فال حافظ / فال امروز / 28 خرداد 1402

فال حافظ امروز / یکشنبه 28 خرداد 1402

حافظ و قند و نباتش همیشه در میان مردم ایران زمین جایگاه بالایی داشته است و برای همین هم وقتی می‌خواهند عاقبت کاری یا چیزی را بدانند تفالی به شیخ شیراز می‌زنند. فال امروز 23 خرداد 1402 را هم می‌توانید اینجا ببینید.
فال حافظ

«ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم...»

حالا برویم سراغ فال حافظ امروز

فروردین

☂ گلعذاری ز گلستان جهان ما را بسزین چمن سایه آن سرو روان ما را بسمن و همصحبتی اهل ریا دورم باداز گرانان جهان رطل گران ما را بس

 • تعبیر فال :

دلت را به دست محبوبی سپرده‌ای و بجز او به چیزی فکر نمی‌کنی. بر اسم و رسم دنیا پا گذاشته‌ای و زندگی‌ات را فقط با وجود او خوش می‌دانی. وقت و عمر خود را صرف بدست آوردن آرزوهای محال مکن که عمر همانگونه که آب جاری روان است، می‌گذرد. به جای گلایه کردن از قضا و قدر الهی به خودت و داشته‌هایت نگاه کن. تو چیزهایی داری که بسیاری در آرزوی داشتن آنها هستند.

اردیبهشت

☂ خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد که در دستت بجز ساغر نباشد زمان خوشدلی دریاب و در یاب که دایم در صدف گوهر نباشد

 • تعبیر فال:

قدر جوانیت را بدان و به خاطر مسائل کوچک غمگین نباش. وجودت مثل گلستانی است که چند روزی سبز و با طراوت است و بعد خزان زندگی آن را از بین می برد. اگر می خواهی عمری دراز داشته باشی به دیگران کمک کن. ناجی تو کسی غیر از خدا نیست و اوست که زینت‌دهنده‌ی دلهاست.

خرداد

☂ حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت زین آتش نهفته که در سینه من است خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

 • تعبـیر فال :

تنهایی کاری از پیش نمی بری، احتیاج به یک همکار و همدل داری که در ضمن راز تو را فاش نکند. گرمای عشق تو بدون کمک دوست سرد می شود و به یار نمی رسد. آسوده خاطر باش که او تکیه گاه خوبی برای رسیدن تو به حاجاتت می باشد و راه را برایت میسر می سازد.

تیر

خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه که در هوای تو برخاست بامداد پگاه منم که بی تو نفس می کشم زهی خجلت مگر تو عفو کنی ور نه چیست عذر گناه

 • تعبیر فال :

آنچه خواسته‌ای و دلخواه توست به دستت می‌رسد و چرخ فلک آینده‌ای بسیار مبارک و عالی برایت رقم زده است و انتظار به سر رسیده، شادی‌ات را با دیگران تقسیم کنید و چشن بگیر. کینه‌ها را کنار بگذار و حسودان و رقیبان را عفو کن.

مرداد

سحر ببوی گلستان دمی شدم در باغکه تا چو بلبل بی‌دل کنم علاج دماغنشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دانکه حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ

تعبیر فال :اگر می خواهید به اهداف و آرزوهای خود دست پیدا کنید از کبر و غرور برحذر باشید که راه رسیدن به مقصد را دورتر می کند. قدر ایام جوانی را بدانید، عمر در حال گذر است و این روزها دیگر برنمی گردد. جانب اعتدال را داشته باشید و از افراط و تفریط بپرهیزید. در کارها دوراندیش و آینده نگر باشید.

شهریور

☂ شاهدان گر دلبری زین سان کنندزاهدان را رخنه در ایمان کنندهر کجا آن شاخ نرگس بشکفدگلرخانش دیده نرگسدان کنند

 • تعبیر فال:

غافل از حال خویش شده‌ای. تو بااستعداد و پرشور هستی که از تو برای رسیدن به موفقیت استفاده می‌کنند و خودت از قافله عقب مانده ای. سعی کن تو هم عقب نمانی و با بهره‌گیری از استعداد‌هایت به جایگاهی که شایسته‌ی توست، برسی.

مهر

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدیکز عکس روی او شب هجران سر آمدیتعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسدای کاش هر چه زودتر از در درآمدی

 • تعبیر فال

حاجتی که داری به زودی روا خواهد شد. تسلیم تقدیر و سرنوشت باش؛ زیرا بعضی امور با زور و زر مهیا نمی‌شود. کسانی را که در حق تو بدی کرده‌اند، به خدا واگذار کن که او بهترین انتقام گیرنده است و داد مظلوم را از ظالم خواهد ستاند. پس تو آئینۂ دل را با غبار کینه سیاه نکن.

آبان

دیدار شد میسر و بوس و کنار هماز بخت شکر دارم و از روزگار همزاهد برو که طالع اگر طالع من استجامم به دست باشد و زلف نگار هم

 • تعبیر فال

مژده باد که در آینده نزدیک همای سعادت روی شانه‌های شما خواهد نشست و به مراد دل می‌رسید. ایام خوشبختی فراخواهد سید و حسودان از آسیب زدن به شما ناامید خواهند شد. حرف‌های بدخواهانه دیگران خللی در اراده و عزم راسخی که دارید وارد نمی‌کند. وقت آن است که عزم خود را راسخ کنی و بدون فوت وقت و با تمام نیرو به سوی اهداف خود گام برداری.

آذر

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب بهر آسایش این دیده خونبار بیار

 • تعبیر فال

اندوه دل و روح شما با خبر خوشی که در راه است برطرف می‌شود و همه چیز برایتان رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. به کوری چشم حسودان شما به تمام آرزوهایتان خواهید رسید و از قفس غم، رهایی پیدا کرده و کامتان شیرین خواهد شد.

دی

دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد میان مهربانان کی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد

 • تعبیر فال

بسیار ناراحت هستی، از کسی دلخور هستی و با هیچکس نمیتوانی درد و دل کنی یا کمک بگیری. پلی شده ای برای موفقیت دیگران. جلوی ضرر را از هر جا بگیری به نفع توست. منطقی باش و بخدا توکل داشته باش تا مشکلاتت برطرف گردد.

بهمن

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولیوین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولیاز همچو تو دلداری دل برنکنم آریچون تاب کشم باری زان زلف به تاب اولی

 • تعبیر فال

فکر می کنید دنیا به آخر رسیده، از غصه خوردن دست بردارید و روی کار دیگری تمرکز کنید. به زودی با تلاش و پشتکاری که دارید روزهای خوش فرا خواهد رسید. دل بستن به آرزوهای محال و ناممکن خطرناک است. به اندازه استعداد و قابلیت های خود زندگی کنید.

اسفند

☂ ز در درآ و شبستان ما منور کنهوای مجلس روحانیان معطر کناگر فقیه نصیحت کند که عشق مبازپیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن

 • تعبیر فال

خود را با انجام کارهای بیهوده مشغول مکن. با حرف دیگران از کارهای خود دست برندار. آرزوهای بلند و اهداف دست نیافتینی داری به موقعیت خود خوب بیندیش و آمال و آرزوهایت را تعدیل کن، زیرا تلاش در راه بلند پروازیهای بیهوده تنها صرف بیهوده وقت و انرژی است.

بازار