندی پاک شده۱٬۱۴۹٬۹۰۰22 دقیقه پیش
ماهیچه گوسفند(نیم کیلویی و یک کیلویی)۸۴۹٬۸۰۰18 دقیقه پیش
کف دست (چلو گوشتی)۸۳۹٬۹۰۰41 دقیقه پیش
چرخکرده گوسفندی بره سنگسر و شهمیرزاد۴۲۲٬۸۱۲47 دقیقه پیش
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شترمرغ۷۳۵٬۰۰۰13 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده دنیا 300 گرم۱۱۲٬۰۰۰15 دقیقه پیش
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰همین حالا
خورشتی گوسفندی بره بسته 1کیلویی۱٬۱۷۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
استیک فیله مینیون۱٬۱۵۰٬۰۰۰همین حالا
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم۱۰۶٬۴۰۰55 دقیقه پیش

قیمت برنج ایرانی

امروز در بازار، قیمت برنج طارم هاشمی(ارسال رایگان ) - 10 کیلویی با توجه به بازار و نیاز مشتریان به تومن ۸۲۰٬۰۰۰ برای هر کیلوگرم اعلام شد.

بازار امروز، قرص برنج گیاهی را با قیمت تومن ۵۳٬۰۰۰ برای هر کیلوگرم در اختیار مشتریان قرار داد.

امروز در بازار، برنج هاشمی 10 کیلویی درجه یک الک سه با یک قیمت فوق‌العاده ۹۰۰٬۰۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد تا مشتریان از این فرصت استفاده کردند.

قیمت برنج طارم هاشمی ممتاز طبیعت 10 کیلوگرم امروز در بازار با توجه به شرایط فعلی به تومن ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ رسید و این فرصت برای مشتریان به عنوان یک گزینه اقتصادی ارائه شد.

امروز در بازار، برنج هاشمی با یک قیمت به ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به فروش رسید و مشتریان از این فرصت بهره‌برداری کردند.

برنج هاشمی فوق اعلا(گیلان) امروز با توجه به بازار و نیاز مشتریان به قیمت تومن ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ به معامله گذاشته شد.

در بازار امروز، قیمت برنج طارم فجر محلی ممتاز اعلاء(10 کیلویی) با توجه به شرایط فعلی به ۵۳۹٬۰۰۰ تومن رسید.

امروز در بازار، برنج شیرودی اعلا با قیمت ۵۵۰٬۰۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد.

مرغ امروز با یک تغییر قیمت به ۸۵۰٬۰۰۰ تومن در بازار عرضه شد.

در بازار امروز، قیمت برنج نیم دانه طارم1 کیلویی گلستان با توجه به شرایط فعلی به تومن ۵۰٬۰۰۰ رسید.

امروز در بازار، قیمت برنج عنبربو با توجه به بازار و نیاز مشتریان به تومن ۷۵۰٬۰۰۰ برای هر کیلوگرم اعلام شد.

