فال حافظ/ حافظ شیرازی

فال حافظ امروز 7 خرداد 1402

فال حافظ در میان مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. کمتر فالی مانند فال حافظ را بین ایرانیان می‌توان پیدا کرد که هم در ایام شادی، و هم در زمان دوراهی‌ها و مشکلات به سراغ آن بروند. گرفتن فال حافظ با تعبیر از رسوم قدیمی مردم کشور ماست و قائل بودن ارزش بالا برای این شاعر و دیوان او، همواره سبب ترغیب افراد برای گرفتن فال حافظ اصلی و گرفتن فال حافظ با تفسیر شده است.
فال حافظ امروز

«ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم...»

حالا برویم سراغ فال حافظ امروز

متولدین فروردین

ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیلسلسبیلت کرده جان و دل سبیل

سبزپوشان خطت بر گرد لبهمچو مورانند گرد سلسبیل

ناوک چشم تو در هر گوشه‌ایهمچو من افتاده دارد صد قتیل

یا رب این آتش که در جان من استسرد کن زان سان که کردی بر خلیل

من نمی‌یابم مجال ای دوستانگر چه دارد او جمالی بس جمیل

پای ما لنگ است و منزل بس درازدست ما کوتاه و خرما بر نخیل

حافظ از سرپنجهٔ عشق نگارهمچو مور افتاده شد در پای پیل

شاه عالم را بقا و عز و نازباد و هر چیزی که باشد زین قبیل

 • تعبیر فال :

معشوق دور است و بین شما فاصله هاست، برای وصال یار و رسیدن به مراد دل باید صبر و شکیبایی به خرج دهید و زود ناامید نشوید.عشقی در سر دارید، برای رسیدن به او باید از یاس حذر کرده و تمام تلاش خود را در این راه بکنید. صداقت داشته باشید و با صبوری و توکل به خدا قدم بردارید.

متولدین اردیبهشت

بازآی ساقیا که هواخواه خدمتممشتاق بندگی و دعاگوی دولتم

زان جا که فیض جام سعادت فروغ توستبیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم

هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهتتا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم

عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیمکاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم

می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیاراین موهبت رسید ز میراث فطرتم

من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویشدر عشق دیدن تو هواخواه غربتم

دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیفای خضر پی خجسته مدد کن به همتم

دورم به صورت از در دولتسرای تولیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم

حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جاندر این خیالم ار بدهد عمر مهلتم

 • تعبیر فال :

روزهای زیادی را به انتظار گذرانده اید، این مسئله شما را بی تاب و فراق و دوری از مقصود و یار باعث رنج تان شده است. برای رسیدن به سرمنزل مقصود باید در کنار تلاش و کوشش به خداوند توکل کرده و از یاری بخواهید.

اگرچه راه رسیدن به مقصود دور و پرپیچ و خم است اما مایوس نباشید، همه چیز را به خداوند بسپارید. اگر لز یک راه به نتیجه نرسیده اید راه های دیگر را امتحان کنید تا به آن چه می خواهید دست پیدا کنید

متولدین خرداد

دوش رفتم به در میکده خواب آلودهخرقه تردامن و سجاده شراب آلوده

آمد افسوس کنان مغبچه باده فروشگفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده

شست و شویی کن و آن گه به خرابات خرامتا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده

به هوای لب شیرین پسران چند کنیجوهر روح به یاقوت مذاب آلوده

به طهارت گذران منزل پیری و مکنخلعت شیب چو تشریف شباب آلوده

پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآیکه صفایی ندهد آب تراب آلوده

گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیستکه شود فصل بهار از می ناب آلوده

آشنایان ره عشق در این بحر عمیقغرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروشآه از این لطف به انواع عتاب آلوده

 • تعبیر فال :

قصد انجام کاری دارید، با گام های استوار و همت عالی قدم در مسیر بگذارید و همواره به یاد خداوند باشید. خلوص نیت داشته باشید و صداقت به خرج دهید.

نکند تصمیماتی که می گیرید از روی هوا و هوس و وسوسه های شیطانی باشد؟! از سختی ها نهراسید و با تلاش و پشتکار جلو بروید تا به هدف برسید.

متولدین تیر

خوش خبر باشی ای نسیم شمالکه به ما می‌رسد زمان وصال

قصّهُ العشقِ لا انفصام لهافُصِمَت ها هُنا لسانُ القال

ما لِسَلمی و من بذی سَلَمِأینَ جیرانُنا و کیف الحال

عَفَتِ الدارُ بعدَ عافیهٍفاسألوا حالَها عَنِ الاطلال

فی جمالِ الکمالِ نِلتَ مُنیصَرَّفَ اللهُ عَنکَ عَینَ کمال

یا برید الحِمی حَماکَ اللهمرحباً مرحباً تعال تعال

عرصهٔ بزمگاه خالی مانداز حریفان و جام مالامال

سایه افکند حالیا شب هجرتا چه بازند شب روان خیال

ترک ما سوی کس نمی‌نگردآه از این کبریا و جاه و جلال

حافظا عشق و صابری تا چندنالهٔ عاشقان خوش است بنال

 • تعبیر فال

مدت زیادی است منتظر و بی تاب دریافت خبری هستید. به زودی انتظار به پایان می رسد. مژده باد بر شما که در آینده نزدیک یار را در آغوش خواهید کشید. دوری و فراق تمام می شود و ایام خوشی فرا خواهد رسید.

