قیمت جوجه کبابی مزه دار شده در بازار / قیمت بال مرغ زعفرانی/ قیمت جوجه ترش/ قیمت جوجه کباب جنگلی

تعطیلات همچنان برقرار است و بساط جوجه کباب به راه بد نیست نگاهی به بازار قیمت جوجه هم بیاندازیم
جوجه کباب

زندگی رنگی | تعطیلات و پیک نیک و جوجه کباب انگار هارمونی تفریح ایرانیان تعریف می شود. تعطیلات آخر شهریور و موج جدید مسافرت ها موجب شد تا سری به بازار فروش گوشت مرغ کبابی بزنیم و ببینیم مزنه جوجه کبابی در بازار چند است.

آنطور که ما دیدیم قیمت ها هم به پیشواز تعطیلات رفته اند

 • جوجه کباب ران زعفرانی ...................................................................... ۲۲۹٬۰۰۰
 • مرغ تنوری (مرغ کامل طعم دار 1.5کیلو) .............................................. ۲۸۰٬۰۰۰
 • بال ساده مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز ........................... ۱۰۲٬۶۰۰
 • جوجه زعفرانی (ران) ............................................................................... ۱۸۹٬۹۰۰
 • جوجه کباب مکزیکی ............................................................................ ۲۳۹٬۰۰۰
 • جوجه کباب ران ترش ........................................................................... ۲۵۹٬۰۰۰

 • بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی ........................................ ۱۱۲٬۸۶۰
 • جوجه ترش ...................................................................................... ۱۹۹٬۹۰۰
 • چرخ کرده مرغ .................................................................................. ۱۹۹٬۰۰۰
 • کتف زعفرانی .................................................................................... ۱۰۹٬۹۰۰
 • جوجه کباب جنگلی ......................................................................... ۲۲۹٬۰۰۰

بازار