لیست قیمت برنج ایرانیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج طارم هاشمی(ارسال رایگان ) - 10 کیلویی۸۲۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
قرص برنج گیاهی۵۳٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج هاشمی 10 کیلویی درجه یک الک سه۹۰۰٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی ممتاز طبیعت 10 کیلوگرم۱٬۲۰۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج هاشمی۱٬۰۵۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج هاشمی فوق اعلا(گیلان)۱٬۱۵۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
برنج طارم فجر محلی ممتاز اعلاء(10 کیلویی)۵۳۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج شیرودی اعلا۵۵۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 10کیلویی ا Arad Rice۸۵۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج نیم دانه طارم1 کیلویی گلستان۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج عنبربو۷۵۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی کشت دوم مازندران 10 کیلویی ارسال رایگان۱٬۱۹۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
برنج عنبربو اعلاء صادراتی اصل ۱۰ کیلویی۷۵۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج سوشی ایرانی یک کیلوگرمی۷۷٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج فجر آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 5 کیلویی ا Arad Rice۳۷۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
برنج عنبربو ممتاز رستگار - ۱۰ کیلوگرم۶۰۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
برنج دمسیاه | برنج دم سیاه | انواع برنج درجه ۱ | خرید برنج۱٬۸۰۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج نیم دانه معطر هاشمی (10 کیلویی)۴۵۰٬۰۰۰7 دقیقه پیش
برنج چمپا خوزستان۸۳٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی معطر کشت اول۵۵۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
برنج طارم محلی شیروان ایلام۷۵٬۰۰۰41 دقیقه پیش
برنج عنبر بو شوشتر روزبه 10 کیلویی۶۷۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج ایرانی درجه یک هاشمی طبیعت 4.5 کیلوگرم۵۴۱٬۰۰۰52 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی فریدون کنار کیفیت عالی(10 کیلوگرمی)۸۵۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج عنبربوی چمپا۱٬۶۴۰٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج صدری دم سیاه دودی بسته 10 کیلویی۱٬۷۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج ایرانی فجر(مرمری شمشیری) – کیسه 5 کیلویی۴۸۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج عنبربو فوق اعلاء۵۴٬۰۰۰همین حالا
لاشه برنج هاشمی فوق اعلاء 10 کیلوگرم ا Excellent Hashmi rice carcass۶۵۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
برنج شیرودی۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
برنج فجر سوزنی اعلاء 10 کیلویی/ ارسال رایگان۷۱۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج طارم ممتاز گلستان۱۵۰٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج دودی طارم محلی۵۴۷٬۰۰۰همین حالا
برنج عنبربو لاکچری تیلکی 10 کیلویی۷۹۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج عنبر بو خوزستان۸۰۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج فجر ریزه 10 کیلویی۳۷۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
نیم دانه برنج طارم دم سیاه۴۵٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمی ریز۳۸٬۰۰۰53 دقیقه پیش
برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت 5 کیلوگرم۶۰۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
برنج فجر 10 کیلویی الک سه۶۵۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
برنج هاشمی تالش۱٬۱۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طارم محلی (گیلان)۴۶۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج بافکر سیاهدم چلویی نیمه دودی۹۹۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
طارم کشت دوم آراد - 5 و 10 و 20 کیلویی - 5 کیلویی ا Arad rice۴۷۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج جواهری خوشپخت – کیسه 10 کیلویی۷۵۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج کشت دوم فوق ممتاز(طارم هاشمی)۱۲۹٬۰۰۰26 دقیقه پیش
برنج هاشمی عطری۱٬۰۵۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج سیاه۱۴۵٬۰۰۰همین حالا
برنج ندا گرگان۷۳٬۰۰۰52 دقیقه پیش
خرید برنج دم سیاه درجه یک گیلان - قیمت امروز۹۴٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج خوشپخت ایرانی رستورانی۹۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
برنج لاشه طارم هاشمی(کیسه 5 کیلویی)۳۵۰٬۰۰۰همین حالا
برنج خاطره۵۹۰٬۰۰۰22 دقیقه پیش
برنج شیرودی 10 کیلویی رستگار۷۰۰٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج عنبربو فوق ممتاز شالیز۱۱۵٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی 10 کیلویی (چوم) گیلان۸۰۰٬۰۰۰43 دقیقه پیش
برنج یک کیلویی طارم معطر گلستان ا rice flavored Tarom Golestan 1kL۱۱۷٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج شیرودی قلم بلند‎ آینده ا Shirodi rice۵۵۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج عنبربو۶۹۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج صدری دم زرد اعلاء (10 کیلو)۱٬۱۰۴٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج هاشمی دودی گیلان درجه یک۸۹۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج کامفیروزی اصل درجه یک سوغات شیراز کیسه 10 کیلویی۸۷۹٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج دودی سنتی صدری هاشمی(کیسه 10 کیلویی)۱٬۳۰۰٬۰۰۰همین حالا
برنج طارم هاشمی و کشت دوم - 10 کیلو (2 پنج کیلویی)۱٬۴۸۰٬۰۰۰33 دقیقه پیش
برنج عنبربو درجه 1۷۹۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمي فوق اعلا ١٠ كيلويي۶۳۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی آراد- 5 و 10 و 20 کیلویی - 20 کیلویی ا Arad Rice۱٬۷۰۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج نیم دانه هاشمی درجه یک 10 کیلویی۶۵۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج ایرانی درجه یک هاشمی طبیعت مقدار 4.5 کیلوگرم۵۴۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج عنبربو جنوب اعلا یک کیلوگرم۶۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش

قیمت برنج خارجی

لیست قیمت برنج خارجیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
برنج طبیعت مقدار 10 کیلوگرم ا Tabiat Rice 10 kg۵۲۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی درجه یک 1121 هاتی کارا۳۳۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج جی تی سی هندی درکیسه های 10 کیلوگرمی۴۵۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج پاکستانی 10 کیلویی طبیعت۶۱۵٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج خاطره ا Khatere۶۱۹٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج طبیعت۵۵۸٬۹۰۰8 دقیقه پیش
برنج کره ای۱۸۰٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی نفیس۶۲۰٬۰۰۰23 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 محسن 10 کیلویی۵۳۱٬۴۴۱20 دقیقه پیش
برنج هندی درجه یک (کیسه 10 کیلوگرمی)۴۸۶٬۵۰۰34 دقیقه پیش
برنج پاکستانی خاطره طلایی درجه یک۷۴۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
برنج هندی gtc دانه بلند۴۱۰٬۰۰۰42 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دایانا ( 10 کیلوگرم )۵۲۵٬۰۰۰47 دقیقه پیش
برنج 1121 هایلی وزن 10 کیلوگرم ا Highly 1121 Rice 10 kg۵۳۵٬۰۰۰16 دقیقه پیش
برنج هندی گونی 10 کیلوگرم gtc (جی تی سی)۴۶۵٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند ۱۱۲۱ فردین کیسه ده کیلوگرمی۶۲۵٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 طبیعت۶۲۰٬۰۰۰41 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی دل۶۳۰٬۰۰۰24 دقیقه پیش
برنج پاکستانی آق بانو کیسه ده کیلوگرم۶۲۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج بیتمز 1121 پاکستانی- 10 کیلوگرم۶۸۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی زروان 10 کیلویی۶۳۹٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی 1121 تاکسی۴۹۹٬۰۰۰همین حالا
برنج هندی دانه بلند 1121 کشتی نشان مقدار 10 کیلوگرم۴۶۸٬۰۰۰29 دقیقه پیش
برنج دونه طلا پاکستانی 10 کیلویی۴۳۶٬۰۰۰41 دقیقه پیش
برنج درجه یک بخشایش با کیفیت۴۳٬۰۰۰43 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند کیهان کیسه ده کیلوگرمی۷۵۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج پاکستانی هزار دستان - وزن 10کیلو گرم۵۸۰٬۰۰۰38 دقیقه پیش
برنج هندی احمد کیسه ده کیلوگرم۵۱۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند غزال کیسه ده کیلویی۷۳۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج پاکستانی درجه یک باسماتی صهبا( اصلی)۵۳۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج باسماتی 1121سیلا هندی پارس 10کیلویی۵۵۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
احمد صادق برنج هندی دانه بلند 10 کیلویی۵۳۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج پاکستانی خوشبخت ده کیلویی۵۹۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج هندی خوشبخت 10 کیلوگرمی۵۵۰٬۰۰۰10 دقیقه پیش
برنج کشتی نشان پاکستانی 1 کیلویی۴۵٬۰۰۰9 دقیقه پیش
برنج پاکستانی احمدسوپرکرنل باسماتی درجه یک(10کیلوگرم)۵۹۰٬۰۰۰28 دقیقه پیش
برنج باسماتی 1121 سفید نیم پز هندی جشنواره پارس۵۲۵٬۰۰۰42 دقیقه پیش
برنج هندی 10 کیلویی دل بهار۵۱۴٬۵۰۰19 دقیقه پیش
برنج هندی جنشواره پارس _ 10 کیلوگرم۵۰۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