بیمارتان به زودی شفا پیدا خواهد کرد، تحفه ای دریافت می کنید مسافر به سلامت بازخواهد گشت. صبور باشید که گم گشته پیدا می شود.

متولدین مرداد

روز وصل دوستداران یاد بادیاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشتبانگ نوش شادخواران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد مناز من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلاکوشش آن حق گزاران یاد باد

گر چه صد رود است در چشمم مدامزنده رود باغ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماندای دریغا رازداران یاد باد

 • تعبیر فال:

مدتی است به شدت اندوهگین هستید و بی وفایی دوستان و اطرافیان باعث رنجش شما شده است. اسرار دلتان را برای نامحرم فاش نکنید که سبب پشیمانی می شود.

این روزها در مشکلات و سختی ها غرق شده اید و باید تمام تلاش خود را به کار گیرید تا از این دوره سخت عبور کنید. به خداوند توکل کنید و از او طلب رحمت کنید. امید خود را از دست ندهید.

متولدین شهریور

خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشمدل از پی نظر آید به سوی روزن چشم

سزای تکیه گهت منظری نمی‌بینممنم ز عالم و این گوشه معین چشم

بیا که لعل و گهر در نثار مقدم توز گنج خانه دل می‌کشم به روزن چشم

سحر سرشک روانم سر خرابی داشتگرم نه خون جگر می‌گرفت دامن چشم

نخست روز که دیدم رخ تو دل می‌گفتاگر رسد خللی خون من به گردن چشم

به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوشبه راه باد نهادم چراغ روشن چشم

به مردمی که دل دردمند حافظ رامزن به ناوک دلدوز مردم افکن چشم

 • تعبیر فال:

برای رسیدن به مراد دل تلاش و همت عالی لازم است، تمام تلاش خود را به کار گرفته و شکیبا باشید، خداوند بقیه کارها را درست خواهد کرد.

در سختی ها از یاری دوستان مورد اعتماد خود بهره بگیرید و به پروردگار توکل داشته باشید. در ایام خوشی دیگران را فراموش نکنید و به دوستان و یاران باوفا کمک کنید.

متولدین مهر

ای که مهجوری عشاق روا می‌داریعاشقان را ز بر خویش جدا می‌داری

تشنه بادیه را هم به زلالی دریاببه امیدی که در این ره به خدا می‌داری

دل ببردی و بحل کردمت ای جان لیکنبه از این دار نگاهش که مرا می‌داری

ساغر ما که حریفان دگر می‌نوشندما تحمل نکنیم ار تو روا می‌داری

ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توستعرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروماز که می‌نالی و فریاد چرا می‌داری

حافظ از پادشهان پایه به خدمت طلبندسعی نابرده چه امید عطا می‌داری

 • تعبیر فال:

اگر به توانایی های خود در انجام کاری شک دارید، قبل از شروع خوب فکر کرده و توانایی های خود را بسنجید. لازم است به عواقب عمل خود توجه داشته باشید و با ندانم کاری باعث رنج خود نشوید.

نیتی در دل دارید که برای تحقق آن باید تلاش و پشتکار زیادی داشته و در طول مسیر نقاط ضعف و اشتباهات خود را شناخته و به دنبال برطرف کردن آن ها باشید.

متولدین آبان

بُشری اِذِ السّلامهُ حَلَّت بِذی سَلَمللهِ حمدُ مُعتَرِفٍ غایهَ النِّعَم

آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده دادتا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم

از بازگشت شاه در این طرفه منزل استآهنگ خصم او به سراپردهٔ عدم

پیمان شکن هرآینه گردد شکسته حالانَّ العُهودَ عِندَ مَلیکِ النُّهی ذِمَم

می‌جست از سحاب امل رحمتی ولیجز دیده‌اش معاینه بیرون نداد نم

در نیل غم فتاد سپهرش به طنز گفتالآنَ قَد نَدِمتَ و ما یَنفَعُ النَّدَم

ساقی چو یار مه رخ و از اهل راز بودحافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم

 • تعبیر فال:

شخصی به شما ستم کرده که از دست او ناراحت هستید، او هم در حال و وضع مساعدی به سر نمی برد. نگران نباشید به زودی رحمت و لطف خداوند شامل حال شما شده و ستم ها به سمت ستمکار بازمی گردد.

خبرهای خوشی دریافت خواهید کرد. اسرار دل را برای هرکس فاش نکنید. عهدی شکسته شده که به نفع شما بوده و شما را برای بستن قراردادهای جدید آماده می کند.