10 کیلو برنج هندی رجب۵۸۰٬۰۰۰13 دقیقه پیش
برنج پاکستانی شاندیز۶۲۰٬۰۰۰25 دقیقه پیش
برنج هندی طبیعت۵۹۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج هندی منحصر۴۵۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج هندی هاتی کارا 5کیلویی۲۹۵٬۰۰۰32 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر کرنل کیهان کیسه ده کیلوگرمی۶۱۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی سبزبهار کیسه ده کیلوگرمی۵۸۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج هندی 10 کیلو جنشواره۵۱۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 خوشبخت - وزن 10 کیلو گرم۶۸۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 آلبالو - وزن 10 کیلو گرم۶۵۰٬۰۰۰50 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند هایلی 10 کیلوگرم۵۵۴٬۰۰۰49 دقیقه پیش
برنج هندی موگه دانه ریز سیله 10 کیلوگرمی۴۶۲٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند رویال کیسه ده کیلویی۵۹۰٬۰۰۰37 دقیقه پیش
برنج هندی احمد 10 کیلوگرمی۵۲۰٬۰۰۰44 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند ارغوان۶۲۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج پاکستانی غزال دانه بلند اعلا و سفید یکدست۶۰۵٬۰۰۰45 دقیقه پیش
برنج پاکستانی رزگلد 10 کیلوگرمی۴۶۲٬۰۰۰51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 10 کیلوگرم برنج آنلاین۷۶۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ۱۱۲۱ مژده -۱۰ کیلوگرم۷۵۰٬۰۰۰21 دقیقه پیش
برنج باسماتی 1121 هندی جشن بهار (غیر تراریخته)۵۱۲٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 1 تن برنج آنلاین۷۴٬۶۳۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
برنج پاکستانی مهرشاد سیله 10 کیلوگرمی۴۸۳٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج 10 هندی فاخر طلایی۵۳۵٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 آرتیا - وزن 10 کیلو گرم۷۲۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
برنج هندی هایلی 10 کیلوگرمی۴۸۸٬۰۰۰همین حالا
برنج هندی درجه یک دانه بلند مقدار 1 کیلوگرم۴۹٬۰۰۰همین حالا
برنج پاکستانی سوپرباسماتی پنج ستاره حمید 10 کیلوگرمی۶۳۰٬۰۰۰39 دقیقه پیش
برنج پاکستانی بیردانه۵۳۰٬۰۰۰6 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 پرچم - وزن 10 کیلو گرم۶۳۰٬۰۰۰36 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 سبوس دانه کیسه ده کیلوگرمی۵۷۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 زعفرانی هاتف - وزن 10 کیلو گرم۶۳۰٬۰۰۰12 دقیقه پیش
برنج هندی الهام 10 کیلوگرمی۴۹۴٬۰۰۰34 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 تک دل - وزن 10 کیلو گرم۶۵۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
برنج هندی توچال 10 کیلوگرمی۴۹۴٬۰۰۰46 دقیقه پیش
برنج هندی رزگلد 10 کیلوگرمی۴۷۷٬۰۰۰32 دقیقه پیش
برنج هندی ۱۰ کیلویی هاتی کارا۶۰۰٬۰۰۰30 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 10کیلویی عبدالسلام۵۲۵٬۶۶۵43 دقیقه پیش
برنج جی تی سی درجه یک پاکستانی۶۵۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند محسن - 10کیلوگرم۶۶۰٬۰۰۰27 دقیقه پیش
برنج هندی1121 صبح بخیر محسن-8 دقیقه پیش
برنج پاکستانی باسماتی 386 آذرگل 10 کیلویی-29 دقیقه پیش