متولدین آذر

فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادمبنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراقکه در این دامگه حادثه چون افتادم

من ملک بودم و فردوس برین جایم بودآدم آورد در این دیر خراب آبادم

سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوضبه هوای سر کوی تو برفت از یادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوستچه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناختیا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم

تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشقهر دم آید غمی از نو به مبارک بادم

می‌خورد خون دلم مردمک دیده سزاستکه چرا دل به جگرگوشه مردم دادم

پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشکور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم

 • تعبیر فال:

دچار گرفتاری و بلا شده اید و همین باعث شده به گله و شکایت روی آورید. از یار دور شده اید و احساس می کنید در عشق شکست خورده اید.

از یاس و ناامیدی برحذر باشید، زندگی جریان دارد و به دنبال هر سختی آسانی فرامی رسد. به خداوند توکل کنید و صبور باشید.

متولدین دی

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش استوقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شودآری آری طیب انفاس هواداران خوش است

ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کردناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشقدوست را با ناله شب‌های بیداران خوش است

نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که هستشیوه رندی و خوش باشی عیاران خوش است

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوشکاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است

حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیستتا نپنداری که احوال جهان داران خوش است

 • تعبیر فال

مژه باد بر شما که روزهای سخت و تاریک به پایان رسیده و به زودی خبر خوبی که مدتها منتظرش بودید را خواهید شنید.

کار و بارتان رونق می گیرد و در مسیر پیشرفت به پیش می روید. در این دوران باید بیشتر از قبل مراقب روح و دل تان باشید. از دل بستن به خوشی های دنیوی و مادیات برحذر باشید که قلب پاکتان را تیره و تار خواهد کرد.

شادی و خوشی های خود را با دیگران شریک شوید و از غرور و خودبینی دوری کنید تا روزهای خوب پایدار مانده و صفای باطن خود را حفظ کنید.

متولدین بهمن

دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیردز هر در می‌دهم پندش ولیکن در نمی‌گیرد

خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گوکه نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگینکه فکری در درون ما از این بهتر نمی‌گیرد

صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارندعجب گر آتش این زرق در دفتر نمی‌گیرد

من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزیکه پیر می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرد

از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلشکه غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی‌گیرد

سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوزبرو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد

نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ استدلش بس تنگ می‌بینم مگر ساغر نمی‌گیرد

میان گریه می‌خندم که چون شمع اندر این مجلسزبان آتشینم هست لیکن در نمی‌گیرد

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت راکه کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی‌گیرد

سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق استچه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی‌گیرد

من آن آیینه را روزی به دست آرم سکندرواراگر می‌گیرد این آتش زمانی ور نمی‌گیرد

خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویتدری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد

بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارمکه سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی‌گیرد

 • تعبیر فال

دروغ و فریبکاری شما را از مقصود دور کرده و عاقبت خوبی برای شما نخواهد داشت. سعی کنید با صداقت عمل کنید و فردی قابل اعتماد برای اطرافیان باشید. گاهی خودخواهی می کنید و فقط به آنچه خودتان دوست دارید فکر می کنید، به نظر دیگران هم احترام بگذارید تا به مقصود دست پیدا کنید.

برای موفقیت با افراد دانا و دوستان دلسوز مشورت کنید و از رنجاندن دوستان برحذر باشید تا در آینده بتوانید روی کمک آن ها حساب کنید. با توکل بر خدا ، علاقه و پشتکار هر نیت درستی برآورده خواهد شد.

متولدین اسفند

ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز میطامات تا به چند و خرافات تا به کی

بگذر ز کبر و ناز که دیده‌ست روزگارچین قبای قیصر و طرف کلاه کی

هشیار شو که مرغ چمن مست گشت هانبیدار شو که خواب عدم در پی است هی

خوش نازکانه می‌چمی ای شاخ نوبهارکشفتگی مبادت از آشوب باد دی

بر مهر چرخ و شیوه او اعتماد نیستای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی

فردا شراب کوثر و حور از برای ماستو امروز نیز ساقی مه روی و جام می

باد صبا ز عهد صبی یاد می‌دهدجان دارویی که غم ببرد درده ای صبی

حشمت مبین و سلطنت گل که بسپردفراش باد هر ورقش را به زیر پی

درده به یاد حاتم طی جام یک منیتا نامه سیاه بخیلان کنیم طی

زان می که داد حسن و لطافت به ارغوانبیرون فکند لطف مزاج از رخش به خوی

مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگاناستاده است سرو و کمر بسته است نی

حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسیدتا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری

 • تعبیر فال

انسان خیال پردازی هستید که در رویا و توهم غرق شده اید. دست از اوهام برداشته و برای سختی ها و موانعی که سر راه خواهید داشت آماده شوید.

برای تصمیم گیری از عقل خود استفاده کرده و از خرافات پیروی نکنید. راه رسیدن به مراد دل هموار خواهد شد. عبادت خداوند را به جای آورید و از فریبکاری دوری کنید تا به مقام و ثروت دست پیدا کنید.

بازار