قیمت روغن

لیست قیمت سایر روغن خوراکیقیمت (تومان)زمان بروزرسانی
روغن جامد اصیل 4 کیلوگرم ا Aseel Vegetable Ghee Original Taste - 4kg۹۶۰٬۰۰۰9 دقیقه پیش
روغن نیمه جامد لادن – 5 کیلوگرم ا Ladan Semi Solid Oil - 5 kg۳۰۵٬۴۲۵39 دقیقه پیش
روغن جامد لادن 16 کیلوگرمی۷۹۶٬۰۰۰15 دقیقه پیش
روغن کانولا اصیل Aseel وزن ۱.۵ لیتر ا Oil aseel canola۲۶۹٬۰۰۰24 دقیقه پیش
روغن جامد اصیل 1 کیلوگرم ا Aseel Vegetable Ghee Original Taste - 1kg۲۴۳٬۰۰۰53 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی طبیعت 16 کیلوگرمی۸۱۲٬۰۰۰19 دقیقه پیش
روغن شحم معطر (هل و گلاب) بسته یک کیلویی۹۹٬۰۰۰همین حالا
روغن نیمه جامد 5کیلویی غنچه۲۷۵٬۰۰۰55 دقیقه پیش
روغن جامد اصیل 2 کیلویی ا 00122۴۸۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
روغن حیوانی گاوی خالص(یک کیلو)۲۳۹٬۰۰۰6 دقیقه پیش
روغن نیمه جامد 900 گرمی لادن طلایی۸۳٬۰۰۰25 دقیقه پیش
روغن نیمه جامد 2700 گرمی لادن طلایی۲۲۷٬۰۰۰40 دقیقه پیش
روغن نباتی اصیل - 1 کیلویی ا Aseel Vegetable Ghee۳۷۵٬۰۰۰6 دقیقه پیش
روغن زیتون 5 لیتری ساکلیوادی Saklivadi ترکیه۱٬۳۸۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
روغن مایع لادن۱۶۳٬۱۰۰39 دقیقه پیش
روغن هسته انگور۴۱۵٬۰۰۰29 دقیقه پیش
روغن مایع سرخ کردنی بدون پالم 1800 گرمی اویلا۱۲۱٬۶۰۰8 دقیقه پیش
یونیک دیتاکس۳۵۰٬۰۰۰14 دقیقه پیش
روغن تخمه کدو (نیم لیتری)۴۱۵٬۰۰۰24 دقیقه پیش
روغن نیمه‌جامد زیرو ترانس لادن طلایی مقدار 5 کیلوگرم۳۰۱٬۰۰۰13 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی کنجد کانولا آفتابگردان ۱۸۰۰ سی سی داتیس۴۰۶٬۰۰۰55 دقیقه پیش
روغن مایع لادن 2 لیتری ( 6 عددی )۵۸۲٬۰۰۰30 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی مانیاد۳۰۷٬۳۵۶43 دقیقه پیش
روغن شتر مرغ۱۱۵٬۲۰۰6 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی بدون پالم۵۳٬۵۰۰27 دقیقه پیش
روغن پیاز۸۹٬۰۰۰54 دقیقه پیش
روغن نباتی اصیل - 4 کیلویی ا Aseel Vegetable Ghee۱٬۱۰۰٬۰۰۰53 دقیقه پیش
روغن مایع مخصوص سرخ کردنی بدون پالم ورامین 3 لیتری۱۸۰٬۰۰۰49 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی حاوی کنجد ( ذرافت کا پلاس) 1.8 لیتری۲۵۰٬۰۰۰31 دقیقه پیش
روغن نیمه جامد بدون پالم ورامین 5 کیلوگرمی۳۱۸٬۰۰۰23 دقیقه پیش
روغن زيتون تصفیه شده (بدون بو) 4 لیتری۳٬۹۲۰٬۰۰۰54 دقیقه پیش
روغن نباتی اصیل - 2 کیلویی ا Aseel Vegetable Ghee۵۲۵٬۰۰۰31 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی حاوی کنجد (ذرافت کا پلاس ) 1 لیتری۱۶۰٬۰۰۰19 دقیقه پیش
روغن سبوس برنج زرین تالیا 1 لیتر۲۷۲٬۶۵۰11 دقیقه پیش
روغن زيتون طبيعي 4 لیتری۳٬۹۲۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
روغن سیاه دانه۵۴٬۰۰۰23 دقیقه پیش
روغن زيتون تصفیه شده (بدون بو) 60 سی سی۷۹٬۹۰۰29 دقیقه پیش
روغن مایع مخلوط (ذرگل) 1.8 لیتری۲۰۶٬۰۰۰55 دقیقه پیش
سبد کالای روغن سرخ کردنی لایت طبیعت ( 1.5 لیتری )۳۴۷٬۶۰۰همین حالا
سیلیکون 1000۵۵٬۱۰۰٬۰۰۰16 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی مخصوص خانوار غنچه 3 لیتری۱۵۰٬۰۰۰18 دقیقه پیش
روغن کانولا لادن 1.5 لیتر۹۳٬۰۰۰35 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی 810 گرمی بدون پالم شفاف اویلا۵۴٬۵۰۰12 دقیقه پیش
روغن مخلوط غنچه 2700 گرمی۱۵۱٬۰۰۰46 دقیقه پیش
روغن کنجد تصفیه 900 (بدون بو)۳۹۹٬۰۰۰16 دقیقه پیش
روغن سویا۵۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
روغن هسته انگور خالص۲۷۱٬۰۰۰36 دقیقه پیش
روغن جامد اصیل 500 گرم Aseel ا Aseel vegetable ghee 500 g۱۴۶٬۰۰۰53 دقیقه پیش
روغن نیمه جامد 5 کیلویی فامیلا۳۲۱٬۵۰۰50 دقیقه پیش
روغن ذرت و کانولا 1800 سی سی۲۷۸٬۹۱۰37 دقیقه پیش
روغن آفتابگردان طبیعی 1800 سی سی۴۰۱٬۰۴۰32 دقیقه پیش
روغن کانولا خالص۲۰۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی مخلوط ذرت و کنجد مازولایت 1.8 لیتری ا -۲۹۸٬۰۲۷33 دقیقه پیش
روغن مایع آفتابگردان تبرک - 5 لیتری۲۴۸٬۰۰۰10 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا1.8 لیتری(6عددی )۷۲۶٬۰۰۰11 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی ویژه اویلا 2250 گرمی۱۳۸٬۱۰۰13 دقیقه پیش
روغن حلب مایع سویا 16 کیلویی سانتین۷۹۳٬۵۰۰همین حالا
روغن فلفل سیاه نیم لیتری بسدین۲۵۵٬۰۰۰14 دقیقه پیش
بزرک آسیاب شده۱۹۰٬۰۰۰17 دقیقه پیش
روغن ترکیبی خواب آور۲۱۶٬۷۵۰17 دقیقه پیش
روغن حلب مایع سرخ کردنی 16 کیلویی سانتین۷۹۶٬۰۰۰25 دقیقه پیش
روغن بذر هویج کد ALSI87۷٬۹۳۰٬۰۰۰48 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا 810 گرمی۵۵٬۰۰۰26 دقیقه پیش
روغن کنجد تصفيه شده ۵۰۰سي سي۲۸۰٬۰۰۰26 دقیقه پیش
روغن پخت و پز ورامین ۳ لیتری۱۳۱٬۷۰۰20 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی بدون پالم آریا 810 گرمی۵۵٬۰۰۰44 دقیقه پیش
روغن ماهی ا fish oil۱۵۰٬۰۰۰51 دقیقه پیش
روغن کانولا۱۸۵٬۰۰۰43 دقیقه پیش
روغن تخمه کدو حجم 250 میلی لیتر۳۴۰٬۰۰۰همین حالا
روغن آووکادو - بزرگ۷۳۵٬۰۰۰25 دقیقه پیش
روغن سیاه دانه پاراد۵۰٬۰۰۰15 دقیقه پیش
روغن زیتون۴۲۰٬۰۰۰35 دقیقه پیش
آجیل و خشکبار عابدینی۴۷۲٬۰۰۰19 دقیقه پیش
روغن کاکائو - بزرگ۴٬۳۲۰٬۰۰۰55 دقیقه پیش
پک سلامتی ویژه زرگون۶٬۵۰۷٬۰۰۰14 دقیقه پیش
روغن ذرت و آفتابگردان 1800 سی سی۲۴۵٬۹۱۸29 دقیقه پیش
روغن ارده کنجد یک لیتری۲۵۹٬۰۰۰43 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا 1350 گرمی۹۲٬۰۰۰31 دقیقه پیش
خرید روغن شترمرغ۳۱٬۰۰۰31 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا 1620 گرمی۱۰۹٬۶۰۰43 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا 1800 گرمی۱۲۱٬۶۰۰9 دقیقه پیش
روغن آفتابگردان بکر نگین دانه (1 لیتری)۴۹۹٬۰۰۰18 دقیقه پیش
روغن مایع مخلوط (ذرگل) 1 لیتری۱۱۶٬۰۰۰51 دقیقه پیش
روغن کنجد۳۵۰٬۰۰۰20 دقیقه پیش
روغن سیاه دانه خوراکی۸۵٬۰۰۰23 دقیقه پیش
روغن کانولا ویتامینه غنچه 810 گرمی۵۰٬۵۰۰11 دقیقه پیش
آموزش کامل خواص روغن کتان + خرید اینترنتی۱٬۳۲۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
روغن سرخ کردنی ا Oilla oil 1.5 lit۹۱٬۸۰۰29 دقیقه پیش
روغن بلوط - بزرگ۴۴۷٬۰۰۰35 دقیقه پیش
روغن سویا عمده۶۷٬۰۰۰54 دقیقه پیش
روغن جامد قنادی۳۷۵٬۰۰۰18 دقیقه پیش
روغن نیمه جامد لادن (5 کیلویی)۳۲۰٬۰۰۰11 دقیقه پیش
روغن ارده طبیعی 4 لیتری۱٬۹۵۰٬۰۰۰40 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]